Prof. Dr. Erdal Aktan

Akademik Takvim

Prof. Dr. Erdal Aktan
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Ege Üniversitesi 1983
Yüksek Lisans Tıp Ege Üniversitesi 1983
Doktora Tıp Ege Üniversitesi 1983

Akademik Unvanlar

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı: İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 2. Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği 1986-1990

Yardımcı Doçent: Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 1994-1998

Doçent: Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 1999-2000

Doçent unvanını aldığı tarih: 1998

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Dr. Bilgin Yurdakul: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Tezi. Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Oksitosin ile Doğum İndüksiyonunun Başarısını Tahmin Etmede Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri. 1998

 

 

1994-1996 Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Başkanlığı. Tıp Fakültesi. Pamukkale Üniversitesi.
1994-1995 Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürü. Pamukkale Üniversitesi, Denizli
1998-1999 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı. Pamukkale Üniversitesi, Denizli

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Aktan E, Kaleli B, Alataş E. Is there any change in the prolactin levels of nurses in the morning after night shift? Aust NZ Obstet Gyneaecol 1997;37:429-430.
 2. Kaleli B, Aktan E, Bayramoğlu H, Alataş E. Mature cystic teratoma in round ligament: case report. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. 1997;74:195-196.
 3. Kaleli B, Kaleli İ, Aktan E, Turan C, Akşit F. Antiphospholipid antibodies in eclamptic women. Gynecol Obstet Invest 1998;45:81-84.
 4. Aktan E, Kaleli B, Alataş E. Tibolone does not have sustained measurable thermogenic effect in postmenopausal womwn. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77:433-434.
 5. Aktan E, Kaleli B, Sungurtekin H. Do enopausal hot flashes have any significant effects on arterial blood gas measurements? MATURITAS 1998;29:225-227.
 6. AktanŞ, Aktan E, İnanırI, Kaleli B, Şanlı B. Reproducibility of Finn chambers nickel patch test in two different phases of ovulatory menstrual cycle. Dermatology1998;197(3):235-237.
 7. Sahiner TAktan EKaleli BOguzhanoglu A. The effects of postmenopausal hormone replacement therapy on sympathetic skin response. Maturitas 1998; 30(1):85-88.
 8. Kara IG, Duzcan F, Aktan E. Laurence-Moon-Biedl syndrome with vaginal atresia. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2002;36(5):309-311.
 9. Kaleli BAktan EGezer SKirkali G. Reperfusion injury after detorsion of unilateral ovarian torsion in rabbits. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2003;110(1):99-101.
 10. Aktan E, Bozkurt K, Ozer D, Yucebilgin S, Karadadas N, Bilgin O. The effect of mid-luteal estradiol level on the outcome of ICSI-ET cycles. Arch Gynecol Obstet. 2004;269(2):134-138.
 11. Aktan E, Bozkurt K, Ozer D, Yucebilgin S, Karadadas N, Bilgin O. Effects of coasting on the outcome of intracytoplasmic sperm injection-embryo transfer cycles. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2004;44(4):298-301.
 12. Yucebilgin MS, Aktan E, Bozkurt K, Kazandi M, Akercan F, Mgoyi L, Terek MC. Comparison of hydrosonography and diagnostic hysteroscopy in the evaluation of infertile patients. Clin Exp Obstet Gynecol. 2004;31(1):56-58.
 13. Celik O, Celik E, Yilmaz E, Celik N, Turkcuoglu I, Ulas M, Kumbak B, Aktan E, Ozerol I. Effect of ovarian stimulation with recombinant follicle-stimulating hormone, gonadotropin-releasing hormone agonist and antagonists, on follicular fluid stem cell factor and serum urocortin 1 levels on the day of oocyte retrieval. Arch Gynecol Obstet. 2013;288(6):1417-1422.

Ulusal Hakemli dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Yılmaz N, Çağlar H, Önoğlu AS, Aktan E. Vaginal Anomaliler. Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1989;27(1):43-47.
 2. Yılmaz N, Çağlar H, Önoğlu AS, Aktan E. Doğum Analjezisinde Regional Blok. Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1989;27(3):371-380.
 3. Çağlar H, Akbulut ZH, Yılmaz N, Aktan E, Kındıroğlu N. Postabortif ve Postpartum Laktasyon İnhibisyonu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.1989; 21:213-218.
 4. Çağlar H, Yeşil M, Aktan E. Left ventricular Function in Preeclamptic Pregnants. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1990; 5(1):105-108.
 5. Yılmaz N, Aydın Ç, Aktan E. Ovulasyon İndüksiyonunda Follikül Gelişiminin Ultrasonografik Takibi. GATA Bülteni. 1991; 33:883-888.
 6. Şenocak G, Gürbüz D, Onur T, Aktan E. Benign Genital Tümörlü Kadınlarla Sağlıklı Kadınların Serumlarında Bakır, Çinko ve Bakır/Çinko Oranlarının Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1992;2(2): 112-114.
 7. Aktan E, Tunakan M, Yılmaz N, Şenocak G. Ektopik Gebelikli Olguların Endometrium Örneklerinde Rastlanan Histopatolojik Bulguların Klinik Yorumu. Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1992; 30(3):410-414.
 8. Çağlar H, Aktan E, Yılmaz N, Şenocak G. Radionüklid Histerosalpingografi ile Fonksiyonel Tubal Açıklığın Değerlendirilmesi. Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1992; 30(3):474-477.
 9. Aktan E, soylu F, Yılmaz N,Önoğlu A. Over ve Sigmoid Kolona Penetre Bir Rahimiçi Araç. İzmir SSK Tepecik Hastanesi Dergisi. 1992;2(3):319-322.
 10. Çağlar H, Aydın Ç, Aktan E. Ovulasyon İndüksiyonunda Ultrasonografi. Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1993;31(1):64-66.
 11. Pahalı C,Aktan E, Soylu F, Yılmaz N, Gelal F,Aka E. Postterm Gebeliklerin İzlenmesinde Fetal Biyofizik Profil Skorlaması ve Maternal Serum Östriol Düzeyinin Önemi. Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1993;31(2):201-207.
 12. Aktan E, Soylu F, Aktan H, Tosun S. Ağır Preeklampsi ve Eklampside HELLP ve Eksik Kombinasyonlarının Görülme Sıklıkları. Kadın Doğum Dergisi-Medial. 1993;9(2):93-96.
 13. Yılmaz İ, Aktan E, Soylu F, Tosun SB. Preeklampside Tiroid Fonksiyon Değişiklikleri ve Fetal Prognostik değeri. Perinatoloji Dergisi. 1993;1(4):236-240.
 14. Aktan E, Soylu F, Aktan H. Vinblastin, Bleomycin ve Cisplatin Kombinasyonu ilke Tedavi Edilmiş İki Endodermal Sinus Tümörü Olgusu. Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1993;31(4):508-511.
 15. Akıllılar Ç, Taneli F,Atay A, Aktan E, Erciyas F. Anne ve Kordon Kanı Serum Kalsiyum, Magnezyum, Albumin, Alkalen Fosfataz Düzeyleri, Yeni Doğanın Boy ve Kilo Değerleri Arasındaki Etkileşimler. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1993; 3:8-12.
 16. Aktan E, Yılmaz İ, Tosun SB, Soylu F, Hatipoğlu DY. Stage I Endometrium Adenokarsinomunda Tümör Grade’i ile Myometrial İnvazyon Derecesinin Karşılaştırılması-36 Olgu. Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1994; 32(1):1-4.
 17. Tosun SB, Aktan E,Soylu F, Yılmaz İ. Pelvik Malignansilerde Preoperatif Trombositoz Bulgusunun Tanısal değeri ve Yüksek CA-125 Düzeyi Bulgusu ile Karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi-Güneş. 1994; 10(1):29-32.
 18. Uz F, Aktan E, Eruçman F, Soylu F. Sık Rastlanan Vaginit Tiplerinde Vaginal pH Değerleri. Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler dergisi. 1995;6(2):98-100.
 19. Soysal ME, Aktan E, Doğan M, Kaleli B, Alagöz H. Vulvar Liposarkoma:Olgu Sunumu. Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler Dergisi. 1995;6(2):101-103.
 20. Taneli F, Akıllılar Ç, Aktan E, Erciyes F. Anne ve Kordon Kanı Serum Çinko, Bakır ve Demir Düzeylerinin Yeni Doğanda Boy ve Kiloya Etkileri. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1995;3:5-12.
 21. Aktan E, Akıllılar Ç, Yılmaz N. Sınırlı Hacimde ]ekstroz Solusyonu İçinde Oksitosin İnfüzyonunun Maternal ve Kordon Kanında Serum Sodyum Düzeylerine Etkisi. Dicle Tıp Dergisi. 1995;22:1-5.
 22. Aktan E, Soysal ME, Kaleli B, Alataş E, Acar K. An Infant with Fetal Warfarin Syndrome, Dandy-Walker Malformation and Hydrocephalus After the Maternal Use of Warfarin Sodium. Turkish Journal of Medical Sciences TÜBİTAK 1996;26:405-407.
 23. Aktan Ş, Aktan E, Gürsoy M. 1993-1995 Yılları Arasında İzlenen 116 Sifiliz Olgusunun Değerlendirilmesi. TÜRKDERM Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1996;30:133-136.
 24. Aktan E, Soysal ME, Kaleli B, Alataş E, Yurdakul B. Dismenore ve Kronik Nonsiklik Pelvik Ağrılı Olgularda Laparoskopik Uterin Sinir Ablasyonu Sonuçları. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1996;3:87-90.
 25. Aktan E, Soysal ME, Çallı N, Düzcan E. Plasmin İnhibitörü Aprotinin’in Rat Modeli Üzerinde Ovulasyona Etkisinin Araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1996;2(1)42-45.
 26. Soysal ME, Aktan E. Adneksial Kitlelerde Operatif Laparoskopi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1996;2(1):46-51.
 27. Çallı N, Alataş E, Aktan E, Düzcan E. PAP Smear Kalitesinde Tek veya Çift Lama Örnek Almanın Rolü. Türk Patoloji Dergisi. 1996;12:24-26.
 28. Kaleli B, Kaleli İ, Aktan E, Yurdakul B, Akşit F. Gebelerde Rubella ve Sitomegalovirus Enfeksiyonu. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection). 1997; 11(4): 325-327.
 29. Kaleli B, Aktan E,Soysal ME, Alataş E, Kaleli İ. Tibolonun Lipid Profili Üzerine Etkisi. Türkiye Tıp Dergisi. 1996;3:235-237.
 30. Kaleli B, Gezer S, Aktan E, Köseoğlu M, Alataş E, Töre İR. Premenstrual Sendromda Serum Çinko ve Bakır Düzeyleri. Türk fertilite Dergisi. 1997;1:44-48.
 31. Aktan Ş, Aktan E, Kaleli B, Şanlı B. Hirsutismusta Lipid Proflleri. TÜRKDERM Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1997;31:117-119.
 32. Aktan E, Alataş E,Kaleli B, Soysal S,Tüzün C. Mikst Gonadal Disgenezi.:Olgu bildirisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 1997;11:182-184.
 33. Aktan E, Kaleli B, Demirkan N, Tuncay L, Neşşar M. . Rektosigmoid Muskuler Tabaka ve Ekstrensek Yüzeyel Ureteral Tutulum Gözlenen Bir Endometriosis Olgusu. Türk Fertilite Dergisi. 1997;3:220-224.
 34. Kaleli B, Kaleli İ, Aktan E, Özen N, Akşit F. Gebelerde ve Bebeklerin Kordon Kanlarında HbsAg. Perinatoloji Dergisi. 1997;5:42-44.
 35. Kaleli B, Alataş E, Aktan E. Diabetes İnsipidus ve Gebelik (Olgu Sunumu). Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 1997; 11:123-125.
 36. Kaleli B, Kaleli İ, Aktan E, Akalın H, Akşit F. Gebelerde Toksoplazma IgG ve IgM Seropozitifliği. Türkiye Parazitololoji Dergisi. 1997; 21(3):241-243.
 37. Kaleli B, Kaleli İ, Aktan E. Postpartum Maternal Trombosit sayısı. Türkiye Tıp Dergisi. 1997; 4(4): 225-227.
 38. Kaleli B, Keskin A, Aktan E, Sermez Y, Soysal S, Soysal ME. Anne ve Yenidoğan Demir Deposu Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi. 1997; 3:145-147.
 39. Kaleli B, Aktan E, Yalçın N, Yurdakul B, Soysal ME. Onsekiz Haftalık Gebede Plasenta Akreataya Bağlı Uterin Rüptür: Olgu Sunumu. T Klin Gynecol Obst 1998; 8:51-53.
 40. Rota S, Aktan Ş, Aktan E. Serum Prostat Spesifik Antijen Seviyeleri Hirsutik Kadınlarda Androjen Hipersensitivite Göstergesi Olabilir Mi? TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 1998; 2:70-73.
 41. Cinbiş M, Düzcan F, Ergin H, Bostancı İ, Aktan E, Küpelioğlu M, Akşit MA. Atipik Yüz Bulguları Olan Bir Hidrosefali Olgusu: Walker-Warburg Sendromunun Ağır Bir Formu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.1998; 4:233-235.
 42. Güven MA, Aktan E, Bozkurt K. The 100 Gram Oral Glucose Tolerance Test Results in Twin and Single Pregnancies After ART. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet 2005;15: 281-285.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1. Kaleli B, Aktan E, Soysal ME, Alataş E, kaleli İ. The effects of tibolone on lipid profile. International congress on “recent advances controversies in reproductive endocrinology, infertility, assisted repreductive Technologies, gynecologic endoscopy, and new diagnostic Technologies in gynecology. May 15-19, 1996, İstanbul, Turkey.
 2. Kılıç I, Ergin H, Yurdakul M, Aktan E, Yurdakul B, Akşit MA. The effects of oxytocin and ]extrose infusions on neonatal bilirubin levels. 4th Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Counytries.21-25 Eylül 1997, Bakü- Azerbeycan.
 3. Kaleli B, Aktan E, Soysal S, Soysal ME. Umbilical artery pH and blood gas determinations in delayed samplings represent the birth time values. Turkish- Hellenic Scientific Meeting on Materno- Fetal Medicine and Reproductive Sciences. 9-12 ekim 1997, Nevşehir.
 4. Aktan E, Düzcan F, Kara Gökalan İ, Bostancı İ, Kaleli B, Soysal S, Soysal ME. Vaginal atresia and cervical dysgenesis in Bardet-Biedl Syndrome. International Congress on Ovulation Induction and Menopause ’98. Recent Advances. May 20-24, 1998, Side, Antalya, Turkey.
 5. Aktan Ş, Aktan E, İnanır I, Kaleli B, Şanlı B. Nickel Patch test Reactivity in The Menstrual Cycle. International Congress on Ovulation Induction and Menopause ’98. Recent Advances. May 20-24, 1998, Side, Antalya, Turkey.
 6. Şahiner T, Aktan E, Kaleli B, Oğuzhanoğlu. The effect of postmenopausal HRT on sympathetic skin response. . International Congress on Ovulation Induction and Menopause ’98. Recent Advances. May 20-24, 1998, Side, Antalya, Turkey.
 7. Aktan E, Bozkurt K, Ozer D. Effect of zona thinning size on implantation and pregnancy rates. P-369. Poster presentation. European Society of Human Reproduction and Embryology. 18th Annual Meeting, Vienna, July 1-3, 2002. Human Reproduction, Volume 17 Abstract Book 1, pp.127-128.
 8. Aktan E, Bozkurt K, Ozer D, Yucebilgin MS, Karadadas N, Bilgin O. Effect of coasting on the outcome of ICSI-nembryo transfer cycles. 19th ESHRE Annual Meeting, Madrid 29 June-2 july 2003. Human Reprod 2003; 18 (Supp. 1) Abstract Book, P-387, pp.xviii131-132.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1. Çağlar H, Aktan E, Yılmaz N, Şenocak G. Rodionüklid histerosalpingografi ile tubal açıklığın değerlendirilmesi. Günümüzde İnfertilite. 9-11 Kasım 1989, Antalya.
 2. Yılmaz N, Soylu F, Aktan E, Akbulut Z. Stage I endometrium kanserinde (adenokarsinom) tümör grade’i ile myometrium invazyon derecesinin karşılaştırılması. 3. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. Mezuniyet sonrası eğitim semineri. 28-31 Mayıs 1992, Antalya.
 3. Taneli F, Akıllılar Ç, Aktan E, Erciyas F. Anne kordon kanı serum çinko bakır ve demir düzeylerinin yenidoğanda boy ve kiloya etkileri. 12. Ulusal Biyokimya Kongresi. 13-16 Nisan 1994, İstanbul.
 4. Kaleli B, Çağlar T, Turan C, Aktan E, Karaşahin E, Gökmen O. Grandmultiparitenin perinatal risk açısından değerlendirilmesi. 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 16-19 Nisan 1996, Ankara.
 5. Aktan E, Kaleli B, Alataş E, Soysal S, Soysal ME. İnfertil kadınlarda diagnostik laparoskopinin katkısı. 2. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya.
 6. Kaleli B, Aktan E, Yalçın N, Yurdakul B, Soysal ME. Onsekiz haftalık gebede plasenta akreataya bağlı uterin rütür. Vaka takdimi. 2000’e 3 kala 4. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 9-12 Eylül 1997, Ankara.
 7. Cinbiş M, Düzcan F, Ergin H, Bostancı İ, Aktan E. Annesinde unilateral renal agenezi olan bir hidransefali olgusu. XLI. Milli Pediatri Kongresi. 27-30 Haziran 1997, Van.
 8. Kaleli İ, Kaleli B, Aktan E, Akşit F. Hasta tarafından alınan vaginal örneklerin vaginal enfeksiyonların tanısındaki değeri. FEMS Symposium June 10-13, 1998.
 9. Rota S, Aktan Ş, Aktan E, Şanlı B. Serum prostat spesifik antijen düzeyi hirsutizmde androjen hipersensitivitesinin belirteci midir?17. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 19-24 Ekim 1998, Kuşadası.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 1. Aktan E, Demirol A, Gurgan T. Depot GnRH Agonists In Gonadotropin Induced Cycles. In: Manual of Ovulation Induction. First Edition. Ed: Allahbadia G. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, New Delhi, 1999, pp.167-170.
 2. Demirol A, Aktan E, Gurgan T. Current Immunological Assays: Are they Enough to Uncover the Supposed Immune Causes for Assisted Reproduction Failure? In: The Art and Science of Assisted Reproductive Techniques (ART). Eds: Allahbadia G, Basuray R, Merchant R. Taylor and Francis, London, 2004, pp. 293-296.
 3. Demirol A, Aktan E, Gurgan T. When To Cancel A Donor Egg IVF Cycle? In: Contemporary Perspectives on Assisted reproductive Technology. Eds. Allahbadia GN, Merchant R. Elsevier, New Delhi, 2006, pp. 77-79.

Türkçe Olarak Basılan Kitaplarda Yazılmış Olan Bölümler:

 1. Aktan E. Yumurta Toplama İşlemi (OPU). Yardımcı Üreme Teknikleri. Temel klinik ve embriyolojik uygulamalar Kitabında. Ed. Çelik Ö. Nobel Kitabevi. 2011, Adana, pp. 365-374.
 2. Aktan E, Çelik Ö. Embriyo Transferinde Başarıyı Etkileyen Faktörler. Yardımcı Üreme Teknikleri. Temel klinik ve embriyolojik uygulamalar Kitabında. Ed. Çelik Ö. Nobel Kitabevi. 2011, Adana, pp.401-408.
 3. Aktan E. Kök Hücrelerin Endometriozis gelişimindeki Rolü.Endometriozis Etyoloji ve Klinik Yönetim Kitabında. Eds. Çelik Ö, Attar E, Ünlü C, Çalışkan E. Akademisyen Tıp Kitabevi, 2015, Ankara, pp.261-270.
 4. Aktan E. Luteal Faz Desteği. TSRM IVF Embriyoloji Rehberi 2005 Kitabında. Ed. Pabuççu R, 2005, pp. 98-100.

Uluslararası kitap bölümü çevirileri:

 1. Aktan E. Yardımla Üreme Tekniklerinde Devrim. Geleneksel Çin Tıbbının İnfertil Çiftlerinin Tedavisinde Etkisi. Bölüm Yazarları: Magarelli PC, Cridennda DK, Colen M. İnfertilite ve Yardımla Üreme teknikleri Kitabında. Çeviri Eds. Gürgan T, Çiçek N, Demirol A, Pabuççu R, Tavmergen E. Güneş Tıp Kitabevleri, Ayrıntı Basımevi, Ankara, 2012, pp. 576-603.

Uluslararası kitap çevirileri:

 1. WHO Laboratuvar El Kitabı. İnsan Semeni Ve Sperm- Servikal Mukus Etkileşimi Değerlendirilmesi. 4. Baskı. Çeviri Eds. Günalp S, Aktan E, Yücel A. Tıp Teknik Kitabevi, Ankara, 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 1. TSRM Üyeliği
 2. Üreme Tıbbı Ve Cerrahisi Derneği Üyeliği
 3. Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Üyeliği

Eğitimler:

29.09.1999-29.03.2000 Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası
2000-2019 Halen Tüp Bebek Merkezlerinde Kadın Doğum Uzmanı ve Sorumlu Hekim olarak Görev yaptım
27-28.03.2010 Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu
12-18 Mayıs 2000 Probleme Dayalı Öğrenim Kursu
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi