Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koca

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koca
Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları

1994 - 2000  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR
2001 - 2006 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2001-2006 Asistanlık Eğitimi)

Uzmanlık Tezi :

Obstrüktif uyku apne sendromu ve koah hastalarında doku hipoksisi göstergesi olarak üriner ürik asit atılımı ve üriner ürik asit/kreatinin oranındaki gece boyu değişim

Toraks Derneği 2006 Yıllık Kongresi - T.Poster Sunumu
ERS ( European Respiratory Society) 2006 Yıllık Kongre- Thematic Poster Session

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

2006 - 2007 GATA Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
2007 - 2008 Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, İZMİR
2008 - 2010 Akçakale Devlet Hastanesi, ŞANLIURFA
2010 - 2012  Osmaniye Özel İbni Sina Hastanesi
2012 - Özel Tınaztepe Hastanesi, İZMİR
2012 - Buca Tıp Merkezi, İZMİR

 

Bilimsel Çalışmalar :

1. Hemoptizi: 311 Olguluk Bir Retrospektif Analiz Hakan KOCA, Sezen Ş. ÖZDEN, Filiz GÜLDAVAL, Rıfat ÖZACAR İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 065-071 

*Toraks Derneği Yıllık Kongresi 2005- T.Poster Sunumu

*European Respiratory Society 2005 Yılıık Kongresi- T.Poster Sunumu

2. Erişkinde Pnömoniyle Seyreden Bir Trakeoözefagial Fistül Olgusu Hakan KOCA , Sezen Ş. ÖZDEN, Filiz GÜLDAVAL, Rıfat ÖZACAR İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Solunum. Yıl: 2004  Cilt: 6  Sayı: 5  231-234

3. Hızlı İlerleyen Bir Malign Mezotelyoma Olgusu Sezen Ş. ÖZDEN, Hakan KOCA,  Filiz GÜLDAVAL, Rıfat ÖZACAR İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Arşivi 2004; 5(4): 203 - 205.

4. Baş Parmak Metastazı İle Presente Olan Bir Akciğer Adeno Kanser Olgusu (TÜSAD Kongresi 2005-T.Poster) Filiz Güldaval, Sezen Şenırmak Özden, Hakan Koca, Günseli Balcı, Rıfat Özacar İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5. KOAH Akut Ataklarında Serum Elektrolit Düzeyleri ve Kullanılan İlaçların Elektrolit Düzeylerine Etkisi (TÜSAD Kongresi 2005- T.Poster) Sezen Şenırmak Özden, Filiz Güldaval, Hakan Koca, Günseli Balcı, Murat Yüzüak, Rıfat Özacar  İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6. KOAH Akut Atakta Teofilin Tedavisinin Yeri  (TÜSAD Kongresi 2005- T.Poster) Murat YÜZÜAK, Günseli BALCI, Levent USTA, Hakan KOCA, Rıfat ÖZACAR İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Nokturnal Hipoksemi İle Gece Ürik Asid/Kreatinin Oranı İlişkisi  (TÜSAD Kongresi 2005-Sözel Sunu) Hakan Koca, Zeynep Zeren Uçar, Sezen Şenırmak Özden, Murat Yüzüak, Rıfat Özacar, İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8. Hemoptizide Mevsimsel Değişiklikler (TÜSAD Kongresi 2005- T.Poster) Hakan Koca, Sezen Şenırmak Özden,  Filiz Güldaval,  Günseli Balcı,  Rıfat Özacar  İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

9. Sağlıklı Olguda 48 Saat İçinde Fatal Progresyona Neden Olan Toplum Kökenli Pseudomonas Aeruginosa Pnömonisi Türk Toraks Dergisi. Eylül 2010, Cilt 11, Sayı 3 Cenk Kıraklı, Hakan Koca, Zeynep Zeren Uçar, Ahmet Emin Erbaycu, Rıfat Özacar İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10. Genitoüriner Sistem Anomalileri İle Seyreden Bir Kartagener Sendromu Olgusu (Toraks Derneği Kongresi 2005- Poster) Sezen Ş. Özden, Hakan Koca,  Filiz Güldaval, Rıfat Özacar İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

11. 2000-2002 Yıllarında Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde İzlenen Tüberkülozlu Olguların Özellikleri (Toraks Derneği 2005 Kongresi) Sezen Şenırmak Özden*, Hakan Koca*, Emel Tellioğlu*, Gürkan Ertuğrul*,Şevket Dereli*, Rıfat Özacar* İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

12. Osmaniye Yöresinde Allerjik Solunum Yolu Şikayetleriyle Başvuran Hastalarda Uygulanan Deri Prick Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi Hakan Koca, Osmaniye Özel İbni-Sina Hastanesi İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-164

13. ASKO (Astım ve KOAH’da Uygulama ve Sonuçların Gözlenmesi ) Projesi, 2012

Sertifika ve Belgeler :

· Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı Yeterlik Belgesi (BOARD) 2007  

· Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Sertifikası 2007

· Sigara Bırakma Girişimi Kursu Sertifikası 2012

·Uykuder Uyku Bozuklukları Sertifikası 2017

Üyelikler:

Türk Toraks Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Türk Uyku Tıbbı Derneği

Türk Tabipler Birliği 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi