Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bahadır Savaş

Akademik Kadro

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bahadır Savaş
Tıp Fakültesi
Anestezi ve Reanimasyon

Derece 

Bölüm/Program

Üniversite 

Yıl 

Lisans 

Tıp Doktorluğu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

1987-1993

Tıpta Uzmanlık 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

1997-2002

1987-1993 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

1993-1994 Mecburi Hizmet, Tokat Erbaa

1994-1997 Eşref Paşa Verem Savaş Dispanseri, İzmir

1997-2002 Pamukkale Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Uzmanlık eğitimi, Denizli

2002-2012 ER-PA Özel Denizli Sağlık Hastanesi, Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Sorumlu hekimi, Başhekim Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Denizli

2012-          Özel Tınaztepe Hastanesi,  İzmir

Mesleki görevlendirmeler

                1. “Non Profit Organization For International Reconstructive Surgery”  İnterplast bölgesel anestezi uygulamaları 1998

                2.Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon Programı Eğiticisi 2000-

Mesleki ilgi alanları

Obstetrik  anestezi,  Rejyonel anestezi,  Geriatrik anestezi,  Pediatrik anestezi,  Kardiyak anestezi, Yoğun bakım,  Algoloji, Klinik toksikoloji

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

BİLDİRİLER DİZİNİ

A. Ulusal Düzeyde

 1. Tomatır E, Serin S, Gürses E, Savaş B, Balcı C, Gönüllü M: LMA-Fastrach ve laringoskopik entübasyonların karşılaştırılması. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 1998, Antalya.
 2. Erbay H, Serin S, Tomatır E, Atalay H, Savaş B, Gönüllü M.: Çocuklarda Oral klonidinin postoperatif ağrıya etkisi. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 1998, Antalya.
 3. Erbay H, Atalay H, Serin S, Tomatır E, Savaş B: Oral klonidinin postoperatif titremeye etkisi. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 1998, Antalya.
 4. Atalay H, Tomatır E, Kaplan L, Balcı C, Savaş B, Gönüllü M: Rokuronyum ile propofol-N2O ve tiyopental sevofluran-N2O anestezilerinin etkileşimi   7. Kış sempozyum Uludağ 3 - 6 Aralık 1998
 5. Tomatır E, Erbay H, Savas B, Balcı C, Doğan H: Başarılı resüsitasyon sonrasında akut respiratuvar distres sendromu (ARDS). VIII. Kış Sempozyumu, 16-19 Aralık 1999, Uludağ-Bursa.
 6. Erbay H, Şahiner T, Oğuzhanoğlu A, Savaş B, Gönüllü M: Amitriptilin Zehirlenmesinde Rivastigmin Kullanımı (Olgu Sunumu), Klinik Toksikoloji Derneği 6. Toplantısı, 7-9 Nisan 2000, Edirne.
 7. Savaş B, Gürses E, Serin S, Sungurtekin H, Gönüllü M: Pediyatrik hastaların premedikasyonunda intranasal midazolam, midazolam remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 25-29 Ekim 2000 Kuşadası
 8. L. Kaplan, H. Erbay, E. Tomatır, S. Serin, H. Atalay, Savaş B.: Postanestezik Titremeyi Önlemede Meperidin, Tramadol Ve Klonidinin Karşılaştırılması IV. Çukurova Anestezi Günleri, 2002 Adana
 9. S.Serin, H.Erbay, Savaş B., E.Tomatır, B.Topuz,  Beklenmedik Hava Yolu Darlığı Nedeniyle Entübasyon Güçlüğü  IV. Çukurova Anestezi Günleri, 2002 Adana

 

B. Uluslararası Düzeyde

 1. Atalay H, Tomatır E, Serin S, Savaş B, Doğruya S, Gönüllü M: Carbon monoxide poisoning: case report. 11th International Intensive Care Symposium, 14-15 May 1999, Istanbul-Turkey.
 2. Atalay H, Serin S, Tomatır E, Savaş B, Gönüllü M: Tracheal stenosis after prolonged ventilation: case report. 11th International Intensive Care Symposium, 14-15 May 1999, Istanbul - Turkey.
 3. Serin S, Savaş B, Yaylalı V, Tomatır E, Sungurtekin H: A Comparison of Ropivacaine 0,75 % with Bupivacaine 0,5 % and Lidocaine 2 % Mixture in Retrobulbar Block. 10th ESA Anniversary Meeting France and 24th EAA Annual Meeting, Euroanaesthesia 2002, 6-9 April 2002 - Nice, France (Poster Discussion)

 

MAKALELER DİZİNİ

A. Ulusal Düzeyde

 1. Erbay H, Tomatır E, Savaş B, Gönüllü M: Takayaşu arteriti ve anestezi. Anestezi Dergisi 6 (3); 153-4, 1998
 2. Erbay H, Serin S, Tomatır E, , Atalay H, Savaş B, Gönüllü M: Çocuklarda oral klonidin premedikasyonunun postoperatif ağrı üzerine etkisi. Pamukkale Üniv Tıp Fak Dergisi 6; 53-7, 2000
 3. Atalay H, Serin S, Kaleli İ, Tomatır E, Gürses E, Savaş B: Botulizm (olgu sunumu). Anestezi Dergisi 8; 69-72, 2000
 4. Tomatır E, Serin S, Gürses E, Savaş B, Balcı C, Gönüllü M: Entübasyon amaçlı Laringeal maske ( Fastrach ) ile standart laringoskopinin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 8 (1); 37-40, 2000
 5. Atalay H, Kaplan L, Balcı C, Savaş B, Gönüllü M: Rokuronyum ile propofol-N2O ve tiyopental sevofluran-N2O anestezilerinin etkileşimi. Anestezi Dergisi 8 (2); 95-8, 2000
 6. Erbay H, Atalay H, Serin S, Tomatır E, Savaş B, Gönüllü M: Postoperatif titremeyi önlemede oral klonidin premedikasyonunun etkisi. Anestezi Dergisi 8 (3); 193-6, 2000
 7. Ahmet BALTALARLI*, İbrahim GÖKŞİN*,  Gökhan ÖNEM*, Ercan GÜRSES**,  Bahadır SAVAŞ**,  Oya RENDECİ*,  Mustafa SAÇAR* Early Postoperative Effects of Vitamin E and C Supplement on Coronary Bypass Patients Türk Kardiyol Dern Arş 2000; 28:692-695

 

KATILIM BELGELERİ DİZİNİ

A. Ulusal Düzeyde

 1. II. Romatoloji günleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı, 7-8 Mayıs 1993, İzmir
 2. Verem Savaş Dispanserleri Hekimleri Eğitim Programı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 20 Ocak-24 Mart 1995, İzmir
 3. Çocukluk Çağı Solunum Sistemi İnfeksiyonları, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi 50. Yıl Kuruluş Toplantısı, 25-26 Nisan 1996, İzmir
 4. Meslek Astması ve Bisinozis Günleri, TTB İzmir Tabib Odası,23-24 Mayıs 1996, İzmir
 5. Tüberküloz Eğitim Programı, İl Sağlık Müdürlüğü, 16-20 Haziran 1997, İzmir
 6. Klinik Toksikoloji Derneği Bilimsel Toplantısı, 2 Mayıs 1998, Hierapolis,Denizli
 7. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI: Yoğun Bakım Kongresi,VI. Göğüs Kalp Damar ve Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 1998, Antalya
 8. XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, İzmir
 9. Travmada Yoğun Bakım Sempozyumu, Yoğun Bakım Derneği, 10 Nisan 1999, İzmir
 10. Obstetrik Analjezi & Anestezi, IV. Ege Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu,10-12 Mart 2000, Pamukkale, Denizli
 11. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 19-21 Haziran 2000, Denizli
 12. Neonatal Resüsitasyon Programı Eğitimci Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 21-22 Haziran 2000, Denizli
 13. KEPAN Temel Eğitim Kursu, Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği, 13 Ocak 2001, İzmir
 14. Toraks Travmasında Yoğun Bakım, VI. Ege Yoğun Bakım Sempozyumu, 31 Mart 2001, İzmir
 15. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Sempozyumu, Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, 1 Nisan 2001, İzmir
 16. Nöroanestezi ve Nörolojik Yoğun Bakım Toplantısı, TARD Nöroanestezi Komitesi, 12 Mayıs 2001 Pamukkale
 17. Uygulamalı Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu, PAÜTF, 25 Mayıs 2001, Denizli
 18. XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, IX. Yoğun Bakım Kongresi, IX. Göğüs Kalp Damar ve Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, IV. Rejyonel Anestezi Kongresi 27 Ekim-31 Ekim 2001, Kemer, Antalya
 19. Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı, Hastane İnfeksiyonları Derneği, 1-4 Kasım 2001, Denizli
 20. Adli Raporlar ve Hekimin Yasal Sorumlulukları Kursu, PAÜTF, 9 Kasım 2001, Denizli
 21. Hastane İnfeksiyonları Kursu, PAÜTF, 13 Kasım 2001, Denizli
 22. Tıbbi Etik ve Hasta Hekim İlişkileri Kursu, PAÜTF, 28-29 Kasım 2001, Denizli
 23. ARUD 2002 Sempozyumu “Düşük Akımlı Anestezi” 24-26 Mayıs 2002, Mudanya – Bursa
 24. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi-Antalya
 25. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi XXXVII Ulusal ve II. Uluslar arası Kongresi-Antalya
 26. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği  XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi Antalya-Türkiye
 27. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği  XXXXVI. Ulusal kongresi  Girne- KKTC

B. Uluslararası Düzeyde

 1. A Non Profit Organization For International Reconstructive Surgery “Certificate of Honor”,21-24 October 1998, Interplast-Turkey
 2. 11th International Intensive Care Symposium, 14-15 May 1999, Istanbul-Turkey
 3. 10th ESA Anniversary Meeting France and 24th EAA Annual Meeting, Euroanaesthesia 2002, 6-9 April 2002 - Nice, France ( Poster Discussion ).

 

Üye Olunan Mesleki Kuruluş Ve Dernekler

 1. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, 2001
 2. European Society of Anaesthesiology, 2002
 3. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 4. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği

Üye Olunan Meslek Dışı Etkinlikler

                1.Ege Açık Deniz Yat Klubü 2011

                2.Körfez Dalış Klubü Dalıcı 2007

                3. Ekonomi D haftalık yayın organında Lacivert köşe yazarı 2008

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi