Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar Çelik

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar Çelik
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp fakültesi

Akdeniz Üniversitesi

 

Y. Lisans

 

 

 

Doktora

 

 

 

Doç. / Prof.

 

 

 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doktor

Selendi Devlet Hastanesi

2014

Asistan Doktor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları

2015

Uzman Doktor

Selendi Devlet Hastanesi

2020

Uzman Doktor

Buca Tınaztepe Hastanesi

2022

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Differential activation and expression of insulin receptor substrate 1 (IRS1) in mononuclear cells of type 2 diabetes patients after insulin stimulation

Gorgisen G., BALCI M. K., Celik F. C., Gokkaya M., ÖZDEM S. S., Ozel D., Ozes O. N.,

CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, cilt.62, sa.2, ss.25-30, 2016

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE FREQUENCY OF ENDOCRINOPATHY DUE TO IMMUNE CHECKPOINT INHIBITORS

CEM BALTA, FIRAT ÇAĞLAR ÇELIK, UTKU ERDEM SOYALTIN, LÜTFIYE FÜSUN SAYGILI

3. Uluslararası 7. İlaç ve Tedavi Kongresi

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Trombotik Mikroanjiopatilerde Mortalite Belirteçlerinin Retrospektif

İncelenmesi

14. Ulusal Aferez Kongresi 2019

 

E2. Tip 2 Diyabet Hastalarında İn Vitro Ortamda İnsülin Reseptör Substrat-1 (IRS1) Fosforilasyon Değişimi

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2012

 

E3. Concortium Congenitale.

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2019

 

E4. Nadir Görülen Bir Osteoporoz Nedeni: Yetişkin Yaşta Hipofosfatazya Tanısı Alan Olgu. 3. AYDIN MULTİDİSİPLİNER ENDOKRİN GÜNLERİ 2020

 

E5. Tip 2 Diyabette 65 yaş Altı-Üstü Akıl Oyunları: Başarı Aşırı mı Oldu

20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2018

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

G. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

G1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi