Prof. Dr. Mehmet Köseoğlu

Akademik Kadro

Akademik Takvim

Prof. Dr. Mehmet Köseoğlu
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya

Tıp eğitimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   ANKARA 1980-1986
Uzmanlık eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı  İZMİR 1988-1991
Uzmanlık Tezi: Tip II diabetiklerde serum glukoz, trigliserid, total kolesterol, HDL-,LDL-kolesterol, apoprotein AI ve B değerleri üzerinde-çalışmalar 1991
Doktora eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı  İZMİR 1991-1996
Doktora tezi.: Anjiyografi ile koroner kalp hastalığı tanısı konmuş kişiler ile tip II diabetik kişilerde serum lipid, lipoprotein, yağ asitleri ve malondialdehit değerleri üzerinde çalışmalar 1996
Yardımcı Doçentlik; Pamukkale Üniv. Tıp Fak. Biyokimya A.D.: 1995-1998
Doçentlik; Pamukkale Üniv. Tıp Fak. Biyokimya A.D.: 1998-2001
Klinik Şefliği; İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi 2001-2013
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D.: Profesörlük kadrosuna atanma 2013-2015
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü 2013- 2015
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2014- 2015
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Eğitim Görevlisi 2015

YURT DIŞINDA YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

Michigan State University, Department of Biochemistry, Michigan, USA: "Mitochondrial binding of hexokinase enzyme in rat liver and brain" konulu beş aylık bilimsel çalışma 1995
Case Western Reserve University, Department of Molecular and Clinical Endocrinology, Cleveland, USA: "Glucose transport and Glut1 expression" konulu bir yıllık araştırma 1996-1997
Case Western Reserve University, Department of Clinical Microbiology, Cleveland, USA: "Investigation of amoxicillin-clavulanate resistant strains of Haemophilus Influenzae" konulu 4 aylık araştırma 1997
Department of Pediatric Hematology and Oncology; University of California San Diego (UCSD); “p15, p16 tumor supressor gene mutations in ALL” konulu iki aylık araştırm 2001
Tbilisi State Medical University  Gürcistan Üç haftalık YÖK Mevlana Programı kapsamında Tıbbi Biyokimya (İngilizce) ders verme etkinliği 2014

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM VE KURSLAR

Department of Molecular Biology and Genetics, Bilkent University: "Structural analysis of macromolecules and new perspectives in biotechnology" konulu yaz okulu  Ankara 1996
Case Western Reserve University, Department of Physiology Cleveland, USA:"Introduction to Molecular Biology" konulu 4 aylık kurs  Cleveland 1996
Case Western Reserve University, Department of Clinical Pathology Cleveland, USA: 1 aylık "Molecular Diagnosis" konulu kurs Cleveland 1997
Case Western Reserve University, Department of Genetics Cleveland, USA: 2 aylık "Structural Analysis of Genome" konulu kurs Cleveland 1997
I. Congress and Workshop of Clinical and Experimental Research; 18-21 May 1998, Kayseri, Türkiye 1998
Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences; "RNA: Biochemistry and Biotechnology" konulu kurs,  11-17 Ekim 1998     Poznan,   POLAND 1998
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD. ADANA, "Tanıda DNA Teknikleri" konulu kurs 31 Mayıs - 4 Haziran 1999 1999
Biyokimya Yaz Okulu; "Biyosensörler" konulu kurs 20-26 Haziran 1999, Kuşadası, Aydın 1999
Biyokimya Yaz Okulu: "Biyokimyada Temel Yöntemler" Konulu kurs 27.8.2000 - 3.9.2000 Kuşadası, Aydın 2000
Biyokimya Yaz Okulu: "Biyokimyada Temel Yöntemler" Konulu kurs 18 Mart Üniversitesi  Çanakkale  2002 2002
ADÜ  probleme dayalı öğrenme kursu  Aydın  10.12.2009 2009
ADÜ ölçme ve değerlendirme kursu Aydın 10.12.2009 2009
ADÜ temel eğitim becerileri kursu  Aydın  10.11.2009 2009
Eğiticilerin eğitimi 28-29 Kasım 2014 Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Giresun 2014
Meslek içi eğitim: Mezuniyet Sonrası Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) etkinlikleri kursu 15-17 Ocak 2015 Kayseri 2015
Madde Bağımlılığı İzleminde Laboratuvar kursu 17-18 Ocak 2015 Kayseri 2015

 

KİTAP VE BÖLÜMLER:

 • Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon: Diler Aslan, Mehmet Köseoğlu; Graf Art Basımevi Denizli 1998 ISBN: 975 - 8313 - 00 - 2
 • II. Klinik Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi Kurs Kitabı ;  Bölüm; Enzim İmmunoassay Yöntemlerin Standardizasyonu; Süleyman Demir, Mehmet H. Köseoğlu 1998  361- 367
 • Klinik Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi Kurs Kitabı Bölüm; İmmunölçüm Yöntemlerin Standardizasyonu Süleyman Demir, Mehmet H. Köseoğlu   2000  374 - 390 ISBN: 975-97069-2-X  Mart Matbaacılık
 • Laboratuvar Organizasyonu, Yönetimi ve Kalite Kitabı Türk Klinik Biyokimya Derneği   2003  İzmir ISBN : 975-92513-1-0 Bölüm: Laboratuvarda Kalite Kontrol Kuralları, İç kalite kontrolü Laboratuvarlarda satın almalar
 • Laboratuvarlarda satın alma süreci kitabı, Editör Bölümler: Teknik Şartname Hazırlığı ve Örnekler Mehmet Köseoğlu 53-58 İhale ve Sonlandırma Mehmet Köseoğlu 59-129
 • Tietz Fundementals Of Clinical Chemistry  Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood Tietz Klinik Kimyada Temel İlkeler Palme Yayınevi 2005  ISBN  975-8982-13-3 Çeviri;  Mehmet H. Köseoğlu
 • Chapter 42 Reproductive Endocrine Function
 • Chapter 10 Principles of Immunochemical Techniques
 • Chapter 38 Mineral and Bone Metabolism
 • Chapter 26 Hormones 
 • Marks’ Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach, 2nd Edition Çeviri; Mehmet H. Köseoğlu Chapters
  • Synthesis of DNA
  • Use of Recombinant  DNA Techniques in Medicine
 • Temel ve Klinik Biyokimya  Editör: Prof. Dr. Hatice Paşaoğlu ISBN / BARKOD: 9786059029810 Yayınevi: Pelikan Yayınları Bölüm 33 Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları 457 Dr. Mehmet Hicri KÖSEOĞLU Bölüm 34 Tiroid Hormonları 467 Dr. Mehmet Hicri KÖSEOĞLU

SCI VE SCI-EXPANDEND VE ULUSLARARASI  İNDEKSLERDE YER ALAN YAYINLAR:

 • Köseoğlu M, Töre İR, Bolaman AZ; Tip II diabetiklerde serum HDL-kolesterol, LDL- kolesterol, Apoprotein AI ve Apoprotein B düzeylerinde oluşan değişiklikler. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dergisi. 1995, 2(9);   111-116
 • Önvural B, Durmuş M, Güneri S, Köseoğlu M; Apolipoprotein A1 ve Apolipoprotein B'nin koroner arter hastalığı riskini belirlemedeki değeri. Pamukkale Tıp Dergisi. 1996, 2(1-3); 9-13
 • Eren O, Köseoğlu M, Baltalarlı A, Kaptanoğlu B, Şirin H; Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda trandolapril'in hematolojik ve biyokimyasal etkilerinin plasebo kontrollü incelemesi. Pamukkale Tıp Dergisi   1997,  3(2);   71-73
 • Köseoğlu M, Aslan D; Akut miyokard infarktüslü olgularda serum glukoz, trigliserid, total kolesterol ve magnezyum düzeyleri. Pamukkale Tıp Dergisi 1997, 3(2); 74-78 
 • Köseoğlu M; Tip II diabetes mellitusta'ta  lipoprotein metabolizması. Pamukkale Tıp Dergisi 1997,  3(3)  155-159
 • Ybarra J, Behrooz A, Gabriel A, Koseoglu M, Beigi FI; Glycemia-lowering effect of cobalt chloride in diabetic rat: Increased Glut1 mRNA expression. Mol. Cell. Endocrinol.  1997,  133;  151-160 (Science Citation Index Expanded)
 • Köseoğlu M, Fadıloğlu M, Saydam N, Örmen M; Tip II diabetiklerde serum bakır, serüloplazmin ve magnezyum düzeyleri. Pamukkale Tıp Dergisi  1998,  4; 30-35
 • Bolaman AZ, Keskin A, Bilgir O, Köseoğlu M, Ertop Ş, Müftüoğlu E; Düşük ve orta dereceli lenfomalarda intensif kombinasyon kemoterapisi. Pamukkale Tıp Dergisi 1998, 4(2); 64-69
 • Koseoglu M, Fadıloglu M; Relationship between serum fatty acids and MDA in Angiographically Coronary Heart Disease Diagnosed Patients. Biochem. Soc. Trans. 1998, Aug, 26; S221  (Science Citation Index)
 • Koseoglu M, Beigi FI; Role of Glut1 glucose transporter activation in stimulation of glucose transport by A23187 and TPA. Biochem. Soc. Trans. 1998, Aug, 26; S289 (Science Citation Index)
 • Aybek Z, Koseoglu M, Aslan D, Duzcan E, Saydam N, Guner G; Role of lipid peroxidation in testicular damage in experimentally varicocele induced rats. Biochem. Soc. Trans. 1998, Aug, 26;  S220  (Science Citation Index)
 • Kılıc BA, Kılıc I, Koseoglu M, Guven C, Demirkan F, Kılınc K; Effects of intra- articular vitamin E and corticosteroid injection in experimental hemarthrosis in rabbits. Pediatr. Hematol. Oncol. 1998 Jul; 15(4):339-346 (Science Citation Index Expanded)
 • Koseoglu M, Turan T, Aybek Z, Saydam O, Demirkan N, Guner G; Structural changes in testicular tissue in experimentally varicocele induced rats. Biochem. Soc. Trans. 1998, Nov, 26 S381  (Science Citation Index)
 • Koseoglu M, Aktan S, Oktay G, Demirkan N, Sanlı B; Analysis of tissue MDA levels in psoriatic lesion. Biochem. Soc. Trans. 1998, Nov, 26 S385 (Science Citation Index)
 • Koseoglu M, Beigi FI; Mechanism of stimulation of glucose transport in response to inhibition of oxidative phosphorylation: analysis with myc-tagged Glut1. Mol. and Cell. Biochem. 1999, 194(1-2), 109-116  (Science Citation Index)
 • Durak I, Koseoglu M, Kacmaz M, Buyukkocak S, Cimen B, Ozturk SH; Black grape enhances plasma antioxidant potential. Nutrition Research,  1999, 19(7), 973-977 (Science Citation Index)
 • Köseoğlu M, Bonomo RA, Jacobs MR; b-lactamase enzyme activities of Haemophilus Influenzae isolates with elevated MICs to Amoxicillin and Amoxcillin-Clavulanic acid. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dergisi. 1999 13(2), 235-241
 • Demir S, Köseoğlu M, Enli Y, Aslan D; Lipid peroksidasyonunun yaşa bağlı değişimi. Pamukkale Tıp Fakültesi Dergisi 2000;6(2): 66-68
 • Coşkun E, Süzer T, Oktay G, Tokgöz Z, Köseoğlu M; Collagen contents in lumbar intervertebral disc protrusions and free fargments. Journal of Neurological Sciences 2000,  17;3 (Science Citation Index Expanded)
 • Özkurt S, Demir S, Enli Y, Aslan D, Köseoğlu M, Sevinç Can; Akciğer kanserli hastalarda plazma malondialdehit ve total sülfidril düzeyi. Solunum Dergisi. 2000; 2: 96-99
 • Bolaman A, Koseoglu M, Demir S, Akalın N, Atalay H, Hatip I, Aslan D; Effect of amifostine on lipid peroxidation caused by cisplatin in rat kidney. Journal of Chemotherapy 2001 Jun;13(3):337-9 (Science Citation Index)
 • Bolaman Z, Enli Y, Köseoglu M, Kovuncu H, Aslan D; Prevalence of Beta Thalassemia Trait in Denizli. Turk Journal of Haematol  2001; 18:  85-88 (Science Citation Index Expanded)
 • Demir S, Özkurt S, Köseoğlu M, Enli Y, Aslan D, Gümüşsu N; Sigara içenlerde plazma lipid peroksidasyonu. Solunum  2001,  3: 57-59,
 • Bolaman Z, Koseoglu M, Ayyıldız O, Kadıkoylu G, Sonmez HM, Demir S, Muftuoglu E; Treatment of blastic phase chronic myeloid leukemia with mitoxantrone, cytosine arabinoside and high dose methylprednisolone. Haematologia  2002;32(1):49-57.
 • Bolaman Z, Köseoğlu MH, Demir S, Kadikoylu G, Barutca S, Atalay H, Aslan D; Effect of alfa tokopherol on lipid peroxidation caused by cisplatin in rat kidney. Turk J Haematol 2003  20(1): 35-38 (Science Citation Index Expanded)
 • Bolaman Z, Akalin N, Koseoglu M, Demir S, Kadikoylu G, Atalay H, Aslan D; Effect of amifostine pre-treatment against adriamycin-induced lipid peroxidation in rat heart. Haema 2003; 6(1): 61-64
 • Demir S, Yilmaz M, Koseoglu M, Akalin N, Aslan D, Aydin A; Role of free radicals in peptic ulcer and gastritis. Turk J Gastroenterol. 2003 Mar;14(1):39-43 (Science Citation Index Expanded)
 • Çalışkaner P, Atay A, Köseoğlu M, Hekimsoy Z; Diabetik nefropatili hastalarda spesifik proteinlerin değerlendirilmesi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2004; 2(1): 9-16
 • Pinar E, Bolat F, Oncel S, Koseoglu M, Yuksel H, Calli C; The relationship between skin test results and serum eosinophilic cationic protein, nasal eosinophilia, and total IgE values in patients with allergic rhinitis. Kulak Burun Boğaz İhtis. Derg. 2005;14(5-6):101-5.
 • İşleten F, Atay A, Hür A, Köseoğlu M; Menstrüel siklusun CA 15-3, CA 125 ve tiroid hormonları düzeyleri üzerine olan etkileri. Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2005; 3(2) 51-58
 • Topaç H, Hür A, Atay A, Köseoğlu M; İdrar striplerinin ve idrar numunelerinin stabilite çalışmaları. Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2005; 3(2): 67-72
 • Soysal A, Demiral Y, Soysal D, Ucku R, Koseoglu M, Aksakoglu GThe prevalence of metabolic syndrome among young adults in Izmir, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology 2005 Sep;5(3):196-201. (Science Citation Index Expanded)
 • Bir LS, Demir S, Rota S, Koseoglu M; Increased serum malondialdehyde levels in chronic stage of ischemic stroke. Tohoku J. Exp Med. 2006 Jan;208(1):33-9. (Science Citation Index Expanded)
 • Yesil M, Postaci N, Arikan E, Ceylan O, Bayata S, Koseoglu M; Can we predict the severity of coronary artery disease in patients with stable angina using NT-ProBNP? The Anatolian Journal of Cardiology 2006 Sep;6(3):235-238 (Science Citation Index Expanded)
 • Gunaydın R, Kaya T, Atay A, Olmez N, Hur A, Koseoglu M; Serum leptin levels in rheumatoid arthritis and relationship with disease activity. Southern Medical Journal 2006; 99 (10): 1078-1083 (Science Citation Index Expanded)
 • Atalay H, Aybek H, Koseoglu M, Demir S, Erbay H, Bolaman AZ, Avci A The effects Of amifostine and dexamethasone on brain tissue lipid peroxidation during oxygen treatment of carbon monoxide poisoned rats. Adv. Ther. 2006 Mar-Apr; 23(2):332-41 (Science Citation Index Expanded)
 • Atay A, Günaydın R, Köseoğlu M, Hür A, Ölmez N, Memiş A; Diz osteoartriti bulunan hastalarda iki adezyon Molekülü (ICAM-1, VCAM-1) serum düzeyleri. Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2006 4(1): 25-29
 • Turan Y, Bal S, Gurgan A, Topac H, Koseoglu M; Serum hyaluronan levels in patients with knee osteoarthritis.  Clinical Rheumatology 2007 Aug;26(8):1293-8. (Science Citation Index Expanded)
 • Ceyhan M, Yildirim I, Kurt N, Uysal G, Dikici B, Ecevit C, Aydogan A, Koc A, Yasa O, Koseoğlu M, Onal K, Hacimustafaoglu M, Celebi S; Differences in hepatitis A seroprevalence among geographical regions in Turkey: a need for regional vaccination. Journal of Viral Hepatitis, 2008, 15, (Suppl. 2), 69–72 (Science Citation Index)
 • Deveci E, Yesil M, Akıncı B, Yesil S, Postacı N, Arıkan E, Koseoglu M; Evaluation of Insulin Resistance in Normoglycemic Patients with CAD. Clin. Cardiol. 32, 1, 32–36 (2009) (Science Citation Index)
 • Eren NK, Ertas F, Yüksek U, Cakır C, Nazlı C, Koseoglu M, Ergene O; Additive prognostic value of NT-proBNP over TIMI risk score in intermediate-risk patients with acute coronary syndrome. Arch Turk Soc Cardiol 2009;37(1):1-8
 • Adanır T, Aksun M,  Cirit M,  Alkan Taslı F, Sahin O, Kestelli M, Aydın Kantaroglu T,  Koseoglu M, Sencan A, Karahan N; The renal effect of replacement fluids in controlled severe hemorrhagic shock: an experimental study. Turkish Journal of  Trauma & Emergency Surgery 2009;15(5):423-432 (Science Citation Index Expanded)
 • Durmaz A, Barış N, Hekimsoy Z, Atay A, Köseoğlu M; Diyebetik nefropatili hastalarda eritropoetinin böbrek fonksiyonları ile ilişkisi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2009; 7(3): 87-91
 • Adanır T, Sencan A, Aydın T, Köseoğlu M; Akut solunum sıkıntısı sendromunda pulmoner basınç hacim eğrisini çizdirme işleminin sistemik enflamatuar sitokinlere etkisi. Türk Yoğun Bakım Dergisi. 2009 7(2), 67-73
 • Demir M, Aslan Ö, Atay A, Barış N, Köseoğlu M, Çuhadar S; GFH hesaplamasında kullanılan  MDRD denkleminin extended-MDRD ile karşılaştırılması. Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2010; 8(3): 111-116
 • Demir M, Atay A, Çuhadar S, Köseoğlu M, Aslan Ö, Semerci T, Gönel A; İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Memnuniyet Anketi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2010: 8(2): 43-50
 • Barış N, Atay A, Köseoğlu M, Çuhadar S, Demir M; Tiroid kanserli hastalarda kalsistonin ve tiroid hormonları arasındaki ilişki. Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2010: 8(2): 51-55
 • Çuhadar S, Atay A, Köseoğlu M; Lityumla tedavi edilen psikiyatri hastalarının serum B12 ve folat düzeyleri. Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2010; 8(2): 57-62
 • Koseoglu M, Isleten F, Atay A, Kaplan C; Effects of Acute and Subacute Garlic Supplement Administration on Serum Total Antioxidant Capacity and Lipid Parameters in Healthy Volunteers. Phytother. Res.  2010 Mar; 24(3):374-8 (Science Citation Index)
 • Arslan FD, Atay A, Koseoglu M, Yesil M, Deveci E; Relationship between severity of coronary artery disease and apolipoprotein E gene polymorphism. The Anatolian Journal of Cardiology  2010; 10, 202-8 (Science Citation Index Expanded)
 • Bayata S, Arikan E, Yesil M, Postacı N, Tas A, Koseoglu M; An important role for VCAM-1, but not ICAM-1 in restenosis following coronary stant implantation. The Anatolian Journal of Cardiology   2010; 10, 405-9 (Science Citation Index Expanded)
 • Soysal D, Karakus V, Yavas H, Biceroglu S, Koseoglu M, Yesil M; C-reactive protein in unstabil angina pectoris and its relation to coronary angiographic severity and diffusion scores of coronary lesion. The Anatolian Journal of Cardiology 2010; 10, 421-8 (Science Citation Index Expanded)
 • Koseoglu M, Isleten F, Dursun S, Cuhadar S; Determination of reference intervals in healthy adults aged between 20-50 years in İzmir. Turkish Journal of Biochemistry. 2010 35 (3), 215-224 (Science Citation Index Expanded)
 • Atay A, Gunaydın R, Hur A, Koseoglu M, Olmez N; Relationships Between Serum Levels of Soluble Adhesion Molecules with Lipid Parameters in Rheumatoid Arthritis.  Türkiye Klinikleri Cardiovasc. Sci.  2010: 22(1): 34-40
 • Uludağ İF, Şener F, Zorlu Y, Köseoğlu M, Aydın T; Topiramat ve Valproik asit ile tedavi edilen hastalarda serum leptin düzeyleri. Türk Noroloji Derg 2011;17:17-31
 • Koseoglu M, Hur A, Atay A, Cuhadar S; Effects of hemolysis interferences on routine biochemistry parameters. Biochemica Medica 2011; 21(1): 79- 85 (Science Citation Index Expanded)
 • Demir M, Çuhadar S, Aslan Ö, Günel A, Semerci T, Atay A, Köseoğlu M; Klinik Biyokimya Laboratuvarlarını Değerlendirme Anketi; Türk Klinik Biyokimya Derg. 2011; 9(1): 23-30
 • Aslan Ö, Demir M, Çuhadar S, Aslan Ö, Günel A, Semerci T, Atay A, Köseoğlu M; Klinik Biyokimya Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Önemini Değerlendirme Anketi. Türk Klinik Biyokimya Derg. 2011;9(2):39-45
 • Aslan Ö, Demir M, Atay A, Köseoğlu M, Kaya M; Prokalsitonin ve C-Reaktif Protein düzeyleri arasındaki korelasyon. Türk Klinik Biyokimya Derg 2011;9(2):61-6
 • Köseoğlu M, Çuhadar S; Laboratuvar testlerinde tanısal doğruluk. Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2012 10(3)  103-116
 • Çuhadar S, Köseoğlu M, Atay A, Demir M, Barış N; Depresif hastalarda tiroid taraması gereklimidir ?  Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2012, 10(3): 91-94 52.
 • Adanır T, Aksun M, Karaoren GY, Karabuga T, Nazlı O, Sencan A, Koseoglu M; Effect of epidural anesthesia on anastomotic leakage in colonic surgery: experimental study. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 2012; 18 (1): 5-10 (Science Citation Index Expanded)
 • Cuhadar S, Atay A, Koseoglu M, Dirican A, Hur A; Stability studies of common biochemical analytes in serum separator tubes with or without gel barrier subjected to various storage conditions. Biochemia Medica 2012;22(2):202-14 (Science Citation Index Expanded)
 • Atay Y, Atay A, Ayık F, Isleten F, Koseoglu M, Oğuz E,  Engin C, Yağdı T; Antioxidant response after the operations for congenital heart diseases.  The Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2012;20(4):722-728  (Science Citation Index Expanded)
 • Çuhadar S, Semerci T, Köseoğlu M, Akçay FA, Aydın TK, Atay A, Bayata S; Koroner Anjiografinin Total Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi.  2013 11(2): 73-78
 • Kocyigit H, Bal S, Atay A, Koseoglu M, Gurgan A; Plasma leptin values in postmenopausal women with osteoporosis. Bosn J. Basic Med Sci. 2013 Aug;13(3):192-6. (Science Citation Index Expanded)
 • Cuhadar S, Koseoglu M, Atay A, Dirican A; The effect of storage time and freeze-   thaw cycles on the stability of serum samples. Biochemia Medica 2013;23(1):70-7 (Science Citation Index Expanded)
 • Tarhan MO, Gonel A, Kucukzeybek Y, Erten C, Cuhadar S, Yigit SC, Atay A, Somali I, Dirican A, Demir L, Koseoglu  M; Prognostic significance of circulating tumor cells and serum CA 15-3 levels in metastatic breast cancer, single center experience, preliminary results. Asian Pac J Cancer Prev 2013;14(3):1725-9. (Science Citation Index Expanded)
 • Cuhadar S, Atay A, Saglam G, Koseoglu M, Cuhadar L; Cardiovascular risk factors in young male adults: impact of physical activity and parental education. Central Asian Journal of Gobal Health. 2013 2(1)
 • Dirican A, Kucukzeybek Y, Somali I, Erten C, Demir L, Can A, Bahriye Payzin K, Vedat Bayoglu I, Akyol M, Koseoglu M, Alacacioglu A, Tarhan OM; The association of hematologic parameters on the prognosis of patients with metastatic renal cell carcinoma. J. BUON. 2013 Apr-Jun;18(2):413-9. (Science Citation Index Expanded)
 • Dirican A, Kucukzeybek Y, Erten Ç, Somali I, Demir L, Can A, Payzin B, Bayoglu IV, Ayol M, r Yildiz Y, Koseoglu M, Alacacioglu A, Tarhan MO; Prognostic and Predictive Value of Hematologic Parameters in Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma: Second Line Sunitinib Treatment Following IFN-alpha. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013 14(3) 2101-2105 (Science Citation Index Expanded)
 • Akcay FA, Bayata S, Semerci T, Yesil M, Toklu O, Arıkan E, Tuluce SY, Koseoglu M, Yagız IK; The effects of Iodixanol and Iopamidol on adhesion molecule serum levels in patents with angina pectoris undergoing coronary angiography: a randomized study. The Anatolian Journal of Cardiology 2014; 14: 156-161(Science Citation Index Expanded)
 • Ozmen M, Kabayigit O, Ozturk S, Soysal D, Koseoglu M; Prevalence of the Metabolic syndrome in rheumatoid arthritis. European Journal of Rheumatology 2014 1: 1--4
 • Yavasi O, Unluer E, Kayayurt K,  Ekinci S, Saglam C, Surum N, Koseoglu M, Yesil M; Monitoring the response to treatment of acute heart failure patients by ultrasonographic inferior vena cava collapsibility. Am J Emerg Med. 2014 May;32(5):403-7. (Science Citation Index Expanded)
 • Semerci T, Cuhadar S, Akcay FA, Aydın T, Atay A, Koseoglu M, Bayata S; Comparing the Renal Safety of Isoosmolar Versus Low-Osmolar Contrast Medium by Renal Biomarkers N-Acetyl-b-D-Glucosaminidase and Endothelin. Angiology 2014 Feb;65(2):108-12 (Science Citation Index Expanded)
 • Dursun S, Cuhadar S, Koseoglu M, Atay A, Aktas S; The anti-inflammatory and antioxidant effects of pravastatin and nebivolol in rat aorta. The Anatolian Journal of Cardiology   2014 May;14(3):229-33. (Science Citation Index Expanded)
 • Koseoglu M, Cuhadar S, Atay A, Yigit Y, Akcay Y,  Sozmen E; Effects of Aspirin on Serum total antioxidant activity in a short term periodSiriraj Med J, 2014 Volume 66, Number 2, 42-44
 • Aslan Ö, Afşar İ, Demir M, Şener G, Köseoğlu M; Procalcitonin and C-Reactive protein levels according to blood culture results in intensive care unit patients. Infectious Diseases in Clinical Practice.  2014; 22(5):267-270 
 • Yiğit Y, İnce FD, Köseoğlu M, Atay A, Ellidağ HY; The Acute Effects of Postprandial Hypertriglyceridemia on Coagulation Parameters in Normal and Overweight Individuals. Indian Journal of Clinical Biochemistry  2015, 30-4  424-429
 • Ozmen M, Oktay E, Tarhan EF, Aslan O, Oflazoglu U, Koseoglu MH; Serum procalcitonin levels in patients with ankylosing spondylitis. Int J Rheum Dis. 2016 19 (5): 500-5 (Science Citation Index Expanded)
 • Çuhadar S, Köseoğlu M, Çinpolat Y, Buğdaycı G, Usta M, Semerci T; The effect of  extremely high glucose concentrations on 21 routine chemistry and thyroid Abbott assays: interference study. Biochem Med  2016; 26(1): 53-60 (Science Citation Index Expanded)
 • İnce D, Ellidağ HY, Koseoğlu M, Şimşek N, Yalçın H, Zengin MO; The comparison of automated urine analyzers with manual microscopic examination for urinalysis automated urine analyzers and manual urinalysis. Practical Laboratory Medicine. 2016; 5  14–20
 • Aslan Ö, Demir M, Köseoğlu M; Kidney Injury Molecule Levels in Type 2 Diabetes Mellitus. J Clin Lab Anal. 2016 May  30  1031 – 1036 (Science Citation Index)
 • Usta M, Aral H, Çilingirtürk AM, Kural A, Topaç I, Semerci T, Köseoğlu MH; Assessment of average of normals (AON) procedure for outlier free datasets including qualitative values below limit of detection (LoD) an application within tumor markers such as CA 15-3, CA 125 and CA 19 9  Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2016 76 (7) 753 – 760 (Science Citation Index)
 • Arslan D, Atay A, Köseoğlu M, Ellidağ HY, Yeşil M, Deveci E; The severity of coronary artery disease and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) enzyme gene polymorphism. International Cardiovascular Research Journal 2016; 10(4):172-178
 • Arslan D, Köseoğlu M, Semerci T, Atay A; The Effects of Walnut Consumption on Plasma Antioxidant Capacity. Asian J. Med. Pharm. Res.  2016 6(4): 41-45,
 • Arslan D, Köseoğlu M, Atay A, Yiğit Y, Akay Y, Sözmen E; Evaluation of Postprandial Total Antioxidant Activity in Normal and Overweight Individuals J Clin Anal Med 2017;8(2): 134-7
 • Oğuz U, Karagöz A, Tosun A, Demirelli E, Usta M, Ogreden E, Karagoz E, Karadayi M, Koseoglu M, Baser B,  Yalcin O; Does dutasteride have any cardioprotective effect in elderly men? A prospective randomised controled study  Ann Med Res 2020;27(1):237-43 
 • Kılıç D, Yetimalar H, Köseoğlu M, Sağlam G; Assessment of Diagnostic Value of ‘Human Epididymis Factor 4 (HE4)’ in women with adnexal masses Pamukkale Tıp Dergisi 2020, 13(2) 403-413
 • Yucel M, Ihtiyar H, Köseoğlu M; The effect of diurnal variation on erythrocyte sedimentation rate  Turk J Biochem 2021; 46(1): 57–61 (Science Citation Index Expanded)
 • Öncel T, Köseoğlu M, Özkanay H, Atay A, Demir L, Narin F; Fertilite Fonksiyon Terstlerinin Sigmametrik Yöntem ile Analitik Kalitesinin Değerlendirilmesi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi Baskıda

ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİLERİ

 • Köseoğlu M, Beigi FI;  Mechanism of stimulation of glucose transport in response to inhibition of oxidative phosphorylation: analysis with myc-tagged Glut1. Recent progress in hormone research 53rd conference. August 6-9 1997, Stevenson, Washington, USA
 • Kılıç BA, Kılıç İ, Köseoğlu M; The effects of intra-articular vitamin E and corticosteroid injection in experimental hemarthrosis in rabbits. Blood. 1997, 90(10), Supp1, 34a-35a (140), American Society of Haematology, 29th  annual meeting, December 5-9 SanDiego, USA
 • Köseoğlu M, Beigi FI; Role of Glut1 glucose transporter activation in stimulation of glucose transport by A23187 and TPA. Exocytosis: Membrane Dynamics in Exocytosis: Molecular Mechanisms. 26 Sep. - 1 Oct. 1998, ESF (European Science Foundation) meeting  Giens, France
 • Kızıldağ S, Köseoğlu M, Fadıloğlu M, Taştan A; Changes in serum HDL2- and HDL3 - cholesterol levels in coronary heart disease. 6th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF) 8-11 Oct. 1998 p 65, Plovdid,   Bulgaria
 • Köseoğlu M, Bonomo RA, Jacobs MR; b-lactamase enzyme activities of Haemophilus Influenzae isolates with elevated MICs to Amoxicillin and Amoxcillin-Clavulanic acid. 6th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF) 8-11 Oct. 1998 p 89, Plovdid,   Bulgaria
 • Köseoğlu M, Fadıloğlu M, Çelik Y, Güneri S; Relationship between serum copper and ceruloplasmin levels and malondialdehyde levels in coronary heart disease. 6th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF) 8-11 Oct. 1998 p 173, Plovdid,  Bulgaria
 • Köseoğlu M, Enli Y, Aslan D, Özkurt S, Altın R, Demir S, Gümüşsu N; Effect of smoking on plasma oxidaitve status. 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory. 4-7 November 1999 Belek, Antalya
 • Demir S, Özkurt S, Enli Y, Bolaman AZ, Aslan D, Köseoğlu M; Plasma MDA levels and total sulfhdryl content in bronchogenic lung cancer. 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory. 4-7 November, 1999 Belek, Antalya
 • Aday S, Gümüşsu N, Köseoğlu M, Enli Y, Aslan D, Demir S; Short term effect of orange juice on plasma MDA levels. 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory. 4-7 November 1999, Belek, Antalya
 • Enli Y, Aday S, Köseoğlu M, Bolaman AZ, Koyuncu H, Aslan D; Prevalence of beta- thalassemia trait in Denizli. 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory. 4-7 November, 1999 Belek, Antalya
 • Köseoğlu M, Demir S, Yılmaz M, Akalın N, Aslan D, Keskin A; Lipid peroxidation in peptic ulcus. 8th Balkan Clinical Laboratory Meeting, September 20-23 2000 Romania (Sözlü bildiri)
 • Demir S, Köseoğlu M, Enli Y, Aslan D; Changes in Lipid Peroxidaiton in differnt age groups.8th Balkan Clinical Laboratory Meeting, September 20-23 2000 Romania (Sözlü bildiri)
 • Atalay H, Köseoğlu M, Avcı A, Erbay H, Canbolat O; Does hyperbaric oxygen therapy reduces lipid peroxidation in experimentally CO poisoned rat brain. Congress of European Anesthesiology Association, Zurich İSVİÇRE 24-28 June 2000
 • Bolaman Z, Köseoğlu M, Kadiköylü G, Sönmez M, Camci C, Ayyıldız O, Müftüoğlu E; Blastic treatment of phase chronic myeloid leukemia with Mitoxantrone, Cytosine, Arabinoside and high dose Methylprednisolone. 12th Mediterranean Congress of Chemotherapy, 11-14 November  2000  Marrakesh  Morocco
 • Demir S, Köseoğlu M, Bolaman AZ, Akalın N, Atalay H, Aslan D; Effect of amifostine on lipid peroxidaiton caused by cisplatin in rat kidney.  P155.  2. International Biochemical days   23-27 Ekim  2000 Selçuk, İZMİR
 • Demir S, Köseoğlu M, Bolaman AZ, Akalın N, Atalay H, Aslan D; Effect of amifostine       pretreatment against adriamycin-induced lipid peroxidation in rat heart. P156. 2. International Biochemical days   23-27 Ekim  2000 Selçuk, İZMİR
 • Aslan D, Enli Y, Demir S, Köseoğlu M, Kaftan A: Interleukines and acute phase response proteins of  patients admitted the cardiology: The clinical use of cytokines. American Association of Clinical Chemistry (AACC) 2001 International Congress. Chicago, USA, 2001.
 • Soysal A, Soysal D, Köseoğlu M, Uçku R, Aksakoğlu G; Prevalance of hypertension and its relation with cardiak risk factors amoung young adults. 13th Eurepean Hypertension Congress 2003 Milan Italy
 • Soysal A, Soysal D, Köseoğlu M, Uçku R, Aksakoğlu G; Prevalance of Metabolic Sendrom  amoung young adults. 13th Eurepean Hypertension Congress 2003  Milan Italy
 • Köseğlu M, Durmaz A, Bolaman Z, Hekimsoy Z; Erythropoietin levels in patients with diabetic nephropathy. 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine  1-5 June 2003            Barcelona  Spain
 • Ulusoy S, Taneli F, Kavakli N, Koseoglu M, Tiftik A; A study on IGF-1 and IGF-3 and some biochemical parameters in end stage renal failure. 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine    1-5 June 2003 Barcelona  Spain
 • Calışkaner P, Atay A, Hekimsoy Z, Koseoglu M;  Elevation of fibrinogen and D-Dimer levels of type II diabetes mellitus patients with nephropathy. 13th Balkan Biochemical Biophysical Days-Metabolic Disorders Congress 12-15  October  2003  Kuşadası-  Aydın
 • Koseoglu M, Yigit Y, Akcay Y, Atay A, Sozmen E; Meal  generated total antioxidant capacity decrease in obese and non-obese individuals. SFRR- EUROPE 2-4 July 2004 Lodz Poland
 • Koseoglu M, Yigit Y, Akcay Y, Atay A, Sozmen E; Effect of aspirin supplementation on serum total antioxidant capacity in healthy individuals. SFRR- EUROPE 2-4 July 2004 Lodz Poland
 • Kocyigit H, Gurgan A, Aatay A, Koseoglu M; Plasma leptin values in postmenopausal women with osteoporosis. EULAR  June 9-12 2004 Berlin Germany
 • Demiral Y, Soysal A, Ucku R, Aksakoglu G, Soysal D, Koseoglu M; Association of employment status and hypertension in young males. 3rd International Conference on Unemployment and Health. September 23-25 2004 Germany
 • Günaydın R, Atay A, Köseoğlu M, Hür A, Ölmez N, Memiş A; Relationship between serum TNF alfa levels and disease activity in rheumatoid arthritis. 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. September 30- October 04 2004 Antalya Turkey
 • Turan Y, Bal S, Gurgan A, Topaç H, Köseoğlu M; The relationship between clinical, laboratory disease activity and serum hyaluronic acid level in patients with knee osteoarthritis. Eular  8-11 June  2005  Vienna    Austria
 • Günaydın R, Atay A, Kaya T, Ölmez N, Hür A, Köseoğlu M; Plasma Leptin Levels in Rheumatoid Arthritis Patients and Relationships vith Disease Activity. Eular  8-11 June  2005  Vienna    Austria
 • Yeşil M, Postacı N, Arıkan E, Ceylan O, Bayata S, Köseoğlu M; The value of pro BNP and tissue doppler imagingn to predict severe coronary artery disease in patients with conventionally normal systolic and global diastolic function. 17th Annual meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiovascular Syrgery. 22-24 September 2005   Portoroz,  Slovenia
 • Yeşil M, Arıkan E, Postacı N, Ceylan O, Bayata S, Köseoğlu M; Can we predict the severity of coronary artery disease in patients with stable angina by using pro BNP. 17th Annual meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiovascular Syrgery. 22-24 September 2005   Portoroz,  Slovenia,
 • Yeşil M, Postacı N, Köseoğlu M, Bayata S, Yanık B, Arıkan E, Biçeroğlu S, Ceylan O; BNP levels and diastolic myocardial velocities in patients with normal conventional LV function parameters. 9th World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound 17-17 September 2005, Marrakesh,  Morocco
 • Atay A, Gunaydın R, Hur A, Koseoglu M, Olmez N, Memis A; The relationships between serum lipid profile and tumor necrosis factor α, adhesion molecules in patients with inflammatory arthritis XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine. May 26 th- 30th, 2005 İstanbul-Turkey
 • Atay A, Gunaydın R, Hur A, Koseoglu M, Olmez N, Memis A; Elevated serum levels of tumor necrosis factor α and soluble adhesion molecules (ICAM-1, VCAM-1) in patients with rheumatoid arthritis. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine. May 26 th- 30th, 2005 İstanbul-Turkey
 • Yigit Y, Koseoglu M, Atay A, Arslan D; Effect of  aspirin supplemention on thyroid stimulating hormone test in healthy subjects XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine. May 26 th- 30th, 2005 İstanbul-Turkey
 • Yigit Y, Koseoglu M, Atay A, Arslan D; Influence of Postprandial serum lipid alterations on coagulation ın obese individuals. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine. May 26 th- 30th, 2005 İstanbul-Turkey
 • Atay Y, Atay A, Isleten F, Koseoglu M, Engin C, Yagdı T; Total antioxidant capacity of patients during coronary artery bypass surgery. FEBS Congress. 24-29 June 2006, İstanbul, Turkey
 • Atay Y, Atay A, Isleten F, Koseoglu M, Oguz O, Alayunt EA; Total antioxidant status of patients after on-pump and off-pump congenital heart surgery. FEBS Congress. 24-29 June 2006, İstanbul, Turkey
 • Deveci K, Koseoglu M, Yiğit Y, Akçay Y, Sözmen E; Acut effects of olive oil and sunflower oil on the total antioxidant capacity in healthy adults. 14. BCLF Kongresi 04-07. 09. 2007 Antalya Türkiye
 • Karapinar T, Atay A, Koseoglu M; Frequency of iron deficiency anemia in children schedule for elective surgery. 15. BCLF Kongresi 04-07. 09. 2007 Antalya Türkiye
 • Turan Y, Bal S, Karayağız S, Gurgan A, Karayağız S, Köseoğlu M; Ankilozan spondilit hastalarında Serum IL 8 düzeyi ile hastalığın klinik paramaetreleri arasındaki ilişki. TRASD 3. Romatizmal hastalıklar kongresi  2008 Antalya Türkiye
 • Adanır T, Sencan A, Aydın T, Koseoglu M; Effect of Positive end expiratory pressure application on inflamation in acute respiratory distress syndrome patients during pressure volume curve maneuver. Critical Care 2008 12(suppl 2) p 300
 • Atay A, Koseoglu M, Karadas B, Aslan O,  Devecı K, Cuhadar S, Paksoy A. May Chronıc Tetrahydrocannabinoid Usage Led To Hepatotoxıcıty? 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, Novi Sad, Serbia, June 3-6 2008; European Journal of Drug Metabolism and Phamacokinetics, Vol.33 2008 Special Issue.
 • Koseoglu M, Atay A, Aydın T, Asan IF,  Zorlu Y, Karadas B, Cuhadar S,  Deveci K. Effects of Valproıc Acıd  And Topıramate Therapy on Serum Leptin Levels. 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, Novi Sad, Serbia, June 3-6 2008; European Journal of Drug Metabolism and Phamacokinetics, Vol.33 2008 Special Issue
 • Koseoglu M, Atay A, Aydın T, Asan IF,  Zorlu Y, Karadas B, Cuhadar S,  Deveci K. Effects of Valproıc Acıd  And Topıramate Treatment on Total Antıoxıdant Capacıty.  7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, Novi Sad, Serbia, June 3-6 2008; European Journal of Drug Metabolism and Phamacokinetics, Vol.33 2008 Special Issue.
 • Cuhadar S, Atay A, Koseoglu M, Paksoy A, Devecı K, Karadas B. Serum B12 and Folate Levels ın Psychıatrıc Patıents Treated by Lıthıum. 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, Novi Sad, Serbia, June 3-6 2008; European Journal of Drug Metabolism and Phamacokinetics, Vol.33 2008 Special Issue.
 • Cuhadar S, Atay A, Koseoglu M, Çuhadar L,  Deveci K; Serum homocysteine levels and lipid profile in women with hypothyroidism.  Clin. Chem. Lab. Med. 2008; 46
 • Cuhadar S, Atay A, Koseoglu M, Çuhadar L, Barış N; Thyroid function abnormalities of patients with long term lithium treatment. Clin. Chem. Lab. Med. 2008; 46
 • Bayata S, Arikan E, Yeşil M, Postaci N, Taş A, Köseoğlu M, Aydın T; A major role for VCAM, but not for ICAM in restenosis following coronary stent implantation. ESC Kongress. 30.08.2008  Munich Germany
 • Adanır T, Aksun M, Cirit M, Taşlı A, Şahin O. Kestelli M, Aydın T, Köseoğlu M, Sencan A, Karahan N; The renal effect of replasman fluids in controlled severe hemorrhagic shock: An experimental study. 21-24.09.2008 Lisbon Portugal
 • Adanır T, Aksun M, Yılmaz G, Nazlı O, Köseoğlu M; The effect of epidural anesthesia on anastomotic leeakage in colonic surgery: An experimental study. 6-9.06.2009 Milan Italy
 • Atay A, Semerci T, Çuhadar S, Alper A, Köseoğlu M; Analysis of DNA hypermethlation in bile samples of patients with cholangiocellular carcinoma. BCLF Kongresi 16-19.09.2009  Ohrid Macedonia
 • Arslan M, Çuhadar S, Aslan Ö, Atay A, Sözmen B, Köseoğlu M; Effect of helicobacter pylori infection on vitamin B12 deficiciency. BCLF Kongresi  16-19.09.2009 Ohrid Macedonia
 • Avcı E, Bayata S, Yeşil M, Arikan E, Postaci N, Ekinci S, Köseoğlu M; The role fo lipocalin in the prediction of contrast induced nephropathy in patients with renal dysfunction. 7th. International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery  24-27 March 2011, Antalya, Türkiye (Sözlü bildiri)
 • İhti̇yar A, Köseoğlu M, Çuhadar S; Açlık-Tokluk Durumunun Eritrosit Sedimentasyon Hızına Etkisi  Türk Biyokimya Kongresi – International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress 19 – 23 Eylül / September 2017, Ataturk University, Erzurum
 • Uğuz U, Karagoz A, Tosun A, Demirelli E, Usta M, Oğreden E, Karagoz E, Karadayi M, Koseoğlu M.H, Başer B, Yalcın O.  Does the dutasteride has any cardioprotective effect in elderly men? Prospective – randomised - non-placebo controlled study. 5th Baltic Meeting in conjunction with the EAU 2018
 • Köseoğlu M, İhtiyar A, Arslan D; DIURNAL VARIATION OF SOME HORMONE TESTS, VITAMINS ANDTUMOR MARKERS TBS International Biochemistry Congress 26-30 Ekim 2018 Muğla
 • Arslan D, İhtiyar A, Köseoğlu M; Koagülasyon Testlerinin Diürnal Varyasyonu. Uluslararası katılımlı Kongre Lab Expo -  Klinik Biyokimya Uzmanları Kongresi 1-4 Ekim 2018 Antalya
 • İhtiyar A, Arslan D, Köseoğlu M; Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum, PTH ve D Vitamini Düzeylerindeki Diürnal Varyasyon. Uluslararası katılımlı Kongre Lab Expo -  Klinik Biyokimya Uzmanları Kongresi 1-4 Ekim 2018 Antalya
 • Köseoğlu M, Yücel M, Aksu S, Narin F; Analysis Of Therapeutic Drug Levels And Effective Drug Use. 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya
 • Çuhadar S, Köseoğlu M, Özkanay H, Karagöz U, Bayata S; Comparison of Troponin I and CKMB In Plasma And Serum Collected In New Blood CollectionTubes 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya
 • Köseoğlu M, Özkanay H, Çuhadar S, Örük G, Usta M; Blood Glucose Levels And Total Antioxidant Capacity 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya
 • Yücel M, Köseoğlu M, Narin F; Free Prostate Specific Antigen Test Requests And Rational Laboratory Usage 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya
 • İhtiyar A, Yücel M, Köseoğlu M; The Effect Of Preanalytical Changes On Erythrocyte Sedimentation Rate. 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya
 • İhtiyar A, Köseoğlu M, Arslan D; Diurnal Variation Of 21 Commonly Used Routine Biochemical Tests  5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya
 • Güney Ö, Çuhadar S, Köseoğlu M; Comparing Diagon and Mindray Trademark Reactives’ Results of MINDRAY BC 6800 Hematology Analyzer 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya
 • Çuhadar S, Köseoğlu M, Semerci T, Narin F; Comparison Of Serum And Plasma For 25-Hydroxyvitamin D Measurement 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya
 • Köseoğlu M, İhtiyar A, Arslan D; Does The Prostate Specific Antigen Has A Diurnal Variation? 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya
 • Semerci T, Çuhadar S, Köseoğlu M, Comparing The İmmunoassay And High-Performance Liquid Chromatography Methods For 25 Hydroxyvitamin D Assessment 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya
 • Taşcı İ, Usta M, Semerci T, Köseoğlu M, Aydınhan M, Takır S; Lithium, Acetylsalicylic Acid, And Paracetamol Interference In Spectrophotometric Analyses And İmmunoassays 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, 10-13 October 2018, Antalya
 • Yücel M, Köseoğlu M, Narin F; DIRECT BILIRUBIN TEST OVERUSE; AN APPROACH OF RATIONAL LABORATORY USE TBS International Biochemistry Congress 26-30 Ekim 2018 Muğla
 • Çuhadar S, Özkanay H, Köseoğlu M, Katırcıoğlu K; Detection of preanalytical errors in blood gas analysis. Balkan Clinical Laboratory Federation Congress. 27 – 31 2019 Ekim Antalya
 • Özkanay H, Köseoğlu M, Çuhadar S; Comparison of vitamin D levels in different types of tubes. Balkan Clinical Laboratory Federation Congress. 27 – 31 2019 Ekim Antalya
 • Öncel T, Köseoğlu M, Özkanay H, Atay A, Demir L, Narin F; Fertilite fonksiyon testlerinin sigmametrik yöntem ile analitik kalitesinin değerlendirilmesi. 20.Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi  Dijtal Kongre 25-26 Aralık 2020 Sözlü bildiri
 • Turan O, Sarıoğlu N, Turan A, Özdemir Ö, Köseoğlu M, Özkanay H, Güney Ö; Evaluation Of Vitamin B12 and D, Folic Acid and Homocystein Levels In Stable COPD Patients. ERS Annual Congress.   Ekim 2020
 • Yücel M, Köseoğlu M; TEKRARLAYAN ANTİMİKROZOMAL ANTİKOR TEST İSTEMLERİ VE AKILCI LABORATUVAR YAKLAŞIMI. Uluslar arası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi  İzmir 16-18 Ocak 2020
 • Yücel M, Köseoğlu M; KANSER ANTİJEN 125 VE KANSER ANTİJEN 15-3 TEST İSTEMLERİNDE RASYONEL UYGULAMALAR Uluslar arası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi  İzmir 16-18 Ocak 2020
 • Yücel M, Köseoğlu M;  HASTANE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI İLE SERBEST PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN İSTEMLERİNİN AKILCI KULLANIMI Uluslar arası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi  İzmir 16-18 Ocak 2020
 • Yücel M, Köseoğlu M; YAPAY ZEKA ÖNCESİ AKILCI LABORATUVAR UYGULAMALARI VE PSA TEST İSTEMİ Uluslar arası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi  İzmir 16-18 Ocak 2020
 • Üge M, Köseoğlu M, Çuhadar S, Narin F; Six Management and Evaluation in Coagulatiin tests. II. International Artificial Intelligence in Health Congress 2021 Online Kongre 16-18 Nisan  2021 İzmir  Sözlü bildiri

KONFERANS VE KONUŞMALAR

 • Konferans; "Ateroskleroz ve kan lipidleri" Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Perşembe Toplantıları. 16 Mayıs 1996,  Denizli
 • Konferans; Diyabette dislipidemi, Denizli Diabet Merkezi. 5 Şubat 1998, Denizli
 • Konuşmacı; Moderatör; Hastabaşı Testleri; 1. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-23 Nisan 2000,  Kuşadası, Aydın
 • Konuşmacı: II. Biosciences Days; 16. Ulusal ve Uluslararası Biyokimya Kongresi "İnsülin'in Etki Mekanizması"  23-27 Ekim 2000, Efes Sürmeli Hotel, Selçuk, İzmir
 • Konuşmacı: Türk Klinik Biyokimya Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları Kanser             Tanısında Moleküler Testler, 13 Şubat 2002  İzmir
 • Konuşmacı: Laboratuvar Yönetimi Kursu: Tıp Laboratuvarlarında Kalite Kontrol İstanbul 2004
 • Konuşmacı:  5. TKBD Kongresi, Laboratuvarda Satınalma süreci  Eylül 2004    Marmaris
 • Konuşmacı:  6. TKBD Kongresi, Laboratuvar Organizasyonu ve Yönetimi Nisan 2006 Antalya
 • Konuşmacı: Klinik Biyokimya Laboratuvarlarında Kalite Kontrol Uygulamaları. 21.02.2007 TKBD Aylık Bilimsel Toplantıları
 • Konuşmacı:  7. TKBD Kongresi, Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Tanısal Yeterlilik Nisan 2007  Lara  Antalya
 • Konuşmacı: International Conference; Actual Problems of Thalassemia. Mutasyon saptanmasında yeni teknikler. 10-11.05.2007 BAKÜ AZERBAYCAN
 • Konuşmacı: Türk Klinik Biyokimya Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları: Laboratuvar sorunları ve son yasal düzenlemeler  12 Mart 2008  İZMİR
 • Konuşmacı: 8. TKBD Kongresi, İlaç ve Madde Bağımlılığı Analizleri.  8-11.05.2008   Bodrum Muğla
 • Konuşmacı: Yataklı tedavi kurumları ile ilgili son yasal düzenlemeler ve güncel sorunlar: 8. TKBD Kongresi  8-11.05.2008   Bodrum Muğla
 • Konuşmacı: 9. TKBD Kongresi, Klinik Biyokimya Uzmanlık Eğitimi, Görev ve Sorumlulukları; Anket. 9. TKBD Kongresi Belek Antalya
 • Konuşmacı: Klinik Biyokimya Uzmanlık Eğitimi. 10. TKBD Kongresi 15-18.04.2010  Fethiye Muğla
 • Konuşmacı: Unutkanlık ve beyinde oluşan biyokimyasal değişiklikler; Alzheimer Hastalığı.  11. TKBD Kongresi 28 Nisan – 1 Mayıs 2011 Belek Antalya
 • Konuşmacı: Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitiminde Son Durum. .  11. TKBD Kongresi 28 Nisan – 1 Mayıs 2011 Belek Antalya
 • Konuşmacı: Eğitici Gözüyle Klinik Biyokimya Uzmanlık Eğitimi. 12. TKBD Kongresi 12-15.04.2012 Marmaris Muğla
 • Konuşmacı:  Laboratuvar testlerinde tanısal yeterlilik. Düzen Klinik Labortuvar Günleri. 12-14 Ekim 2012 Ankara

TEZ DANIŞMANLIĞI

 • Dr. Abdullah Durmaz Diabetik Nefropatili Hastalarda Eritropoetin Eksikliğine Bağlı Aneminin Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002 Danışman: Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,  Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Dr. Polat Çalışkaner Tip II diabetik nefropatide plazma proteinleri ve koagulasyon faktörlerinin glisemik kontrol ile ilişkisi. Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2003 Danışman: Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,  Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Dr. Aysel Hür Klinik biyokimya parametreleri üzerine hemoliz interferansının etkisi. Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2003 Danışman: Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,  Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Dr. Yavuz Yiğit Postprandial trigliserideminin faktör VII aktivasyonu ve hemostazdaki rolü. Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2003 Danışman: Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,  Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Bio. Figen İşleten Kısa ve uzun süreli saımsak ekstresi alımının serum total antioksidan kapasiteye etkisi. Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005 Danışman: Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,  Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Dr. Demet Arslan Genetik risk faktörlerinin koroner arter hastalığı şiddeti üzerine olan etkisi. Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006 Danışman: Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,  Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Dr. Hatice Topaç İç Kalite Kontrol Grafikleri ve Hasta Test Sonuçları Kullanılarak Toplam Laboratuvar Performansının belirlenmesi. Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007 Danışman: Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,  Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Dr. Ataman Gönel Metastatik meme kanserlerinde kanda dolaşan tümör hücresi ile CA-15-3 düzeylerinin korelasyonu ve prognostik faktörlerle ilişkisi. Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009 Danışman: Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,   Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Bio.Seyhun Dursun Sıçanlarda L-NAME ile deneysel olarak oluşturulan  aterosklerozun, antioksidan ve antiaterosklerotik tedaviye cevabı. Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008 Danışman: Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,  Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Dr. Tuna Semerci Koroner anjiyografi yapılan hastalarda düşük ozmolar ve izoozmolar ajanların akut nefrotoksik etkilerinin karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2010 Danışman: Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,  Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Dr. Tuba Aydın Kantaroğlu Sağlıklı gönüllülerde kan lipid profili ile endotel disfonksiyonu arasındaki ilişkiler. Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2010 Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,  Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Bio. Özgür Aslan Tip 2 diyabetli hastalarda böbrek hasar molekülü-1 (KIM-1) böbrek hasarının erken belirteci olabilir mi? Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011 Doç. Dr. Mehmet H. Köseoğlu,  Biyokimya ve Klinik Biyokimya Şefi
 • Dr. Alperen İhtiyar Test sonuçları üzerine diurnal varyasyonun etkileri Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2017 Prof. Dr. Mehmet H. Köseoğlu, Tıbbi Biyokimya Eğitim Görevlisi
 • Dr. Hayat Özkanay Vitamin D, vitamin B12, folat ve ferritin parametrelerinin biyolojik varyasyonu Uzmanlık Tezi   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2017 Prof. Dr. Mehmet H. Köseoğlu, Tıbbi Biyokimya Eğitim Görevlisi
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi