Prof. Dr. Erhan Bayram

Akademik Takvim

Prof. Dr. Erhan Bayram
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Gazi Üniversitesi 2003
Tıpta Uzmanlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008
Yandal Uzmanlık Çocuk Nöroloji Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
Doçent Çocuk Nöroloji Şanlıurfa Çocuk Hastanesi 2014
 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

Tıpta Uzmanlık: Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tez Adı: Tüberkülozda Tanı için Önerilen Dünya Sağlık Örgütü Kriterlerinin Değerlendirilmesi (2008) Tez Danışman :( ŞÜKRÜ CANGAR)

Tıpta Yandal Uzmanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Nöroloji BD

Tez adı: Korpus kallozum anormalliği saptanan olgularda kranial manyetik rezonans bulgular ile klinik özelliklerin karşlaştırılması (2012) Tez Danışman :(AYŞE SEMRA HIZ)

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Yrd.Doç. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nöroloji B.D. 2016-2017
Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nöroloji B.D. 2017-2019
Doç.Dr. Tınaztepe Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D. 2020-2022
Prof.Dr. Tınaztepe Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D. 2022-Halen

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları

Projelerde Yaptığı Görevler

  1. Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Beyin Hasarında Zonisamid Tedavisinin Nöroprotektif Etkilerinin Değerlendirilmesi, katılımcı görevinde, 2011 Puan: 70
  2. "Subakut sklerozan panensefalitli hastalarda mikrorna-155, mikrorna146 ve mikrorna-181 ekspresyonunun değerlendirilmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Uluç YİŞ, Münferit Proje, 2012.KB.SAG.106, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Eylül 2012 - Mart 2014 Puan: 70
  3. "Çocukluk döneminde pentilentetrazol ile oluşturulan deneysel status epileptikus modelinde L-asetil karnitin, kafeik asit fenetil ester ve simvastatinin nöroprotektif etkinliğinin araştırılması", Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Uluç YİŞ, Münferit Proje, 2012197, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Haziran 2012 - Temmuz 2012 Puan: 70

İdari Görevler

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği 2008-Halen

2014-2015 DOÇENT VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Diğer)
2013-2014 UZMAN DOKTOR ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ , (Kamu)
2009-2012 Araştırma Görevlisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk  Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı , (Diğer)
2009-2009 Uzman S.B. İZMİR ATATÜRK VE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Diğer)
2003-2009 Asistan DR.BEHÇET UZ ÇOC. HAST. CER. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Diğer)

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Cingöz S, Soydemir D, Öner TÖ, Karaca E, Özden B, Kurul SH, Bayram E (2022). Novel biallelic variants affecting the OTU domain of the gene OTUD6B associate with severe intellectual disability syndrome and molecular dynamics simulations. Eur J Med Genet. 65(6):104497. doi: 10.1016/j.ejmg.2022.104497

Puan: 25

A2. Ünver O, Türkdoğan D, Güler S, et al (2021). Acute flaccid myelitis outbreak through 2016-2018: A multicenter experience from Turkey. Eur J Paediatr Neurol. 30:113-120. Doi: 10.1016/j.ejpn.2020.10.011. 

Puan: 50

A3. Polat İ, Cilaker Mıcılı S, Çalışır M, Bayram E, Yiş U, Ayanoğlu M, Okur D, Edem P, Paketçi C, Tuğyan K, Yılmaz O, Hız Kurul S (2020). Neuroprotective Effects of Lacosamide and Memantine on Hyperoxic Brain Injury in Rats. Neurochem Res. 45(8):1920-1929. doi: 10.1007/s11064-020-03056-5. Epub 2020 May 22.PMID: 32444924

Puan: 90

A4. Paketçi C, Edem P, Okur D, Sarıoğlu FC, Güleryüz H, Bayram E, Kurul SH, Yiş U (2020). Rotavirus encephalopathy with concomitant acute cerebellitis: report of a case and review of the literature. Turk J Pediatr. 62(1):119-124. doi: 10.24953/turkjped.2020.01.017.PMID: 32253876

Puan: 25

A5. Paketci C, Edem P, Okumus C, Sarioglu FC, Bayram E, Hiz S, Yis U (2020). Herpes simplex virus-1 as a rare etiology of isolated acute cerebellitis: case report and literature review. J Neurovirol. 26(2):270-272. doi: 10.1007/s13365-019-00802-6. Epub 2019 Sep 12.PMID: 31515702

Puan: 35

A6. Paketci C, Karakaya M, Edem P, Bayram E, Keller N, Daimagüler HS, Cirak S, Jordanova A, Hiz S, Wirth B, Yiş U (2020). Clinical, electrophysiological and genetic characteristics of childhood hereditary polyneuropathies. Rev Neurol (Paris). 21:S0035-3787(20)30589-0. doi: 10.1016/j.neurol.2020.04.016. PMID: 32709422

Puan: 90

A7. Yiş U, Diniz G, Hazan F, Daimaguler HS, Baysal BT, Baydan F, Akinci G, Unalp A, Aktan G, Bayram E, Hız S, Paketçi C, Okur TD, Özer E, Erşen Danyeli A, Polat M, Uyanik G, Cirak S, "Childhood onset limb-girdle muscular dystrophies in the Aegean part of Turkey", Acta Myol, 2018 Sep 1;37(3):210-220, 2019, Araştırma(Research) Makale, Index Meducus, Doçentlik sonrası

Puan: 50

A8. Manyas H, Paketçi C, Okur TD, Bayram E, Hız S, Yiş U, "A Drug Reaction With Eosinophilia and Systemic Symptoms Syndrome Associated With Clobazam", Pediatr Emerg Care, 2019 Mar 11 doi: 10.1097/PEC.0000000000001754, 2019, Olgu Sunumu, SCI, Doçentlik sonrası

Puan:45

A9. Bayram E, Torun Bayram M, Yiş U, Hız AS, "Evaluation of the body composition with bioelectrical impedence analysis in epileptic patients teratd with valproic acid", Neurology Asia, 2018; 23(2): 131- 136, 2018, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

Puan: 150

A10. Bayram E, Yiş U, Paketçi C, Okur TD, Polat Aİ, Güleryüz H, Hız S, Anlar B, "Changes of primary headache related white matter lesions in pediatric patients", Turk J Pediatr, 2018;60(4):380-384, 2018, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

Puan: 150

A11. Yiş U, Becker K, Hız AS, Uyanık G, Bayram E, Haliloğlu G, Polat Aİ, Ayanoğlu M, Okur TD, Tosun AF, Serdaroğlu G, Yılmaz S, Topaloğlu H, Anlar B, Cırak S, Engel AG, "Genetic Landscape of Congenital Myasthenic Syndromes From Turkey: Novel Mutations and Clinical Insights.", Journal of Child Neurology, J Child Neurol. 2017 Jul;32(8):759-765, 2017, Araştırma(Research) Makale, SCI, Doçentlik sonrası

Puan: 70

A12. Yiş U, Tüfekci UK, Genç Ş, Çarman KB, Bayram E, Topçu Y, Kurul SH, "Expression Patterns of Micro- RNAs 146a, 181a, and 155 in Subacute Sclerosing Panencephalitis", Journal of Child Neurology, 30(1):69-74., 2015, Araştırma(Research) Makale, SCI (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası

Puan: 70

A13. Topçu Y, Bayram E, Özbal S, Yiş U, Tuğyan K, Karaoğlu P, Kumral A, Yılmaz O, Hız AS, "Zonisamide attenuates hyperoxia-induced apoptosis in the developing rat brain", Neurologic Science, 35(11):1769- 75, 2014, 2014, Araştırma(Research) Makale, SCI (8 eserde atıf), Doçentlik sonrası

Puan: 130

A14. Topçu Y, Bayram E, Karaoğlu P, Yiş U, Hız AS, "Importance of acylcarnitine profile analysis for disorders of lipid metabolism in adolescent patients with recurrent rhabdomyolysis: Report of two cases.", Ann Indian Acad Neurol, 2014 Oct;17(4):437-40., 2014, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

Puan:65

A15. Bayram E, Topçu Y, Tüfekçi Ö, Karaoğlu P, Yiş U, Ören H, Hız AS, "The efficacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents for hematologic disorders", journal of pediatrics and child health, 7;2014, 2014, Araştırma(Research) Makale, SCI (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası

Puan: 150

A16. Topçu Y, Hız AS, Bayram E, Sözmen MK, Yiş U, "The pediatric Migraine Disability Assessment Score is a useful tool for evaluating prophylactic migraine treatment", Acta Pediatrica, 2014 Jul 21. doi: 10.1111/apa.12752, 2014, Araştırma(Research) Makale, SCI (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası

Puan: 110

A17. Bayram E, Topçu Y, Şahin E, Yiş U, Peker MÖ, Arslan N, Hız AS, "Do antispasmodics affect the body composition and basal metabolic rate in patients with cerebral palsy", Paediatrica croatica, Vol.58 No.2 June 2014, 2014, Araştırma(Research) Makale, Index Copernicus, Doçentlik sonrası

Puan:150

A18. Yiş U, Uyanık G, Rosendahlı DM, Çarman KB, Bayram E, Heise M, Cömertpay G, Hız AS, "Clinical, radiological, and genetic survey of patients with muscle-eye-brain disease caused by mutations in POMGNT1.", Pediatric Neurology, 2014 May;50(5):491-7, 2014, Araştırma(Research) Makale, SCI (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası

Puan: 70

A19. Karaoğlu P, Topçu Y, Bayram E, Yiş U, Akarsu S, Atalay E, Köroğlu TF, Güleryüz H, Özer E, Hız AS, "Severe neurologic involvement of Degos disease in a pediatric patient", Journal of Child Neurology, 29/4/550-4/2014, 2014, Olgu Sunumu, SCI (6 eserde atıf), Doçentlik sonrası

Puan: 55

A20. Topçu Y, Bayram E, Karaoğlu P, Yiş U, Torun Bayram M, Hız AS, "Carnitine Palmitoyl Transferase II Deficiency in an Adolescent Presenting With Rhabdomyolysis and Acute Renal Failure.", Pediatric Emergency Care, 2014 May;30(5):343-4, 2014, Olgu Sunumu, SCI-Expanded (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası

Puan:65

A21. Topçu Y, Bayram E, Karaoğlu P, Yiş U, Hız AS, "The combination of thermal dysregulation and agenesis of corpus callosum: Shapiro's or/and reverse Shapiro's syndrome.", Annals of Indian Academy of Neurology, 2013 Oct;16(4):716-9., 2013, Olgu Sunumu, SCI-Expanded (1 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 65

A22. Yiş U, Topçu Y, Özbal S, Tuğyan K, Bayram E, Karaoğlu P, Yılmaz O, Hız AS, "Caffeic acid phenethyl ester prevents apoptotic cell death in the developing rat brain after pentylenetetrazole-induced status epilepticus.", epilepsy and behaviour, 29(2):275-80, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI (11 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 70

A23. Asilsoy S, Bayram E, Can D, "Urine Leukotriene E4 Levels in Children with Nonspecific Isolated Chronic Dry Cough", pediatric allergy, immunology and pulmonology, Volume 26, Number 3, 2013, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 140

A24. Karaoğlu P, Yiş U, Öztura İ, Akdoğan Ö, Bayram E, Topçu Y, Hız AS, "Phrenic nerve palsy associated with brachial plexus avulsion in a pediatric patient with multitrauma.", Pediatr Emerg care, 2013 Aug;29(8):922-3., 2013, Olgu Sunumu, SCI-Expanded (1 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 35

A25. Bayram E, Topçu Y, Yılmaz N, Karaoğlu P, Kır M, Yiş U, Hız AS, "The Utility of Head Up Tilt Test with Video Electroencephalography in Children with Recurrent Loss of Consciousness", HK J Paediatr, 2013;18:xx-xx, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 150

A26. Bayram E, Topçu Y, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS, "Comparison of Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings and Clinical Features in Patients with Corpus Callosum Abnormalities.", neuropediatrics, 2013, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI (2 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 150

A27. Bayram E, Topçu Y, Karakaya P, Torun Bayram M, Şahin E, Gunduz N, Yiş U, Peker MÖ, Hız S, "Correlation between motor performance scales, body composition, and anthropometry in patients with duchenne muscular dystrophy", Acta Neurologica Belgica, 113 (2):133-137, 2013, Araştırma(Research)

Puan: 150

A28. Bayram E, Öztürk Y, Hız AS, Topçu Y, Kılıç M, Zeytunlu M, "Neurophysiological Follow-up of two Siblings with Crigler-Najjar Syndrome Type I and Review of Literature", Turkish Journal of Pediatrics, 2013;55:349-353, 2013, Olgu Sunumu, SCI-Expanded (4 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 75

A29. Bayram E, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Güleryüz H, Kurul SH, "Incidental White Matter Lesions in Children Presenting With Headache", Headache, 2013 Apr 1, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI (6 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 150

A30. Yiş U, Bayram E, Topçu Y, Karaoğlu P, Hız AS, "A case of atypical Miller Fischer syndrome with negative anti-GQ1b immunoglobulin G and importance of H reflex", Turk J Pediatr, 2013;55:235-236, 2013, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 65

A31. Topçu Y, Bayram E, Karaoğlu P, Yiş U, Hız AS, "Kabuki syndrome and perisylvian cortical dysplasia in a Turkish girl.", journal of pediatric neuroscience, 2013 Sep;8(3):259-60., 2013, Olgu Sunumu, Indeks Copernicus, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 48,75

A32. Abacı A, Çatlı G, Bayram E, Köroğlu TF, Olgun HN, Mutafoğlu K, Hız AS, Çakmakcı H, Böber E, "A Case of Rapid-Onset Obesity with Hypothalamic Dysfunction, Hypoventilation, Autonomic Dysregulation, and Neural Crest Tumor: ROHHADNET Syndrome", Endocrine Practice, 19(1):e12- 6/2013, 2013, Olgu Sunumu, SCI-Expanded (4 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 55

A33. Bayram E, Karaoğlu P, Topçu Y, Yiş U, Hız AS, "Acute cervical dystonia after the first dose of butamirate citrate", Pediatr Emerg Care, 2013 Jan;29(1):80-1, 2013, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 75

A34. Bayram E, Topçu Y, Karaoğlu P, Akıncı G, Yiş U, Akay A, Hız S, "Evaluation of Awake Electroencephalography Findings in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Before Psychostimulant Treatment", Paediatria Croatica, 57-60 pp, 2013, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 150

A35. Topçu Y, Bayram E, Karaoğlu P, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS, "Coexistence of myositis, transverse myelitis and Guillain Barre syndrome following Mycpolasma pneumonia infection in an adolescent", journal of pediatric neuroscience, 2013 Jan;8(1):59-63, 2013, Olgu Sunumu, Indeks Copernicus, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 48,75

A36. Bayram E, Topçu Y, Karaoğlu P, Fırat C, Yiş U, Özer E, Hız AS, "Myopathic changes in muscle biopsy of an infant with systemic infantile hyalinosis", Pediatria Croatia, 2012;56:4, 2012, Olgu Sunumu, SCIExpanded, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 75

A37. Yiş U, Topçu Y, Bayram E, Karaoğlu P, Güleryüz H, Hız AS, "Pneumatosis Intestinalis due to Rotavirus Infection in a Child with Prader-Willi Syndrome.", turkish journal of pediatrics, 2012 Nov-Dec;54(6):679- 81., 2012, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:55

A38. Bayram E, Topçu Y, Karakaya P, Yiş U, Güleryüz H, Ichida T, Hız AS, "Molybdenum cofactor deficiency: Review of 12 cases (MoCD and review).", Eur J Paediatr Neurol, 10/2012, 2012, Derleme(Review) Makale, SCI (11 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 150

A39. Yiş U, Topçu Y, Bayram E, Karakaya P, Güleryüz H, Hız AS, "Importance of Diazepam Administration During Electroencephalography in the Differential Diagnosis of Cortical Visual Loss.", journal of child neurology, 10/2012, 2012, Olgu Sunumu, SCI, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 55

A40. Bayram E, Topçu Y, Akıncı G, Hız Kurul A, Çakmakcı H, "Aicardi Syndrome in two Turkish Children", Annals of Saudi Medicine, ASM-429-11, 2012, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 75

A41. Erhan Bayram, Maral Torun Bayram, Semra Hız, Mehmet Türkmen, "Cefixime-Induced Oculogyric crisis", Pediatric Emergency Care, 28(1);2011:55-56, 2012, Olgu Sunumu, SCI-Expanded (1 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:75

A42. Bayram E, Akıncı G, Topçu Y, Çakmakcı H, Giray Bozkaya Ö, Erçal M, Semra Hız, "Multi-cystic white matter enlarged Virchow Robin spaces in a 5-year-old boy", Childs Nervous System, DOI 10.1007/s00381-011-1663-y, 2011, Olgu Sunumu, SCI (2 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:75

A43. Topçu Y, Akıncı G, Bayram E, Semra Hız, Türkmen M, "Brain abscess caused by Lactococcus lactis cremoris in a child", Eur J Pediatr, 170(12);2011:1603-5, 2011, Olgu Sunumu, SCI-Expanded (6 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:55

A44. aycan unalp, Bayram E, sadik ulusoy, nedret uran, Torun Bayram M, aysel aydogan ozturk, "serum concentration of brain-derived neurotrophic factor in epileptic children", journal of pediatric neurology, 7 (2009) 1-5, 2009, Araştırma(Research) Makale, SCI, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:130

A45. suna asilsoy, erhan bayram, hasan agin, hursit apa, demet can, saniye gulle, serdar altinoz, "evaluation of chronic cough in children", chest, 2008; 134 (6): 1122-1128, 2008, Araştırma(Research) Makale, SCI (37 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:130

A46. Torun Bayram M, ertan kayserili, hasan agin, erhan bayram, aycan unalp, "evaluation of short-term neurodevelopmental outcomes in the premature patients with periventricular-intraventricular hemorrhage", journal of pediatric neurology, 2008 (6): 1-2, 2008, Araştırma(Research) Makale, SCI

Puan: 90

A47. aycan unalp, nedret uran, Bayram E, Torun Bayram M, aysel a.ozturk, "efficacy and safety of oral suspension of oxcarbazepine in children with epilepsy", neurosciences, 2008; Vol.13 (4), 2008, Editöre Mektup, SCI

Puan: 55

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

B1. Manyas H, Paketçi C, Okur TD, Yiş U, Bayram E, Hız AS,"A rare cause of neuropathy: Andermann syndrome","Acta Myologica, Vol. XXXVII ? Issue 2 - Page:169",13th Meeting of the Mediterranean Society of Myology, Avanos, Haziran 2018, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 10,5

B2. Yiş U, Uyanık G, Daimagüler H.S, Rosendahl D.M, Hız S, Bayram E, Cirak S,"Alphadystroglycanopathies - congenital muscular dystropties","Acta Myologica, Vol. XXXVII ? Issue 2 - Page:161",13th Meeting of the Mediterranean Society of Myology, Avanos, Haziran 2018, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 7,5

B3. Paketçi C, Manyas H, Yiş U, Bayram E, Hız AS, Çirak S,"Exercise induced muscle stiffnes: brody myopathy","Acta Myologica, Vol. XXXVII ? Issue 2 - Page: 167",13th Meeting of the Mediterranean Society of Myology, Avanos, Haziran 2018, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 13,5

B4. Polat Aİ, Hız AS, Yiş U, Bayram E, Ayanoğlu M, Okur TD, Edem P, Paketçi C, Baykara HB,"Clinical characteristics and electroencephalographical evaluation of pediatric patients with autistic spectrum disorders",32nd INTERNATIONAL EPILEPSY CONGRESS, İspanya, Eylül 2017, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan:13,5

B5. Bayram E, Çaylak A, Öztürk Atasoy T, Polat Aİ, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS,"Contribution of the values of mean diffusion and anisotropic diffusion to diagnosis in patients with childhood absence epilepsy",32nd INTERNATIONAL EPILEPSY CONGRESS, İspanya, Eylül 2017, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 22,5

B6. Okur TD, Polat Aİ, Karakaya P, Öztürk T, Ayanoğlu M, Edem P, Paketçi C, Bayram E, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS,"Anti-MOG positive pediatric casesa with diverse clinical spectrum in demyelinating disorders","EUROPEAN JOURNAL OF PAEDİATRİC NEUROLOGY, 2017, E109-E122",12nd EPNS CONGRESS, Fransa, Haziran 2017, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 7,5

B7. Polat Aİ, Yiş U, Şirin Köse S, Ayanoğlu M, Okur TD, Edem P, Paketçi C, Bayram E, Asilsoy S, Hız AS,"Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis",12th EPNS CONGRESS, Fransa, Haziran 2017, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 7,5

B8. Polat Aİ, Ayanoğlu M, Okur TD, Edem P, Paketçi C, Bayram E, Yiş U, Hız AS,"Alternative medications for epilepsy of infamcy with migrating focal seizures; Potassium bromide and ketogenic diet","EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY, 2017, 21;e36",12th EPNS CONGRESS, Fransa, Haziran 2017, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 7,5

B9. Ayanoğlu M, Yiş U, Tuhan H, Polat Aİ, Okur TD, Edem P, Paketçi C, Bayram E, Hız AS,"Nerve conduction studies in type 1 diabetes mellitus","EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY, 2017,21;e225",12th EPNS CONGRESS, Fransa, Haziran 2017, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 7,5

B10. Polat Aİ, Yiş U, Cırak S, Becker K, Karakaya M, Altmüller J, Nürnberg P, Wirth B, Okur TD, Cıralı C, Ayanoğlu M, Edem P, Paketçi C, Bayram E, Hız AS,"Riboflavin responsive neuromuculary disorders; broad phenotypic spectrum and importance of genetic analysis","European Journal of Paediatric Neurology, 2017, 21; E155-156",12th EPNS CONGRESS, Fransa, Haziran 2017, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 7,5

B11. Yiş U, Uyanık G, Rosendahl DM, Çarman KB, Bayram E, Heise M, Cömertpay G, Hız AS,"Clinical, radiological, and genetic survey of patients with muscle eye brain disease caused by mutations in POMGNT1","Neuromuscular Disorders, Volume: 26 Supplement: 2 Pages: S165-S165",21st international congress of world muscle society, İspanya, Ekim 2016, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 10,5

B12. Topçu Y, Bayram E, Özbal S, Yiş U, Tuğyan K, Karaoğlu P, Yılmaz O, Hız AS,"Simvastatin alleviates cell detah and apoptosis in the developing brain of rat after pentylenetetrazole induced status epilepticus","European Journal of Pediatric Neurology, 11th EPNS Congress Book",11th EPNS Congress, Avusturya, Mayıs 2015, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 19,5

B13. Yiş U, Tüfekci KU, Gençsel Ç., Carman KB, Bayram E, Topçu Y, Hız AS,"Expression patterns of micro-RNAs 146a, 181a, and 155 in subacute sclerosing panencephalitis","European Journal of Paediatric Neurology, Vol 19, page s17",11th European Paediatric Neurology Society Congress, Avusturya, Mayıs 2015, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 10,5

B14. Bayram E, Torun Bayram M, Topçu Y, Hız AS,"Longterm Neurodevelopmental Outcome of Preterm Infants with Periventricular-Intraventricular Hemorrhage",The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, İspanya, Ekim 2014, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan:22,5

B15. Bayram E, Topçu Y, Güleryüz H, Giray Bozkaya Ö, Erçal MD,"Multi-cystic White Matter Enlarged Virchow Robin Spaces a 5-year old boy",The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Socities, İspanya, Ekim 2014, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 22,5

B16. Bayram E, Akdoğan Ö, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Öztura İ, Hız AS,"Evaluation of the nerve conduction studies and autonomic functions in patients with agenesis of corpus callosum",13th international child neurology congress, Brezilya, Mayıs 2014, serbest bildiri, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 37,5

B17. Bayram E, Topçu Y, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS,"comparision of cranial magnetic resonance imaging findings and clinical features in pateints with corpus callosum abnormalities",13th international child neurology congress, Brezilya, Mayıs 2014, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 22,5

B18. Yiş U, Topçu Y, Özbal S, Tuğyan K, Bayram E, Karaoğlu P, Yılmaz O, Hız AS,"Caffeic acid phenethyl ester blocks cell death and apoptosis in the developing brain after pentylenetetrazole induced status epilepticus","European Journal of pediatric neurology, S114",10the EPNS congress, Belçika, Eylül 2013, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 10,5

B19. Bayram E, Topçu Y, Tüfekçi Ö, Karaoğlu P, Yiş U, Ören H, Hız AS,"The efficiacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents","European Journal of Pediatric Neurology, S76",10th EPNS Congress, Belçika, Eylül 2013, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:22,5

B20. Bayram E, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS,"Incidental white matter lesions in children presenting with headache","European Journal of Pediatric Neurology, s17",10the EPNS congress, Belçika, Eylül 2013, serbest bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 22,5

B21. Hız AS, Bayram E, Topçu Y, Karakaya P, Torun Bayram M, Yiş U,"Evaluation of Body Composition with Bioelectrical Impetance Analysis in Epileptic Patients Treated with Valproate",66th Annual Meeting of American Epilepsy Society, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 19,5

B22. Abacı A, Çatlı G, Bayram E, Köroğlu TF, Olgun H, Mutafoğlu K, Hız AS, Böber E,"A case of rapid onset obesity with hypothalemic dysfunction, hypoventilation, autonomic dysregulation and neural crest tumours: ROHHADNET syndrome","Hormone Resaerch in Paediatrics, EPO107",51st Europian Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) 2012, Almanya, Eylül 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 16,5

B23. Karakaya P, Topçu Y, Bayram E, Yiş U, Hız AS,"Sleep disturbance in children with cerebral palsy",24th Annual meeting of European Academy of Childhood Disability, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 16,5

B24. Bayram E, Topçu Y, Karakaya P, Torun Bayram M, Şahin E, Yiş U, Arslan N, Peker MÖ, Hız AS,"Clinical correlation between body composition and motor limitations in patients with cerebral palsy",24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 22,5

B25. Bayram E, Topçu Y, Karakaya P, Fırat C, Yiş U, Özer E, Hız AS,"Myopathic changes in muscle biopsy of a case with infantile systemic hyalinosis",24th Annual meeting of european academy of childhood disability, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 22,5

B26. Topçu Y, Bayram E, Karakaya P, Uz G, Güleryüz H, Yiş U, Hız AS,"Evaluation of serum lipids and carotid artery intima media thickness in children and adolescent with duchenne muscular dystrophy",24th Annual meeting of european academy of childhood disability, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 19,5

B27. Karakaya P, Bayram E, Topçu Y, Yiş U, Hız AS,"A rare disorder: Goltz Gorlin Syndrome",24th Annual meeting of european academy of childhood disability, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 19,5

B28. Karakaya P, Topçu Y, Bayram E, Yiş U, Hız AS,"An infant with recurrent benign sixth nerve palsy",24th Annual meeting of european academy of childhood disability, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 16,5

B29. Topçu Y, Bayram E, Karakaya P, Kır M, Uz G, Güleryüz H, Yiş U, Hız AS,"Evaluation of epicardial adipose tissue and carotid intima-media thickness in children with migraine",24th Annual meeting of european academy of childhood disability, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 19,5

B30. Bayram E, Şahin E, Karakaya P, Topçu Y, Torun Bayram M, Erdinç Gündüz N, Yiş U, Peker MÖ, Hız AS,"Correlation between expanded hammersmith functional motor scale, body composition and anthropometry in patients with duchenne muscular dystrophy",24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 22,5

B31. Topçu Y, Bayram E, Karakaya P, Yiş U, Hız AS,"Recurrent rhabdomyolysis attacks and acute renal failure in an adolescent: presentation of carnitine palmityl-transferase II deficiency",24th Annual meeting of European Academy of Childhood Disability, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 19,5

B32. Bayram E, Topçu Y, Karakaya P, Yılmaz N, Akıncı G, Kır M, Yiş U, Hız AS,"The utility of tilt table testing with video EEG in children with recurrent loss of consciousness",24th Annual meeting of the European Academy of Childhood Disability, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 22,5

B33. Topçu Y, Bayram E, Karakaya P, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS,"Coexistence of myositis, transverse myelitis and Guillain Barre syndrome following mycoplasma pneumoniae infection","developmental medicine and child neurology, PP-01.4",European Academy of Childhood Disability 24th Annual Meeting, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 19,5

B34. Topçu Y, Bayram E, Makay B, Ünsal ŞE, Hız AS,"The emergence of relapsing-remitting multiple sklerosis in an adolescent with juvenile ankylosing spondylitis",24th Annual meeting of European Academy of Childhood Disability, İstanbul, Mayıs 2012, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 19,5

B35. Karakaya P, Topçu Y, Bayram E, Yiş U, Hız AS, Arslan N,"Erken başlangıçlı infantil tip Krabbe hastalığı-olgu sunumu",III. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, K.K.T.C., Nisan 2012, poster bildiri, Lizozomal depo hastalıkları dergisi,s41, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 16,5

B36. Bayram E, Torun Bayram M, Hız Kurul A, Türkmen M,"Sefiksime bağlı okülojirik kriz gelişen 7 yaşında erkek olgu",47. Türk Pediatri Kongresi, K.K.T.C., Mayıs 2011, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 22,5

B37. Topçu Y, Bayram E, Akıncı G, Hız Kurul A,"Rotavirus gastroenteriti ile ilişkili benign infantil afebril konvülziyon olgusu",47. Türk Pediatri Kongresi, K.K.T.C., Mayıs 2011, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 19,5

B38. Bayram E, Tokgöz Y, Söz B, Topçu Y, Berktaş S, Akıncı G, Arslan N, Kurul S,"A 13-year old girl with basal ganglia calcification",11th International Child Neurology Congress, Mısır, Mayıs 2010, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 22,5

B39. ertan kayserili, hasan agin, Torun Bayram M, aycan unalp, Bayram E,"an evaluation of the neurodevelopmental outcomes and complications in the premature patients with periventricularintraventricular haemorrhage",21. european congress of perinatal medicine, İstanbul, Eylül 2008, poster bildiri, Uluslararası organizasyon

Puan: 10,5

B40. hasan agin, ertan kayserili, Torun Bayram M, aycan ünalp, Bayram E,"an evaluation of the premature patients with periventricular-intraventricular haemorrhage",21. european congress of perinatal medicine, İstanbul, Eylül 2008, poster bildiri, Uluslararası organizasyon

Puan: 10,5

B41. aycan unalp, Bayram E, sadık ulusoy, nedret uran, Torun Bayram M, aysel öztürk,"is serum brain derived neurotrophic factor a marker for early diagnosis of epilepsy?",international conference on diagnosis and treatment in pediatric neurology, Polonya, Mayıs 2008, poster bildiri, Uluslararası organizasyon

Puan: 19,5

B42. aycan unalp, nedret uran, Bayram E, Torun Bayram M, aysel öztürk,"efficacy and safety of oral suspension of oxcarbazepine in childhood epilepsies: a clinical experince of reference children's hospital",7. türk dünyası pediatri kongresi, K.K.T.C., Kasım 2007, poster bildiri, Uluslararası organizasyon

Puan: 16,5

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

C1. Bayram E, Yiş U. Uykuda ritmik hareket bozuklukları ve periyodik ekstremite hareket bozukluğu. Per H, Arhan E, editörler. Çocuklarda Uyku Sağlığı ve Bozuklukları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.53-7.

Puan: 100

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. kavurma canem, Bayram E, Özbek A, Hız AS, "'My Child Doesn?t Eat!?; Parental Feeding Strategies, Parental Attitudes and Family Functioning of Children with Poor Appetite", Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 2018; 2:20-24, 2018, Araştırma(Research) Makale, ESCI, Doçentlik sonrası

Puan: 65

D2. Ozyurt G, Bayram E, Karaoglu P, Hız AS, Yiş U, "Duchenne Muskuler Distrofisi Tanısı Olan Çocukların Yaşam ve Uyku Kaliteleri ile Annelerinin Anksiyete Düzeyi: Bir Olgu Kontrol Çalışması", Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Volum 28, Number 4December 2015, 2015, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

Puan: 65

D3. Karaoğlu P, Topçu Y, Bayram E, Yiş U, Güleryüz H, Semra Hız, "Klippel Treunanay Syndrome in differential diagnosis of cerebral palsy", İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 5(2):125-128, 2015, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

Puan: 8,25

D4. Asilsoy S, Bayram E, Can D, " Kronik Öksürüklü Çocuklarda Chlamydia Pneumoniae ve Mycoplasma Pneumoniae Serolojis", Astım Allerji İmmunoloji, 2015:13(3);, 2015, Araştırma(Research) Makale, ULAKBİM, Doçentlik sonrası

Puan: 65

D5. Bayram E, Yiş U, Öztura İ, Akdoğan Ö, Topçu Y, Karaoğlu P, Hız AS, "Severe axonal neuropathy resultıng from folıc acıd defıcıency ın a case wıth restrıctıve type anorexıa nervosa", Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2014;4;72-74, 2014, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

Puan: 11,25

D6. Bayram E, Sever AH, Karaoğlu P, Topçu Y, Yiş U, Güleryüz H, Duman N, Arslan N, Hız AS, "Poor clinical outcome in a good controlled neonatal citrullinemia patient", DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2014;28;1:31-36, 2014, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

Puan:11,25

D7. Torun Bayram M, Bayram E, Soylu A, Güleryüz H, Türkmen MA, Hız AS, Kavukçu S, "The Importance of Renal Angiomyolipoma in the Differantial Diagnosis of the Tuberous Sclerosis", DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, 2014, 37-40, 2014, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

Puan: 9,75

D8. Topçu Y, Bayram E, Karaoğlu P, Yiş U, Hız AS, "Rotavirüs gastroenteriti ile ilişkili süt çocuğunun benign afebril konvulziyonları: olguların değerlendirilmesi", pediatri uzmanlık akademisi dergisi, 2014;2:12-16, 2014, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

Puan: 9,75

D9. Bayram E, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Hız AS, "Epilepsi tanısıyla izlenen hastalar ve annelerinde uyku kalitesinin değerlendirilmesi", Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 3-2;2013, 2013, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 75

D10. Bayram E, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Hız AS, "Rolandik epilepsi her zaman selim bir hastalık mıdır?", Dokuz Eylül Üniveritesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013;27:2, 2013, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

D11. Topçu Y, Yiş U, Öztura İ, Akdoğan Ö, Bayram E, Karaoğlu P, Hız AS, "Tekrarlayan bel ağrısı ve ayaklarda güçsüzlük yakınması ile başvuran Holmes-Adie sendromu", pediatri uzmanlık akdemisi dergisi, 1-2-Nisan, Haziran;2013, 2013, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 5,25

D12. Bayram E, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS, "Van der Knaap hastalığı: Olgu Sunumu", İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 3(1):60-62, 2013, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

D13. Bayram E, Topçu Y, Akıncı G, Çakmakçı H, Arslan N, Kurul Hız S, "Magnetic resonance imaging findings in a boy with Tay-Sachs Disease.", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26/195-199, 2013, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

D14. Bayram E, Yiş U, Hız AS, "Hipotonik İnfant: Klinik ve Etiyolojik Değerlendirme", Dokuz Eylül Üniveritesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26-3;2012, 2012, Derleme(Review) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:11,25

D15. Bayram E, Topçu Y, Akıncı G, Güleryüz H, Hız AS, "EBV infeksiyonuna eşlik eden serebral hematom: olgu sunumu", Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2/3/187-190/2012, 2012, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

D16. Bayram E, Tokgöz Y, Topçu Y, Berktaş Akin S, Akıncı G, Arslan N, Hız S, "Bazal ganglion kalsifikasyonu olan 13 yaşında bir olgu", Ege Tıp Dergisi, 51(3), 195-197, 2012, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:11,25

D17. Bayram E, Torun Bayram M, Topçu Y, Semra Hız, Ertan Kayserili, "Long term neurodevelopmental outcome of preterm infants with periventricular-intraventricular hemorrhage", Journal of Clinical and Experimental Investigations, 3(3):326-330, 2012, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 75

D18. Topçu Y, Akıncı G, Bayram E, Ünsal Ş, Hız Kurul A, "Nörogörüntülemede Multipl Skleroz İle Karışan Bir Hastalık", Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2012, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 8,25

D19. Bayram E, Topçu Y, Karakaya P, Yiş U, Çakmakçı H, Hız AS, "Makrosefali ayırıcı tanısında Canavan hastalığı: Olgu sunumu", İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2(2):107-110, 2012, 2012, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

D20. Bayram E, Can D, Asilsoy S, Torun Bayram M, Olukman Ö, Alper H, Cangar Ş, "Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik olarak değerlendirilmesi", Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2012;3(2):255-259, 2012, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 75

D21. Bayram E, Apa H, Soylu Ö, "Gaucher Hastalığı Tip 2", Türkiye Klinikleri Pediatri, 2012;21(1):37-9, 2012, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 12

D22. Bayram E, Topçu Y, Akıncı G, Semra Hız, "Dirençli Epilepsi Hastalarında Zonisamid Deneyimi", DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2);2011:77-81, 2011, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

D23. Bayram E, Kır M, Topçu Y, Akıncı G, Semra Hız, Saylam Z, "Senkop Yakınması İle Başvuran Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 20(3);2011:210-213, 2011, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 75

D24. Apa H, Bayram E, "İdiyopatik Pulmoner Hemosiderozisli Bir Olgu", Türkiye Klinikleri Pediatri, 2011;20(2):169-171, 2011, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. Paketçi C, Manyas H, Okur D, Öztura İ, Baydan F, Karakaya M, Wirth B, Bayram E, Hız S, Yiş U,"Çocukluk Çağı Nöropatileri: Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Deneyimi",20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, K.K.T.C., Haziran 2018, poster bildiri,183, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 3,75

E2. Ayanoğlu M, Yiş U, Ünver Tuhan H, Polat Aİ, Okur TD, Edem P, Paketçi C, Bayram E, Abacı A, Hız AS,"Tip 1 Diyabetli Olguların Sinir İletim Çalışmalarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi",20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, K.K.T.C., Haziran 2018, poster bildiri,92, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 3,75

E3. Hız S, Yiş U, Okur D, Manyas H, Paketçi C, Bayram E, Yaramış A, Güngör S, Horvath R, Oktay Y,"NDUFS3 Gen Mutasyonu İlişkili Atipik Bir Leigh Sendromu",20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, K.K.T.C., Haziran 2018, poster bildiri,169, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 3,75

E4. Polat İ, Cilaker Mıçılı S, Çalışır M, Okur D, Bayram E, Tuğyan K, Yılmaz O, Yiş U, Hız Kurul S,"Hiperoksik Beyin Hasarında Memantinin Nöroprotektif Etkisinin Araştırılması",20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, K.K.T.C., Haziran 2018, serbest bildiri,82, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 5,25

E5. Bayram E, Yiş U, Paketçi C, Okur D, Polat İ, Çakmakçı H, Hız S, Anlar B,"Çocuklarda Primer Başağrısı ile İlişkili Beyaz Cevher Lezyonlarının 2 Yıllık İzlem Sonuçları",20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, K.K.T.C., Haziran 2018, poster bildiri,135, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 11,25

E6. Pektanç M, Paketçi C, Manyas H, Okur D, Bayram E, Yiş U, Hız S,"Rotavirüs İlişkili Ensefalopati ve Serebellit",20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, K.K.T.C., Haziran 2018, poster bildiri,129, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 5,25

E7. Yiş U, Hız S, Okur D, Manyas H, Paketçi C, Bayram E, Yaramış A, Güngör S, Horvath R, Oktay Y,"NDUFA12 Gen Mutasyonu Saptanan İki Kardeşte Farklı Fenotipik Prezentasyon",20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, K.K.T.C., Haziran 2018, poster bildiri,172, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 3,75

E8. Polat Aİ, Ayanoğlu M, Okur TD, Bayram E, Yiş U, Hız AS,"Frontal Lob Epilepsi İçin Lokalize Edici Bir İktal Fenomen;'Chapeau De Gendarme' ve Tedavi Seçenekleri",10.ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ, İzmir, Mayıs 2016, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan: 6,75

E9. Polat Aİ, Ayanoğlu M, Okur TD, Bayram E, Yiş U, Hız AS,"West Sendromu Tanılı Olguların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi",10.ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ, İzmir, Mayıs 2016, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan: 6,75

E10. Yılmaz Durmuş S, Yavaş DP, Okur TD, Polat Aİ, Ayanoğlu M, Bayram E, Yiş U, Hız AS, Güleryüz H,"MYCOPLASMA PNEUMONIA 'nın İKİ FARKLI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ MANİFESTASYONU",18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Serik, Nisan 2016, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan: 3,75

E11. Ayanoğlu M, Hız AS, Gürsoy S, Polat Aİ, Okur TD, Bayram E, Yiş U, Erçal MD,"Dravet Sendromlu Olgularda Fenotip ve Genotip Korelasyonu",18.ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Nisan 2016, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan:3,75

E12. Polat Aİ, Yiş U, Ayanoğlu M, Okur TD, Bayram E, Hız AS,"Çocuk Acil Servisten Çocuk Nöroloji Konsultasyonu İstenen Olguların Değerlendirilmesi",18.ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Nisan 2016, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan: 5,25

E13. Okur TD, Polat Aİ, Ayanoğlu M, Yiş U, Bayram E, Hız AS,"Demyelinizan Hastalık Tanısı Alan Olgularımızın Klinik, Laboratuar ve Tedavi Yanıtları Yönünden Değerlendirilmesi",18.ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Nisan 2016, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan: 5,25                                      

E14. Ayanoğlu M, Yiş U, Kızmazoğlu D, Polat Aİ, Okur TD, Bayram E, Hız AS,"Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına Yapılan ENMG Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi",18.ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Nisan 2016, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan: 3,75

E15. Polat Aİ, Hız AS, Yiş U, Ayanoğlu M, Okur TD, Bayram E, Baykara HB,"Otizm Spektrum Bozukluğu Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörleri Nelerdir?",18.ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Nisan 2016, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan: 3,75

E16. Okur TD, Polat Aİ, Ayanoğlu M, Yiş U, Bayram E, Hız AS,"Ant-MOG Antikor Seropozitifliği Saptanan Farklı Kliniklerle Karakterli Demyelinizan Hastalıklar",18.ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Nisan 2016, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan:5,25

E17. Polat Aİ, Yiş U, Ayanoğlu M, Okur TD, Bayram E, Hız AS,"Kistik Fibrozis ile İzlenen ve Tedavi Altındaki Olgularda ENMG Bulguları",18.ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Nisan 2016, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan: 5,25

E18. Tunca S, Belverenli H, Bayram E,"Enürezis Nokturna Ayırıcı Tanısında Epilepsi",4,Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, Antalya, Nisan 2015, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan: 9

E19. Tunca S, İnce Ö, Bayram E,"Kallozal Lipom:Olgu Sunumu",4,Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, Antalya, Nisan 2015, poster bildiri, Doçentlik sonrası

Puan: 9

E20. Bayram E, Ağılkaya S, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Cingöz S, Hız AS,"Korpus kallozum anormalliği saptanan olguların klinik bulgular ve ve kromozomal değişiklikler açısından değerlendirilmesi",16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Nevşehir, Haziran 2014, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan: 11,25

E21. Yiş U, Tüfekci KU, Genç Ş, Çarman KB, Topçu Y, Bayram E, Karaoğlu P, Hız AS,"Subakut sklerozan panensefalitli hastalarda mikrorna 146a, 181a, ve 155'in ekspresyon paterninin belirlenmesi",16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Nevşehir, Haziran 2014, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Puan:3,75

E22. Karaoğlu P, Topçu Y, Bayram E, Yiş U, Akarsu S, Atalay E, Köroğlu TF, Güleryüz H, Özer E, Hız AS,"Degos hastalığına bağlı nörolojik tutulum-olgu sunumu",15. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Sivas, Mayıs 2013, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 8,25

E23. Bayram E, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Hız AS,"Atipik Miller Fischer ve H refleksinin önemi",15. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Sivas, Mayıs 2013, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E24. Bayram E, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Hız AS,"Epilepsi tanısıyla izlenen hastalar ve annelerinde uyku kalitesnin değerlendirilmesi",15. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Sivas, Mayıs 2013, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E25. Topçu Y, Hız AS, Bayram E, Yiş U,"Migren tanısı ile izlenmekte olan olgularımızın yaşam kalitelerinin pedmidas skoru kullanılarak değerlendirilmesi",15. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Sivas, Mayıs 2013, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 8,25

E26. Ayvaz A, Yıldızhan M, Bayram E,"Van Der Knaap Lökoensefalopatisi: Bir Olgu Sunumu",15,Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Sivas, Mayıs 2013, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 9

E27. Karaoğlu P, Topçu Y, Bayram E, Yiş U, Hız AS,"DEÜ çocuk nöroloji poliklniğine son bir yılda başvuran pediatrik multipl skleroz olgularının değerlendirilmesi",15. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Sivas, Mayıs 2013, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:8,25

E28. Topçu Y, Bayram E, Özbal S, Yiş U, Tuğyan K, Karaoğlu P, Yılmaz O, Hız AS,"Çocukluk Döneminde Pentilentetrazol ile Oluşturulan Deneysel Status Modelinde Simvastatinin Nöroprotektif Etkinliğinin Araştırılması",XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Sivas, Mayıs 2013, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 9,75

E29. Topçu Y, Bayram E, Özbal S, Yiş U, Tuğyan K, Karaoğlu P, Kumral A, Hız AS,"Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Beyin Hasarında Zonisamid Tedavisinin Nöroprotektif Etkilerinin Değerlendirilmesi",XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Sivas, Mayıs 2013, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 9,75

E30. Yiş U, Topçu Y, Özbal S, Tuğyan K, Bayram E, Karaoğlu P, Yılmaz O, Hız AS,"Pentilentetrazol ile Oluşturrulmuş Status Epileptikus Modelinde Gelişen Beyinde Kafeik Asit Fenetil Esterin Nöroprotektif Etkinliğinin Araştırılması",XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Sivas, Mayıs 2013, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 5,25

E31. Topçu Y, Karaoğlu P, Bayram E, Yiş U, Hız AS,"lipid metabolizma bozukluğuna bağlı rabdomiyoliz: iki olgu sunumu",15. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Sivas, Mayıs 2013, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 8,25

E32. Hız AS, Topçu Y, Bayram E, Karaoğlu P, Yiş U,"Nöbetle başvuran bir ITO hipomelanozis olgusu",8. Ulusal Epilepsi Kongresi, Bodrum, Mayıs 2012, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:8,25

E33. Bayram E, Karakaya P, Topçu Y, Yiş U, Hız AS, Arslan G,"Butamirat sitrat kullanımına bağlı akut servikal distoni",48. Türk pediatri kongresi, Antalya, Mayıs 2012, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E34. Abacı A, Çatlı G, Bayram E, Köroğlu T, Olgun H, Mutafoğlu K, Hız A, Çakmakcı H, Böber E,"Hızlı başlangıçlı obezite, hipoventilasyon, hipotalemik disfonksiyon, otonomik disregülasyon,: ROHHAD sendromu",Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-4, Eskişehir, Nisan 2012, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 8,25

E35. Sever AH, Bayram E, Arslan MK, Topçu Y, Karakaya P, Yiş U, Güleryüz H, Arslan N, Kumral A, Duman N, Özkan H,"İyi metabolik kontrollü, kötü klinik seyirli bir neonatal sitrulinemi olgusu",20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20), Bodrum, Nisan 2012, olgu sunumu, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 9,75

E36. Akıncı G, Topçu Y, Bayram E, Hız Kurul A, Türkmen M, Mehmet E,"Konjenital jeneralize lipodistrofi tip IV: Olgu Sunumu",13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Avanos, Mayıs 2011, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 8,25

E37. Topçu Y, Akıncı G, Bayram E, Hız AS, Türkmen MA,"Lactococus Lactis'e Bağlı Gelişen Beyin Apsesi: Olgu Sunumu",13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Avanos, Mayıs 2011, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 8,25

E38. Bayram E, Topçu Y, Akıncı G, Hız Kurul A,"Dirençli epilepsi hastalarında zonisamid deneyimi",13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Avanos, Mayıs 2011, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E39. Bayram E, Akıncı G, Topçu Y, Çakmakcı H, Giray Bozkaya Ö, Erçal M, Hız Kurul A,"Yaygın serebral kistleri olan bir olgu: Genişlemiş Virchow-Robin alanları",13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Avanos, Mayıs 2011, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E40. Topçu Y, Bayram E, Akıncı G, Semra Hız,"Çocukluk çağında primer başağrıları geç mi tanı alıyor?",13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kayseri, Mayıs 2011, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 9,75

E41. Bayram E, Öztürk Y, Hız S, Topçu Y, Akıncı G, Kılıç M, Zeytunlu M,"Crigler Najjar Sendromu tip 1 tanısıyla karaciğer nakli uygulanan kardeş iki olgunun nörofizyolojik izlemi",13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Nevşehir, Mayıs 2011, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E42. Bayram E, Topçu Y, Karaarslan D, Akıncı G, Akay A, Hız Kurul A,"Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Olgularda Tedavi Öncesi Elektroensefalografinin Yeri",13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Avanos, Mayıs 2011, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E43. Topçu Y, Akıncı G, Bayram E, Hız Kurul A,"Klein-Levin sendromu: Olgu sunumu",13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Avanos, Mayıs 2011, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan:8,25

E44. Topçu Y, Bayram E, Akıncı G, Öztura İ, Berdeli A, Hız Kurul A,"Miyotonia Konjenita'nın bir formu olan Thomsen hastalığı: Olgu sunumu",13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Avanos, Mayıs 2011, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 9,75

E45. Torun Bayram M, Bayram E, Soylu A, Türkmen M, Hız Kurul A, Kavukçu S,"Çocukluk çağında renal anjiomyolipom tuberosklerozun ilk bulgusu olabilir mi?",Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı, Samsun, Mayıs 2011, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 9,75

E46. Topçu Y, Bayram E, Tokgöz Y, Akıncı G, Öztürk Y, Hız Kurul A,"Glutarik Asidüri Tip 1: Olgu Sunumu",46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Aralık 2010, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 9,75

E47. Akıncı G, Topçu Y, Bayram E, Erdur C, Arslan N, Hız Kurul A,"Nonketotik hiperglisinemi: Olgu sunumu",46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Aralık 2010, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 8,25

E48. Topçu Y, Ulusoy E, Bayram E, Akıncı G, Hız Kurul A,"Febril Konvülsiyon İle Başvuran Tuberoskleroz Olgusu",54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Ekim 2010, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 8,25

E49. Topçu Y, Bayram E, Akıncı G, Semra Hız,"Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES): Olgu Sunumu",12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Mayıs 2010, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 9,75

E50. Akıncı G, Bayram E, Topçu Y, Emiroğlu F, Semra Hız, Dirik E,"Epilepsi ve psikiyatrik komorbiditeler nedeniyle üç olgu sunumu",12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Mayıs 2010, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 9,75

E51. Topçu Y, Akıncı G, Bayram E, Semra Hız,"Nörogörüntülemede multipl skleroz ile karışan bir hastalık: Nörobehçet",12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Mayıs 2010, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 8,25

E52. Topçu Y, Altun Z, Semra Hız, Bilen Ö, Bayram E, Akıncı G, Çoker C, Dirik E,"Konjenital glikozilasyon defekti şüphesi olan olguların transferrin izoelektrik fokuslama elektroforez yöntemi ile değerlendirilmesi",12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Mayıs 2010, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 5,25

E53. Bayram E, Akıncı G, Topçu Y, Semra Hız, Dirik E,"EBV enfeksiyonuna eşlik eden serebral hematom",12. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Konya, Mayıs 2010, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E54. Bayram E, Torun Bayram M, Topçu Y, Akıncı G, Semra Hız, Dirik E,"İntrakranial kanaması olan pretermlerin geç dönem nörogelişimsel değerlendirilmesi",12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Mayıs 2010, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E55. Bayram E, Akıncı G, Topçu Y, Semra Hız, Dirik E,"Erken yaşta optik nörit tanısı alan bir olgu",12.ulusal çocuk nörolojisi kongresi, Konya, Mayıs 2010, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E56. Akıncı G, Topçu Y, Bayram E, Semra Hız, Dirik E,"Valproat monoterapisinin ortalama trombosit hacmine etkisi",12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Mayıs 2010, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 8,25

E57. Bayram E, Yaman A, Semra Hız, Berk A, Topçu Y, Akıncı G, Dirik E,"Nadir bir vaka: Aicardi sendromu",46. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Çeşme, Mayıs 2010, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası

Puan: 11,25

E58. yasin bulut, ayşe kutlu, nuh yılmaz, Bayram E, serdar altınöz, aysel öztürk,"a grubu beta hemolitik streptokokların yeni tanımlanan marifeti:pandas",4.uludağ pediatri kış kongresi, Bursa, Şubat 2008, poster bildiri, Hakemli organizasyon

Puan: 6,75

E59. murat hızarcıoglu, ertan kayserili, pamir gulez, ozgur ceylan, Bayram E, elif kazanci, ayse erbay, canan vergin, safiye aktas,"histiositik nekrotizan lenfadenit tanılı bir olgu",33.ulusal hematoloji kongresi, Ankara, Ekim 2007, poster bildiri, Hakemli organizasyon

Puan: 3,75

E60. Bayram E, demet can, suna asilsoy, özgür olukman, saniye gülle, hüdaver alper,"evaluation of who criteria to assist diagnosis of children with pulmonary tuberculosis",türk toraks derneği 10. yıllık kongresi, Kemer, Nisan 2007, poster bildiri, Hakemli organizasyon

Puan: 11,25

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri

G. Diğer yayınlar

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

H. Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler

H1. 20.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresine Katılmak Üzere, K.K.T.C. Mayıs 2018(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)

Puan: 40

H2. " Purple-N Investıgor Meeting" E Katılmak Üzere Görevlendirilmesi, Hollanda, Kasım 2017

H3. Çocuklarda Sık Görülen Nörolojik Sorunlar ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Workshopuna Katılmak Üzere, Bursa, Ekim 2017(Davetli Konuşmacı Olma)

Puan:10

H4. 32.Internatıonal Epilepsy Kongresine Tebliğ Bildiri Sunmak Üzere Görevlendirilmesi, İspanya, Eylül 2017(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))

Puan:30

H4. 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya, Nisan 2017(Davetli Konuşmacı Olma)

Puan:10

H5. 18.Pediatri Günleri, İzmir, Mart 2017(Düzenleme Kurulu üyesi olma ve Davetli konuşmacı olma)

Puan:10

H6. Pediatrik Nöroloji Buluşma Okulu Sempozyumuna İzlenimci Katılımcı Olarak Katılmak Üzere, K.K.T.C. Şubat 2017(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

H7. 4.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Olgu Temelli İnteraktif Eğitim Kursları, İzmir, Aralık 2016(Davetli Konuşmacı Olma)

Puan:10

H8. Pediatrik Epilepsi Hemşireliği Kursu, İzmir, Aralık 2016(Davetli Konuşmacı Olma)

Puan:10

H9. 5.Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresine Katılmak Üzere, İzmir, Kasım 2016(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)

Puan:40

H10. 10.Ulusal Epilepsi Kongresine Katılmak Üzere, İzmir, Mayıs 2016(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))

H11. 18.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2016(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)

Puan:10

H12. Epilepsi ve Ketojenik Diyet, İzmir, Şubat 2016(Davetli Konuşmacı Olma)

Puan:10

H13. 51.Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Mayıs 2015(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)

Puan:10

H14. "Ucb Brivarasetan Pediatrik Epilepsy Programı No1263 ve No1266 Çalışmaları Türkiye İçin Araştırıcı Toplantısı " Görevlendirmesine Katılmak Üzere, İstanbul, Mart 2012(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

H15. "54.Türkiye Milli Pediatri Kongresi", Antalya, Ekim 2010(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))

H16. Chıld Neurology Meets-Iıı-İstanbul, İstanbul, Temmuz 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

H17. "12.Çocuk Nörolojisi Kongresi"Ne Katılmak, Konya, Mayıs 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

H18. "Organ Temininde Yeni Adımlar:Yoğun Bakım Eğitimi" Seminerine Katılmak, İzmir, Mayıs 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

H19. 3.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Şubat 2007(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi