Prof. Dr. Fatma Sırmatel

Akademik Takvim

Prof. Dr. Fatma Sırmatel
Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans ve Yüksek lisans:

Tıp Fakültesi- Doktor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1978

Uzmanlık:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klin. Mik. ABD

1983

Yard. Doç. Dr.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klin. Mik. ABD

1990

Doç. Dr.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klin. Mik. ABD

1995

Prof. Dr.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Tıp Fakültesi(ABD KURUCU öğretim üyesi)

2004

 

 

Prof. Dr.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Bolu AİBÜ tıp Fakültesi ABD Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi

2007-2022

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

 1. Sağlık Hizmetleri ve Hastane Yönetimi(2016)
 1. İnsan kaynakları Yönetimi(2020)

2016

2020

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı: Hemşirelik Öğrencilerinde nazal stafilokok taşıyıcılığı ve antibiyotik duyarlılığının araştırılması, 1983

Tez danışmanı: Prof. Dr. MELAHAT ONUL

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doktor

Ankara Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

1978

Dr.Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1978-1983

Uzman Dr.

Kastamonu Devlet Hastanesi

1983-1985

Uzman Dr.

Nevşehir Devlet Hastanesi

1985-1987

Uzman Dr.

Şanlıurfa Devlet Hastanesi

1987-1990

Yard.Doç.Dr

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Tıp Fakültesi

1990-1995

Doç. Dr.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Tıp Fakültesi

1995-2003

Prof. Dr.

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Tıp Fakültesi

2003-2007

Prof. Dr.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi

2007-2021

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Bruselloz tanısında ELISA yöntemi-1993-Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Tıp Fakültesi, BAP.
 2. Oje kullanımının eldeki bakteriyel üreme üzerine etkisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi proje no:BAP – 2018.08.26.1282.
 3. Acinetobacter baumannii pnömonisinin akciğer sürfaktan proteinleri sp-a, sp-b, sp-c ve sp-d üzerine etkisi, proje no.BAP 2018.08.26.1389 .
 4. Enfekte iskemik yara oluşturulan sıçanlarda lactobacillus spp. kullanımının iyileşme sürecine etkilerinin değerlendirilmesi, TUBİTAK projesi
 5. Enfekte  yara oluşturulmuş sıçanlarda yara iyileşmesi üzerine probiyotiklerin ve interlökin 1 antagonistinin iyileştirici etkisi, Bolu AİBÜ BAP projesi
 6. Lyme olgularının Borrelia burgdorferi antijeni ile uyarılmış periferik kan mononükleer hücrelerinde IFN-γ, IP-10, I-TAC ve MIG aktivitesinin araştırılması”Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.BAP projesi.

İdari Görevler:

 1. 1990-1998 Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD başkanlığı.
 2. 2004-2007 Harran Üniversitesi Şanlıurfa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Kan bankası sorumlusu
 3. 2007-2010 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ABD başkanlığı, Etik Kurul Başkanlığı, Merkez Laboratuvarı sorumlusu
 4. 2008-2009 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Müdürlüğü
 5. 2010-2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)

2. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları cemiyeti (KLİMİK)

3. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

4. Viral Hepatitle Savaşım Derneği

5. ANKEM Derneği

 

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1990

Doçentlik Tarihi                   : 1995                          

Profesörlük Tarihi              : 2004

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

     Yüksek Lisans Tezleri

1. Sinem Şahin YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARI VE İZOLASYON ÖNLEMLERİNE UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020 Bolu Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Doktora Tezleri

1. KOAH Hastalarında Branhamella catarrhalis sıklığının araştırılması- Dr. Nevin İNCE_2010, AİBÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hast. AD,Bolu.

2. Doktora tezi: Acinetobacter baumannii pnömonisinin akciğer sürfaktan proteinleri sp-a, sp-b, sp-c ve sp-d üzerine etkisi, proje no.BAP 2018.08.26.1389 -Talat Oğulcan ÖZARSLAN

 

Yayınlar : Bir çok ulusal ve uluslarası dergilerde yayınlanmış 160 üstünde makalesi olan Dr. Fatma SIRMATEL özellikle viral hepatitler, HIV, lyme ve Q ateşi olguları ile ilgilenmekte olup evlidir. Kızı doktor oğlu mühendis olan bir ebeveyn olarak üç toruna sahiptir.

İdari Görevler

1990-1995: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Tıp Fakültesi Anabilim dalı başkanı

2004-2007: Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Anabilim dalı başkanı ve Kan Bankası sorumlusu

2004-2007: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurul üyeliği

2007-2010 AİBÜ Tıp Fakültesi Klinik Ataştırmalar Etik Kurul başkanlığı

2007-2010: AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Yönetim kurulu üyeliği

2008-2012 AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dahili Bilimler bölüm başkanı

2008-2009 AİBÜ İzzet Baysal Sağlık Yüksek Okulu Müdürlüğü.

2017’ den beri AİBÜ TIP Fakültesi Fakulte Kurul üyeliği(Profesör Temsilcisi)

SON EKLENEN YAYINLARIN LİSTESİ:

 1. Tanoglu A, Erdem H, Friedland JS, Ankaralı H, Garcia-Goez JF, Albayrak A, El-Kholy A, Ceviker SA, Amer F, Erol S, Darazam IA, Rabiei MM, Sarwar MZ, Zeb M, Nawaz H, Ceylan MR, Cernat R, Tasbakan M, Ayoade F, Ruch Y, Tigen ET, Angioni G, Rajani DP, Akhtar N, Surme S, Sengoz G, Karlıdag GE, Marino A, Ripon RK, Çağ Y, Aydın Ö, Akkoyunlu Y, Seyman D, Angamuthu K, Cascio A, Popescu CP, Sirmatel F, Eren E, Dar RE, Munu FU, Tanoglu EG, Echeverry E, Velez JD, Artuk C, Balin SO, Pandya N, Erdem A, Demiray EKD, Aypak A. Clinicopathological profile of peritoneal tuberculosis and a new scoring model for predicting mortality: an international ID-IRI study.Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2023 Aug;42(8):981-992. doi: 10.1007/s10096-023-04630-9. Epub 2023 Jun 15.PMID: 37318601.

 

 1. Önlen Y, Bal T, Çabalak M, Çuvalcı Öztoprak N, Sarı ND, Kurtaran B, Şenateş E, Gündüz A, Zerdali E, Karsen H, Batırel A, Karaali R, Güner R, Yamazhan T, Köse Ş, Erben N, İnce N, Köksal İ, Sarıgül Yıldırım F, Yörük G, Kömür S, Kaya S, Esen Ş, Günal Ö, Esen Yıldız İ, İnan D, Barut Ş, Namıduru M, Tosun S, Türker K, Şener A, Hızel K, Baykam N, Duygu F, Akıncı E, Can G, User Ü, Gül HC, Akbulut A, Çelebi G, Sünnetçioğlu M, Karabay O, Kumbasar Karaosmanoğlu H, Sırmatel F, Tabak F. Efficacy and Safety of Direct-Acting Antivirals in Elderly Patients with Chronic Hepatitis C: A Nationwide Real-Life, Observational, Multicenter Study from Turkey..Turk J Gastroenterol. 2022 Oct;33(10):862-873. doi: 10.5152/tjg.2022.21271.PMID: 35946896 Free PMC article.

 

 1. SA Turkoglu, S Yıldız, F Sırmatel CXCL13 levels in cerebrospinal fluids of patients with multiple sclerosis: The role of Borrelia proteins in neuro infections. bioRxiv, 2023. doi: https://doi.org/10.1101/2023.01.05.522966.

 

 1. Figen Sarıgül Yıldırım,corresponding author1 Ülkü Üser,1 Nagehan Didem Sarı,2 Behice Kurtaran,3 Yusuf Önlen,4 Ebubekir Şenateş,5 Alper Gündüz,6 Esra Zerdali,7 Hasan Karsen,8 Ayşe Batırel,9 Rıdvan Karaali,10 Rahmet Güner,11 Tansu Yamazhan,12 Şükran Köse,13 Nurettin Erben,14 Nevin İnce,15 İftihar Köksal,16 Nefise Çuvalcı Öztoprak,1 Gülşen Yörük,2 Süheyla Kömür,4 Tayibe Bal,5 Sibel Kaya,17 İlkay Bozkurt,18 Özgür Günal,19 İlknur Esen Yıldız,20 Dilara İnan,21 Şener Barut,22 Mustafa Namıduru,23 Selma Tosun,14 Kamuran Türker,24 Alper Şener,25 Kenan Hızel,26 Nurcan Baykam,27 Fazilet Duygu,28 Hürrem Bodur,29 Güray Can,30 Hanefi Cem Gül,31 Ayşe Sağmak Tartar,32 Güven Çelebi,33 Mahmut Sünnetçioğlu,34 Oğuz Karabay,35 Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu,36 Fatma Sırmatel,37 and Fehmi Tabak22 In a Real-Life Setting, Direct-Acting Antivirals to People Who Inject Drugs with Chronic Hepatitis C in Turkey. Turk J Gastroenterol. 2022 Nov; 33(11): 971–978.

 

 1. Talat Oğulcan Özarslan a, Fatma Sırmatel b, Şeyda Özsoy Karabörk c, Selma Erdoğan Düzcü d, Hesna Müzeyyen Astarcı e Acinetobacter baumannii pneumonia increases surfactant proteins SP-A, SP-B, and SP-D levels, while decreasing SP-C level in bronchoalveolar lavage in rats.  Microbes and Infection Volume 25, Issue 4, May 2023, 105064.

 

 1. Pınar Sırmatel BÜCÜK, Fatma SIRMATEL. Unutulan Bir Zoonotik Hastalık: Q Ateşi. Abant Tıp Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 1, 132 - 142, 29.04.2022.https://doi.org/10.47493/abantmedj.97135.

 

 1. Ümmühan YİĞİT, Esra SOYSAL, Oğulcan ÖZARSLAN, Arzu İLÇE, Fatma SIRMATEL. Oje Kullanımının Eldeki Bakteriyel Üreme Üzerine Etkisi Effect of Use of Nail Polish on Hand Bacterial Colonization Effect of Use of Nail Polish on Hand Bacterial Colonization. Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology 2021; 26(3):526-538.

 

 1. SIRMATEL, Fatma; KILIÇ, Selçuk; KALAYCIOĞLU, Oya; BÜCÜK, Pınar; ÖZARSLAN, Talat Oğulcan; DAMARSOY, Tuğçe; GÖZDAŞ, Hasan Tahsin. An Overlooked Zoonotic Disease: Retrospective Evaluation of Q Fever Seropositivity with Clinical Findings. Mediterranean Journal of Infection, Microbes & Antimicrobials . 2022, Vol. 11, p41-48.

 

 1. Yilmaz, Murat MD*; Halicioglu, Siddika MD; Aydin Turkoglu, Sule MD*; Sirmatel, Fatma MDAre We Aware of the Neurological Manifestations of Cytomegalovirus Infection in Immunocompetent Individuals?. The Neurologist 27(6):p 339-347, November 2022. | DOI: 10.1097/NRL.0000000000000431.

 

PUBMED TARAMADA YER ALAN YAYIN LİSTESİ 

 1. Erdinc FS, Dokuzoguz B, Unal S, Komur S, Inkaya AC, Inan D, Karaoglan I,

Deveci A, Celen MK, Kose S, Erben N, Senturk GC, Heper Y, Kutlu SS, Hatipoglu

CA, Sumer S, Kandemir B, Sirmatel F, Bayindir Y, Yilmaz E, Ersoy Y, Kazak E,

Yildirmak MT, Kayaaslan B, Ozden K, Sener A, Kara A, Gunal O, Birengel S,

Akbulut A, Yetkin F, Cuvalci NO, Sargin F, Pullukcu H, Gokengin D, Multicentric

Hiv Study Group. Temporal Trends in the Epidemiology of HIV in Turkey. Curr HIV

Res. 2020;18(4):258-266. doi: 10.2174/1570162X18666200427223823. PMID: 32342820.

 

2: Tanoglu A, Erdem H, Friedland JS, Almajid FM, Batirel A, Kulzhanova S,

Konkayeva M, Smagulova Z, Pehlivanoglu F, de Saram S, Gulsun S, Amer F, Balkan

II, Tekin R, Cascio A, Dauby N, Sirmatel F, Tasbakan M, Erdem A, Wegdan AA,

Aydin O, Cesur S, Deniz S, Senbayrak S, Denk A, Duzenli T, Siméon S, Oncul A,

Ozseker B, Yakar T, Ormeci N. Clinicopathological profile of gastrointestinal

tuberculosis: a multinational ID-IRI study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis.

2020 Mar;39(3):493-500. doi: 10.1007/s10096-019-03749-y. Epub 2019 Nov 22. PMID:

31758440.

 

3: Erdem H, Puca E, Ruch Y, Santos L, Ghanem-Zoubi N, Argemi X, Hansmann Y,

Guner R, Tonziello G, Mazzucotelli JP, Como N, Kose S, Batirel A, Inan A, Tulek

N, Pekok AU, Khan EA, Iyisoy A, Meric-Koc M, Kaya-Kalem A, Martins PP, Hasanoglu

I, Silva-Pinto A, Oztoprak N, Duro R, Almajid F, Dogan M, Dauby N, Gunst JD,

Tekin R, Konopnicki D, Petrosillo N, Bozkurt I, Wadi J, Popescu C, Balkan II,

Ozer-Balin S, Zupanc TL, Cascio A, Dumitru IM, Erdem A, Ersoz G, Tasbakan M,

Ajamieh OA, Sirmatel F, Florescu S, Gulsun S, Ozkaya HD, Sari S, Tosun S, Avci

M, Cag Y, Celebi G, Sagmak-Tartar A, Karakus S, Sener A, Dedej A, Oncu S, Del

Vecchio RF, Ozturk-Engin D, Agalar C. Portraying infective endocarditis: results

of multinational ID-IRI study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019

Sep;38(9):1753-1763. doi: 10.1007/s10096-019-03607-x. Epub 2019 Jun 11. PMID:

31187307.

 

4: Ozturk-Engin D, Erdem H, Hasbun R, Wang SH, Tireli H, Tattevin P, Argemi X,

Ouamara-Digue E, Gombos A, Lakatos B, Sırmatel F, Cag Y, Pekok AU, Senbayrak S,

Balkan II, Gheno M, Uzun N, Kaya S, Cicek-Senturk G, Şengöz G, Tekin R, Çelen

MK, Nayman-Alpat S, Ergen P, Şener A, Agalar C, Köse S, Inkaya AÇ, Kaptan F, Al-

Majid F, Savasci U, Vahaboglu H. Predictors of unfavorable outcome in

neurosyphilis: Multicenter ID-IRI Study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019

Jan;38(1):125-134. doi: 10.1007/s10096-018-3403-7. Epub 2018 Oct 27. PMID:

30368740.

 

5: Polat M, Karapınar T, Sırmatel F. Dermatological aspects of tularaemia: a

study of 168 cases. Clin Exp Dermatol. 2018 Oct;43(7):770-774. doi:

10.1111/ced.13548. Epub 2018 May 14. PMID: 29761532.

 

6: Erdem H, Senbayrak S, Gencer S, Hasbun R, Karahocagil MK, Sengoz G, Karsen H,

Kaya S, Civljak R, Inal AS, Pekok AU, Celen MK, Deniz S, Ulug M, Demirdal T,

Namiduru M, Tekin R, Guven T, Parlak E, Bolukcu S, Avci M, Sipahi OR, Nayman-

Alpat S, Yaşar K, Pehlivanoğlu F, Yilmaz E, Ates-Guler S, Mutlu-Yilmaz E, Tosun

S, Sirmatel F, Şahin-Horasan E, Akbulut A, Johansen IS, Simeon S, Batirel A,

Öztoprak N, Cag Y, Catroux M, Hansmann Y, Kadanali A, Turgut H, Baran AI, Gul

HC, Karaahmetoglu G, Sunnetcioglu M, Haykir-Solay A, Denk A, Ayaz C, Kose S,

Gorenek L. Tuberculous and brucellosis meningitis differential diagnosis. Travel

Med Infect Dis. 2015 Mar-Apr;13(2):185-91. doi: 10.1016/j.tmaid.2015.02.008.

Epub 2015 Mar 11. PMID: 25801665.

 

7: Afşar H, Baydar I, Sirmatel F. Epididymo-orchitis due to brucellosis. Br J

Urol. 1993 Jul;72(1):104-5. doi: 10.1111/j.1464-410x.1993.tb06468.x. PMID:

8149154.

 

8: Sirmatel O, Yazgan P, Sirmatel F, Ozturk A. Hepatosplenic abscess in

brucellosis. Saudi Med J. 2007 Oct;28(10):1613-5. PMID: 17914534.

 

9: Erdem H, Elaldi N, Öztoprak N, Sengoz G, Ak O, Kaya S, Inan A, Nayman-Alpat

S, Ulu-Kilic A, Pekok AU, Gunduz A, Gozel MG, Pehlivanoglu F, Yasar K, Yılmaz H,

Hatipoglu M, Cicek-Senturk G, Akcam FZ, Inkaya AC, Kazak E, Sagmak-Tartar A,

Tekin R, Ozturk-Engin D, Ersoy Y, Sipahi OR, Guven T, Tuncer-Ertem G, Alabay S,

Akbulut A, Balkan II, Oncul O, Cetin B, Dayan S, Ersoz G, Karakas A, Ozgunes N,

Sener A, Yesilkaya A, Erturk A, Gundes S, Karabay O, Sirmatel F, Tosun S, Turhan

V, Yalci A, Akkoyunlu Y, Aydın E, Diktas H, Kose S, Ulcay A, Seyman D, Savasci

U, Leblebicioglu H, Vahaboglu H. Mortality indicators in pneumococcal

meningitis: therapeutic implications. Int J Infect Dis. 2014 Feb;19:13-9. doi:

10.1016/j.ijid.2013.09.012. Epub 2013 Oct 30. PMID: 24211227.

 

10: Erdem H, Senbayrak S, Meriç K, Batirel A, Karahocagil MK, Hasbun R, Sengoz

G, Karsen H, Kaya S, Inal AS, Pekok AU, Celen MK, Deniz S, Ulug M, Demirdal T,

Namiduru M, Tekin R, Guven T, Parlak E, Bolukcu S, Avci M, Sipahi OR, Ozturk-

Engin D, Yaşar K, Pehlivanoglu F, Yilmaz E, Ates-Guler S, Mutlu-Yilmaz E, Tosun

S, Sirmatel F, Sahin-Horasan E, Akbulut A, Oztoprak N, Cag Y, Kadanali A, Turgut

H, Baran AI, Gul HC, Sunnetcioglu M, Haykir-Solay A, Denk A, Inan A, Ayaz C,

Ulcay A, Kose S, Agalar C, Elaldi N. Cranial imaging findings in

neurobrucellosis: results of Istanbul-3 study. Infection. 2016 Oct;44(5):623-31.

doi: 10.1007/s15010-016-0901-3. Epub 2016 May 2. PMID: 27138335.

 

11: Idilman R, Baykam N, Kaymakoğlu S, Tabak F, Bahçecioğlu HI, Bektaş A, Bulut

C, Günşar F, İnan D, Karaosmanoğlu HK, Karasu Z, Kuşçu F, Mete B, Özbakır Ö,

Özdoğan OC, Parlak M, Sırmatel F, Topalak Ö, Ünsal B, Guidelines Study Group VH.

Turkey 2017 Clinical Practice Guidelines on recommendations for screening

diagnosing and managing hepatitis C virus. Turk J Gastroenterol. 2017

Dec;28(Suppl 2):90-93. doi: 10.5152/tjg.2017.21. PMID: 29303105.

 

12: Diktas H, Uysal S, Erdem H, Cag Y, Miftode E, Durmus G, Ulu-Kilic A, Alabay

S, Szabo BG, Lakatos B, Fernandez R, Korkmaz P, Caliz MC, Argemi X, Kulzhanova

S, Kormaz F, Yilmaz-Karadag F, Ergen P, Atilla A, Puca E, Dogan M, Mangani F,

Sahin S, Grgić S, Grozdanovski K, Yilmaz GR, Del-Vecchio RF, Demirel A, Sirmatel

F, Şener A, Sacar S, Aydin E, Batirel A, Dragovac G, El-Sokkary R, Alexandru C,

Arslan-Ozel S, Bolukcu S, Ozkaya HD, Nayman-Alpat S, Inan A, Al-Majid F, Kaya-

Ugur B, Rello J. A novel id-iri score: development and internal validation of

the multivariable community acquired sepsis clinical risk prediction model. Eur

J Clin Microbiol Infect Dis. 2020 Apr;39(4):689-701. doi:

10.1007/s10096-019-03781-y. Epub 2019 Dec 10. PMID: 31823148.

 

13: Turkoglu SA, Halicioglu S, Sirmatel F, Yildiz M, Yildiz N, Yildiz S.

Vasculitis and neurobrucellosis: Evaluation of nine cases using radiologic

findings. Brain Behav. 2018 Mar 9;8(4):e00947. doi: 10.1002/brb3.947. PMID:

29670827; PMCID: PMC5893346.

 

14: Erdem H, Ozturk-Engin D, Yesilyurt M, Karabay O, Elaldi N, Celebi G, Korkmaz

N, Guven T, Sumer S, Tulek N, Ural O, Yilmaz G, Erdinc S, Nayman-Alpat S, Sehmen

E, Kader C, Sari N, Engin A, Cicek-Senturk G, Ertem-Tuncer G, Gulen G, Duygu F,

Ogutlu A, Ayaslioglu E, Karadenizli A, Meric M, Ulug M, Ataman-Hatipoglu C,

Sirmatel F, Cesur S, Comoglu S, Kadanali A, Karakas A, Asan A, Gonen I,

Kurtoglu-Gul Y, Altin N, Ozkanli S, Yilmaz-Karadag F, Cabalak M, Gencer S, Umut

Pekok A, Yildirim D, Seyman D, Teker B, Yilmaz H, Yasar K, Inanc Balkan I, Turan

H, Uguz M, Kilic S, Akkoyunlu Y, Kaya S, Erdem A, Inan A, Cag Y, Bolukcu S, Ulu-

Kilic A, Ozgunes N, Gorenek L, Batirel A, Agalar C. Evaluation of tularaemia

courses: a multicentre study from Turkey. Clin Microbiol Infect. 2014

Dec;20(12):O1042-51. doi: 10.1111/1469-0691.12741. Epub 2014 Aug 13. PMID:

24975504.

 

15: Erdem H, Dizbay M, Karabey S, Kaya S, Demirdal T, Koksal I, Inan A, Erayman

I, Ak O, Ulu-Kilic A, Karasahin O, Akbulut A, Elaldi N, Yilmaz G, Candevir A,

Gul HC, Gonen I, Oncul O, Aslan T, Azak E, Tekin R, Kocak Tufan Z, Yenilmez E,

Arda B, Gungor G, Cetin B, Kose S, Turan H, Akalin H, Karabay O, Dogan-Celik A,

Albayrak A, Guven T, Celebi G, Ozgunes N, Ersoy Y, Sirmatel F, Oztoprak N,

Balkan II, Bayazit FN, Ucmak H, Oncu S, Ozdemir D, Ozturk-Engin D, Bitirgen M,

Tabak F, Akata F, Willke A, Gorenek L, Ahmed SS, Tasova Y, Ulcay A, Dayan S,

Esen S, Leblebicioglu H, Altun B, Unal S. Withdrawal of Staphylococcus aureus

from intensive care units in Turkey. Am J Infect Control. 2013

Nov;41(11):1053-8. doi: 10.1016/j.ajic.2013.01.041. Epub 2013 May 8. PMID:

23663858.

 

16: Erdem H, Elaldi N, Batirel A, Aliyu S, Sengoz G, Pehlivanoglu F, Ramosaco E,

Gulsun S, Tekin R, Mete B, Balkan II, Sevgi DY, Giannitsioti E, Fragou A, Kaya

S, Cetin B, Oktenoglu T, DoganCelik A, Karaca B, Horasan ES, Ulug M, Inan A,

Kaya S, Arslanalp E, Ates-Guler S, Willke A, Senol S, Inan D, Guclu E, Tuncer-

Ertem G, Meric-Koc M, Tasbakan M, Senbayrak S, Cicek-Senturk G, Sırmatel F, Ocal

G, Kocagoz S, Kusoglu H, Guven T, Baran AI, Dede B, Yilmaz-Karadag F, Kose S,

Yilmaz H, Aslan G, ALGallad DA, Cesur S, El-Sokkary R, Bekiroğlu N, Vahaboglu H.

Comparison of brucellar and tuberculous spondylodiscitis patients: results of

the multicenter "Backbone-1 Study". Spine J. 2015 Dec 1;15(12):2509-17. doi:

10.1016/j.spinee.2015.09.024. Epub 2015 Sep 16. PMID: 26386176.

 

17: Batirel A, Erdem H, Sengoz G, Pehlivanoglu F, Ramosaco E, Gülsün S, Tekin R,

Mete B, Balkan II, Sevgi DY, Giannitsioti E, Fragou A, Kaya S, Cetin B,

Oktenoglu T, Celik AD, Karaca B, Horasan ES, Ulug M, Senbayrak S, Kaya S,

Arslanalp E, Hasbun R, Ates-Guler S, Willke A, Senol S, Inan D, Güclü E, Ertem

GT, Koc MM, Tasbakan M, Ocal G, Kocagoz S, Kusoglu H, Güven T, Baran AI, Dede B,

Karadag FY, Yilmaz H, Aslan G, Al-Gallad DA, Cesur S, El-Sokkary R, Sirmatel F,

Savasci U, Karaahmetoglu G, Vahaboglu H. The course of spinal tuberculosis (Pott

disease): results of the multinational, multicentre Backbone-2 study. Clin

Microbiol Infect. 2015 Nov;21(11):1008.e9-1008.e18. doi:

10.1016/j.cmi.2015.07.013. Epub 2015 Jul 30. PMID: 26232534.

 

18: Karacaer Z, Cakir B, Erdem H, Ugurlu K, Durmus G, Ince NK, Ozturk C, Hasbun

R, Batirel A, Yilmaz EM, Bozkurt I, Sunbul M, Aynioglu A, Atilla A, Erbay A,

Inci A, Kader C, Tigen ET, Karaahmetoglu G, Coskuner SA, Dik E, Tarakci H, Tosun

S, Korkmaz F, Kolgelier S, Karadag FY, Erol S, Turker K, Necan C, Sahin AM,

Ergen P, Iskender G, Korkmaz P, Eroglu EG, Durdu Y, Ulug M, Deniz SS, Koc F,

Alpat SN, Oztoprak N, Evirgen O, Sozen H, Dogan M, Kaya S, Kaya S, Altindis M,

Aslan E, Tekin R, Sezer BE, Ozdemir K, Ersoz G, Sahin A, Celik I, Aydin E,

Bastug A, Harman R, Ozkaya HD, Parlak E, Yavuz I, Sacar S, Comoglu S, Yenilmez

E, Sirmatel F, Balkan II, Alpay Y, Hatipoglu M, Denk A, Senol G, Bitirgen M,

Geyik MF, Guner R, Kadanali A, Karakas A, Namiduru M, Udurgucu H, Boluktas RP,

Karagoz E, Ormeci N. Quality of life and related factors among chronic hepatitis

B-infected patients: a multi-center study, Turkey. Health Qual Life Outcomes.

2016 Nov 3;14(1):153. doi: 10.1186/s12955-016-0557-9. PMID: 27809934; PMCID:

PMC5095975.

 

19: Erdem H, Ak O, Elaldi N, Demirdal T, Hargreaves S, Nemli SA, Cag Y, Ulug M,

Naz H, Gunal O, Sirmatel F, Sipahi OR, Alpat SN, Ertem-Tuncer G, Sozen H, Evlice

O, Meric-Koc M, Dogru A, Koksaldi-Motor V, Tekin R, Ozdemir D, Ozturk-Engin D,

Savasci U, Karagoz E, Cekli Y, Inan A. Infections in travellers returning to

Turkey from the Arabian peninsula: a retrospective cross-sectional multicenter

study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016 Jun;35(6):903-10. doi:

10.1007/s10096-016-2614-z. Epub 2016 Mar 10. PMID: 26964538; PMCID: PMC7087946.

 

20: Behzadi E, Behzadi P, Sirmatel F. Identification of 30-kDa heat shock

protein gene in Trichophyton rubrum. Mycoses. 2009 May;52(3):234-8. doi:

10.1111/j.1439-0507.2008.01561.x. Epub 2008 Jul 15. PMID: 18643918.

 

21: Sert C, Altindağ O, Sirmatel F. Determination of basal metabolic rate and

body composition with bioelectrical impedance method in children with cerebral

palsy. J Child Neurol. 2009 Feb;24(2):237-40. doi: 10.1177/0883073808323024.

PMID: 19182165.

 

22: Tekin Koruk S, Batirel A, Kose S, Cetin Akhan S, Aygen B, Tulek N, Hatipoglu

Ç, Bulut C, Yıldız O, Sacligil C, Sirmatel F, Altunok E. Evaluation of hepatitis

B virus transmission and antiviral therapy among hepatitis B surface antigen-

positive pregnant women. J Obstet Gynaecol Res. 2015 Dec;41(12):1870-6. doi:

10.1111/jog.12821. Epub 2015 Sep 14. PMID: 26369498.

 

23: Willke A, Arman D, Cokça F, Sümerkan B, Söyletir G, Bakir M, Sirmatel F,

Leblebicioğlu H, Kijlijç S. Resistance of Salmonella and Shigella in Turkey.

Clin Microbiol Infect. 1999 Sep;5(9):588-590. doi:

10.1111/j.1469-0691.1999.tb00443.x. PMID: 11851717.

 

24: Atasoy HI, Sirmatel P, Sirmatel F. Pegylated interferon therapy during early

pregnancy for hepatitis B infection: does it prevent vertical transmission? J

Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Mar;30(6):745-747. doi:

10.1080/14767058.2016.1183639. Epub 2016 May 20. PMID: 27125766.

 

25: Kucukardali Y, Oncul O, Cavuslu S, Danaci M, Calangu S, Erdem H, Topcu AW,

Adibelli Z, Akova M, Karaali EA, Ozel AM, Bolaman Z, Caka B, Cetin B, Coban E,

Karabay O, Karakoc C, Karan MA, Korkmaz S, Sahin GO, Pahsa A, Sirmatel F,

Solmazgul E, Ozmen N, Tokatli I, Uzun C, Yakupoglu G, Besirbellioglu BA, Gul HC;

Fever of Unknown Origin Study Group. The spectrum of diseases causing fever of

unknown origin in Turkey: a multicenter study. Int J Infect Dis. 2008

Jan;12(1):71-9. doi: 10.1016/j.ijid.2007.04.013. Epub 2007 Jul 12. PMID:

17629532.

 

26: Rosenthal VD, Al-Abdely HM, El-Kholy AA, AlKhawaja SAA, Leblebicioglu H,

Mehta Y, Rai V, Hung NV, Kanj SS, Salama MF, Salgado-Yepez E, Elahi N, Morfin

Otero R, Apisarnthanarak A, De Carvalho BM, Ider BE, Fisher D, Buenaflor MCSG,

Petrov MM, Quesada-Mora AM, Zand F, Gurskis V, Anguseva T, Ikram A, Aguilar de

Moros D, Duszynska W, Mejia N, Horhat FG, Belskiy V, Mioljevic V, Di Silvestre

G, Furova K, Ramos-Ortiz GY, Gamar Elanbya MO, Satari HI, Gupta U, Dendane T,

Raka L, Guanche-Garcell H, Hu B, Padgett D, Jayatilleke K, Ben Jaballah N,

Apostolopoulou E, Prudencio Leon WE, Sepulveda-Chavez A, Telechea HM, Trotter A,

Alvarez-Moreno C, Kushner-Davalos L; Remaining authors. International Nosocomial

Infection Control Consortium report, data summary of 50 countries for 2010-2015:

Device-associated module. Am J Infect Control. 2016 Dec 1;44(12):1495-1504. doi:

10.1016/j.ajic.2016.08.007. Epub 2016 Oct 11. PMID: 27742143.

 

27: Leblebicioglu H, Erben N, Rosenthal VD, Sener A, Uzun C, Senol G, Ersoz G,

Demirdal T, Duygu F, Willke A, Sirmatel F, Oztoprak N, Koksal I, Oncul O, Gurbuz

Y, Güçlü E, Turgut H, Yalcin AN, Ozdemir D, Kendirli T, Aslan T, Esen S, Ulger

F, Dilek A, Yilmaz H, Sunbul M, Ozgunes I, Usluer G, Otkun M, Kaya A, Kuyucu N,

Kaya Z, Meric M, Azak E, Yýlmaz G, Kaya S, Ulusoy H, Haznedaroglu T, Gorenek L,

Acar A, Tutuncu E, Karabay O, Kaya G, Sacar S, Sungurtekin H, Uğurcan D, Turhan

O, Kaya S, Gumus E, Dursun O, Geyik MF, Şahin A, Erdogan S, Ince E, Karbuz A,

Çiftçi E, Taşyapar N, Güneş M. Surgical site infection rates in 16 cities in

Turkey: findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium

(INICC). Am J Infect Control. 2015 Jan;43(1):48-52. doi:

10.1016/j.ajic.2014.09.017. PMID: 25564124.

 

28: Gürbüz Y, Tülek NE, Tütüncü EE, Koruk ST, Aygen B, Demirtürk N, Kınıklı S,

Kaya A, Yıldırmak T, Süer K, Korkmaz F, Ural O, Akhan S, Günal Ö, Tuna N, Köse

Ş, Gönen İ, Örmen B, Türker N, Saltoğlu N, Batırel A, Tuncer G, Bulut C,

Sırmatel F, Ulçay A, Karagöz E, Tosun D, Şener A, Aynıoğlu A, Altunok ES.

Evaluation of Dual Therapy in Real Life Setting in Treatment-Naïve Turkish

Patients with HCV Infection: A Multicenter, Retrospective Study. Balkan Med J.

2016 Jan;33(1):18-26. doi: 10.5152/balkanmedj.2015.15859. Epub 2016 Jan 1. PMID:

26966614; PMCID: PMC4767305.

 

29: Sirmatel O, Yazgan P, Gursoy B, Sirmatel F, Zeyrek FY, Ozturk A. Tuberculous

sacro-ileitis: two cases and radiological findings. Infez Med. 2007

Jun;15(2):119-23. PMID: 17599000.

 

30: Erdem H, Kilic S, Coskun O, Ersoy Y, Cagatay A, Onguru P, Alp S; Members of

the Turkish Bacterial Meningitis in the Elderly Study Group*. Community-acquired

acute bacterial meningitis in the elderly in Turkey. Clin Microbiol Infect. 2010

Aug;16(8):1223-9. doi: 10.1111/j.1469-0691.2009.03039.x. Epub 2009 Sep 2. PMID:

19732089.

 

31: Rosenthal VD, Richtmann R, Singh S, Apisarnthanarak A, Kübler A, Viet-Hung

N, Ramírez-Wong FM, Portillo-Gallo JH, Toscani J, Gikas A, Dueñas L, El-Kholy A,

Ghazal S, Fisher D, Mitrev Z, Gamar-Elanbya MO, Kanj SS, Arreza-Galapia Y,

Leblebicioglu H, Hlinková S, Memon BA, Guanche-Garcell H, Gurskis V, Alvarez-

Moreno C, Barkat A, Mejía N, Rojas-Bonilla M, Ristic G, Raka L, Yuet-Meng C;

International Nosocomial Infection Control Consortiuma. Surgical site

infections, International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC)

report, data summary of 30 countries, 2005-2010. Infect Control Hosp Epidemiol.

2013 Jun;34(6):597-604. doi: 10.1086/670626. Epub 2013 Apr 18. PMID: 23651890.

 

32: Leblebicioglu H, Koksal I, Rosenthal VD, Akan ÖA, Özgültekin A, Kendirli T,

Erben N, Yalcin AN, Ulusoy S, Sirmatel F, Ozdemir D, Alp E, Yıldızdaş D, Esen S,

Ulger F, Dilek A, Yilmaz H, Yýlmaz G, Kaya S, Ulusoy H, Tulunay M, Oral M, Ünal

N, Turan G, Akgün N, İnan A, Ince E, Karbuz A, Çiftçi E, Taşyapar N, Güneş M,

Ozgunes I, Usluer G, Turhan O, Gunay N, Gumus E, Dursun O, Arda B, Bacakoglu F,

Cengiz M, Yilmaz L, Geyik MF, Şahin A, Erdogan S, Kılıc AU, Horoz OO. Impact of

the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC)

Multidimensional Hand Hygiene Approach, over 8 years, in 11 cities of Turkey. J

Infect Prev. 2015 Jul;16(4):146-154. doi: 10.1177/1757177414560249. Epub 2014

Dec 10. PMID: 28989420; PMCID: PMC5074192.

 

33: Leblebicioglu H, Ersoz G, Rosenthal VD, Yalcin AN, Akan OA, Sirmatel F,

Turgut H, Ozdemir D, Alp E, Uzun C, Ulusoy S, Esen S, Ulger F, Dilek A, Yilmaz

H, Kaya A, Kuyucu N, Turhan O, Gunay N, Gumus E, Dursun O, Tulunay M, Oral M,

Unal N, Cengiz M, Yilmaz L, Sacar S, Sungurtekin H, Uğurcan D, Geyik MF, Sahin

A, Erdogan S, Aygen B, Arda B, Bacakoglu F. Impact of a multidimensional

infection control approach on catheter-associated urinary tract infection rates

in adult intensive care units in 10 cities of Turkey: International Nosocomial

Infection Control Consortium findings (INICC). Am J Infect Control. 2013

Oct;41(10):885-91. doi: 10.1016/j.ajic.2013.01.028. Epub 2013 Apr 23. PMID:

23623158.

 

34: Leblebicioglu H, Erben N, Rosenthal VD, Atasay B, Erbay A, Unal S, Senol G,

Willke A, Özgültekin A, Altin N, Bakir M, Oncul O, Ersöz G, Ozdemir D, Yalcin

AN, Özdemir H, Yıldızdaş D, Koksal I, Aygun C, Sirmatel F, Sener A, Tuna N, Akan

ÖA, Turgut H, Demiroz AP, Kendirli T, Alp E, Uzun C, Ulusoy S, Arman D.

International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) national report on

device-associated infection rates in 19 cities of Turkey, data summary for

2003-2012. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2014 Nov 18;13:51. doi:

10.1186/s12941-014-0051-3. PMID: 25403704; PMCID: PMC4255447.

 

35: Leblebicioglu H, Yalcin AN, Rosenthal VD, Koksal I, Sirmatel F, Unal S,

Turgut H, Ozdemir D, Ersoz G, Uzun C, Ulusoy S, Esen S, Ulger F, Dilek A, Yilmaz

H, Turhan O, Gunay N, Gumus E, Dursun O, Yýlmaz G, Kaya S, Ulusoy H, Cengiz M,

Yilmaz L, Yildirim G, Topeli A, Sacar S, Sungurtekin H, Uğurcan D, Geyik MF,

Şahin A, Erdogan S, Kaya A, Kuyucu N, Arda B, Bacakoglu F. Effectiveness of a

multidimensional approach for prevention of ventilator-associated pneumonia in

11 adult intensive care units from 10 cities of Turkey: findings of the

International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). Infection. 2013

Apr;41(2):447-56. doi: 10.1007/s15010-013-0407-1. Epub 2013 Jan 26. PMID:

23355330.

 

36: Leblebicioglu H, Öztürk R, Rosenthal VD, Akan ÖA, Sirmatel F, Ozdemir D,

Uzun C, Turgut H, Ersoz G, Koksal I, Özgültekin A, Esen S, Ulger F, Dilek A,

Yilmaz H, Dikmen Y, Aygún G, Tulunay M, Oral M, Ünal N, Cengiz M, Yilmaz L,

Geyik MF, Şahin A, Erdogan S, Sacar S, Sungurtekin H, Uğurcan D, Kaya A, Kuyucu

N, Yýlmaz G, Kaya S, Ulusoy H, İnan A. Impact of a multidimensional infection

control approach on central line-associated bloodstream infections rates in

adult intensive care units of 8 cities of Turkey: findings of the International

Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). Ann Clin Microbiol Antimicrob.

2013 May 4;12:10. doi: 10.1186/1476-0711-12-10. PMID: 23641950; PMCID:

PMC3674978.

 

37: Rosenthal VD, Todi SK, Álvarez-Moreno C, Pawar M, Karlekar A, Zeggwagh AA,

Mitrev Z, Udwadia FE, Navoa-Ng JA, Chakravarthy M, Salomao R, Sahu S, Dilek A,

Kanj SS, Guanche-Garcell H, Cuéllar LE, Ersoz G, Nevzat-Yalcin A, Jaggi N,

Medeiros EA, Ye G, Akan ÖA, Mapp T, Castañeda-Sabogal A, Matta-Cortés L,

Sirmatel F, Olarte N, Torres-Hernández H, Barahona-Guzmán N, Fernández-Hidalgo

R, Villamil-Gómez W, Sztokhamer D, Forciniti S, Berba R, Turgut H, Bin C, Yang

Y, Pérez-Serrato I, Lastra CE, Singh S, Ozdemir D, Ulusoy S; INICC Members.

Impact of a multidimensional infection control strategy on catheter-associated

urinary tract infection rates in the adult intensive care units of 15 developing

countries: findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium

(INICC). Infection. 2012 Oct;40(5):517-26. doi: 10.1007/s15010-012-0278-x. Epub

2012 Jun 19. PMID: 22711598.

 

38: Rosenthal VD, Bijie H, Maki DG, Mehta Y, Apisarnthanarak A, Medeiros EA,

Leblebicioglu H, Fisher D, Álvarez-Moreno C, Khader IA, Del Rocío González

Martínez M, Cuellar LE, Navoa-Ng JA, Abouqal R, Guanche Garcell H, Mitrev Z,

Pirez García MC, Hamdi A, Dueñas L, Cancel E, Gurskis V, Rasslan O, Ahmed A,

Kanj SS, Ugalde OC, Mapp T, Raka L, Yuet Meng C, Thu le TA, Ghazal S, Gikas A,

Narváez LP, Mejía N, Hadjieva N, Gamar Elanbya MO, Guzmán Siritt ME, Jayatilleke

K; INICC members. International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC)

report, data summary of 36 countries, for 2004-2009. Am J Infect Control. 2012

Jun;40(5):396-407. doi: 10.1016/j.ajic.2011.05.020. Epub 2011 Sep 10. PMID:

21908073.

 

39: Polat M, Parlak AH, Örs I, Sirmatel F. Erythema nodosum and Sweet's syndrome

in patients with glandular tularemia. Int J Dermatol. 2011 Jul;50(7):866-9. doi:

10.1111/j.1365-4632.2010.04647.x. Erratum in: Int J Dermatol. 2011

Nov;50(11):1444. Mualla, Polat [corrected to Polat, Mualla]; Haydar, Parlak Ali

[corrected to Parlak, Ali Haydar]; Ismail, Ors [corrected to Örs, Ismail];

Fatma, Sirmatel [corrected to Sirmatel, Fatma]. PMID: 21699525.

 

40: Rosenthal VD, Maki DG, Jamulitrat S, Medeiros EA, Todi SK, Gomez DY,

Leblebicioglu H, Abu Khader I, Miranda Novales MG, Berba R, Ramírez Wong FM,

Barkat A, Pino OR, Dueñas L, Mitrev Z, Bijie H, Gurskis V, Kanj SS, Mapp T,

Hidalgo RF, Ben Jaballah N, Raka L, Gikas A, Ahmed A, Thu le TA, Guzmán Siritt

ME; INICC Members. International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC)

report, data summary for 2003-2008, issued June 2009. Am J Infect Control. 2010

Mar;38(2):95-104.e2. doi: 10.1016/j.ajic.2009.12.004. PMID: 20176284.

 

41: Rosenthal VD, Maki DG, Mehta Y, Leblebicioglu H, Memish ZA, Al-Mousa HH,

Balkhy H, Hu B, Alvarez-Moreno C, Medeiros EA, Apisarnthanarak A, Raka L,

Cuellar LE, Ahmed A, Navoa-Ng JA, El-Kholy AA, Kanj SS, Bat-Erdene I, Duszynska

W, Van Truong N, Pazmino LN, See-Lum LC, Fernández-Hidalgo R, Di-Silvestre G,

Zand F, Hlinkova S, Belskiy V, Al-Rahma H, Luque-Torres MT, Bayraktar N, Mitrev

Z, Gurskis V, Fisher D, Abu-Khader IB, Berechid K, Rodríguez-Sánchez A, Horhat

FG, Requejo-Pino O, Hadjieva N, Ben-Jaballah N, García-Mayorca E, Kushner-

Dávalos L, Pasic S, Pedrozo-Ortiz LE, Apostolopoulou E, Mejía N, Gamar-Elanbya

MO, Jayatilleke K, de Lourdes-Dueñas M, Aguirre-Avalos G; International

Nosocomial Infection Control Consortium. International Nosocomial Infection

Control Consortium (INICC) report, data summary of 43 countries for 2007-2012.

Device-associated module. Am J Infect Control. 2014 Sep;42(9):942-56. doi:

10.1016/j.ajic.2014.05.029. Erratum in: Am J Infect Control. 2015

Jul;43(7):779-81. PMID: 25179325.

 

42: Rosenthal VD, Maki DG, Mehta A, Alvarez-Moreno C, Leblebicioglu H, Higuera

F, Cuellar LE, Madani N, Mitrev Z, Dueñas L, Navoa-Ng JA, Garcell HG, Raka L,

Hidalgo RF, Medeiros EA, Kanj SS, Abubakar S, Nercelles P, Pratesi RD;

International Nosocomial Infection Control Consortium Members. International

Nosocomial Infection Control Consortium report, data summary for 2002-2007,

issued January 2008. Am J Infect Control. 2008 Nov;36(9):627-37. doi:

10.1016/j.ajic.2008.03.003. Epub 2008 Oct 3. PMID: 18834725.

 

43: Rosenthal VD, Udwadia FE, Muñoz HJ, Erben N, Higuera F, Abidi K, Medeiros

EA, Fernández Maldonado E, Kanj SS, Gikas A, Barnett AG, Graves N; International

Nosocomial Infection Control Consortium. Time-dependent analysis of extra length

of stay and mortality due to ventilator-associated pneumonia in intensive-care

units of ten limited-resources countries: findings of the International

Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). Epidemiol Infect. 2011

Nov;139(11):1757-63. doi: 10.1017/S0950268811000094. Epub 2011 Feb 15. PMID:

21320374.

 

44: Sirmatel F, Oguz H. Prevalence of Chlamydia trachomatis pooled serotypes BDE

and FGK in children with chronic follicular conjunctivitis. Jpn J Ophthalmol.

2000 Sep-Oct;44(5):467-9. doi: 10.1016/s0021-5155(00)00220-3. PMID: 11033122.

 

45: Altindag A, Cadirci D, Sirmatel F. Depression and health related quality of

life in non-cirrhotic chronic hepatitis B patients and hepatitis B carriers.

Neurosciences (Riyadh). 2009 Jan;14(1):56-9. PMID: 21048575.

 

46: Rosenthal VD, Dwivedy A, Calderón ME, Esen S, Hernández HT, Abouqal R,

Medeiros EA, Espinoza TA, Kanj SS, Gikas A, Barnett AG, Graves N; International

Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) Members. Time-dependent analysis

of length of stay and mortality due to urinary tract infections in ten

developing countries: INICC findings. J Infect. 2011 Feb;62(2):136-41. doi:

10.1016/j.jinf.2010.12.004. Epub 2010 Dec 17. PMID: 21168440.

 

47: Meram I, Sirmatel F, Ahi S, Tarakcioglu M. Plasma copper and zinc levels in

chronic viral hepatitis. Saudi Med J. 2004 Aug;25(8):1066-9. PMID: 15322599.

 

48: Rosenthal VD, Maki DG, Rodrigues C, Alvarez-Moreno C, Leblebicioglu H,

Sobreyra-Oropeza M, Berba R, Madani N, Medeiros EA, Cuéllar LE, Mitrev Z, Dueñas

L, Guanche-Garcell H, Mapp T, Kanj SS, Fernández-Hidalgo R; International

Nosocomial Infection Control Consortium Investigators. Impact of International

Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) strategy on central line-

associated bloodstream infection rates in the intensive care units of 15

developing countries. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010 Dec;31(12):1264-72.

doi: 10.1086/657140. Epub 2010 Oct 28. PMID: 21029008.

 

49: Karabay O, Gurel K, Sirmatel O, Sirmatel F. Medical image. Brucellar

spondylitis (Pedro Pons' sign). N Z Med J. 2007 Oct 26;120(1264):U2782. PMID:

17972989.

 

50: Sirmatel O, Sert C, Sirmatel F, Selek S, Yokus B. Total antioxidant

capacity, total oxidant status and oxidative stress index in the men exposed to

1.5 T static magnetic field. Gen Physiol Biophys. 2007 Jun;26(2):86-90. PMID:

17660581.

 

51: Sirmatel F, Türker M, Bozkurt AI. Brusellozisin serolojik tanisinda

kullanilan yöntemlerin değerlendirilmesi [Evaluation of the methods used for the

serologic diagnosis of brucellosis]. Mikrobiyol Bul. 2002 Apr;36(2):161-7.

Turkish. PMID: 12652868.

 

52: Sirmatel F, Sahin N, Sirmatel O, Telli E, Kececi S. Chlamydia trachomatis

antigen positivity in women in risk groups and its relationship with the use of

antibiotics. Jpn J Infect Dis. 2005 Feb;58(1):41-3. PMID: 15728992.

 

53: Ustünsoy H, Sivrikoz C, Sirmatel F, Bakir K, Burma O, Kazaz H. Is Chlamydia

pneumoniae a risk factor for peripheral atherosclerosis? Asian Cardiovasc Thorac

Ann. 2007 Jan;15(1):9-13. doi: 10.1177/021849230701500103. PMID: 17244915.

 

54: Yildiz Zeyrek F, Ozbilge H, Yüksel MF, Zeyrek CD, Sirmatel F. Sanliurfa'da

parazit faunasi ve ELISA yöntemi ile dişkida Entamoeba histolytica/Entamoeba

dispar sikliği [Parasitic fauna and the frequency of Entamoeba

histolytica/Entamoeba dispar detected by ELISA in stool samples in Sanliurfa,

Turkey]. Turkiye Parazitol Derg. 2006;30(2):95-8. Turkish. PMID: 17124656.

 

55: Sirmatel F, Balci I, Sirmatel O, Bayazit N, Hocaoglu S. A case of Salmonella

paratyphi B septicaemia complicated by disseminated intravascular coagulation,

severe hepatitis rhabdomyolysis and acute renal failure. J Infect. 2001

Jul;43(1):19. doi: 10.1053/jinf.2001.0843. PMID: 11597152.

 

56: Sirmatel F, Ustunsoy H, Sirmatel O, Akdemir I, Dikensoy O. The relationship

between Chlamydia pneumoniae seropositivity and peripheral vascular diseases,

acute myocardial infarction and late-onset asthma. Infection. 2003

Oct;31(5):367-8. doi: 10.1007/s15010-003-2130-9. PMID: 14556067.

 

57: Sirmatel F, Neyal Muftuoglu M, Tahtaci N, Neyal A, Sirmatel O, Bulbul B.

Chlamydia pneumoniae seropositivity in patients with cerebral ischemic attack

with or without silent brain infarcts. Ups J Med Sci. 2003;108(3):205-12. doi:

10.3109/2000-1967-114. PMID: 15000458.

 

58: Sirmatel F, Akarsu E. Olgu raporu: Subakut tiroidit ile seyreden bir

brusellozis olgusu [Case report: A brucellosis case with subacute thyroiditis].

Mikrobiyol Bul. 2004 Jan-Apr;38(1-2):149-53. Turkish. PMID: 15293915.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

A. Üyesi olduğum Dernekler:

KLİMİK, ANKEM, Türk Mikrobiyoloji Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, AIDS Savaşım Derneği, Türk Parazitoloji Derneği, FEMS, Kan transfüzyonu ve Kan Bankacılığı derneği.

1995-2004 yıllarında VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ GÜNEYDOĞU Anadolu Bölge sorumlusu.

2007-2018 tarihlerinde Batı Karadeniz BOLU ve Düzce VHSD bölge sorumlusu.

 B. Editörler Kurulunda yer aldığım bilimsel yayınlar:

Flora, Prognoz, İnfeksiyon Hastalıkları, Hastane İnfeksiyonları ve Antimikrobiyal Tedavi,  Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergileri, KLİMİK Dergisi, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Dergisi, ANKEM Dergisi, Türk İnfeksiyon Dergisi., Dicle Tıp Fakültesi Dergisi

Ödüller:

1995 yılında TUBİTAK Bilimsel yayın ödülü.

2004 yılında Ulusal Viral Hepatit Kongresinde poster dalında 3. ödülü.

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 VE 2020 yıllarında ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İzzet Baysal Teşvik Ödülü.

2020 yılında Rotary tarafından Yılında mesleğinde En başarılı Hekim ödülü.

2021 EKMUD kongresinde en iyi sözlü bildiri 2. Ödülü.

2021 BUHASDER Kongresinde en iyi bilimsel yayın 1. ödülü.

YURT DIŞI DENEYİMLERİ:

2010 KANADA TORONTO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ(Observer ship)

2015 ROMANYA CLUJ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ(Erasmus ve Observer ship)

2018 AVUSTRALYA SYDNEY;_Saint  VINCENT HOSPİTAL HASTANESİ.(Observer ship)

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi