Dr. Öğr. Üyesi İnan Mutlu

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi İnan Mutlu
Tıp Fakültesi
Kardiyoloji

2004 - 2011 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR
2011 - 2016 :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

Lisansüstü öğrenimlerindeki Tez Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Tezi : Kararlı Anjina Pektoris Hastalarında Koroner Arter Hastalığı Ciddiyetinin Öngördürücüsü Olarak Atrial İleti Süreleri
Tezin Danışmanı: Prof.Dr. Mustafa AKIN

2011: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2016 :  Yozgat Şehir Hastanesi
2016-2020: S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2020: Özel Tınaztepe Hastanesi

Uluslararası Bilimsel Yayınlar:
-Survival Benefit of Implantable-Cardioverter Defibrillator Therapy in Ambulatory Patients With Left Ventricular Assist Device.
Simsek E, Nalbantgil S, Demir E, Kemal HS, Mutlu I, Ozturk P, Engin C, Yagdi T, Ozbaran M. Transplant Proc. 2019 Dec;51(10):3403-3408. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.06.010. Epub 2019 Nov 13
-  Transient Contrast Neurotoxicity After Percutaneous Coronary Intervention Mimicking Subarachnoid Hemorrhage in a Patient With Chronic Kidney Disease.
Şimşek EÇ, Ertürk E, Uçar R, Yilmaz AO, Ekmekçi C, Mutlu İ, Sari C.
Clin Med Insights Case Rep. 2019 Aug

Ulusal Bilimsel Yayınlar
- Prevalence of inappropriate sinus tachycardia and the comparison of the heart rate variability characteristics with propensity score-matched controls
Şimşek E, Ozbay B, Mutlu I, Gurses E, Kemal HS, Yagmur B, Can LH.Turk Kardiyol Dern Ars. 2020
- Adherence to guideline-directed medical and device Therapy in outpAtients with heart failure with reduced ejection fraction: The ATA study.
Kocabaş U, Kıvrak T, Yılmaz Öztekin GM, Tanık VO, Özdemir IH, Kaya E, Yüce EI, Avcı Demir F, Doğduş M, Altınsoy M, Üstündağ S, Özyurtlu F, Karagöz U, Karakuş A, Urgun ÖD, Sinan ÜY, Mutlu I, Şen T, Astarcıoğlu MA, Kınık M, Tok ÖÖ, Uygur B, Yeni M, Alan B, Dalgıç O, Sarıtürk Ç, Altay H, Pehlivanoğlu S.Anatol J Cardiol. 2020 Jul

Kitap Bölümleri / Çevirileri
1-Patofizyolojiden Tedaviye: Trombokardiyoloji: Antitrombotik Tedavi Komplikasyonları ve Yönetimi
2-Kardiyolojide Gri Alanlar: İleri Evre Kalp Yetersizliği Tanısı ve Medikal Tedavi Dışında İleri Tedavi Yöntemleri
3-Türkiye Klinikleri: Kalp Pillerinde Güncelleme: Sıvı Volüm Takibi ve Uygunsuz Şok Azaltıcı Algoritmalar Her Defibrilatörde Bulunmalı mı?
Should Fluid Volume Tracking and Inappropriate Shock Reducing Algorithms be Located in Every Defibrillator?

İlgi Alanı:
Transözafagial Ekokardiyografi, Geçici-Kalıcı Pacemaker, ICD, Perkutan Koroner Girişim, Perkutan ASD-VSD Kapatılması

ÜYELİKLER
Türk Kardiyoloji Derneği
Kardiyovasküler Akademi Derneği
Avrupa Kardiyoloji Derneği (European Society of Cardiology)

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi