Prof. Dr. Erdener Özer

Akademik Takvim

Prof. Dr. Erdener Özer
Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji

Derece

Üniversite

Mezuniyet Tarihi

Lisans (Tıp Doktoru)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

24.06.1990

Tıpta Uzmanlık (Patoloji)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

30.06.1995

Doktora (Tıbbi Biyoloji ve Genetik)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

07.12.2001

Akademik Ünvanlar /  Atamalar

1) Öğretim Görevlisi: Kadroya Atanma Tarihi: Eylül 1996 (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı)

2)Yardımcı Doçent: Kadroya Atanma Tarihi: 03.09.1997 (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı)

 3) Doçent (Patoloji): Doçentlik Sınavı Tarihi: 12.10.1999 (Kadroya Atanma Tarihi: 23.05.2000, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı)

4) Profesör Kadroya Atanma Tarihi: 08.03.2005 (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı)

5) Profesör Kadroya Atanma Tarihi: 03.04.2024 (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı)

 

Yurtdışı Mesleki Deneyimi

1) Visiting Registrar: Royal Hospital for Sick Children Hospital, Edinburgh, UK (1994-1995)

2) Visiting Physician: Hopital Saint Vincent de Paul, Paris, Fransa (1998)

3) Division Chief: Sidra Medicine and Research Center, Doha, Katar (2021-halen)

4) Leadership Committee Member: Cancer Research Program, Sidra Medicine and Research Center, Doha, Katar (2023-halen)

5) Expert Panelist: Neurological and Psychiatric Disorders Research Program, Sidra Medicine and Research Center, Doha, Katar (2023-halen)

 

Eğitici Olarak Deneyim ve Görevleri

 1. Lisans düzeyinde ders verdiği programlar:
 1. DEÜ Tıp Fakültesi: PDÖ Eğitim Yönlendiriciliği, Dönem 2 ve Dönem 3, Dönem 4 Programları
 2. DEÜ SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı
 3. DEÜ SHMYO Radyoterapi Teknikerliği Programı
 4. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 2 programı
 5. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 2 programı

       2. Lisans Üstü Ders Verdiği Programlar:

i) DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Doktora Programı

ii) DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinir Bilimleri Doktora Programı

iii) DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Transisyonel Tıp Doktora Programı

iv) DEÜ Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Doktora Programı

vi) DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı

vii- İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı

3) Görev Yaptığı Eğitim Kurulları (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi): LİDEK, Müfredat Kurulu, Entegre Uygulamalar Kurulu, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu, TUK Tıbbi Patoloji Müfredat Kurulu, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Yüksek Öğretimde Ulusal Yeterlik Çerçevesi Komitesi

 

Akademik Görev Deneyimi

1) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2007-2015)

2) Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2015)

3) Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Kurulu Üyeliği (2009-2024)

4) Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalı Tümör Patolojisi Bilim Dalı Başkanlığı (23.02.2011-16.01.2024)

5) Dokuz Eylül Üniversitesi Etik Komisyonu Üyeliği (2016-2019)

6) Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Üyeliği (2017-2021)

 

Bilimsel Derneklerde Görevleri

a) Yurtdışı

1) Paediatric Pathology Society (Executive Committee Member, 2006-2008)

2) European Society of Pathology (Advisory Council Member, 2012-2014)

3) European Society of Pathology (Pediatric and Perinatal Patology Working Group, 2007- halen)

b) Yurtiçi

1) Ege Patoloji Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği(1996-2000), Başkanlığı (2004 - 2008) ve Eğitim Komisyonu Üyeliği (2008-2010)

2) Patoloji Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği (2012-2014)

3) Patoloji Dernekleri Federasyonu Komisyon Üyelikleri (Eğitim, Dergi ve Standardizasyon Komisyonları, 2006-2012), Yeterlilik Kurulu Üyesi ve Program Geliştirme Komisyonu Başkanlığı (2014-2018), Pediatrik-Perinatal Patoloji Çalışma Grubu Üyeliği ve Başkanlığı, (2006-2011), Moleküler Patoloji Çalışma Grubu Üyeliği, Nöropatoloji Çalışma Grubu Üyeliği, Bilişim Çalışma Grubu Üyeliği

 

Bilimsel Dernek Üyelikleri

a) Yurtdışı Bilimsel Dernek Üyeliği

 1. Paediatric Pathology Society
 2. Society for Pediatric Pathology
 3. European Society of Pathology
 4. International Academy of Pathology Turkish Division
 5. Royal College of Pathologists
 6. European Society of Paediatric Oncology (SIOPE)
 7. American Journal of Clinical Pathology
 8. European Society of Digital and Integrative Pathology

b) Yurtiçi Bilimsel Dernek Üyeliği

 1. Ege Patoloji Derneği
 2. Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
 3. Tıbbi Bilimsel Aktiviteleri Destekleme Derneği
 4. Türk Pediatrik Onkoloji Derneği
 5. Ege Perinatoloji Derneği
 6. Hücre Ölümü Araştırmaları Derneği
 7. Temel Onkoloji Derneği
 8. Pediatrik ve Perinatal Patoloji Derneği

 

Bilimsel Dergilerde Görevleri

a) Yurtiçi Editörler Kurulu Üyeliği:

1) Türk Patoloji Dergisi

b) Yurtdışı Editörler Kurulu Üyeliği

1) Advances in Medicine

2) Frontiers ın Medicine

c) Yurtdışı Hakemlik (SCI kapsamında)

 1. Tumori
 2. Placenta
 3. Case Reports in Pediatrics
 4. Clinical and Experimental Dermatology
 5. Case Reports in Hepatology
 6. Journal of Perinatal Medicine
 7. American Journal of Reproductive Immunology
 8. Pediatric and Developmental Pathology
 9. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology
 10. PLOS One

d) Yurtiçi Hakemlik

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 2. Türkiye Ekopatoloji Dergisi
 3. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 4. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research
 5. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Bilimler Dergisi
 6. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi
 7. Ege Tıp Dergisi
 8. Türk Patoloji Dergisi
 9. Türk Neoplazi Dergisi
 10. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 11. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 12. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi
 13. Güncel Patoloji Dergisi
 14. Türk Plastik Cerrahi Dergisi
 15. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 16. Journal of Surgery and Medicine
 17. European Research Journal
 18. Journal of Basic and Clinical Health Sciences

 

Multidisipliner Konsey Üyelikleri (DEÜTF)

1) Pediatrik Tümörler Konseyi

2) Perinatoloji Konseyi

3) Nöroonkoloji Konseyi

 

Üniversite Dışı Danışmanlıklar

1) Üye, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Patoloji Strateji Belirleme ve Laboratuar Çalışma Grubu

2) Üye, Sağlık Bakanlığı Nöromusküler Hastalıklar Bilimsel Danışma Kurulu

3) Üye, Sağlık Bakanlığı Perinatal Hastalıklar Bilimsel Konseyi

4) Üye, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı Moleküler Test Eğitim Komisyonu

6) Panelist ve Dış Danışman, TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu

7) Danışman (Sınav Oluşturulması ve Bilimsel Denetimi Konularında), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı

8) Üye, Tıpta Uzmanlık Kurulu TUKMOS Tıbbi Patoloji Müfredat Komisyonu

Adı, Soyadı:   Erdener ÖZER

ORCID ID: 0000-0001-5743-5222

Researcher ID: C-8456-2012

Toplam Yayın Sayısı: 312 Makale (Uluslararası; 123 araştırma ve 82 olgu),

                                          13 Kitap (Uluslararası:3)

Akademik Yazar Değerlendirmesi Sonuçları

 • Atıf Sayısı: 5199 (Google Scholar), 2908 (Scopus)

            h indeksi: 38 (Google Scholar), 28 (Scopus), 22 (WOS)

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

a. Araştırma Makaleleri

 1. Ozer E, Canda T, Kurtoğlu B. The role of angiogenesis, laminin and CD44 expression in metastatic behaviour of early-stage, low-grade invasive breast carcinomas. Cancer Lett 1997; 121: 119-23.                                                           
 2. Ozer E, Canda T, Kuyucuoğlu F. p53 mutations in bilateral breast carcinoma. coralation with Ki-67 expression and the mean nuclear volume. Cancer Lett 1998; 122: 101-6.
 3. Aktuğ T, Uçan B, Olguner M, Akgür FM, Ozer E. Amnio-allantoic exchange for preventation of intestinal damage in gastrochisis II: effects of exchange performed by using two different solutions. Eur J Pediatr Surg 1998; 8: 308-11.
 4. Sağol Ö, Kurtoğlu B, Ozer E, Pabuçcuoğlu U. Stereological estimation of mean nuclear volume and staining pattern of Ki-67 antigen in keratoacanthomas and squamous cell carcinomas. Gen Diag Pathol 1998; 143:305-9.       
 5. Yörükoğlu K, Ozer E. Stereology in endometrial hyperplasia. Microcopy and Analysis July 1998; 27-28.
 6. Akgür FM, Özdemir T, Olguner M, Ozer E, Aktuğ T. An experimental study investigating the effects of intraperitoneal human neonatal urine and meconium on rat intestine. Res Exp Med 1998; 198: 207-13.
 7. Aktuğ T, Uçan B, Olguner M, Akgür FM, Ozer E, Çalışkan S, Önvural B. Amnio-allantoic fluid exchange for the prevention of intestinal damage in gastroschisis. III: Determination of the waste products removed by exchange. Eur J Pediatr Surg 1998; 8: 326-8.
 8. Ozer E, Sağol Ö, Kuyucuoğlu F. Ki-67 immunostaining and stereologic estimation of nuclear volume in melanocytic skin tumors. Anal Quan Cytol Histol 1999; 21: 42-6.              
 9. Ozer E, Mungan MU, Tuna B, Kazımoğlu H, Yörükoğlu K, Kırkalı Z. Prognostic significance of angiogenesis and immunoreactivity of cathepsin D and type IV collagen in high grade stage T1 primary bladder cancer. Urology 1999; 54: 50-5.         
 10. Ozer E, Özkal S, Karademir S, Sağol Ö, Sökmen S, Çoker A, Küpelioğlu A, Astarcıoğlu İ. Angiogenesis, p53 and H-ras mutations in pancreatic ductal adenocarcinomas. Anal Quan Cytol Histol 1999; 21:473-6.
 11. Ozer E, Ozer E, Helvacı M, Yaprak I. Hepatic expression of viral antigens, hepatocytic proliferative activity and histological changes in liver biopsies of children with chronic hepatitis B after interferon-a Liver 1999; 19: 369-74.
 12. Astarcıoğlu H, Karademir S, Ünek T, Ozer E, Menekay S, Çoker A, Astarcıoğlu İ. Beneficial effects of pentoxifylline pretreatment in non heart beating donors. Transplantation 2000; 69: 93-8.
 13. Ozer E, Sarıoğlu S, Güre A. Effects of prenatal ethanol exposure on neuronal migration, neuronogenesis and brain myelination in the mice brain: an immunohistochemical study. Clin Neuropathol 2000; 19:21-25.
 14. Türkmen M, Kavukçu S, Sarıoğlu S, Göktay Y, Soylu A, Ozer E. Renal histomorphometry and resistance index in glomerular diseases in children. J Clin Ultrasound 2000; 28: 73-7.
 15. Ozer E, Sis B, Özen E, Sakızlı M, Canda T, Sarıoğlu S. BRCA-1, c-ebB-2 and H-ras gene expressions in young women with breast cancer: An immunohistochemical study. Appl Immunohistochem Molecul Morphol 2000; 8: 12-8.
 16. Olguner M, Akgür FM, Api A, Ozer E, Aktuğ T. The effects of intraamniotic human neonatal urine and meconium on the intestines of the chick embryo with gastrochisis. J Pediatr Surg 2000; 35: 458-61.
 17. Sencan A, Mir E, Karaca I, Akcora B, Ozer E, Sencan AB. The effects of selective myenteric plexus destruction on intestinal morphology and adaptation. Pediatr Surg Int 2000; 16: 554-8.
 18. Keeling JW, Ozer E, King G, Walker F. Oestrogen receptor alpha in fetal and child mammary tissue. J Pathol 2000; 191: 449-51.
 19. Karademir S, Sökmen S, Terzi C, Sağol Ö, Ozer E, Astarcıoğlu H, Çoker A, Astarcıoğlu İ. Tumor angiogenesis as a prognostic predictor in pancreatic cancer. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2000; 7: 489-95.
 20. Olguner M, Akgür FM, Özdemir T, Aktuğ T, Ozer E. Amniotic fluid exchange for the preventation of neural tissue damage in myelomeningocele: An alternative minimally invasive method to open in-utero surgery. Pediatr Neurosurg 2000; 33: 252-6.
 21. Sarıoğlu S, Sökmen S, Terzi C, Ozer E, Füzün M, Küpelioğlu A. Relationship of angiogenesis and p53 protein expression in colorectal carcinomas. Colorectal Dis 2001; 3: 38-41.
 22. Kızıldağ S, Sercan ZY, Ozer E, Sakızlı M. Transforming growth factor b receptor II mutations in sporadic colon cancer and bilateral breast cancer. J BUON 2001; 6: 75-7.
 23. Sağol Ö, Yörükoğlu K, Sis B, Tuna B, Ozer E, Mungan U, Kırkalı Z. Does angiogenesis predict recurrence in superficial transitional cell carcinoma of the bladder? Urology 2001; 57: 895-9.                                                                                                         
 24. Aktuğ T, Özdemir T, Ağartan C, Ozer E, Olguner M, Akgür FM. Experimental prefabricated bladder. J Urol 2001; 165; 2055-8.                                   
 25. Astarcıoğlu H, Koçdor MA, Sökmen S, Karademir S, Ozer E, Bora S. Comparison of different surgical techniques in the treatment of experimental duedenal injuries. Am J Surg 2001; 181: 309-12.        
 26. Sarıoğlu S, Ozer E, Kırımca F, Sis B, Pabuçcuoğlu U. Matrix metalloproteinase 2 expression in laryngeal preneoplastic and neoplastic lesions. Path Res Prac 2001; 197: 483-6.
 27. Tatari H, Koşay C, Baran Ö, Özcan Ö, Ozer E, Ulukuş Ç. Effect of heparin on tendon degeneration (An experimental study on rats). Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2001; 9: 247-53.
 28. Sağol Ö, Yörükoğlu K, Tuna B, Ozer E, Sis B, Güray M, Mungan U, Kırkalı Z. Expression of pS2 protein and its relation with the Ki-67 indices and tumor recurrence in superficial bladder carcinomas. Eur Urol 2001; 40: 163-8.                                 
 29. Tatari H, Koşay C, Baran Ö, Özcan Ö, Ozer E. Deletorious effects of local corticosteroid injection on the achilles tendon. Arch Orthoped Traumatol 2001; 121: 333-7.
 30. Ozer E, Yörükoglu K, Mungan MU, Özkal S, Demirel D, Sagol Ö, Kırkalı Z. Prognostic significance of nuclear morphometry in superficial bladder cancer. Anal Quan Cytol Histol 2001; 23: 251-6.
 31. Inan UU, Ozturk F, Kaynak S, Kurt E, Emiroğlu L, Ozer E, Ilker SS, Guler C. Prevention of posterior capsule opacification by intraoperative single-dose pharmacologic agents. J Cataract Refract Surg 2001; 27: 1079-87.
 32. Inan UU, Ozturk F, Kaynak S, Ilker SS, Ozer E, Guler C. Prevention of posterior capsule opacification by retinoic acid and mitomycin. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2001; 239: 693-7.
 33. Ozer E, Yörükoğlu K, Kırkalı Z. Tumor angiogenesis in superficial bladder cancer. Urol Integr Invest 2001; 6: 70-8.
 34. Api A, Olguner M, Hakgüder G, Ateş O, Ozer E, Akgür FM. Intestinal damage in gastroschisis correlates with the concentration of intraamniotic meconium. J Pediatr Surg 2001; 36: 811-5.
 35. Sencan A, Akcora B, Mir E, Sencan A, Günşar C, Arslan O, Ozer E. Does ileal reverse segment in rats with short bowel syndrome chance intestinal morphology? J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 34: 165-8.                                                                                           
 36. Menderes A, Yilmaz M, Voyvada H, Ozer E, Barutcu A. Effects of nerve growth factor on the neurotization of denervated muscles. Ann Plast Surg 2002; 48: 415-22.
 37. Hakguder G, Akgur FM, Ates O, Olguner M, Aktug T, Ozer E. Short term intestinal ischemia / reperfusion alters intestinal motility that can be preserved by xanthine oxidase inhibition. Dig Dis Sci 2002; 47:1279-83.
 38. Ozer E, Yörükoglu K, Sagol Ö, Mungan MU, Demirel D, Tüzel E, Kırkalı Z. Prognostic significance of nuclear morphometry in renal cell carcinoma. BJU Int 2002; 90: 20-5.
 39. Ozer EA, Yilmaz O, Akhisaroglu M, Tuna B, Bakiler AR, Ozer E. Heat shock protein 70 expression in neonatal rats after hypoxic stress. J Matern Fetal Neonat Med 2002; 12: 112-7.
 40. Ozer E, Yuksel E, Kizildag S, Sercan O, Ozen E, Canda T, Sakizli M. Microsatellite instability in early onset breast cancer. Pathol Res Prac 2002; 198: 525-30.
 41. Sencan A, Gumustekin M, Gelal A,  Arslan  O, Ozer E,  Mir  Effects  of   amnio-allantoic  fluid exchange  on bowel contractility in the  chick embryos with  gastroschisis. J Pediatr Surg  2002; 37: 1589-93.                                                                                         
 42. Yuksel E, Ozer E, Kizildag S, Sercan O, Canda T, Sakizli M. Microsatellite instability in medullary breast cancer. Breast 2002; 11:473-7.
 43. Kumral A, Ozer E, Yilmaz O, Akhisarlioglu M, Gokmen N, Duman N, Ulukus C, Genc S, Ozkan H. Neuroprotective effect of erythropoietin on hypoxic-ischemic injury in neonatal rats. Biol Neonate 2003; 83: 224-8.
 44. Ozturk Y, Buyukgebiz B, Arslan N, Ozer E, Lebe B. Serum vitamin A and total carotene concentrations in well-nourished children with Helicobacter pylori infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003; 36:502-4.
 45. Ozer E, Canda MS, Ulukus C, Guray M, Erbayraktar S. Expression of Bcl-2, Bax and p53 Proteins in Pituitary Adenomas: An Immunohistochemical study. Tumori 2003; 89:54-9.
 46. Kamer S, Yalman D, Ozer E, Haydaroglu A. Changes of Ki-67 index in squamous cell carcinoma of the cervix during the early course of radiation and prediction of prognosis. Eur J Gynaecol Oncol 2003;24:287-92.                                                 
 47. Sencan A, Yilmaz O, Ozer E, Gunsar C, Genc K, Ulukus C, Taneli C, Mir E. Does Sucralfate Prevent Apoptosis Occurring in the Ischemia / Reperfusion-Induced Intestinal Injury? Eur J Pediatr Surg 2003; 13: 231-5.
 48. Kumral A, Baskin H, Duman N, Yilmaz O, Tatli M, Ozer E, Gokmen N, Genc S, Ozkan H. Erythropoietin protects against necrotizing enterocolitis of newborn rats by the inhibition of nitric oxide formation. Biol Neonate 2003; 84: 325-9.
 49. Guray M, Sarioglu S, Turkmen M, Yilmaz O, Ellidokuz A, Gelal A, Islekel H, Coker A, Ozer E. Cyclosporine A toxicity in associated with reduced renal mass. Transplant Proc 2003; 35:3128-33.
 50. Gurel D, Ozer E, Altunyurt S, Guclu S, Demir N. Expression of IGF-IR and VEGF and trophoblastic proliferative activity in placentas from pregnancies complicated with intrauterine growth retardation. Pathol Res Prac 2003;199:803-9.
 51. Aydın C, Coker A, Atilla K, Ozer E, Çoker I, Huseyinov A. Arginine-enriched nutrition and colon mucosa prior to partial hepatectomy in rats. Ulus Travma ve Acil Derg 2003; 9:232-8.
 52. Kamer E, Coker A, Sevinc AI, Ozkara E, Ozer E, Ozzeybek T. Effects of intraperitoneal administration of gemcitabine and paclitaxel on hepatic regeneration in rats. Turk J Gastroenterol 2003; 14: 1-6.
 53. Kumral A, Baskin H, Gokmen N, Yilmaz O, Genc K, Genc S, Tatli MM, Duman N, Ozer E, Ozkan H. Selectıve inhıbıtıon of nitric oxide in hypoxıc-ischemıc brain model in newborn rats: Is it an explanatıon for the protective role of erythropoietin? Biol Neonate 2004;85:51-4.
 54. Hosgor M, Karaca I, Ozer E, Suzek D, Ulukus C, Ozdamar A. Do alterations in collagen synthesis play an etiologic role in childhood inguinoscrotal pathologies: an immunohistochemical study. J Pediatr Surg 2004;39:1024-9.
 55. Hosgor M, Karaca I, Ozer E, Erdag G, Ulukus C, Fescekoglu O, Aikawa M. The role of smooth muscle cell differentiation in the mechanism of obliteration of processus vaginalis. J Pediatr Surg 2004;39:1018-23.
 56. Sencan A, Genc A, Gunsar C, Daglar Z, Yilmaz O, Ulukus C, Ozer E, Taneli C, Mir E. Testis fixation in prepubertal rats: fibrin glue versus transparanchymal sutures reduces testicular damage. Eur J Pediatr Surg 2004;14;193-197.      
 57. Sis B, Sagol O, Kupelioglu A, Sokmen S, Terzi C, Fuzun M, Ozer E, Bishop B. Prognostic significance of matrix metalloproteinase-2, cathepsin D and tenascin C expression in colorectal carcinoma. Pathol Res Pract 2004;200:379-87.
 58. Ozer E, Sarialioglu F, Cetingoz R, Yüceer N, Cakmakci H, Ozkal S, Olgun N, Uysal K, Corapcioglu F, Canda S. Prognostic significance of anaplasia and angiogenesis in childhood medulloblastoma: A Pediatric Oncology Group study. Pathol Res Pract 2004;200:501-9.
 59. Boya H, Pinar H, Gulay Z, Oktay G, Ozer E. Etiological and clinical features of meniscal tears due to mucoid degeneration. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2004;12:294-9.
 60. Tatari H, Skiak E, Destan H, Ulukus C, Ozer E, Satoglu S. Effect of hylan in Achilles tendonitis: An experimental study on rats. Arch Phys Med Rehab 2004;85;1470-4.
 61. Ozer EA, Kumral A, Ozer E, Duman N, Yilmaz O, Ozkal S, Ozkan H. Effect of retinoic acid on oxygen-induced lung injury in the newborn rat. Pediatr Pulmonol 2005;39:35-40.
 62. Ozturk Y, Ozer E, Lebe B, Bekem O, Buyukgebiz B. Immunohistochemical evaluation of p53 expression and proliferative activity in children with Helicobacter pylori associated gastritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005;40:467-70.
 63. Ozer EA, Kumral A, Ozer E, Yilmaz O, Duman N, Ozkal S, Koroglu T, Ozkan H. Effects of Erythropoietin on Hyperoxic Lung Injury in Neonatal Rats: A Model for Bronchopulmonary Dysplasia. Pediatr Res 2005;58:38-41.
 64. Hosgor M, Karaca I, Ulukus C, Ozer E, Ozkara E, Sam B, Ucan B, Kurtulus S, Karkiner P, Temir G. Structural changes of smooth muscle in congenital ureteropelvic junction obstruction. J Pediatr Surg 2005;40:1632-6.
 65. Reel B, Ozkal S, Islekel H, Ozer E, Oktay G, Sozer GO, Tanriverdi S, Turkseven S, Kerry Z. The role of endothelin receptor antagonism in collar-induced intimal thickening and vascular reactivity changes in rabbits. J Pharm Pharmacol 2005;57:1599-608.
 66. Arslan N, Buyukgebiz B, Ozturk Y, Ozer E. The prevalence of liver function abnormalities in pediatric celiac disease patients and its relation with intestinal biopsy findings. Acta Gastroenterol Belg 2005;68:424-7.

 

 1. Ozdamar A, Topcu K, Gumustekin M, Gurel D, Gelal A, Ozer E, Ucan B, Temir G, Karkiner A, Karaca I, Hosgor M.. Erythpoietin restores bowel damage and hypoperistalsis in gastroschisis. J Pediatr Surg 2006;41:352-7.
 2. Kumral A, Genc S, Ozer E, Yilmaz O, Gokmen N, Koroglu TF, Duman N, Genc K, Ozkan H. Erythropoietin down-regulates bax and DP5 pro-apoptotic gene expression in neonatal hypoxic-ischemic brain injury. Biol Neonate 2006;89:205-210.
 3. Ozkan H, Duman N, Kumral A, Kasap B, Ozer EA, Lebe B, Yaman A, Berk T, Yilmaz O, Ozer E. Inhibition of vascular endothelial growth factor-induced retinal neovascularization by retinoic acid in experimental retinopathy of prematurity. Physiol Res 2006;55:267-75.
 4. Koroglu TF, Yilmaz O, Ozer E, Baskin H, Gokmen N, Kumral A, Duman M, Ozkan H. Erythropoietin attenuates lipopolysacaccaride-induced splenic and thymic apoptosis in rats. Physiol Res 2006;55:309-16.
 5. Olguner M, Hakguder G, Ates O, Caglar M, Ozer E, Akgur FM. Urinary trypsin inhibitor present in fetal urine prevents intraamniotic meconium-induced intestinal damage in gastroschisis. J Pediatr Surg. 2006;41:1407-12.
 6. Birlik B, Canda S, Ozer E. Tumor Vascularity is of Prognostic Significance in Adult, but not Pediatric Astrocytomas. Neurupathol Appl Neurobiol 2006;32:532-538.
 7. Ates O, Hakguder G, Olguner M, Ozer E, Akgur FM. The Etiology of Tracheal Mucosal Injury In Proximal Esophageal Atresia Plus Distal Tracheoesophageal Fistula: an Animal Study. Ped Pulmonol 2006;26;41:1049-1052.
 8. Altungoz O, Aygun N, Tumer S, Ozer E, Olgun N, Sakizli M. Correlation of Modified Shimada Classification with MYCN and 1p36 Status Detected by Fluorescence In Situ Hybridization in Neuroblastoma. Cancer Gen Cytogen 2007;172:113-9.
 9. Ozer E, Altungoz O, Unlu M, Aygun N, Tumer S, Olgun N. The Association of MYCN Amplification and 1p Deletion in Neuroblastomas with High Tumor Vascularity. Appl Immunohistochem Molecul Morphol 2007;15:181-6.
 10. Lebe B, Pabuccuoglu U, Ozer E. The significance of Ki-67 proliferative index and cyclin D1 expression of dysplastic nevi in the biological spectrum of melanocytic lesions. Appl Immunohistochem Molecul Morphol 2007;15:160-4.
 11. Caglar M, Hakguder G, Ates O, Olguner M, Coker C, Ozer E, Akgur FM. Amniotic fluid ferritin as a marker of intestinal damage in gastroschisis: a time course experimental study. J Pediatr Surg 2007; 47:1710-1715.
 12. Koçtürk S, Kayatekin BM, Resmi H, Açıkgöz O, Kaynak C, Ozer E.The different apoptotic response of gastrocnemius and soleus muscle fibers against to strenuous exercise in rats. Eur J App Physiol 2008;102:515-524.
 13. Soylu OB, Ozturk Y, Ozer E. Alpha-defensin expression in the gastric tissue of children with Helicobacter pylori-associated chronic gastritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008;46:474-477.
 14. Lebe B, Pabuccuoglu U, Ozer E. Expression pattern of type IV collagen in sporadic dysplastic melanocytic nevi. Anal Quan Cytol Histol 2008;30:291-296.
 15. Ozer E Telomerase activity of extravillous cytotrophoblasts in preterm premature rupture of membranes. Pediatr Dev Pathol 2008;11:344-349.
 16. Reel B, Oktay G, Ozkal S, Izlekel H, Ozer E, Ozsarlak-Sozen G, Cavdar Z, Tanriverdi-Akhisarlioglu S, Kerry Z. MMP-2 and MMP-9 Alteration in Response to Collaring in Rabbits: The Effects of Endothelin Receptor Antagonism. J Cardiovasc Pharmacol Ther 2009;14:292-301
 17. Cecen E, Ince D, Uysal KM, Ozer E, Cetingoz R, Ozguven AA, Cakmakci H,

Sarialioglu F, Olgun N. Soft tissue sarcomas and central nervous system tumors in children with neurofibromatosis type 1. Childs Nerv Syst 2011; 27:1885-93.

 1. Cosar H, Ozer E, Topel H, Kahramaner Z, Turkoglu E, Erdemir A, Sutcuoglu S, Bagriyanik A, Arun Ozer E. Neuronal apoptosis in the neonates born to preeclamptic mothers. J Matern Fetal Neonatal Med 2013;26:1143-1146.
 2. Karakuş OZ, Ateş O, Murat N, Hakgüder G, Olguner M, Solmaz B, Ozer E, Gidener S, Akgür FM. Intra-amniotic administration of urinary trypsin inhibitor preserves intestinal contractility in meconium induced intestinal damage in chick embryos with gastroschisis. J Pediatr Surg. 2013; 48: 1495-1498.
 3. Türkmen M, Bayram MT, Soylu A, Ozer E, Sarioğlu S, Kavukcu S. The Relationship between renal p-glycoprotein expression and response to steroid therapy in childhood nephrotic syndrome. Turk J Pediatr 2013;55:260-265.
 4. Karakaya YA, Ozer E. The role of Hofbauer cells on the pathogenesis of early pregnancy loss. Placenta 2013;34:1211-1215.
 5. Transition to virtual microscopy in medical undergraduate pathology education: First experience of Turkey in Dokuz Eylül University Hospital. Sagol O, Yorukoglu K, Lebe B, Durak MG, Ulukus C, Tuna B, Musal B, Canda T, Ozer E. Turk J Pathol 2015; 31:175-180.
 6. Arun MZ, Ustunes L, Sevin G, Ozer E. Effects of vitamin C treatment on collar-induced intimal thickening. Drug Design Development and Therapy. 2015; 9:6461-73.
 7. Kose S, Altunyurt S, Yıldırım N, Keskinoğlu P, Çankaya T, Bora E, Erçal D, Ozer E. Termination of pregnancy for fetal abnormalities: Main arguments and adecision-tree model. Prenat Diagn. 2015;35:1128-36.
 8. Karakuş OZ, Ulusoy O, Guray G, Ateş O, Olgun EG, Dalgıc M, Hakgüder G, Ozer E, Olguner M, Akgür FA. The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts. Dig Dis Sci 2016;61:900-904.
 9. Aslier M, Erdağ TM, Sarioglu S, Guneri EA, Ikiz AÖ, Uzun E, Ozer E. Analysis of histopathological aspects and bone destruction characteristics in acquired middle ear cholesteatoma of pediatric and adult patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016;82:73-77.

93. Ulusoy O, Karakuş OZ, Ateş O, Hakgüder G, Ozer E, Olguner M, Akgür FM. The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the intestinal damage induced by water soluble meconium subfraction J Pediatr Surg 2016;51:1303-6. 94. Erşen A, Ağalar AA, Özer E, Ağalar C, Ünek T, Egeli t, Özbilgin M, Astarcıoğlu I, Olguner M, Obuz F, Sagol O. Solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas: a clinicopathological review of 20 cases including rare examples. Pathol Res Prac 2016;11:1052-8.95. Senfter D, Erkan EP, Ozer E, Jungwirth G, Madlener S, Kool M, Ströbel T, Saydam N, Saydam O. Overexpression of minichromosome maintenance protein 10 in medulloblastoma and its clinical implications. Ped Blood Cancer 2017; 64: e26670 doi: 10.1002/pbc.2667096. Anuk AT, Kose S, Fırat C, Ozer E, Altunyurt S. Pendrin expression in preeclampsia: A prospective immunohistochemical staining study on placental bed biopsies. Fetal Pediatr Pathol. 2017; 36: 364-372. doi: 10.1080/1551381597. Yiş U, Diniz G, Hazan F, Daimagüler HS, Baysal BT, Baydan F, Akinci G, ÜnalpA, Aktan G, Bayram E, Hiz S, Paketçi C, Okur D, Özer E, Danyeli AE, Polat M, Uyanik G, Çirak S. Childhood onset limb-girdle muscular dystrophies in the Aegean part of Turkey. Acta Myol 2018 1;37: 210-220.98. Sarioglu FC, Salman M, Guleryuz H, Ozer E, Cecen E, Ince D, Olgun N.Radiological staging in neuroblastoma: computed tomography or magnetic resonance imaging? Polish J Radiol 2019; 84: e46-53. 99. Ozer E, Sevinc A, Ince D, Yuzuguldu R, Olgun N. BRAF V600E mutation: A significant biomarker for prediction of disease relapse in pediatric Langerhans cell histiocytosis. Pediatr Dev Pathol. 2019; 22: 449-455. 100. Somekh I, Thian M, Medgyesi D, Gülez N, Magg T, Gallón Duque A, Stauber T, Lev A, Genel F, Unal E, Simon AJ, Lee YN, Kalinichenko A, Dmytrus J, Kraakman MJ, Schiby G, Rohlfs M, Jacobson JM, Özer E, Akcal Ö, Conca R, Patiroglu T, Karakukcu M, Ozcan A, Shahin T, Appella E, Tatematsu M, Martinez-Jaramillo C, Chinn IK, Orange JS, Trujillo-Vargas CM, Franco JL, Hauck F, Somech R, Klein C, Boztug K. CD137 deficiency causes immune dysregulation with predisposition to lymphomagenesis. Blood. 2019; 134: 1510-6.101. Gül G, Ince D, Olgun N, Ozer E. PD-L1 and PD-L2 Mutations in Pediatric Hodgkin Lymphoma: Do They Have Any Prognostic Significance? Fetal Pediatr Pathol. 2020; 13:1-9.102. Sarioglu FC, Sarioglu O, Guleryuz H, Ozer E, Ince D, Olgun HN. MRI-based texture analysis for differentiating pediatric craniofacial rhabdomyosarcoma from infantile hemangioma. Eur Radiol 2020; 30(10): 5227-36.103. Janbakhishov T, Çağlayan E, Acet F, Sabahattin Altunyurt S, Özer E. Effect of vascular endothelial growth factor on fetal vessels among obese pregnant women. Int J Gynecol Obstet 2020; 151(2):231-236.104. Ozkan H, Tuzun F, Taheri S, Korhan P, Akokay P, Yılmaz O, Duman N, Özer E, Tufan E, Kumral A, Özkul Y Epigenetic programming through breast milk and its impact on milk-siblings mating. Front Genet 2020; 11: 569232.105. Akgül F, Er A, Ulusoy E, Çağlar A, Çitlenbik H, Keskinoğlu P, Şişman AR, Karakuş OZ, Ozer E, Duman M, Yilmaz D. Integration of physical examination, old and new biomarkers, and ultrasonography by using neural networks for pediatric appendicitis. Pediatr Emerg Care 2021;37(12:e1075-e1081). 106. Gul G, Ince D, Olgun N, Ozer E. Expression Profile of Selected Antitumor Immune Response Genes in Pediatric Classical Hodgkin Lymphoma. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2022; 30: 358-365. 107. Haşimoğlu Z, Erbayraktar Z, Ozer E, Erbayraktar S, Erkmen T. Quantitative Analysis of Serum Zinc Levels in Primary Brain Tumor Patients. Biol Trace Elem Res. 2022;200:568-573. WOS:000637646000001108. Kanit N, Uysal Yoca O, Ince D, Olgun N, Ozer E. Gene-Specific DNA Methylation Profiles in Pediatric Medulloblastomas. Pediatr Dev Pathol 2022;25:82-90. 109. Ekmekci S, Ince D, Olgun N, Ozer E. The Significance of Histopathologic Assessment in Bone Marrow Disease in Neuroblastoma. Turk Patoloji Derg 2022;38:99-105.110. Sherif S, Roelands J, Mifsud W, Ahmed EI, Raynaud C, Rinchai D, Sathappan A, Maaz A, Saleh A, Ozer E, Fakhro F, Mifsud B, Thorsson V, Bedognetti D, Hendrickx WRL. The immune landscape of solid pediatric tumors. J Exp Clin Cancer Res 2022;41:199. 111. Ozdemir SA, Ozdemir N, Aksan O, Kinali B, Güler GB, Erbil G, Ozer E, Ozer EA (2020). Effect of humic acid on oxidative stress and neuroprotection in hypoxic-ischemic brain injury: part 1. J Matern Fetal Neonatal Med 2022;35:4580-4589. 112. Guven S, Yavuz B, Karatas AF, Erdogan EY, Ozsan HG, Demirkan F, Ozer E, Alacacioglu I. New treatment approaches in relapsing/refractory primary central nervous system lymphomas. Ann Med Res 2022; 29:1205–1208. 113. Kanit N, Yalcin P, Erbayraktar S, Ozer E. Methylation Profiling of Specific Genes in Ependymomas.Turk Patoloji Derg 2022;38:213-218. 114. Olgun N, Cecen E, Ince D, Kizmazoglu D, Baysal B, Onal A, Ozdogan O, Guleryuz H, Cetingoz R, Demiral A, Olguner M, Celik A, Kamer S, Ozer E, Altun Z, Aktas S. Dinutuximab beta plus conventional chemotherapy for relapsed/refractory high-risk neuroblastoma: A single-center experience. Front Oncology 2022; 12:1041443.115. Deliloğlu B, Tüzün F, Aysal A, Duman N, Özkan H, Özer E. Relationship between placental autophagy and inflammasome activities with morbidities of extremely preterm infants. Turk J Pediatr 2022; 64:1001-1012.116. Ozer E, Bilecen E, Ozer NB, Yanikoglu B. Intraoperative diagnosis of human CNS tumors: A preliminary study of neurocytological classification using deep network learning. Cytopathology 2023; 34:113-9.117. Ulusoy O, Aydin E, Ateş O, Hakgüder G, Ozer E, Olguner M, Akgur FM. Clues for the early loss of renal function in congenital hydronephrosis: Analysis of renal pelvis collagen ratio, diuresis renography and upper urinary tract morphology. J Pediatr Urol 2023; 9:197.e1-e7.118. Ozer E, Kanit N, Cevizci MC, Caglayan E, Mifsud W. Profiling of immunomodulatory genes and quantification of CD25+ cells in different types of early pregnancy loss. Pediatr Dev Pathol 2023; 26:273-80.119. Turkucar S, Bulbul G, Unsal E, Ozer E, Erdag TK, Erkoc E, Makay B. Exploring the immunological basis of Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis and Fever (PFAPA) Syndrome: Immunohistochemical staining features of palatine tonsils. Clin Rheumatol 2023; 42:1911-16.120. Ozer E, Cagliyan E, Cagaptay S. Vaccination is preventing development of placental pathologies in SARS-CoV-2 infected pregnant patients. J Neonatal Perinatal Med. 2023;16(2):235-237.121. Aktas TA, Kizmazoglu D, Aktas S, Erol A, Serinan E, Gokbayrak ÖE, Ozdemir M, Altun Z, Ozer E, Cecen E, Ince D, Olgun N Neuroblastoma: Pathogenesis and targeted therapies: Experience with next generation sequencing. Front Biosci (Landmark Ed) 2023:17;28(8):171122. Kizmazoglu D, Ince D, Cecen E, Kizmazoglu C, Guleryuz H, Ozer E, Demiral A, Olgun N. Pediatric paravertebral tumors: analysis of 96 patients. Childs Nerv Syst 2023; Jul 15. doi: 10.1007/s00381-023-06064-2. Epub ahead of print. PMID: 37452862123. Orgen CA, Issin G, Yilmaz I, Ince D, Tural E, Guzelis I, Cecen RE, Olgun HN, Gokcay D, Ozer E. The association of miR-204 and mir-483 5p expression with clinicopathological features of Wilms tumor: Could this provide foresight? Jpn J Clin Oncol. 2023 doi: 10.1093/jjco/hyad113.  

1.b. Olgu Sunumları

 1. Kargı HA, Ozer E, Gökden N. Inflammatory pseudotumor of the uterus. Tumori 1995; 81: 454-6.                                                                                                                  
 2. Böber E, Ozer E, Akgür F, Büyükgebiz A. Bilateral breast masses and bloody discharge in a two year old boy. J Pediatr Endocrinol Metabol 1996; 9: 419-21.                   
 3. Erçal T, Çınar O, Mumcu A, Laçin S, Ozer E. Ovarian pregnancy: Relationship to an intrauterine device. Aust N Z J Obstet Gynaecol  1997; 37: 362-64.                                 
 4. Ozer E, Pabuççuoğlu HU, Günbay A, Sarıoğlu S, Aktaş S. Ameloblastic fibro-odontoma of the maxilla-case report. J Clin Pediatr Dent 1997; 21: 329-31.                          
 5. Özkan H, Gülen H, Demir N, Ozer E, Haberal Ş, Erçal D, Çevik N. Non-immune feutalis and bilateral pulmonary hypoplasia in a newborn infant with nuchal vascular hamartoma. Turk J Pediatr 1997; 39:557-60.
 6. Akgür FM, Olguner M, Hakgüder G, Ozer E, Aktuğ T. Colonic atresia associates with Hirschprung’ s disease: it is not a diagnostic challenge. Eur J Pediatr Surg 1998; 8:378-9.
 7. Yörükoğlu K, Ozer E, Sade M, Biberoğlu K, Kırkalı Z. Renal botryomicosis mimicking renal cell carcinoma. J Urol 1998; 159: 2076.
 8. Akgür FM, Özdemir T, Olguner M, Erbayraktar S, Ozer E, Aktuğ T. A case of split notachord syndrome: Presence of dorsal enteric diverticulum to the dorsal enteric fistula. J Pediatr Surg 1998; 33.1317-19.                                
 9. Ozer E, Canda T, Balcı P, Gökçe Ö. Calcium oxalate crystals in benign cyst fluid from the breast: A case report. Acta Cytol 1999; 43: 281-4.
 10. Özkan Ş, Özkan H, Fetil E, Çorapçıoğlu F, Yılmaz Ş, Ozer E. Acrodermatitis enteropathica with pseudomonas aeruginosa sepsis. Pediatr Dermatol 1999; 16: 444-447.
 11. Göre O, Kılıçalp A, Başdemir G, Ozer E, Aktuğ T. Cartilaginous hamartoma of chest wall with secondary aneurysmal cyst-like areas in an infant: A case report. Turk J Pediatr 1999; 41:139-42.                                                                                                                  
 12. Obuz F, Kovanlikaya A, Olgun N, Sarialioglu F, Ozer E. MR imaging of pancreatic metastasis from extraosseous Ewing’ s sarcoma. Pancreas 2000; 20:102-4.
 13. Hakgüder G, Akgür FM, Olguner M, Ozer E, Aktuğ T. A case of mesenteric pannuculitis in a four years old child. Pediatr Int 2000; 42: 577-8.
 14. Canda T, Özkal S, Ozer E. Cruschmann’s spiral in a cyst fluid associated with a teratoma of the ovary: A case report. Acta Cytol 2001; 45: 441-4.
 15. Soylu A, Kavukcu S, Uzuner N, Olgaç N, Karaman O, Ozer E. Urticerial vasculitis: SLE presenting with normocomplementeric urticerial vasculitis in a four years old girl. Pediatr Int 2001; 43: 420-2.                                                                                                     
 16. Astarcioglu H, Kocdor MA, Topalak O, Terzi C, Sokmen S, Ozer E. Unusual cause of colonic obstruction: An isolated mesosigmoidal hydatid cyst. Surg Today 2001; 31: 920-2.
 17. Soylu A, Türkmen M, Kavukçu S, Ozer E, Canda T. Familial artropathy with camptodactyly: reports of two families. Turk J Pediatr 2001; 43: 356-61.
 18. Ozer EA, Aksu N, Uclar E, Erdogan H, Bakiler AR, Tsuda M, Kitasawa E, Coker M, Ozer E. No mutation in the SLC2A2 (GLUT2) gene in a Turkish infant with Fanconi-Bickel syndrome. Pediatr Nephrol 2003; 18:397-8.
 19. Olguner M, Ozdemir T, Ateş O, Akgür FM, Aktuğ T, Ozer E. A case of proximal jejunal ectopic pancreas causing sporadic vomitting. Turk J Pediatr 2003;45:161-4.
 20. Buyukgebiz B, Ozturk Y, Arslan N, Ozer E. A rare case of protein-losing enteropathy and growth retardation in infancy: infantile systemic hyalinosis. Turk J Pediatr 2003;45:258-60.
 21. Birlik M, Akar S, Tuzel E, Onen F, Ozer E, Manisali M, Kirkali Z, Akkoc N. Gemcitabine induced vasculitis in advanced transitional cell carcinoma of the bladder. J Cancer Res Clin Oncol 2004;130:122-125.
 22. Ozer E, Sanli A, Erbayraktar S, Ulukus C, Onen A. Congenital cystic adenomatoid malformation type IV and aneurysm of the vein of Galen: a rare coincidence or possibly related condition. Ped Dev Pathol 2004;7:268-72.
 23. Ozturk Y, Buyukgebiz B, Ozer E, Arslan N, Bekem O, Hizli S. Resolution of Helicobacter pylori associated granulomatous gastritis in a child after eradication therapy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39:286-7.
 24. Arslan N, Buyukgebiz B, Ozturk Y, Hizli S, Bekem O, Sagol O, Ozer E. Hepatoportal sclerosis in a child. Eur J Pediatr 2004; 163:683-4.
 25. Corapcioglu F, Kargi A, Ozer E, Olgun N, Sarialioglu F. Inflammatory myofibroblastic tumor of the ileocecal mesentery: Mimicking abdominal lymphoma in childhood: Report of two cases. Surg Today 2005; 35:687-691.
 26. Ozdemir D, Ozkan H, Akkoc N, Onen F, Gurler O, Sari I, Akar S, Birlik M, Kargi A, Ozer E, Pozio E. Acute trichinellosis in children compared to adults. Pediatr Infect Dis J 2005; 24:897-900.
 27. Polat M, Ay Y, Tosun A, Serdaroglu G, Ozer E, Tekgul H, Gokben S. Central core disease: atypical case with respiratory insufficiency in intensive care unit. J Child Neurol 2006:21:173-174.
 28. Karaca C, Menderes A, Baytekin C, Ozer E, Vayvada H. Endosteal formation of new bone around a Kirschner wire in long term follow up of a patient with mandibular Ewing sarcoma. Br J Oral Maxillofac Surg 2006;44:216.
 29. Yilmaz S, Duman N, Ozer E, Kavas N, Oren H, Demircioglu F, Kumral A, Ozkan H, Irken G, Ozer E. A case of rhesus hemolytic disease with hemophogocytosis and severe iron overload due to multiple transfusions. J Pediatr Hematol Oncol 2006;28:280-290.
 30. Tan O, Atik B, Kizilkaya A, Ozer E, Kavukcu S. Extensive skin calcifications in an infant with chronic renal failure: metastatic calcinosis cutis. Pediatr Dermatol. 2006;23:235-238.
 31. Yuceer N, Ozer E, Koyuncuoglu M. Spinal enterogenous cysts in infants. Eur J Gen Med 2006;3:193-196.
 32. Uzuner N, Babayigit A, Olmez D, Karaman O, Ozer E, Can D, Cakmakci, H, Onen A, Kargi A. Follicular bronchiolitis associated with lung abscess in an eight year old girl. Turk J Pediatr 2007;49:203-5.
 33. Yis U, Uyanik G, Kurul S, Dirik E, Ozer E, Gross C, Hehr U. A case of Walker-Warburg syndrome resulting from a homozygous POMT1 mutation. Eur J Peadiatr Neurol 2007;11:46-9.
 34. Babayigit A, Olmez D, Uzuner N, Caglayan S, Kumral A, Asilsoy SK, Ozer E, Karaman O. Stevens-Johnson syndrome associated with brucella infection. Pediatr Dermatol 2007;24:432-433.
 35. Sari A, Tunakan M, Bolat B, Cakmakci H, Ozer E. Lipofibromatosis in a two-year-old girl: A case report. Turk J Pediatr 2007;49:319-321.
 36. Yuceer N, Ozer E. Cerebellar cystic ganglioglioma in an 8-year-old child. J Pediatr Neurol 2007;5:57-60.
 37. Giray O, Bora E, Ulgenalp A, Ates O, Ozer E, Ercal D. Rhizomelia with anal atresia and anophtalmia; anew syndrome?. Clin Dysmorphol 2008;17:53-56
 38. Ozer EA, Duman N, Kumral A, Yilmaz S, Oren H, Kir M, Ozer E, Ozkan H. Placental chorioangiomatosis presenting with severe anemia and heart failure in a newborn. Fetal Diag Ther 2008;23:5-6.
 39. Ozbek Z, Makay B, Unsal E, Durak I, Gunes D, Anal O, Ozer E. Conjuctival involvement in chronic recurrent multifocal osteomyelitis. Cornea 2008;27:117-119.
 40. Cecen E, Ozguven AA, Uysal KM, Gunes D, Ozer E, Olgun N, Sarialioglu F. Pilomatricoma in children: a frequently misdiagnosed superficial tumor. Pediatr Hematol Oncol. 2008;25:522-527.
 41. Gunes D, Cecen E, Ozer E, Uysal KM, Cakmakci H et al. Stromal predominant mesenchymal hamartoma of liver with elevated serum alpha fetoprotein (AFP) level. Ped Hematol Oncol 2008;25:685-692.
 42. Abaci A, Bekem O, Unuvar T, Ozer E, Bober E, Arslan N, Ozturk Y, Buyukgebiz A. Hepatic glycogenosis: a rare cause of hepatomegaly in Type 1 diabetes mellitus. J Diabetes Complications 2008;22:325-328.
 43. Onen A, Karacam V, Eyuboglu GM, Karapolat S, Sanli A, Ozer E. Primer hydatid cyst of thymus: report of a case. Thorac Cardiovasc Surg 2008;56:498-499.
 44. Ozturk Y, Soylu OB, Ozer E. Lymphocytic colitis in a child with non-responsive celiac disease. Acta Gastroenterol Belg. 2008;71:393-395.
 45. Yuceer N, Ozer E. Solitary ectopic lacrimal gland tissue of the orbit presenting with unilateral proptosis in a 5-year-old child. J Pediatr Neurosci 2008;3:157-9
 46. Yis U, Hiz Kurul S, Dirik E, Cakmakçi H, Ozer E. Clinical, pathological and radiological survey of patients with Leigh syndrome. Minerva Pediatr 2009;61:371-8.
 47. Makay B, Unsal E, Anal O, Güneş D, Men S, Cakmakçı H, Ozer E. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in a patient with selective immunoglobulin M deficiency. Rheumatol Int 2009;29:811-5
 48. Yiş U, Seneca S, Dirik E, Kurul SH, Ozer E, Cakmakçi H, De Meirleir L. Unusual findings in Leigh syndrome caused by T8993C mutation. Eur J Paediatr Neurol 2009;13:550-2.
 49. Cecen E, Gunes D, Uysal KM, Yuceer N, Ozer E. Atypical Teratoid / Rhabdoid Tumor in an infant conceived by in vitro fertilization. Childs Nervous Syst 2010; 26:263-6.
 50. Demircioglu F, Sozmen ŞC, Yılmaz Ş, Ören H, Arslan N, Kumral A, Ozer E, İrken G.Severe iron overload and hyporegenerative anemia in a case with rhesus hemolytic disease: therapoetic approach to rare complications. Turk J Hematol 2010;27:204-208.
 51. Serdaroglu G, Aydinok Y, Yilmaz S, Manco L, Ozer E. Triosephosphate Isomerase Deficiency: A Patient With Val231Met Mutation. Pediatr Neurol 2011;44:139-42.
 52. Firinci F, Ates O, Karaman O, Tekin A, Ozer E, Cakmakci H, Olgun N, Uzuner N.

A 7-year-old girl with cough, fever, pneumonia. Diagnosis: Mucoepidermoid carcinoma (MEC). Pediatr Ann. 2011;40:124-7.

 1. Cecen E, Olgun N, Mutafoglu K, Olguner M, İnce D, Ozer E.Coexisting of Wilms tumor and ganglioneuroblastoma in a child. Ped Hematol Oncol 2011;28:619-21.
 2. Ilknur T, Akarsu S, Uzun S, Ozer E, Fetil E. Heterogeneous disease: A child case of lichen planus pemphigoides triggered by varicella. J Dermatol 2011; 38: 707-10.
 3. Akarsu S, Ilknur T, Ozer E, Fetil E. Lichen planus pigmentosus distributed along the lines of Blaschko. Int J Dermatol 2011;23:1-2.
 4. Yis U, Uyanik G, Heck PB, Smitka M, Nobel H, Ebinger F, Dirik E, Feng L, Kurul SH, Brocke K, Unalp A, Ozer E, Cakmakci H, Sewry C, Cirak S, Muntoni F, Hehr U, Morris-Rosendahl DJ. Fukutin mutations in non-Japanese patients with congenital muscular dystrophy: Less severe mutations predominate in patients with a non-Walker-Warburg phenotype. Neuromuscul Disord. 2011; 21:20-30.
 5. Makay B, Anal O, Köse G, Bozkaya O, Ozer E, Bora E, Ulgenalp A, Erçal D.Lymphoid tissue histology in a patient with ICF syndrome. J Investig Allergol Clin Immunol 2012;22:220-1.
 6. Bayram E, Topcu Y, Karakaya P, Firat C, Yis U, Ozer E, Hiz SK. Myopatic changes in muscle biopsy of a patient with infantile systemic hyalinosis. Paediatr Croat 2012;56:301-4.
 7. Olgun Y,Erdag TK,Aydin BMutafoglu KOzer EIkiz AOAkman F. Pediatric laryngeal cancer with 5-year follow up: Case report.  Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013;77:1215-1218.
 8. Kanik A, Eliacik K, Yesiloglu S, Turker M, Helvaci M, Ozer E. An unusual presentation of Langerhans cell histiocytosis: perianal lesion. Paediatrics Today 2014;10(1):43-46.
 9. Çatlı G, Abacı A, Anık A, Guleryüz H, Ozer E, Ocal İ, Yüceer N, Mutafoğlu K. A case of central precocious puberty due to concomitant hypothalamic hamartoma and juvenile pilocytic astrocytoma. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2014;6:183-186
 10. Karaoglu P, Topçu Y, Bayram E, Yis U, Akarsu S, Atalay E, Köroglu T, Cakmakçi H, Ozer E, Hiz S. Severe neurologic involvement of Degos Disease in a Pediatric patient. J Child Neurol 2014;29:550-554.
 11. Caglayan Sozmen S, Isik S, Arikan Ayyildiz Z, Yildiz K, Cakır Y, Ozer E, Asilsoy S, Uzuner N, Karaman O, Anal O. Cyclosporin Treatment Improves Skin Findings in Omenn Syndrome. Pediatr Dermatol. 2015; 32:54-57.
 12. Ozbagcivan O, Akarsu S, Ilknur T, Ozer E, Fetil E. Lichen planus after rabies vaccination. Int J Dermatol. 2015; 54:558-9.
 13. Karaoglu P, Quizon N, Pergande M, Wang H, Polat AI, Ersen A, Ozer E, Willkomm L, Hiz Kurul S, Heredia R, Yis U, Selcen D, Çirak S. Dropped head congenital muscular dystrophy caused by de novo mutations in LMNA. Brain Dev 2017; 39:361-364.
 14. İnce D, Demirağ B, Ataseven E, Oymak Y, Tuhan H, Karakuş OZ, Hazan F, Abacı A, Özer E, Mutafoglu K, Olgun N. Child with RET proto-oncogene codon 634 mutation. Turk J Pediatr. 2017;59(5):590-593.
 15. Çakmaklı S, Çankaya T, Gürsoy S, Koç A, Kırbıyık Ö, Kılıçarslan ÖA, Özer E, Erçal D, Bozkaya ÖG. Two cases with ring chromosome 13 at either end of the phenotypic spectrum. Cytogenet Genome Res 2017;153(4):175-180.
 16. Sirin Kose S, Asilsoy S, Uzuner N, Karaman O, Ozer E, Anal O. Pulmonary
  alveolar proteinosis in hereditary and autoimmune forms with 2 cases. Pediatr
  Emerg Care. 2018 Aug 14. doi: 10.1097/PEC.0000000000001536
 17. Çamlar SA, Öztürk T, Soylu A, Türkmen MA, Özer E, Olguner M, Güleryüz H, Kavukcu S. Renal mass in a 2-year-old girl: Questions. Pediatr Nephrol 2019; 34(6):1037-1038.
 18. Çamlar SA, Öztük T, Soylu A, Türkmen MA, Özer E, Olguner M, Güleryüz H, Kavukçu S. Renal mass in a 2-year-old girl: Answers. Pediatr Nephrol 2019; 34(6):1039-1041.
 19. Kocaer SB, Ozer E, Yilmaz E, Sari I. Hypophysis Involvement in granulomatosis with polyangiitis. Arthritis Rheumatol 2019; 71(7):1124.
 20. Erdag TK, Olgun Y, Kozen MA, Guleryuz H, Ozer E. Giant congenital sialolipoma of parotid gland with parapharyngeal extension. Iran J Otorhinolaryngol 2019; 31(2):119-122.
 21. Açarı C, Ünsal E, Hakgüder G, Soylu A, Özer E. Pediatric mesenteric panniculitis: three cases and a review of the literature. Turk J Pediatr 2019; 61: 798-803.
 22. Ulusoy O, Özer E, Karakuş OZ, Ateş O, Hakgüder G, Olguner M, Akgür FM. Laparoscopic excision of the retroperitoneal Mullerian cyst in a different location. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2020; 33(3): 318-320.
 23. Acar S, Erbaş İM, Paketçi A, Onay H, Çankaya T, Gürsoy S, Özhan B, Abacı A, Özer E, Olguner M, Böber E, Demir K. A novel compound heterozygous variant in CYP19A1 resulting in aromatase deficiency with normal ovarian tissue. Turk J Pediatr. 2020; 62(5): 826-830.
 24. Ozer E, Caglayan E, Yuzuguldu R, Cevizci MC, Duman N. Villitis of unknown etiology in the placenta of a pregnancy complicated by COVID-19. Turk J Pathol 2021;37:167-71.
 25. Ala RT, Yener G, Özer E, Men S, Bülbül HM, Yaman A, Bajin MS, Colakoglu BD, Akdal G, Halmágyi GM. Adult spinal leptomeningeal medulloblastoma presenting as pseudotumor cerebri syndrome. Neuroophthalmology 2020; 45:205-210.
 26. Yildiz K, Genc HZ, Kir M, Unal N, Oto O, Paytoncu S, Yuzuguldu RI, Ozer E. Cardiac Inflammatory Myofibroblastic Tumor Causing Pulmonary Artery Obstruction: A Rare Case Report. J Pediatr Hematol Oncol. 2021;43(7): e903-e906.
 27. Gun E, Ozer E. Corneal histopathology in Stevens‑Johnson Syndrome: A case report and review of literatüre. SN Comprehensive Clinical Medicine 2022;4:122.
 28. Yucel IT, Koken AA, Teke KP, Ozer E, Sarı I. A challenging etiology of myopathy: The late onset Pompe disease. Eur J Rheumatol. 2023; 10:26-28.
 29. Yüksek Acinikli K, Acar S, Paketçi A, Kırbıyık Ö, Erbaş M, Besci Ö, Akın Kağızmanlı G, Kızmazoğlu D, Ulusoy O, Ozer E, Yörükoğlu K, Abacı A, Güleryüz H, Böber E, Demir K. Atypical Presentation and Course of ACTH-independent Cushing's Syndrome in Two Families. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2023 Dec 12. doi:10.4274/jcrpe.galenos.2023.2023-9-15. Epub ahead of print. PMID: 38084047.
 30. Yigit Y, Erdogan O, Yıldırım AT, Ozer E, Gulen H. A child with intravascular fasciitis mimic deep venous thrombosis: a case report. The Turkish Journal of Pediatrics 2024.

I. c. Letter to the Editor

 1. Ozturk Y, Buyukgebiz B, Arslan N, Ozer E. Antral glandular atrophy and intestinal metaplasia in children with Helicobacter pylori infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003; 37: 96-7.   
 2. Ozer E. Anaimal model of necrotizing enterocolitis. J Ped Surg 2010; 45: 1571
 3. Akarsu S, İlknur T, Ozer E, Fetil E.Lichen planus pigmentosus distributed along the lines of Blaschko. Int J of Dermatol 2013; 52: 253–254.

I. d. Proceedings 

 1. Keeling JW, Ozer E, King G, Walker F. Oestrogen and progesterone receptors in fetal, infant, and childhood mammary tissue. Pediatr Dev Pathol 1999;2:395-6.
 2. Ozer E, Ozer E, Helvaci M, Yaprak I. Hepatic expression of viral antigens, hepatocytic proliferative activity and histological changes in liver biopsies of children with chronic hepatitis B after interferon-a J Hepatol 2000;32(Supp2):176.
 3. Sis B, Sagol O, Kupelioglu A, Sokmen S, Terzi C, Fuzun M, Ozer E, Bishop P. Prognostic significance of matrix metalloproteinase-2, Cathepsin D and Tenascin C expression in colorectal carcinoma. Anticancer Res 2001;21:1658.
 4. Ozturk Y, Lebe B, Ozer E, Bekem O, Buyukgebiz B. Immunohistochemical evaluation of p53 expression and proliferative activity in children with Helicobacter pylori associated gastritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39 (supp 1):S393.
 5. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in the differential diagnosis of . Makay B, Unsal E, Men S, Cakmakcı H, Ozer E, Akcali O, Kose G. Clin Exp Rheumatol  2005;23 (supp 37):S82.
 6. Uysal KM, Gunes D, Uzuner N, Ozguven AA, Olmez D, Cakmakci H, Ozer E, Olgun N. Organized pneumonia mimicking pediatric anterior chest wall tumors. Eur Resp J 2006;28(supp 50):489s-490s.
 7. Kurul SH, Yis U, Ozer E. Neurodevelopment of children born from mothers with chorioamnionitis. Eur J Pediatr Neurol 2007;11(supp 1):52.
 8. Yis U, Dirik E, Kurul S, Ozer E, Cakmakci H. Different presentations of congenital muscular distrophies. Eur J Pediatr Neurol 2007;11(supp 1):37.
 9. Arun M, Sevin G, Gonen-Korkmaz C, Yetik-Anacak G, Ozer E, Ustunes L. Fluvastatin restores endothelial dysfunction caused by collar in rabbit carotid artery. FEBS J 2007;274 (Suppl 1): 287.
 10. Uysal KM, Gunes D, Olgun N, et al. Treatment results of pediatric germ cell tumors from a single institution. Pediatr Blood Cancer 2007;49:s471-72.
 11. Ozer E, Onen A. Primary hydatid cyst of the thymus Ped Dev Pathol 2010;13:131.
 12. Ince D, Aksoylar S, Buyukpamukcu M, et al. The Turkish pediatric oncology group neuroblastoma 2003 (TPOG-NBL-2003) protocol: treatment results of infants. Pediatr Blood Cancer 2010;55:s890.
 13. Ince D, Aksoylar S, Varan A, et al. The Turkish pediatric oncology group neuroblastoma 2003 (TPOG-NBL-2003) protocol: factors that effect survival rates. Pediatr Blood Cancer 2011;57:s795.
 14. Ozer E, Karakaya YA. The role of Hofbauer cells on villous vasculature in early fetal losses. Virchoff Arch 2012; 461(Supp 1): 46.
 15. Ozer E, Cosar H, Topel H, Ozer E. Neuronal apoptosis in the neonates born to preeclamptic mothers. Virchows Archiv 2013;463:118-119.
 16. Ince D, Kadioglu B, Buke E, et al. Children with RET protoncogene codon 634 mutation. Pediatr Blood Cancer 2014;61:s368-369.
 17. Olgun N, Mutafoglu K, Ince D, et al. Posttransplant lymphoproliferative disorders: experience of three patients Pediatr Blood Cancer 2014;61:s321.
 18. Mutafoglu K, Ince D, Buke E, et al. Langerhans cell histiocytosis: a single center experience . Pediatr Blood Cancer 2014;61:s226.
 19. Ince D, Mutafoglu K, Yenigurbuz F, Ataseven E, Kizmazoglu D, Erdem M, Olguner M, Guleryuz, H, Ozer E, Demiral A, Olgun N. Treatment results of pediatric germ cell tumors from a single institution. Pediatr Blood Cancer 2015;62:s298-299.
 20. Mutafoglu K, Ince D, Kizmazoglu D, Erdem M, Ataseven E, Yenigurbuz F, Ozer E, Olguner M, Demiral A, Guleryuz, H, Olgun N. Pediatr Blood Cancer 2015;62:s371.
 21. Camlar SA, Ozdemir T, Soylu A, Turkmen MA, Ozer E, Olguner M, Guleryuz H, Kavukcu S. Renal mass in a two years old girl: xanthogranulomatous pyelonephritis. Pediatr Nephrol 2015;30:s1625-26.
 22. Ekmekci S, Olgun N, Ozer E. The relationship between apoptotic activity and prognostic factors in neuroblastomas. Virchows Arch 2015;467:s99.
 23. Karakuş OZ, Ulusoy O, Aktürk G, Ateş O, Olgun EG, Dalgıc M, Hakgüder G, Ozer E, Olguner M, Akgür FA. The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts. Virchows Archiv 2015;s467:98.
 24. Ince D, Mutafoglu K, Yenigurbuz F, Kizmazoglu D, Çetinayak O, Erdem M, Ataseven E, Guleryuz, H, Ozer E, Kalemci O, Demiral A, Olgun N. A single center experience of a treatment for medulloblastoma. Pediatr Blood Cancer 2016;63:s134.
 25. Mutafoglu K, Ince D, Demiral A, Yenigurbuz F, Kizmazoglu D, Armağan C, Ozer E, Guleryuz, H, , Sarialioğlu F, Olgun N. Paediatric Hodgkin lymphoma: A single center experience from the West Part of Turkey. Pediatr Blood Cancer 2016;63:s182.
 26. Ince D, Mutafoglu K, Ataseven E, Kizmazoglu D, Yenigurbuz F, Erdem M, Aktürk N, Olguner M, Ozer E, Guleryuz, H, Demiral A, Olgun N. Wilms tumor: A single center experience. Pediatr Blood Cancer 2016;63:s246.
 27. Ince D, Erdem M, Cecen RE, Kızmazoglu D, Özer E, Demiral AN, Çetingöz ER, Aktas S, Güleryüz H, Olguner M, Mutafoglu K, Olgun HN. Treatment of relapse neuroblastoma: Dokuz Eylul University experience . Pediatr Blood Cancer 2017; 64 (supp 3): s448.
 28. Ince D, Kızmazoglu D, Cecen RE, Erdem M, Aktas S, Serinan EF, Demiral AN, Çetingöz ER, Güleryüz H, Özer E, Olguner M, Olgun HN. Dokuz Eylul University treatment experience of neuroblastoma. Pediatr Blood Cancer 2017; 64 (supp 3): s447.
 29. Treatment results in pediatric head and neck rhabdomyosarcomas a single center experience. Mutafoglu K, Ince D, Kızmazoglu D, Olgun Y, Erdem M, Demiral AN, Çetingöz ER, Güleryüz H, Özer E, Erdag KT, Olgun HN. Pediatr Blood Cancer 2017; 64 (supp 3): s455.
 30. Ozer E, Sevinc A, Ince D, Yuzuguldu R, Olgun N. BRAF V600E mutation: A significant biomarker for prediction of disease relapse in pediatric Langerhans cell histiocytosis. Virchows Arch 2019; 475 (supp 1) s.60
 31. Gul G, Ince D, Olgun N, Ozer E. PD-L1 and PD-L2 mutations in paediatric Hodgkin Lymphoma: dothey have any prognostic significance? Virchows Arch 2019; 475 (supp 1) s.172
 32. Olgun N, Kızmazoğlu D, Özdoğar B, Çeçen E, Kızmazoğlu C, Akyol Ş, Demiral A, Çetingöz R, Önal A, Uçar, HG, Özer E, İnce D. High-grade glioma of central nervous system: Single center treatment experience. J Clin Oncol 2021; 39 (supp 15) e.14040

 

Yurtiçi Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

a. İngilizce Olgu Sunumları

 1. Çımrın AH, Pabuççuoğlu U, Uçan ES, Özer E, Akkoçlu A. A case of endobronchial lipoma. Medical Journal of Ege University 1994; 4: 29-30.
 2. Erbayraktar S, Özer E, Sade B, Acar Ü, Canda MŞ. Foraign-body cystic granuloma simulating recurrence of anaplastic carcinoma. Case report. Norol Bil D 1998; 15: 21-7.
 3. Kuyucuoğlu MF, Özer E, Erkan N, Pabuçcuoğlu U. Isolated splenic metastasis from colon carcinoma (case report). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 12: 21-4.
 4. Sağol Ö, Özer E. Basal cell carcinoma of the with matrical differentiation: a case report. Eastern Journal of Medicine 1999; 4:37-8.
 5. Özer EA, Kasırga E, Özer E, Atabay B, Yaprak I. Wilson disease presenting with severe hemolytic anemia (case report). Eastern Journal of Medicine 2000; 5: 29-30.
 6. Barutça S, Meydan N, Yılmaz U, Alakavuklar MN, Özer E. Bilateral musinous cystadenocarcinoma of pancreatic and peritoneal localization (A case report). Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2000; 6: 191-4.
 7. Lebe B, Yörükoğlu K, Özer E. Rudimentary meningocele of the skin (Report of two cases). Turk J Dermatopathol 2000;9:133-7.
 8. Özkal S, Tuna EB, Ulukuş Ç, Canda T, Özer E. Metastatic lobular carcinoma of the breast in a cervical-vaginal smear. Gazi Medical Journal 2001; 12: 63-6.
 9. Özer EA, Bakiler AR, Gül A, Çetin N, Özer E. Subcutaneous fat necrosis of the newborn: report of a case. Gazi Medical Journal 2001; 12: 199-201.
 10. Bekis R, Degirmenci B, Aydin A, Ozer E, Olgun N. Tc-99m tetrofosmin imaging in neurublastoma: a negative study. Turk J Nucl Med 2005;14:133-135.
 11. Kurul S, Arslan N, Ozturk Y, Ozer E, Buyukgebiz B, Dirik E. Importance Of Early Diagnosis Because Of A Case With Infantile Pompe Disease. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005;:28-30
 12. Köse S, Uzuner N, Olmez D, Babayiğit A, Karaman Ö, Özer E, Çakmakçı H, Atasever S. A rare presentation of sarcoidosis in an adolescent. Çocuk Solunum Dergisi 2006;1:44-46.
 13. Olmez D, Babayigit O, Ates O, Uzuner N,Gunes D, Karaman O, Ozer E, Akgur F. Late presentation of cystic adenomatoid malformation type 4 of lung in an asymptomatic child. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2008; 56:453-455.
 14. Mutafoğlu Uysal K, Güneş D, Uzuner N, Olmez D, Babayiğit A, Çakmakçı H, Özgüven AA, Özer E, Olgun N. Organized pneumonia mimicking pediatric chest wall tumors. Ege J Med 2008; 47:211-213.
 15. Abacı A, Unuvar T, Giray O, Ulgenalp A, Bober E, Erçal D, Buyukgebiz A Ozer E. A rare case of male pseudohermaphroditism: 46 XY gonodal dysgenesis (Swywe Syndrome). Marmara Medical J 2010;23:302-307.
 16. Demircioğlu F, Sözmen CŞ, Yılmaz Ş, Ören H, Arslan N, Kumral A, Özer E, İrken G. Severe iron overload and hyporegenerative anemia in a case with rhesus hemolytic disease: therapeutic approach to rare complications. Turk J Hematol 2010; 27: 204-8.
 17. Gulen GN, Unlu M, Yuceer N, Ozer E. Childhood intracranial germinoma with granulamatous reaction. Turk J Pathol 2011;27:87-90.
 18. Ozer E, Unlü M, Erşen A, Güleklı B. Intrauterine fetal loss associated with Candida Glabrata chorioamnionitis: Report of two cases. Turk Patoloji Derg 2013;29:77-79.
 19. Işık S; Ayyıldız ZA, Sözmen ŞC, Özer E, Karaman Ö, Uzuner N. A case of atypical urticarial vasculitis associated with thrombosis Asthma Allergy Immunol 2014;12:117-121
 20. Bayır O, Guneri EA, Dilek M, Ozer E, Cakmakci, H, Erdag TK. Nasopharyngeal

mature teratoma in the newborn. Türk Ped Arş 2014; 49: 257-60.

 1. Ekmekcı S, Aysal A, Olgun N, Olguner M, Cakmakci H, Ozer E Pleuropulmonary Blastoma: A Case Report. Turk Patoloji Derg. 2015;31:68-71.
 2. Sözmen ŞÇ, Anal Ö, Asilsoy S, et al. Children with Mycobacterial Cervical Lymphadenitis: a case series. Fam Pract Palliat Care. 2016;1(1):27-30
 3. Ekmekçi S, Ozer E. Decidual cast: A case report. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2016; 6:234-236.
 4. Cagaptay S, Ozer E, Olgun N. Malignant ectomesenchymoma of pelvis in an infant. Turkiye Klinikleri J Case Rep. 2022;30(1):62-6

 

b. İngilizce Araştırma Makaleleri

 1. Sağol Ö, Özer E, Kuyucuoğlu F. Assessment of CD44 expression and laminin expression in cutaneous melanocytic tumors. Turk J Dermatopathol 1997; 3-4: 98-102.
 2. Sarıoğlu S, Kuyucuoğlu F, Özer E, Pabuçcuoğlu U, Güneri A. Assessment of human papilloma virus immunoreactivity in laryngeal squamous cell carcinoma. Marmara Medical Journal 1998; 1:22-26.
 3. Özer E . Assessment of the angiogenesis and laminin expression in blighted ova. Gazi Medical Journal 1998; 9: 14-8.
 4. Özer E, Kuyucuoğlu F. Correlation of CD44 expression with prognostic factors in oral squamous cell carcinoma. Eastern Journal of Medicine 1999; 4:68-71.
 5. Sağol Ö, Kırımca F, Küpelioğlu A, Özer E. Quantitative assessment of angiogenesis and mast cells in gastric carcinomas. Ann Med Sci 2000; 9: 51-5.
 6. Özer E, Özkal S, Kargi A, Yörükoğlu K, Ermete S, Tatar D. p-53 and H-ras mutations in lung cancer patients 40 years of age and younger and its correlation to tumor stage and Ki-67 immunostaining: a preliminary report. Ann Med Sci 2001; 10: 32-6.
 7. Özer E, Sagol O, Aktürkoğlu E. E-Cadherin and laminin expression in neoplastic and preneoplastic cutaneous lesions. Turk J Dermatopathol 2001;1-2:6-11.
 8. Lebe B, Canda T, Tuna B, Sağol Ö, Özer E. The evaluation of p53 and Ki-67 expressions in invasive micropapillary carcinoma of the breast and its relation with other prognostic parameters: Thirty two cases. Turk J Cancer 2002; 32: 48-56.
 9. Özkal S, Özer E, Canda T, Özen E. Expression of c-erbB-2 gene product and hormone receptor status in phyllodes tumors and fibroadenomas: an immunohistochemical study. Ann Med Sci 2003; 12:150-154.
 10. Ozturk Y, Buyukgebiz B, Arslan N, Ozer E. Upper gastrointestinal endoscopic findings and helicobacter pylori infection in chilgren with recurrent abdominal pain..Ege Tıp Dergisi 2004;43 : 165 -168.
 11. Tatari H, Özkal S, Skiak E, Destan H, Ulukuş Ç, Ozer E, Sataoğlu S. Comparison of early and late term effects of hylan G-F 20 in Achilles tendonitis: an experimental study. Joint Dis Rel Surg 2005;16.215-23.
 12. Lebe B, Pabuççcuoğlu U, Özer E. Immunohistochemical expression of matrix mettaloproteinase-2 (MMP-2) in common melanocytic nevi, dysplastic nevi and primary cutaneous malignant melanomas. Turk J Pathol 2006; 22: 82-6.
 13. Uysal KM, Cetingoz R, Gunes D, Demiral A, Ozer E, Cakmakci H, Cecen E, Sarialioglu F, Olgun N. Clinical characteristic and therapy outcome of pediatric Hodgkin's lymphoma - a single center experience from the west part of Turkey. Turk J Cancer 2007;37:98-108.
 14. Ozogul C, Micili SC, Baykara B, Pekcetin C, Bagriyanik A, Atmaca S, Ozer E. Maternal hypothyroidism and its role in the placenta: A morphometric and immunohistochemical study. J Turk Clin Sci 30:970-7.2010.
 15. Usubütün A, Uner S, Harorlu F, Ozer E, Tuzlali S, Ruacan A, Koç O, Yörükoğlu K. Pathology laboratories staff workload evaluation in Turkey: A survey study. Turk Patoloji Derg 2011;27(2):98-105
 16. Hız S, Yiş U, Ozer E, Karaoğlu P, Polat AI. Clinical features and psychomotor development at one year of age in infants born from a mother with chorioamnionitis. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(1): 15-19
 17. İşbir C, Karakuş OZ, Ateş O, Gülce Hakgüder G, Ozer E, Olguner M, Feza Miraç Akgür FM Distribution of interstitial cells of Cajal in the esophagus of fetal rats with esophageal atresia. J Clin Anal Med 2015;6:869-73. DOI: 10.4328/JCAM.3794.
 18. Tekin A, Karakuş OZ, Hakgüder G, Ateş O, Özer E, Olguner M, Akgür FM. Distribution of interstitial cells of Cajal in the bladders of fetal rats with retinoic acid induced myelomeningocele. Turk J Urol 2016; 42: 285-289 DOI: 10.5152/tud.2016.98474
 19. Ekmekci S, Olgun N, Ozer E. The relationship between apoptotic activity and prognostic factors in neuroblastomas. Turk J Pathol 2016;32:199-204.
 20. Yörükoğlu K, Özer E, Alptekin B, Öcal C. Improving Histopathology Laboratory Productivity: Process Consultancy and A3 Problem Solving. Turk Patoloji Derg. 2017;33:47-57.
 21. Erdoğan B, Yimenicioğlu S, Yarar C, Özer E, Çarman KB. Diagnostic effectiveness of muscle biopsy in neuromuscular diseases; Four years of retrospective critical review. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2019;29(1):37-46.
 22. Kanit N, Dal NE, Karabay U, Tuna G, Ozer E, Islekel GH Current Status Of Cohe 100/2000 Scholarship Holders: Experience of Phd Students At Dokuz Eylul University Graduate School Of Health Sciences J Basic Clin Health Sci 2021; 2: 148-155.

II. c. İngilizce  Derlemeler

 1. Özer E, Atabay N, Sarıoğlu S. Apoptosis: morphology and mechanisms. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 11: 255-9.
 2. Özer E, Arun E. The molecular basis of ovarian cancer (review of the literature). Yeni Tıp Dergisi 1998; 15: 54-6 .

II. d. Türkçe Olgu Sunumları

 1. Ekin A, Berk H, Özkan M, Özer E. Subungual glomus tümörü. Türk El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi 1993; 1: 55-8.
 2. Mungan U, Özer E, Kırkalı Z. Bilateral testiküler tümör. Üroloji Bülteni 1993; 4: 235-6.
 3. Özer E, Yörükoğlu K, Özen E. Memenin taşlı yüzük hücreli karsinomu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1993; 7: 36-8.
 4. Özer E, Yörükoğlu K, Özen E. Myometrial intravasküler endometrial doku. Jinekoloji ve Obstetri Dergisi 1995; 9: 60-1.
 5. Özer E, Sarıoğlu S, Akan G. Ask-Upmark böbreği. Üroloji Bülteni 1995; 9: 110-1.
 6. Küpelioğlu AA, Özer E, Kavukçu S. Fin tipi konjenital nefrotik sendrom. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 8: 88-91.
 7. Koyuncuoğlu M, Özer E, Erçal D, Hoşgör M. Bir Prune-Belly sendromunun postmortem bulguları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 8: 107-10.
 8. Aktaş S, Sarıoğlu S, Özkan H, Yunus Ş, Özer E. Kısa kosta polidaktili sendromu (Saldino-Noonan). Perinatoloji Dergisi 1996; 4: 156-8.
 9. Canda T, Sağol Ö, Özer E, Saydam S, Avcı G. Memenin invaziv mikropapiller karsinomu (7 olgu). Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1996; 3-4: 92-5.
 10. Dirik E, Taşkın F, Küpelioğlu A, Özer E, Selamzade M, Çevik N. Konjenital muskuler distrofi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 1:1-4.
 11. Özer E, Özkal S, Kanıt H. Kısa kosta-polidaktili sendromları (olgu sunumu). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 11: 11-4.
 12. Aktaş S, Özer E, Yörükoğlu K, Kargı A. Renal anjiomyolipom (olgu sunumu). Van Tıp Dergisi 1997; 3(2): 123-4.
 13. Pehlivan M, Yeniçerioğlu Y, Şekeroğlu B, Özsan H, Demirkan F, Özer E, Ündar B. Non-Hodgkin lenfomada dilde aktinomikoz. Flora 1998 ; 3 : 200-3.
 14. Arda FÖ, Özer E, Yörükoğlu K. Darier histopatoloji gösteren naevus unius lateralis. Turk J Dermatopathol 1999; 8: 151-3.
 15. Duman N, Gülcan H, Kumral A, Cingöz İ, Özkal S, Özer E, Erçal D, Özkan H. Konjenital hipotiroidinin eşlik ettiği varyant infantil muskuler atrofili bir yenidoğan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 15: 165-9.
 16. Arslan N, Özturk Y, Özer E, Buyukgebiz B. Candida ösafajiti (bilmece olgu). Pediatr Gastroenterol Hepatol Beslenme Derg 2003; 1:61-62.
 17. Kurul S, Arslan N, Özturk Y, Özer E, Buyukgebiz B, Dirik E. İnfantil başlangıçlı Pompe hastalığı olan bir olgu nedeniyle erken tanının önemi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005;1:28-30.
 18. Yiş U, Hüdaoğlu O, Kurul S, Çakmakçı H, Özer E, Dirik E. Parsiyel sitokrom C oksidaz eksikliği ile ilişkili Leigh Sendromu: Olgu sunumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 20: 51-5.
 19. Küçük U, Özer E, Anuk T. Rektal yerleşimli submukozal lipom: Olgu sunumu. Turk J Pathol 2009;25:47-49.
 20. Kaya M, Güneş D, Koçak N, Uysal KM, Özer E, Çakmakçı H, Kaynak S. Retinoblastomun tedavi kararında zorluklar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;23:91-97.
 21. İlknur T, Akarsu S, Ünlü Bıçak M, Özer E, Fetil E. Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan lenfanjioma sirkumskriptum olgusu. Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 2012; 46: 107-9.
 22. Akarsu S, İlknur T, Kibar M, Özbağçıvan Ö, Özer E, Fetil E. Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma. Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 2013;47:69-71.
 23. Akarsu S, İlknur T, Çarşanbalı S, Avcı C, Özer E, Fetil E. Psoriasis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu. Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 2013;47:114-116.
 24. Kılınç G, Alpöz R, Aktan Ş, Ünsal E, Özer E. Psöriatik eritrodermi ve jüvenil romatoid artiritli olguda süt dişi dentinasyonunda mine hipoplazisi. J Dent Fac Atatürk Uni 2014; 24:408-412.
 25. Memiş H, Ataman E, Celiloğlu M, Özer E, Ülgenalp A, Erçal MD, Bora E. Prenatal dönemde saptanan tanatoforik displazi olgusu. Dokuz Eylül Derg 2017; 31: 181-186.

II. e. Türkçe Araştırma Makaleleri

 1. Pabuçcuoğlu HU, Özer E, Çakalağaoğlu F. Demodicosisin bazal hücreli karsinomla birlikteliği ve muhtemel etyolojisinin araştırılması. Dermatopatoloji Dergisi 1993; 2: 16-8.
 2. Pabuçcuoğlu HU, Özer E, Göre O. Rahim içi araç (spiral) kullanan kadınlarda serviko-vajinal yaymaların Bethesda sistemi ışığında değerlendirilmesi. Mid Kadın Doğum Dergisi 1993; 9: 110-1.
 3. Yörükoğlu K, Koyuncuoğlu M, Çakalağaoğlu F, Göre O, Özer E, Yalçın N. Histerektomi endikasyonlarının histopatolojik inceleme doğrulanma oranları. Mid Kadın Doğum Dergisi 1993; 9: 110-1.
 4. Yörükoğlu K, Özer E, Koyuncuoğlu M, Özen E. Serviksin benign glandüler lezyonları. Patoloji Bülteni 1993; 10: 84-6.
 5. Küpelioğlu A, Çakalağaoğlu F, Özer E, Koyuncuoğlu M. Kemik iliği biyopsilerinde retikülin liflerinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 8: 21-5.
 6. Sarıoğlu S, Pabuççuoğlu U, Kurtoğlu B, Sütay S, Canda T, Canda MŞ, Özen E, Küpelioğlu A, Kargı A, Yörükoğlu K, Gökden M, Gökden N, Koyuncuoğlu M, Özer E. Yeni sınıflandırma ışığında (DSÖ 1991) tükrük bezi tümörlerinin sınıflandırması (67 olgu). Türk Neoplazi Dergisi 1996; 4: 78-83.
 7. Özer E, Demir N. Perinatal otopsinin değeri. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1996; 2: 18-21.
 8. Özer E. Dişi fetüs ve infantlarda östrojen ve progesteron reseptör aktivitesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 22: 69-77.
 9. Özer E, Bayraktar S, Kurtoğlu B, Canda MŞ. Medulloblastomlarda nöronal differansiyasyon, proliferatif aktivite ve apoptotik indeks/mitotik indeks oranının araştırılması. Yeni Tıp Dergisi 1997; 6:339- 41.
 10. Özer E , Sarıoğlu S, Kırımca F, Pabuçcuoğlu U, Güneri A. Oral kavite tümörlerinde lenfatik metastazın anatomik lenfatik drenajla ilgisi. Çukurova Tıp Fakütesi Dergisi 1998; 23: 119-22.
 11. Tezel A, Altingöz O, Atabay A, Özer E, Özen E, Sakızlı M. Habis melanom ve melanositik nevüslerde sitogenetik çalışmalar. Türk Onkoloji Dergisi 1997; 4:57- 60.
 12. Özer E, Narin C, Anal Ö, Oto Ö. Konjenital kalp hastalıklarında timusun histopatolojik incelenmesi. Van Tıp Dergisi 1998; 5: 218-20.
 13. Özkan H, Demir N, Duman N, Çorapçıoğlu F, Erata Y, Özer E. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993-1997 yılları perinatal mortalite hızları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 12: 41-6.
 14. Yörükoğlu K, Özkara E, Ermete M, Sağol Ö, Özer E. Renal anjiomyolipomlarda CD68 immunoreaktivitesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 25: 151-5.
 15. Kar AA, Özzeybek D, Öztekin S, Koca U, Tuncel P, Özer E, Sayan M, Örmen M, Eker Z. Ratlarda intraabdominal sepsis modelinde uygulanan granülosit koloni-stimülan faktörün akciğerler üzerine etkisi. Turk Anest Rean Cem Mecmuası 2000; 28: 125-34.
 16. Karademir S, Astarcıoğlu H, Atila K, Menekay S, Özer E, Astarcıoğlu İ. Steatozlu sıçan karaciğer greftine uygulanan vasküler yatak ekspansiyonunun erken greft fonksiyonuna ve sağkalıma etkisi. Klin Deney Cerrah 2000; 8: 76-81.
 17. Üstün H, Yılmaz U, Barutça S, Ulaş T, Çavdar C, Özer E, Alakavuklar M. Primeri bilinmeyen metastatik adenokarsinomlu olgularda cisplatin ve epirubicin kemoterapi rejiminin etkinliği. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 2000; 10: 126-9.
 18. Kandemir B, Top D, Kuzucuoğlu M, Moumin N, Çetin P, Özer E. Hipofiz adenomlarında hormon ekspresyonlarının immunohistokimyasal olarak araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 4: 299-304.
 19. İlknur T, Özkan Ş, Özer E, Lebe B, Güneş AT. Psoriasis vulgariste folliküler tutulum. Dermatose 2006;2:120-123.
 20. Soylu ÖB, Öztürk Y, Özer E. Çocukluk çağı Helicobacter Pylori infeksiyonunda hızlı üreaz ve üre nefes testi tanı yöntemlerinin karşılaştırılması. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2007;17:149-153.
 21. Akdemir N, Okyay E, Tümer S, Özer E, Gülekli B. Spontan Abortus Spesimenlerinin Histopatolojik Bulguları İle Fetal Karyotipik Değişikliklerin Korelasyonu. Jinekol Obstet Derg 2008;22:25-28.
 22. Yiş U, Uyanık G, Kurul SH, Çakmakçı H, Özer E, Dirik E, Hehr U, Morris-Rosendahl DJ. Konjenital muskuler distrofili hastalarımızın değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi 2009; 44: 23-28.
 23. Karakuş OZ, Ateş A, Murat N, Hakgüder G, Olguner M, Solmaz B, Özer E, Gidener S, Akgür FM. Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamnionik mekonyum ile le oluşan barsak hasarında üriner tripsin inhibitörünün intestinal motiliteye etkisi. Dokuz Eylül Üniv Derg 2009;23:115-121.
 24. Subendokardiyal hemoraji: Gerçek insidans nedir? Arsoy Y, Özkara E, Aslan Ö, Özer E. Adli Tıp Der 2010 ;24:13.
 25. Durmuşoğlu M, Doğan E, Közen MA, Sarıoğlu S, Özer E, Erdağ TK, İkiz AÖ. Submandıbüler Bez Pleomorfik Adenomları. KBB-Forum 2014;13(4) 56-60.
 26. Aslıer M, Erdağ TM, Sarıoğlu S, Güneri EA, İkiz AÖ, Uzun E, Özer E. Pediatrik ve erişkin kolesteatomlarında subepitelyal anjiogenez. Türk Otolarengoloji Arşivi 2015;53:47-50.
 27. Ayhan Z, Unlu B, Parlak M, Yaman A, Berk AT, Ozer E, Saatci AS. Coat’s hastalığı ve tedavi yaklaşımları. J Retina Vitreus 2017;26:301-6.

II. f. Türkçe Araştırma Derlemeler

 1. Özer E, Arun E. Hirschprung hastalığı ve ilişkili malformasyonlarda güncel morfolojik yaklaşımlar. S.S.K. Tepecik Hastanesi Dergisi 1996; 6: 159-63.
 2. Özer E, Uçan B, Akgür F. Ekstrahepatik biliyer atrezilerde histopatolojinin prognostik rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 11: 109-13.
 3. Özer E, Aktaş S. Çocukluk çağı kanserleri: Histolojik ve moleküler patolojik özellikler. Kanser Gündemi Dergisi 2016;4:32-47.
 4. Özer E. COVID 19 ve plasental patoloji. Çelikel Ç, editör. COVID-19 Patolojisi. 1. Baskı. Ankara- Türkiye Klinikleri; 2020. p.45-9.

II. g. Türkçe Bildiri Özetleri

 1. Ösün A, Yücesoy K, Canda MŞ, Özer E, Yalçın N, Güner M, Acar Ü. Glioblastome multiformelerde histopatolojik özellikler ve rekürens. Türk Onkoloji Dergisi 1994;9:1566.
 2. Özer E, Özkal S, Karademir S, Sağol Ö, Sökmen S, Çoker A, Küpelioğlu AA, Astarcıoğlu İ. Pankreas kanserlerinde anjiogenez, p53 ve H-ras mutasyonlarının prognoz ve proliferatif aktivite ile ilişkisi. Turk J Gastroenterol 1998;9: 84-5.
 3. Özer E, Kırımca F, Canda T, Saydam S, Alanyalı H, Balcı P. Erkek meme kanserlerinde ER, H-ras, c-erbB2 ve Ki-67 protein ekspresyonu. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1999;1:55.
 4. Özer E. Tanısal girişimşlerde hasta mahremiyeti ve verilerin korunması. Sağlık Hukuku Dergisi 2015;2: 102-105.

III. KİTAP

III. a. Özgün Eser-Uluslararası (Kitap içi bölüm)

 1. Erez O (Ed.). Preterm Birth. In Tech, Croatia, 2013.

                        ISBN 978-953-51-0952-5

                       Ozer E. Placenta and preterm birth. p.109-134.

 1. Carneiro F, Chaves P, Ensari A (Eds.). Pathology of the Gastrointestinal Tract, Encylopedia of Pathology. Springer International Publishing, Germany, 2017

                  ISBN 978-319-40559-5

      Ozer E. Hirschsprung’s Disease p.351-353.

      Ozer E. Necrotizing Enterocolitis p.533-536.

 1. Sarioglu S, Sagol O, Aysal A (Eds.). Biomarkers In Carcinoma of Unknown Primary.

Springer International Publishing, Germany, 2021

ISBN 978-3-030-84431-8

Toper MH, Ozer E. Diagnostic Approach Biomarkers for Metastatic Carcinomas in Central Nervous System and Medulla Spinalis

 

III. b. Özgün Eser-Ulusal (Kitap içi bölüm)

 1. Kupelioglu A, Gokden N, Pabuçcuoglu HU, Kargı A (eds). Patoloji’ de Makroskopik Yöntemler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bilim Araştırma ve Geliştirme Derneği, İzmir, 1993.

Pabuçcuoglu HU, Özer E. Deri. In: Kupelioglu A, Gokden N, Pabuçcuoglu HU, Kargı A (eds). Patoloji’ de Makroskopik Yöntemler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bilim Araştırma ve Geliştirme Derneği, İzmir. 1993: 1-5.

5. Kuzey GM (ed). Temel Patoloji. Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul, 2007

Kargı A, Özer E. Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü. In: Kuzey GM (ed). Temel Patoloji. Güneş Tıp Kitabevi 

Özer E, Sağol Ö. İnfant ve Çocukluk çağı hastalukları. In: Kuzey GM (ed). Temel Patoloji. Güneş Tıp Kitabevi

6. Orhan D (ed). Pediatrik Tümör Patolojisi. O Tıp Kitapevi, İzmir 2015

      Özer E. Periferal Nöroblastik Tümörler (Bölüm 6) s105-114.

                  ISBN 978-605651393-0

7. Dağoğlu T, Ovalı F (ed). Neonatoloji. Nobel Tıp Yayınevleri. İstanbul 2017

       Özer E. Plasental Patoloji (Bölüm 101) s 1373-1387.

       Özer E. Perinatal postmortem inceleme (Bölüm 102) s 1389-1406.

 

III. b. Çeviri (Kitap içi bölüm)

8. Canda MŞ (ed). Patoloji – Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2004.

Özer E. Hücre incinmesi ve ölümü. In: Canda MŞ (ed). Patoloji – Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: 19-25.

Özer E. Onarım ve iyileşme. In: Canda MŞ (ed). Patoloji – Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: 26-32.

Özer E. Genetik bozukluklar. In: Canda MŞ (ed). Patoloji – Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: 98-118.

Özer E. Vasküler sistem. In: Canda MŞ (ed). Patoloji – Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: 153-182.

Özer E. Solunum sistemi. In: Canda MŞ (ed). Patoloji – Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: 253-279.

Özer E. Kas-iskelet sistemi. In: Canda MŞ (ed). Patoloji – Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 2004: 446-486.

9. Özdamar Ş (ed). Rosai and Ackerman’s Cerrahi Patolojisi. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2016

             Özer E. Periton, retroperiton ve ilişkili yapılar (Bölüm 26)

                   ISBN: 9786053351832

10. Tuzlalı S, Güllüoğlu M, Çevikbaş U (eds). Robin’s Temel Patoloji. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2014.

       Özer E. Genetik ve Pediatrik Hastalıklar (Bölüm 6) s215-268.

11. Sarıoğlu S, Fırat C (eds). Molecular Pathology Türkçe. O’Tıp Kitapevi, İzmir 2017

       Özer E. Moleküler Patolojiye Giriş (Bölüm 1) s1-8.

       Özer E, Ekmekçi S. Sekanslama (Bölüm 8) s91-104.

       Özer E. Pediatrik Tümörler (Bölüm 19) s295-312.

12. Olgun N, Kutluk T. Principles and Practices of Pediatric Oncology Türkçe. O’Tıp Kitapevi, İzmir 2018

             Özer E. Pediatrik Malignitelerin Tanısal Patolojisi (Bölüm 8)

Ödüller

 1. Ulusal Kanser Kongresi Prof Dr Bedii Gorbon Ödülü (1997)

Tezel A ve ark. “Malign melanom ve melanositik nevüslerde mikrosatellit instabilite” isimli çalışma ile

 1. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Poster Ödülü (1999)

Özer E ve ark. “Pankreas kanserlerinde anjiogenez, p53 ve H-ras mutasyonlarının prognoz ve proliferatif aktivite ile ilişkisi” isimli çalışma ile

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Prof.Dr.Akgün Hiçsönmez Ödülü (2000)

Olguner M ve ark. “Gastroşiziste intra-amniyotik mekonyumun neden olduğu barsak hasarının yenidoğan insan idrarı ile engellenebilirliliği” isimli çalışma ile

 1. Türk Onkoloji Derneği Milenyum Ünal Erdoğan Malign Melanom Ödülü (2001)

Özer E ve ark. “Ki-67 immunostaining and and stereologic estimation of nuclear volume in melanocytic skin tumors” isimli çalışma ile

 1. Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü (2002)

Moleküler patoloji, immunopatoloji ve tümör anjiogenezi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmalar ve yayınlara yapılan atıflar nedeniyle

 1. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Anadolu Böbrek Vakfi Özel Ödülü (2002)

Türkmen M ve ark. “Çocukluk çağı nefrotik sendromunda steroide yanıt ve renal p-glikoprotein ekspresyonu arasındaki ilişki” isimli çalışma ile

 1. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu En İyi Yayın Teşvik Ödülü (2003)

Özer E ve ark. “Microsatellite instability in early-onset breast cancer” isimli çalışma ile

 1. ESPGHAN Young Investigator Award for the  2nd World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (2004)

Ozturk Y ve ark. “Immunohistochemical evaluation of p53 expression and proliferative activity in children with Helicobacter pylori associated gastritis” isimli çalışma ile

 1. Ulusal Kanser Kongresi Sözel Temel Bildiri Dalında Bildiri Özet Ödülü (2005)

Aygün N ve ark. “Nöroblastom olgularının MYCN, 1p36 lokuslarındaki genetik değişikliklerin moleküler sitogenetik olarak değerlendirilmesi” başlıklı çalışma ile

 1. TÜBİTAK Teşvik Ödülü (2005)

Onkolojik Patoloji alanında tümör biyolojisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları ile

 1. Popüler Bilim Dergisi Sağlık Bilimleri Grubu Tıp Dalında Teşvik Ödülü (2006)

Ulusal ve uluslararası bilime yapılan önemli katkılar nedeni ile

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi 30. Yıl Hizmet Ödülü

Üniversite kuruluşunun 30'uncu yılı anısına, "Sağlık Bilimleri" alanında, 2013)

 1. TPOG Kongresi En İyi Sözlü Sunum Ödülü (2020). Özer ve ark.

“BRAF-V600E mutasyonu çocukluk çağı Langerhans hücreli histiyositozunda anlamlı bir biyobelirteç olabilir.” başlıklı çalışma nedeni ile

 1. Ulusal Patoloji Kongresi En İyi Poster Ödülü (2021).

Erdoğan O ve ark. “SARS-Cov-2 enfekte anne plasentalarında patolojik bulgular” başlıklı çalışma nedeni ile

 1. UNEKO En İyi 1. Makale Ödülü (2021).

Özkan H ve ark. “Epigenetic programming through breast milk and its impact on milk-siblings mating” başlıklı çalışma nedeni ile

                                       

Yönetilen Tezler

 • Gurel D. İntrauterin gelişme geriliği ile sonuçlanan gebelik plasentalarında trofoblastik proliferatif aktivite, VEGF ve IGF reseptörü ekspresyonları, Tıpta Uzmanlık Tezi (No:115709), 2002.
 • Üçer İK. Nöroblastomlarda telomeraz, matriks metalloproteinaz ve doku matriks metalloproteinaz inhibitör aktivitesi. Tıpta Uzmanlık Tezi (No: 243100), 2008.
 • Karakaya YA. Hofbauer hücrelerinin plasental vaskülatüre etkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi (No:297493), 2019
 • Ekmekci S. Nöroblastomlarda apopitotik aktivitenin prognostik faktörlerle ilişkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi (No:360306), 2014.
 • Gül G. Çocukluk çağı Hodgkin lenfomalarında onkojenik sinyal yolaklarına hedefli dizileme analizi ile mutasyon frekanslarının identifikasyonu. Temel Onkoloji Doktora Tezi (2022)
 • Kanıt N. Çocukluk çağı medulloblastomlarında moleküler alt sınıflandırma. Moleküler Tıp Doktora Tezi (2022)
 • Çevizci MC. TREG Hücrelerinin ilk trimestir Gebelik Kayıplarında etyopatolojik rolü. Tıpta Uzmanlık Tezi (2021)
 • Çağıral S. Yüksek riskli nöroblastomlarda mikrosatellit instabilitesi: p53 ekspresyonu ve T lenfosit infiltrasyonu ile korelasyonu. Moleküler Tıp Yüksek Lisans Tezi (2022)
 • Çallı A. Wilms tümöründe mikro RNAlar. Moleküler Tıp Doktora Tezi (2024)
 • Ekmekci S. Nöroblastomların segmentasyon derin öğrenme algoritmaları kullanarak patolojik görüntü analizi ile mycn durumu entegre sınıflandırması. Moleküler Patoloji Doktora Tezi (2024)

 

Projeler

I-Uluslararası Araştırma Projeleri

 1. Towards better cancer care in pediatric oncology: exploring the biomarker and therapeutic potential of cancer testis antigens.

    Hamad Bin Khalifa University/QBRI; ARG01-0516-230187 (PI)

 1. Integrative application of high-resolution Single-cell ATAC and RNA sequencing in clinical decision-making of neuroblastoma patients.

    Sidra Medicine and Research Center; SDR200087 (PI)

 1. Translational Pediatric Cancer Genetics - Clinically Significant Genomic Biomarker Discovery for Immunotherapy in Neuroblastomas.

     Sidra Medicine and Research Center; SDR600163 (Lead PI), SDR400166(PI)

 1. Translational Pediatric Cancer Genetics - Clinically Significant Genomic Biomarker Discovery for Immunotherapy in CNS tumors

    Sidra Medicine and Research Center; SDR600049 (Lead PI)

 

 1. DNA methylation profiling of pediatric CNS tumors

    Sidra Medicine and Research Center; SDR600049 (Lead PI), SDR600163 (Lead PI)

 1. Characterization of undiagnosed and rare genetic disorders using genomic and phenotypic approaches to enhance diagnosis & uncover disease etiology.

    Sidra Medicine and Research Center, IRN1707012374 (co-PI)

    QNRF-NPRP10-1219-60035

II-TÜBİTAK Destekli Ulusal Projeler

 

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Başlama-Bitiş Tarihi

103S182

Araştırmacı/Uzman

Endotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Dalak ve Timüs Apoptozu Üzerine Etkileri

2003 -2004

104S279

Araştırmacı/Uzman

Sepsiste Apoptoz ve Mortalite İle İlişkisi

2005 -2008

105S336

Araştırmacı/Uzman

Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Akciğer Hasarında Klaritromisin, Montelukast ve Pentoksifilin Tedavileri Etkinliğinin Histolojik Düzeyde Araştırılması

2006 -2007

216S727

Araştırmacı/Uzman

Nude Farelerde İmatinib-Dirençli Lösemik Hücrelerin Tümörojenite Ve Yuvalanma (Homing) Potansiyellerinin İncelenmesi

2018-2019

118S505

Araştırmacı/Uzman

Pediatrik Burkitt lenfoma hastalarında dolaşımsal serbest ve ekzozomal mikroRNA ifade seviyelerinin invazif olmayan tanı biyobelirteci olma potansiyellerinin incelenmesi

2018-2019

 

 

III- DİĞER Destekli Ulusal Projeler (DPT, DEÜ-BAP vb.)

 

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Başlama-Bitiş Tarihi

DPT

Yürütücü

Prostat kanseri iğne biyopsilerinde görüntü̈ analizi ile cerrahi evrenin belirlenmesi

1998

BAP 0909.97.03.10

Yürütücü

Alkolün serebral kortikal nöronların proliferasyonu ve migrasyonuna etkisi

1997-1998

BAP

0909.98.03.16

Yürütücü

Genç yaş meme kanserlerinde mikrosatellit instabilitesi

1998-1999

BAP

Araştırmacı

Trakeoözefajiyal fistüllü özefgus atrezisinde amniotik sıvının trakea yoluyla yutulması trakea mukozasında hasar yaratır mı?

1999-2001

BAP

Araştırmacı

Yüzeyel mesane tümörlerinde c-h-ras, p53 ve mdm2 ekspresyonları

2000-2001

BAP

03.KB.SAG.075

Araştırmacı

Mekonyumun doğal içeriğinde bulunan IL-8’in gastroşizisli civciv embryolarında bağırsak hasarına etkisi

1999-2001

BAP

0909.01.03.03

Araştırmacı

Displastik nevüslerde görülen morfolojik bulguların moleküler temelinin araştırılması ve malign melanoma transformasyonu ile ilişkisinin değerlendirilmesi

2001-2002

BAP

Araştırmacı

Sıçan Endotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Kardiyak Miyosit ve Gastrointestinal Epitel Apoptozu Üzerine Etkiler

2003-2004

BAP

Araştırmacı

Hipoksik iskemik sıçan modelinde nöroglobin ekspresyonu ve nörolojik hasar ile ilişkisi

2004

BAP

Araştırmacı

Mekonyumun doğal içeriğinde bulunan IL-8’in gastroşizisli civciv embryolarında bağırsak hasarına etkisi

2002-2004

BAP

Araştırmacı

İntra-amniotik furosemid uygulamasının gastroşiziste bağırsak hasarını önlemede kullanabilirliği

2002-2004

BAP

Araştırmacı

İnguinoskrotal patolojilerin oluşumuna neden olan prosessus vaginalis kapanış defekti mekanizmalarının araştırılması

2003-2004

BAP

03.KB.SAG.006

Araştırmacı

Deneysel Olarak Retinopati Geliştirilen Farelerde D- vitamini ve A-vitamininin retinal neovaskülarizasyon üzerine etkileri

2003-2004

BAP

05.KB.SAG.074

Yürütücü

Plasentanın Erken Membran Rüptüründe Ekstravillöz Trofoblastların Biyolojik Rolü

2006-2007

BAP

13.KB.SAG.006

Araştırmacı

Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner tripsin inhibitörünün intestinal motiliteyi koruyucu etkisi

2006-2007

BAP

07.KB.SAG.023

Uzman

Nöroblastik Tümörlerdeki Bölgesel DNA Kopya Sayısı Değişikliklerinin, Allelik Dengesizliklerin Tanımlanması ve Schwann Hücresi-Nöroblastik Hücre Etkileşiminin Hücre Hattı Modellerinde Araştırılması

2007-2010

BAP

07.KB.SAG.051

Yürütücü

Patoloji Laboratuarında Kalite ve Çalışan Güvenliğinin İyileştirilmesinin Kurum Akreditasyonu ile İlişkisi

2008-2009

BAP

Uzman

Görsel mikroskopi kullanımının patoloji lisans eğitimine etkinliğinin araştırılması.

2008-2009

BAP

Uzman

Diffüz büyük B-hücreli lenfomalarda immunfenotipik ve sitogenetik olarak  alt grupların araştırılması

2009/2011

BAP

08.KB.FEN.034

Danışman

Sanal Mikroskopiye Yönelik Görüntüleme Sistemi Tasarımı

2008-2009

BAP

09.KB.SAG.050

Araştırmacı

Kronik Hipoksi ile Oluşturulmuş Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hayvan Modelinde Sağ Kalp Kateterizasyonu Aracılı Basınç Ölçümü ile VEGF (vasküler endotelyal growth faktör)  Serum, Akciğer, Kalp Doku  Düzeyi İlişkisi ve Bevacizumab Uygulamasının Buna Etkileri

2009-2010

BAP

09.KB.SAG.049

Araştırmacı

Monokrotalin ile Oluşturulmuş Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hayvan Modelinde Sağ Kalp Kateterizasyonu Aracılı Basınç Ölçümü ile VEGF (vasküler endotelyal growth faktör)  Serum, Akciğer, Kalp Doku  Düzeyi İlişkisi ve Bevacizumab Uygulamasının Buna Etkileri

2009-2010

BAP

Yürütücü

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastoma 2009 (TPOG NBL 2009) Tedavi Protokolü, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Çok Merkezli Araştırma Projesi,

2009-2014

BAP

10.KB.SAG.037

Araştırmacı

Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunda standart ve ardışık tedavinin etkinliğinin karşılaştırılması

2010-2011

BAP

Araştırmacı

Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde intersitisyel cajal hücrelerinin dağılımı

2011-2013

BAP

14.KB.SAG.039

Araştırmacı

İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı

2013-2014

BAP

13.KB.SAG.006

Araştırmacı

Gastroşizisli civciv embryolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum su ve yağ fazları

2013-2014

BAP

13.KB.SAG.064

Araştırmacı

Pediatrik ve erişkin hastalarda kolesteatom aktivitesinin proliferasyon ve anjiogeneze etkisi

2013-2014

BAP

14.KB.SAG.030

Araştırmacı

Pendrin ekspresyonunun Preeklampsi ve Gestasyonel Hipertansiyon olgularında immunohistokimyasal yöntem ile analizi

2014-2015

BAP

14.KB.SAG.039

Yürütücü

Dijital yöntemlere dayalı patolojik inceleme sürecinin tanı süresi ve doğruluğu üzerine etkisi

2015-2016

BAP

15.KB.SAG.045

Yürütücü

Hirschsprung hastalığında kantitatif morfolojik değişikliklerin dijital morfolojik ölçümü

2015-2017

KOSGEB

2016/3133

Yürütücü

Kanser tanısına yönelik tümör paneli geliştirme

2016-2017

BAP

17.KB.SAG.022

Yürütücü

RAF-MEK-ERK yolak mutasyonları: Pediatrik Langerhans hücreli histiyositozunda prognostik ve prediktif belirteçler

2017-2019

BAP

17.KB.SAG.032

Araştırmacı

Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri

2017-2018

TPOG Derneği Araştırma Projeleri Desteği

Yürütücü

 

 “Çocukluk Çağı Hodgkin Lenfomalarında Hedefli Dizileme Analizi ile Pd-L1/Pd-L2 Genleri Mutasyon Frekanslarının İdentifikasyonu”

2018-2019

BAP

20.KB.SAG.020

Yürütücü

Çocukluk çağı medulloblastomlarında moleküler alt sınıflandırma

2020-2022

BAP

20.KB.SAG.041

Yürütücü

TREG Hücrelerinin İlk Trimestir Gebelik Kayıplarında Etyopatolojik Rolü

2020-2022

BAP

20.KB.SAG.042

Yürütücü

Çocukluk Çağı Hodgkin Lenfomalarının Onkogenezinde Pd-L1 Ve İlişkili İmmunosupresif Faktör Genlerinin Ekspresyonları

2020-2022

BAP

TDK-2022-2770

Yürütücü

 Nöroblastomların Segmentasyon Derin Öğrenme Algoritmaları Kullanarak Patolojik

Görüntü Analizi ile MYCN Durumu Entegre Sınıflandırılması

2022-2024

ADEP

TSA-2023-3007

Yürütücü

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Genomik Profilleme Tabanlı Onkolojik Tedaviye Yönelik Biyobelirteç Geliştirilmesi

2023-2026

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi