Dr. Öğr. Üyesi İlke Bayzit Koçer

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi İlke Bayzit Koçer
Tıp Fakültesi
Anatomi

Doktora

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Doktora Tezi: Nervus Occipitalis Major – Topografik Anatomisi, Sinir Sıkışma Noktaları ve Histolojik Değerlendirmesi (2020).

Danışman: Prof. Dr. Gülgün ŞENGÜL

Yabancı Dil: İngilizce

Araştırma Görevlisi: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 2014 – 2014

Araştırma Görevlisi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 2014 – 2020

Öğretim Görevlisi: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 2020 – 2022

Doktor Öğretim Üyesi: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 2022 – devam ediyor

9.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 • Celik S., Makay O., Yoruk M.D., Bayzit Kocer I., Ozdemir M., Kilic K.D., Tomruk C., Bilge O., Uyanikgil Y., Dionigi G. (2020). A surgical and anatomo-histological study on Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA). Surgical Endoscopy, 34:1088–1102 doi: 10.1007/s00464-019-06856-1
 • Bayzit Kocer I., Oner Demiralın M., Erturk M., Arslan D., Sengul G. (2022). Microsurgical anatomy of safe entry zones on the ventrolateral brainstem: a morphometric study. Neurosurgical Review 45:1363–1370 doi: 10.1007/s10143-021-01644-9

9.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yeğin M.E., Bayzit Koçer I., Tiftikçioğlu Y.O., Çelik S., Bilge O. (2017). An Evaluation of Antibacterial Efficacy of Modified Larssen Solution. Ann Plast Reconstr Surg., 1(1): 1004
 • Bayzit Koçer İ., Yörük M.D., Bilge O. (2018). Arterial sources of the liver: two different variations with a brief review. Glob Surg., Volume 4(1):1-3 doi: 10.15761/GOS.1000175
 • Bilge O., Çelik S., Yörük M.D., Bayzit Koçer I. (2018). Useful Materials for Cross-Sectional Anatomy Education: Silicone Plastinated Examples of Foot and Hand. Austin J Anat., 5(1):1080
 • Yegin M.E., Celik S., Bayzit Kocer I., Tiftikcioglu Y.O., Yegin E.E., Bilge O. (2019). Modified Larssen Solution (MLS) for Cadaver Dissections: From the Plastic Surgeon Aspect. International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research, Volume 5(4) 4123-4125 doi: 10.24327/23956429.ijcmpr201904637

9.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler

 • Bayzit Kocer I, Oner M., Erturk M., Sengul G. “Morphometry of the anterolateral brainstem as a guide for surgical approaches to intrinsic brainstem lesions”, XXIV International Symposium on Morphological Sciences, İstanbul, 2015 (Sözlü Bildiri)
 • Çelik S., Bilge O., Yörük M.D., Bayzit Koçer I. “Thin and Lightweight Slice Slicone Plastination of Foot”, 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, Budapest, 2016 (Poster Bildiri)
 • Bilge O., Çelik S., Bayzit Koçer I., Yörük M.D. “Thin slice silicone plastination of hand”, 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, Budapest, 2016 (Poster Bildiri)
 • Yegin M.E., Bayzit Kocer I., Celik S., Tiftikcioglu Y.O., Bilge O. “Myrtiformis muscle” XXVI International Symposium on Morphological Sciences, Prague, 2018 (Sözlü bildiri)
 • Yegin M.E., Bayzit Koçer I., Tiftikcioglu Y.O., Celik S., Bilge O. “An Evaluation of Antibacterial Efficacy of Modified Larssen Solution”, XXVI International Symposium on Morphological Sciences, Prague, 2018 (Poster bildiri)
 • Acar T., Koç A.M., Yörük M.D., Bayzit Koçer İ., Yüce Yörük E.A., Öztürk L. “Sentetik Kannabinoid’in (Win 55-212-2) Santral Sinir Sistemine Olan Etkilerinin Kranial MRG ile Gösterilmesi: Bir Preklinik Çalışma” Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD), Antalya, 2019 (Sözlü bildiri)

9.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yörük M.D., Çoban İ., Çelik S., Bilge O., Bayzit Koçer İ. “Teknolojik Cihaz Analizi; Düşük Maliyetli Spiral Kameraların Endoskopik Anatomi Eğitiminde Kullanımı”, Anatomi Günleri, Bursa, 2017 (Poster Bildiri)
 • Çelik S., Makay Ö., Yörük M.D., Bayzit Koçer İ., Özdemir M., Kılıç K.D., Bilge O., Uyanıkgil Y., Dionigi G. “Vestibüler yaklaşım ile transoral endoskopik tiroidektomi (TOETVA) anatomo-histolojik analizi”, 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2018 (Sözlü Bildiri)
 • Bayzit Koçer İ., Yörük M.D., Bilge O. “Karaciğerin Arteriyel Kaynaklarının İki Farklı Varyasyon Üzerinden Kısa Derlemesi”, Anatomi Kış Günleri, Ankara, 2018 (Poster Bildiri)
 • Çelik S., Bilge O., Bayzit Koçer İ., Yörük M.D. “M. Biceps Brachii Nöromusküler Kavşağı Hedefli Botulinum Toksin Enjeksiyonu için Kadavra Uygulama Modeli ve Grafikleri, Anatomi Kış Günleri, Ankara, 2018 (Poster Bildiri)

9.7. Diğer Yayınlar
9.7.1. Kitap Bölüm Çevirisi

 • Okan Bilge, İlke Bayzit Koçer, Mustafa Deniz Yörük. (2019). Bölüm 63: Pleura, Trachea ve Bronchi, Pulmones, Pericardium ve Cor. Bilge O., Uyanıkgil Y., Bilecenoğlu B. ve Çelik S. (Ed.). Diş Hekimliğinde Anatomi’nin Temelleri (s. 933–948). İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri
 • İlke Bayzit Koçer, Servet Çelik. (2019) Bölüm 80: Üst ve Alt Ekstremitelerin Yüzey Anatomisi ve Nabız Noktaları. Bilge O., Uyanıkgil Y., Bilecenoğlu B. ve Çelik S. (Ed.). Diş Hekimliğinde Anatomi’nin Temelleri (s. 880–882). İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri

9.7.2. Kitap Bölüm Yazarlığı

 • İlke Bayzit Koçer, Esin Alpöz. (2019). Bölüm 11: Tükürük Bezleri. Atamaz Pınar Y. (Ed.) Baş ve Boyun Anatomisi (s. 97–108). Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri

Ödüller

 • 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, Budapest - En iyi poster ödülü (2016)

Projeler

 • BAP: Proje No: 18-TIP-021 Nervus Occipitalis Major – Topografik Anatomisi, Sinir Sıkışma Noktaları ve Histolojik Değerlendirmesi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Doktora Projesi, Prof. Dr. Gülgün ŞENGÜL (Proje Yürütücüsü), Araş. Gör. İlke BAYZİT KOÇER (Araştırmacı) Başlama Tarihi: 27.02.2018 – Bitiş Tarihi: 21.08.2020

Kurs Sekreteryası

 • Medikal Diseksiyon Eğitim Kusrları (MEDİSEK) Üst Ekstremite, Trigonlar ve Periferal Geçitler (2020)
 • Medikal Diseksiyon Eğitim Kusrları (MEDİSEK) Alt Ekstremite, Trigonlar ve Periferal Geçitler (2020)

Katıldığı Kurslar ve Sertifikalar

 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı (2012)
 • Medikal Diseksiyon Eğitim Kusrları (MEDİSEK) Üst Ekstremite, Trigonlar ve Periferal Geçitler (2015)
 • Medikal Diseksiyon Eğitim Kusrları (MEDİSEK) Alt Ekstremite, Trigonlar ve Periferal Geçitler (2015)
 • Medikal Diseksiyon Eğitim Kusrları (MEDİSEK) Fiksasyon ve Plantinasyon Kursu (2017)
 • Medikal Diseksiyon Eğitim Kusrları (MEDİSEK) Beyin ve Fibril Diseksiyon Kursu (2017)
 • Cerrahi Anatomi & Embriyoloji Kursu Bölüm 1: Tiroid & Boyun (2018)
 • Elsevier Clinical Key & Up to Date online eğitim sertifikası (2021)
Katıldığı Kurslar (Eğitmen)
 • I. Endoskopik Kafa Tabanı Kadavra Kursu (2022)
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi