Prof. Dr. Funda Fatma Bölükbaşı Hatip

Akademik Takvim

Prof. Dr. Funda Fatma Bölükbaşı Hatip
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Erciyes  
Y. Lisans Tıp Fakültesi Erciyes 1989
Doktora (TUS) Tıbbi Farmakoloji Trakya 1998
 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Sıçan Adjuvant Artrit Modelinde Artrit Süresine Bağlı İzole Aort yanıtlarında Değişiklikler ve Allopürinol’un İzole Aort Gevşeme yanıtlarına Etkisi

Tez Danışmanı: Prof.Dr.İsmet Dökmeci

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Dr Kırşehir Sağlık Eğitim Merkezi 1989-1993
Dr Aydın Sağlık Eğitim Merkezi 1993-1994
Dr.Araş.Gör Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994-1998
Dr.Araş.Gör Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995-1998
Klinik Araş. Uzmanı Bristol Myers Squibb İlaçları Inc. 1998-1999
Klinik Araş.Yöneticisi Johnson&Johnson Janssen Cilaq 2000-2001
Yeni Ürün Geliştirme Müdürü Johnson&Johnson Janssen Cilaq 2001-2002
Öğretim Görevlisi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 2002-2006
Araştırmacı Fukuoka Üniversitesi Tıp Fakültesi 5.Dahili Bilimler, Nöroloji, Fukuoka Japonya Mart 2003-Aralık 2003
Yrd.Doç.Dr Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 2006-2011
Doç.Dr. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 19.10.2011-11.01.2018
Doç.Dr Fukuoka Üniversitesi Tıp Fakültesi 5.Dahili Bilimler, Fukuoka Japonya 01Temmuz 2016-01Eylül 2016
Prof.Dr Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 11.01.2018-16.11.2022
Prof.Dr İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 01.12.2022

İdari Görevler

 • Farmakovijilans İrtibat Noktası 21.06.2022-
 • Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 18.10.2018- 18.10.2021
 • Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 06.09.2018-02.07.2021
 • Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 18.02.2020- 02.07.2021
 • Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Ara Değerlendirme Komisyon Üyeliği (Başkoordinatör) 2019
 • Dönem III Koordinatörü 2016-2018
 • Deney Hayvanları Etik Kurul Başkanı 26.09.2016-27.02.2020
 • Deney Hayvanları Etik Kurul Üyeliği 29.01.2016
 • İlaç Yönetim Ekibi Başkanlığı 2016
 • Program Değerlendirme Komisyonu Üyeliği 2016-2020
 • Ölçme Değerlendirme ve Soru İnceleme Komisyonu Üyeliği 2016-2021
 • Dönem III Koordinatör Yardımcılığı 2009-2011
 • Senaryo Komitesi Üyeliği 2009-2016
 • Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Üyeliği 2009-2011
 • Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Öz Değerlendirme Komitesi Üyeliği 2010-2012
 • Deney Hayvanları Etik Kurul Üyeliği 2007-2012
 • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Koordinatörü 2013-2016

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

 • Sıçan Myokardit Modelinde Ang-(1-7)’in Kardiyoprotektif Etkileri, PAÜ BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, 2021SABE004, Proje Yürütücüsü, 2021
 • Beta Amiloid 1-42 ile İndüklenen SH-SY5Y Hücrelerinde Anjiotensin1-7'nin Nikotinik ve Glutamaterjik Reseptör Ekspresyonuna Etkisi, PAÜ BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, 2017SABE009, Proje Yürütücüsü, 2017
 • Aβ(1-42) ile İndüklenen SH-SY5Y Hücrelerinde Aminopeptidaz A İnhibisyonunun Olası Rolü, PAÜ BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, 2017SABE010, Proje Yürütücüsü, 2017
 • Sıçan Alzheimer Hastalığı Modelinde Angiotensin 1-7’nin Bellek İyileştirici ve Nöroprotektif Etkileri, PAÜ BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, 2014SBE002, Proje Yürütücüsü, 2014
 • Adjuvant Artrit Oluşturulmuş Sıçan modelinde, Mas Reseptör Agonisti Angiotensin (1-7)’nin izole Torasik Aorta Yanıtlarına ve RAGE( Receptor for Advanced Glycation End products) ‘ye Etkisi, PAÜ BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, 2012SBE009, Proje Yürütücüsü, 2012

Doktora Tezleri

Projelerde yaptığı Görevler

Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

 • Alzheimer’s Disease ” Temperature dependent conformational changes within Abeta amyloid”.Grant-in-Aid 11670650 from Ministry of Education, Science, Sport and Culture of Japan. Yardımcı Araştırmacı, 2003
 • Konformasyonel Değişikliğe Uğratılmış Abeta1–40 ve Breaker Peptidlerin Alzheimer Oluşturulan Sıçanlarda In vivo ve Mikroglial Hücrelerde In vitro Etkinliği. TUBİTAK Kariyer Geliştirme Projesi, SBAG-K–50-104S262, Proje Yürütücüsü, 2004
 • Kinurenik asid sentez inhibisyonunun maternal immun-şizofreni sıçan modelinde, jüvenil dönemde kronik stres uygulanan yavrularda moleküler ve davranışsal etkileri. TUBİTAK Hızlı Destek Projesi, 1002 Proje No: 319S021, Yardımcı Araştırmacı, 2021

BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Projeleri

 • Anandamidin izole organ (barsak, vas deferens, uterus, aorta, kalp) üzerindeki etkileri. PAÜ BAP Araştırma Projesi 2004-TPF-007, Yardımcı Araştırmacı, 2004
 • 4 Damar oklüzyon yöntemiyle iskemi oluşturulan sıçanlarda eritropoietinin bellek fonksiyonları üzerindeki etkisinin davranışsal ve biyokimyasal olarak incelenmesi, PAÜ BAP Tez Projesi, 2005-TPF-008, Yardımcı Araştırmacı, 2005
 • 4 Damar oklüzyon yöntemiyle iskemi oluşturulan sıçanlarda Nilvadipin ve minosiklinin bellek fonksiyonları üzerindeki etkisinin davranışsal ve biyokimyasal olarak incelenmesi. PAÜ BAP Tez Projesi, 2005-TPF-005, Yardımcı Araştırmacı, 2005 
 • Topikal İloprost’un LİMA(Left İnternal Mammarian Arter) Vasospazmı Üzerine Etkisinin in vitro Değerlendirilmesi. PAÜ BAP Tez Projesi, 2008-TPF-002, Yardımcı Araştırmacı, 2008
 • Ooferektomi ve Parsiyel Mesane Çıkım Obstruksiyonu Modellerinde İzole Rat Detrüsöründe Gap Junction Ekspresyonu ve Antimuskariniklerle, Gap Junction İnhibitörü Etkilerinin Araştırılması .PAÜ BAP Tez Projesi, 2009- TPF-014, Yardımcı Araştırmacı, 2009
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Multidisipliner Uygulama ve Mesleksel Beceri Uygulama Laboratuvarları Geliştirme Projesi, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2010KRM008 Araştırmacı, 2010.
 • Farmakoloji Uygulama Laboratuarı Alt yapı geliştirme projesi Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2010KRM007 Araştırmacı, 2010
 • Amiloid-Beta-40 ile aktive edilmiş mikrogliyalarda ileri glikasyon son ürünleri reseptörü sinyalizasyonu üzerine  Beta-sheet breaker peptidlerin etkisi, 2011BSP005, Yardımcı Araştırmacı, 2011
 • Sporadik Alzheimer Hastalığı Modelinde Beta Sheet Breaker Peptid 15-22’nin In vitro ve In vivo Etkisi, PAÜ BAP Tez Projesi, 2012SBE008, Yardımcı Araştırmacı, 2012
 • Adjuvant Artrit Oluşturulmuş Sıçan modelinde, mas Reseptör Agonisti Angiotensin (1-7)’nin izole Torasik Aorta Yanıtlarına ve RAGE( Receptor for Advanced Glycation End products) ‘ye Etkisi, PAÜ BAP Tez Projesi, 2012 SBE009, Proje Yürütücüsü, 2012
 • 6-OH Dopamin ile İndüklenen Sıçan Parkinson Hastalığı Modelinde Vareniklin’in Etkisi 2012SBE017, Yardımcı Araştırmacı, 2012
 • Sıçan Alzheimer Hastalığı Modelinde Angiotensin 1-7’nin Bellek İyileştirici ve Nöroprotektif Etkileri, PAÜ BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, 2014SBE002, Proje Yürütücüsü, 2014
 • Pamukkale Üniversitesi Klinik Toksikoloji ve Farmakokinetik Merkezi Alt Yapı Projesi, PAÜ BAP Kurumsal Proje, 2015KRM012, Araştırmacı,  2015
 • Aβ(1-42) ile İndüklenen SH-SY5Y Hücrelerinde Aminopeptidaz A İnhibisyonunun Olası Rolü, PAÜ BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, 2017SABE010, Proje Yürütücüsü, 2017
 • Beta Amiloid 1-42 ile İndüklenen SH-SY5Y Hücrelerinde Anjiotensin1-7'nin Nikotinik ve Glutamaterjik Reseptör Ekspresyonuna Etkisi, PAÜ BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, 2017SABE009, Proje Yürütücüsü, 2017
 • Sıçanlarda travmatik beyin hasarı ve tibia kırığının serum ve beyinde AVP ve Anjiyotensin 1-7 düzeyleri, vasküler yanıt ve kırık iyileşme oranları üzerine etkisi. Araştırma Projesi, Yardımcı araştırmacı, 2019
 • Sıçan Myokardit Modelinde Ang-(1-7)'in Kardiyoprotektif Etkileri. PAÜ BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, 2021SABE004, Proje Yürütücüsü, 2021

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • I.Hatip-Al-Khatib, F.Bolukbasi “Destruction of the Noradrenergic systems with DSP4 Potentiates the Behavioral  Effects  of MK-801 in Rats” Pharmacol Biochem Behav, 62:233-237 , 1999 
 • S.Gok, S.Ulker, A.Huseyinov, F.Bolukbasi Hatip, M.G.Cinar, A.Evinc “Role of Leukotriens on Coronary Vasoconstriction in Isolated Hearts of Arthritic Rats: Effect of in vivo Treatment with CI-986,a Dual Inhibitor of Cyclooxygenase and Lipooxygenenase” Pharmacology , 60: 41-46, 2000
 • S.Ulker, A.Onal, F.Bolukbasi Hatip, A.Surucu, M.Alkanat, S.Kosay, A.Evinc  “Effect of Nabumetone Treatment on Vascular Responses of the Thoracic Aorta in Rat Experimental Arthritis”  Pharmacology, 60:136-142, 2000
 • I.Hatip-Al-Khatib, F.Bolukbasi, K.Mishima, N.Egashira, K.Iwasaki, M.Fujiwara “Role of Dopaminergic System in Core Part of Nucleus Accumbens in Hyperlocomotion and Rearing Induced by MK-801 in Rats: A Behavioral and In Vivo Microdialysis Study” Japan Journal of Pharmacology, 87,277-287, 2001
 • I.Hatip-Al-Khatib, F.Bolukbasi Hatip “Modulation of Negative Inotropic Effect of Haloperidol by Drugs with Positive Inotropic Effects in Isolated Rabbit Heart” Pharmacology, 66(1):19-25, 2002
 • Izzettin Hatip-Al-Khatib, Funda Bölukbaşı Hatip, Yoshitaka Yoshimitsu, Katsunori Iwasaki, Nobuaki Egashira, An-Xin Liu, Kenichi Mishima, Michihiro Fujiwara “Effect of Toki-Shakuyaku-San on acetylcholine level and blood flow in dorsal Hippocampus of intact and twice-repeated ischemic rats” Phytotherapy Research, 21: 291-294, 2007
 • F.F.Bolukbasi Hatip, Y. Matsunaga, T.Yamada “Spesific reactivity of mild/severe Alzheimer’s disease patients’ sera to antibody against ABeta1-40 epitope 17-21” Acta Neurol. Scand, 117(6):404-408, 2008
 • F.F. Bölükbaşı Hatip, M. Suenega, T.Yamada, Y. Matsunaga “Reversal of Temperature-induced Conformational Changes in the Amyloid-beta peptide, Ab40, by the b-sheet breaker Peptides 16-23 and 17-24 “ British Journal of Pharmacology, 158: 1165-1172, 2009  
 • Funda F. Bölükbaşi Hatip, Izzettin Hatip-Al-Khatib, Yoichi Matsunaga, Midori Suenaga, Nilay Şen. “ Effects of 8-Residue Beta Sheet Breaker peptides on Aged Ab Expression in rat Brain and Serum Following Intraamygdaloid Injection”. Current Alzheimer Research, 7: 602-614 , 2010
 • Mehmet Babaoglu, Ali Ersin Zumrutbas, Ismail Cenk Acar, Funda Bolukbasi Hatip, Vural Kucukatay, Saadettin Eskicorapci, Zafer Aybek. “Gap junction expression and the effects of gap junction inhibitors in overactive bladder models: does ovariectomy have a role?”.  Int Urol Nephrol. Aug;45(4):1001-8, 2013
 • Funda F. Bölükbaşı Hatip, Izzettin Hatip-Al-Khatib. “Effects of β-sheet breaker peptides on altered responses of thoracic aorta in rats' Alzheimer's disease model induced by intraamygdaloid Aβ40”. Life Sciences, 92: 228–236, 2013
 • Açikalin Ö, Bölükbaşi Hatip FF, Tan RF, Hatip-Al-Khatib I” Effect of Angiotensin-(1-7) on Aortic Response, TNF-α, IL-1β and Receptor for Advanced Glycation Endproduct in Rat's Adjuvant-Induced Arthritis”.Pharmacology, 97(5-6):207-217, 2016
 • Tan R, Bölükbaşi Hatip F, Açikalin Ö, Yamauchi A, Kataoka Y, Hatip-Al-Khatib I. “Effect of varenicline on behavioral deficits in a rat model of Parkinson’s disease induced by unilateral 6-hyroxydopamine lesion of substantia nigra” Behavioural Pharmacology, Behav Pharmacol. Jun;29(4):327-335, 2018
 • Ai Nogami-Haraa, Masaki Nagao⁠, Kotaro Takasaki⁠, Nobuaki Egashirac, Risako Fujikawa⁠, Kaori Kubota⁠⁠, Takuya Watanabe⁠⁠, Shutaro Katsurabayashi⁠, Funda Bolukbasi Hatip⁠, Izzettin Hatip-Al-Khatib⁠⁠, ⁠Katsunori Iwasaki⁠ “The Japanese Angelica acutiloba root and yokukansan increase hippocampal acetylcholine level, prevent apoptosis and improve memory in a rat model of repeated cerebral ischemia” J Ethnopharmacol. Mar 25;214:190-196, 2018
 • Shinji Ouma, Midori Suenaga, Funda F. Bölükbaşı Hatip, Izzettin Hatip-Al-Khatib, Yoshio Tsuboi, Yoichi Matsunaga “Serum vitamin D in patients with mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease” Brain and Behavior e00936, doi.org/10.1002/brb3.936, 2018
 • Junichi Matsumoto  Shinya Dohgu , Fuyuko Takata , Takashi Machida , Funda F. Bölükbasi Hatip, Izzettin Hatip-Al-Khatib , Atsushi Yamauchi , Yasufumi Kataoka “TNF-a-sensitive brain pericytes activate microglia by releasing IL-6 through  cooperation between IjB-NFjB and JAK-STAT3 pathways.” Brain Research 1692: 34–44, 2018
 • Izzettin Hatip-Al-Khatib, Funda Bölükbaşı Hatip, Yoichi Matsunaga. “The protective tributary angiotensin members  of renin-angiotensin system display beneficial effects in the central nervous system disorders.” Am J Pharmacol. Review.  Volume 1  Issue 1 | Article 1001, 2018
 • Izzettin Hatip-Al-Khatib, Funda Bölükbaşı Hatip. Tackling the amyloid beta-sheet peptide with antochthonous epitopes: Beta-sheet breaker peptides Annals of Phamacol and Pharmaceutics Volume 3, Issue 5, Article 1161, 2018
 • Nogami-Hara Ai , Kubota Kaori 1 Takasaki Kotaro , Watanabe Takuya , Iba Hikari , Fujikawa Risako , Katsurabayashi Shutaro , Iwasaki Katsunori , Kubota Kaori , Watanabe Takuya , Iwasaki Katsunori , Egahira Nobuaki , Bolukbasi Hatip Funda , Hatip-Al-Khatib Izzettin. “Extract of Yokukansan improves anxiety-like behavior and increases serum brain-derived neurotrophic factor in rats with cerebral ischemia combined with amyloid-42 peptide.” J Tradit Chin Med.  Feb;39(1):50-58, 2019
 • Izzettin Hatip-Al-Khatib, Funda Bolukbasi Hatip Pharmacotherapy of COVID-19: confine to existential drugs or search for new ones? ScienceOpen Preprints DOI: 10.14293/S2199-1006.1.SOR-.PP0J7NG.v1, 2020
 • Hiromu Ogura, Izzettin Hatip-Al-Khatib, Midori Suenaga  Funda Bolukbasi Hatip , Takayasu Mishima , Shinsuke Fujioka , Shinji Ouma , Yoichi Matsunaga , Yoshio Tsuboi “Circulatory 25(OH)D and 1,25(OH) 2 D as differential biomarkers between multiple system atrophy and Parkinson's disease patients.” 2021 Sep eNeurologicalSci 23;25:100369. doi: 10.1016/j.ensci.2021.100369. eCollection, 2021
 • Zeynep Mine Altunay, Fatma Rüyal Tan, Nermin Bölükbaşı, Funda Fatma Bölükbaşı Hatip, Izzettin Hatip-Al-Khatib Effect of varenicline on detrusor overactivity in rat model of parkinson’s disease induced by intranigral 6-hydroxydopamine. Advances in Parkinson’s Disease, 10.4236/apd.2022.111001 , 11, 1-10, 2022 Toplam atıf: 231

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 • D.Dökmeci, H.Karadağ, A.Ulugöl, F.Bölükbaşı, H.Sağmanlıgil, I. European Congress of Pharmacology konferansı dahilinde "Pharmacological Research" bildiri kitapçığındaki "The role of H2 receptors in the nociceptive effect of compound 48/80 in mice", 270 pp., Milan, Italy, Haziran 1995
 • H.Karadağ, D.Dökmeci, A.Ulugöl, F.Bölükbaşı, İ.Dökmeci, I. European Congress of Pharmacology konferansı dahilinde "Pharmacological Research" bildiri kitapçığındaki "The role of H1 receptors in the anticonvulsive effect of morphine against maximal electroconvulsive shock in mice", 272 pp., Milan, Italy, Haziran 1995
 • A.Ulugöl, D.Dökmeci, H.Karadağ, F.Bölükbaşı, İ.Dökmeci, I. European Congress of Pharmacology konferansı dahilinde "Pharmacological Research" bildiri kitapçığındaki ". The role of H1 and H2 receptors in the effect of compound 48/80 on hypoxia-induced lethality and body temperature in mice", 273 pp., Milan Italy, Haziran 1995
 • F.F.Bolukbasi Hatip, E.Kaya, E.Dikbas Yilmaz, Z.C. Gürdal, N.Sen Turk, I.Hatip-Al-Khatib, Y.Matsunaga, 8th International Conference AD/PD konferansı dahilinde "Neurodegenerative Disease Abstracts Alzheimer's and Parkinson's Diseases: Progress and New Perspectives" bildiri kitapçığındaki " In vivo reversal of aged- Abeta1-40- induced memory impairment and neuronal changes by breaker peptides bilaterally injected into rat amygdala", 169 pp., Salzburg, Austria, Mart 2007
 • F.F.Bolukbasi Hatip, C.Z.Gurdal, I.Hatip-Al-Khatib, Y.Matsunaga, The 81st Annual meeting of The Japanese Pharmacological Society konferansı dahilinde "Journal of Pharmacological Sciences Volume 106 Supplement 1 2008" bildiri kitapçığındaki “Intraamygdaloid Ab40-induced Alzheimer’s disease model in rat: Effect of bsheet breaker peptides on temperature modified serum Ab  reactivity", O1G3-3, 79P pp Yokohama, Japan, Mart 2008
 • F.F.Bolukbasi Hatip, Z.C.Gurdal, I.Hatip-Al-Khatib, K.Mishima, K.Iwasaki, M. Fujiwara, The 81st annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society konferansı dahilinde "Journal of Pharmacological Sciences Volume 106 Supplement 1 2008" bildiri kitapçığındaki "Alteration of vascular responses of rats’ thoracic aorta with Alzheimer’s disease model induced by intraamygdaloid ABeta effects of Beta sheet breaker peptides", O1G3-4, 79P pp., Yokohama, Japan, Mart 2008
 • Babaoglu M., Acar I.C., Zumrutbas A.E., Hatip F.F.B., Kucukatay V., Eskicorapci S.Y., Aybek Z., 26th Annual EAU Congress konferansı dahilinde “Eur Urol Suppl 2011;10(2):255” bildiri kitapçığındaki “Gap junction expression and the effects of antimuscarinics and gap junction inhibitors on isolated rat detrusor in oopherectomy and partial bladder outlet obstruction models” 807 pp Vienna  18-22 March 2011.
 • F.R.Tan, F.F.Bölükbaşı Hatip, O.Açıkalın, I.Hatip-Al-Khatib 9th Congress of the European Pain Federation EFIC  konferansı dahilinde Pain in Europe bildiri kitapçığındaki  “Analgesic effect of varenicline in rat Parkinson’s Disease model induced by unilateral 6-OH dopamin lesion of substantia nigra” Sayfa 262,P-536, Vienna Austria, September 2015

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 • HATİP İZZETTİN, BÖLÜKBAŞI HATİP FUNDA FATMA Tıbbi Farmakokinetik Şematik-Temel-Uygulamalı-Klinik, Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-975-6992-91-3, Toplam 443 sayfa, 2021
 • Bölükbaşı Hatip Funda Fatma. Renin Anjiyotensin Sistemi: Yeni Ufuklar., Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri, Editör: Funda Fatma Bölükbaşı Hatip, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-401-284-6, 08.03. 2021.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 • Bölükbaşı Hatip FF. İlaç Yan Etkisi Olarak Dengesizlik. Vertigo.Yayın Yeri :Us Akademi Editör: Fazıl Necdet Ardıç, Basım sayısı:2, ISBN:978-605-935860-6, Kitap Bölümü 2019.
 • Bölükbaşı Hatip FF. COVID-19 ve Renin Anjiyotensin Sistemi. Renin Anjiyotensin Sistemi: Yeni Ufuklar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; Kitap Bölümü p.61-6, 2021
 • Bölükbaşı Hatip FF. İlaç Yan Etkisi Olarak Dengesizlik. Vertigo.Yayın Yeri :Us Akademi Editör: Fazıl Necdet Ardıç, Basım sayısı:3 , Kitap Bölümü 2022 (Baskıda).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • F.F.Bölükbaşı Hatip, İ.Hatip-Al-Khatib, S.Ülker, İ.Dökmeci, "Adjuvanla Artrit Oluşturulmuş Sıçan Modelinde İzole Aort Preparatının reaktif yanıtları ve Allopürinol’ün Gevşeme Yanıtlarına Etkisi", Pamukkale Tıp Dergisi , Cilt 2, 107-117 pp., 2009
 • E.Kaya, F.Bölükbaşı Hatip, İ.Yılmaz, İ.Hatip-Al-Khatib. “Dört Damar Oklüzyon Yöntemiyle Beyin İskemisi Oluşturulan Sıçanlarda Nilvadipinin Bellek Bozukluğu Ve Hipokampus Malondialdehit Düzeylerine Etkileri” Düzce Tıp Dergisi (Duzce Medical Journal) 15(1): 27-32, 2013

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • A.Önal, F.Bölükbaşı, S.Ülker, A.Sürücü, M.B.Alkanat, S.Koşay, A.Evinç, XIII.Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Farmakoloji Derneği XIII.Ulusal Farmakoloji Kongresi(Uluslararası katılımlı) Program ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Sıçan Artrit Modelinde Nabumetonun İzole Aort Yanıtlarına Etkisi", 148 pp., Antalya, Kasım 1996
 • F.Bölükbaşı, A.Sürücü, S.Ülker, İ.Dökmeci, S.Koşay, A.Evinç, XIII.Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Program ve Bildiri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Sıçan Artrit Modelinde Kalsiyumun İzole Aort Kasılma Yanıtındaki Rolü", 153 pp., Antalya, Kasım 1996
 • F.Bölükbaşı, G.M.Çınar, D.Dökmeci, İ.Dökmeci, S.Koşay, A.Evinç, Türk Farmakoloji Derneği XIV.Ulusal Farmakolji Kongresi ve "Angiotensin II Receptor Antagonists in Cardiovascular Disease" Sempozyumu konferansı dahilinde "Türk Farmakoloji Derneği XIV.Ulusal Farmakolji Kongresi ve "Angiotensin II Receptor Antagonists in Cardiovascular Disease" Sempozyumu Program ve Bildiri özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Araşidonik Asit Dual İnhibitörü CI-986’nın Artrit Modelinde İzole Aort Gevşeme Yanıtlarına Etkisi", 84 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 1997
 • Ş.Gök, S.Ülker, F.Bölükbaşı, G.M.Çınar, A.Evinç, Türk Farmakoloji Derneği XIV.Ulusal Farmakoloji Kongresi ve "Angiotensin II Receptor Antagonists in Cardiovascular Disease" Sempozyumu konferansı dahilinde "Türk Farmakoloji Derneği XIV.Ulusal Farmakoloji Kongresi ve "Angiotensin II Receptor Antagonists in Cardiovascular Disease" Sempozyumu Program ve Bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Adjuvan Artritli İzole Sıçan Kalbindeki Koroner Vazokonstriksiyona Araşidonik Asit İkili İnhibitörü İle İn Vivo Tedavinin Etkinliği", 93 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 1997
 • E.Kaya, E.Yilmaz, F.Bolukbasi Hatip, S.Sert, S.Demir, I.Hatip, 5th National Congress of Neuroscience konferansı dahilinde "Neuroanatomy Volume5(2006) Supplement 1 Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Prophylactic effect of nilvadipine on biochemical and behavioral changes induced by repeated 4-vessel occlusion ischemia in rats", 30 pp., Zonguldak, Türkiye, Nisan 2006
 • E.Kaya, E.Yilmaz, F.Bolukbasi Hatip, S.Sert, S.Demir, I.Hatip, 5th National Congress of Neuroscience konferansı dahilinde "Neuroanatomy Volume 5 (2006) Supplement 1 Abstract Book" bildiri kitapçığındaki ". Prophylactic effect of minocycline on biochemical and behavioral changes induced by repeated 4-vessel occlusion ischemia in rats", 30-31 pp., Zonguldak, Türkiye, Nisan 2006
 • E.Yilmaz, E.Kaya, F. Bolukbasi Hatip, S.Sert, S.Demir, I.Hatip, 5th National Congress of Neuroscience konferansı dahilinde "Neuroanatomy Volume 5 (2006) Supplement 1 Abstract Book" bildiri kitapçığındaki ". Effect of erythropoietin on memory impairment and hippocampal malondialdehyde in rats with repeated ischemia", 31 pp., Zonguldak, Türkiye, Nisan 2006
 • F.Bölükbaşı Hatip. Prof.Dr.M.Oğuz Güç Toplantısı konferansı dahilinde "Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı" bildiri kitapçığındaki "Deneysel Alzheimer Modelinde Beta Sheet Breaker peptidlerin Etkisi", 3-14 pp., Bursa, Türkiye, Mart 2010
 • İzzettin Hatip, Selim Kortunay, Funda Bölükbaşı Hatip, Nermin Bölükbaşı, Akile Sarıoğlu-Büke, Cüneyt Orhan Kara. UTEK 2010 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi dahilinde  “UTEK 2010 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Özet Kitabı“ kitapçığındaki “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farmakoloji Laboratuar Uygulamaları”. Sayfa 168 P51., Aydın, 2-5 Haziran 2010
 • Rüyal F. Tan, Öznur Açıkalın, Onur S. Turunç, Nermin Bölükbaşı, Funda F. Bölükbaşı Hatip, İzzettin Hatip. XXII.Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Unilateral 6- Hidroksi Dopamin- Substantia nigra Lezyonlu Sıçan Parkinson hastalığı Modelinde Vareniklin’in Analjezik Etkisi” Sayfa 343, P-157, Antalya 4-7 Kasım 2013
 • Öznur Açıkalın, Rüyal F. Tan, Onur S. Turunç, Nermin Bölükbaşı, Funda F. Bölükbaşı Hatip, İzzettin Hatip. XXII.Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Adjuvant Artritli Sıçanlarda Anjiotensin (1-7)’nin İzole Organ banyosunda Torasik Aort Yanıtlarına Etkisi” Sayfa 342, P-156, Antalya 4-7 Kasım 2013
 • Adnan Köksal, Semin Melahat Fenkci, Mehmet Bülent Özdemir, Çağdaş Erdoğan, Şahika Pınar Akyer, Hülya Aybek, Bürge Kabukçu Başay, Nazlı Çil, Gülçin Mete, Ayş Gaye Tomatır, Cihan Kabukçu, Funda Fatma Bölükbaşı Hatip, Yavuz Dodurga. Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı bildiri kitapçığındaki “Test Ölçümlerinin Güvenirliğinde  Kuder-Rıchardson 20(Kr20) Analizinin Öğrenci Değerlendirme Sistemine Uyarlanması “ izmir, 9-12 Mayıs 2018

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Farmakoloji Derneği 1996

Klinik Farmakoloji Derneği 2009

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi