Prof. Dr. Ender Levent

Akademik Takvim

Prof. Dr. Ender Levent
Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları

Uzmanlık Alanı: Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Derece  

Bölüm/Program

Üniversite  

Yıl  

Lisans-Y.Lisans

Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi

1985-1991

Uzmanlık

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Gazi Üniversitesi

1992-1998

Doçentlik

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Maltepe Üniversitesi

2012- 2017

Profesörlük

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Maltepe Üniversitesi

2017- 2022

Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı): İngilizce (Aralık-2010 ÜDS Sınavı puanı:80)

Görev Unvanı  

Görev Yeri

Yıl  

Arş.Gör.Dr.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

1992-1998

 

Öğrt.Gör.Dr.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

2004-2006

Dr.Öğr.Üyesi

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

2006-2012

Doçent Dr.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

2012-2017

Profesör Dr.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

2017-2022

Projelerde Yaptığı Görevler:

1- Ulusal Uyku Epidemiyolojisi (Günlük yaşam, sağlık ve uyku alışkanlıkları) Araştırması Bölge sorumlusu. 

(Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından yürütülen bir projedir; 21.05.2010 tarihinde saha çalışmaları başlamıştır. “Prevalence of sleep disorders in the Turkish adult population epidemiology of sleep study (Sleep and Biological Rhythms 2015;13:298-308)” başlığı ile yayınlanmıştır.)

İdari Görevler:  

 1. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı (Ocak 2006-Ocak 2010), (04.01.2017- Temmuz 2022)
 2. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem-III Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu Başkanı (Nisan 2005-Eylül 2007) (Eylül 2007-Eylül 2012) (Eylül 2018-Temmuz 2022)
 3. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yerel Etik Kurulu’nda Klinisyen Üye (Aralık 2006Aralık 2009)
 4. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Yrd.Doç. Üyesi (Nisan 2009- Mart 2012)
 5. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (Yrd.Doç Üye: Haziran 2009Mart 2012, Doç.Üye: Ocak 2013 - 16.10.2017)
 6. Maltepe Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyesi (Aralık 2009- Temmuz 2022)
 7. Maltepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu Üyesi (Mayıs 2010-Aralık 2010)
 8. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Stajlardan Sorumlu Öğretim Üyesi (Kasım 2010Temmuz 2022)
 9. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcısı (Aralık 2010- Ağustos 2011)
 10. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Klinisyen Üyesi (Şubat 2011- Haziran 2016)
 11. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Değerlendirme ve Teşvik Komisyonu Üyesi (Ekim 2011- Aralık 2014)
 12. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı (Nisan 2012-17.12.2012)
 13. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (24 Kasım 2014-12 Temmuz 2021)
 14. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Komisyonu Üyesi (16.12.2015-23.05.2016)
 15. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Müfredat Kurulu Üyesi (11.05.2016-25.08.2017)
 16. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Kurulu Üyesi (23.05.2016- 25.08.2017)
 17. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı (15 Haziran 2016- 25.08.2017)
 18. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu Üyesi (21.06.2016- 25.08.2017)
 19. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Kurulu Üyesi (21.06.2016- 25.08.2017)
 20. Maltepe Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği (Ekim 2016- Ekim 2017).

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Yok

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: “Genç erişkinlerde akciğer tüberkülozuna karşı BCG aşısının koruyucu etkinliği” (Danışman: Prof.Dr. Numan Nadir Ekim, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.,1998) (Tez No: 70136)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

1-“Obstrüktif uyku apne sendromu ve obezite arasındaki ilişkinin vücut kitle indeksi, bel çevresi ve boyun çevresi ölçümleri gibi standart antropometrik obezite indeksleri ile incelenmesi”

 (Araştırma Görevlisi Dr. Akın Cem Soylu’nun tıpta uzmanlık tezi,

 T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.,2009-2010) (Tez No: 267987)

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Yok.

Aldığı Sertifikalar:

Mesleki Gelişim Kursları

 

1-Girişimsel bronkoskopi kursu (Toraks Derneği 2. Bahar Toplantısı, 9-13.4.1997)

 

2-Uykuda solunum bozuklukları kursu (Toraks Derneği Ankara Şubesi ve Uyku

Bozuklukları Çalışma Grubu, 24.11.2000)

 

3-Terapötik bronkoskopi kursu: Bronkoskopik lazer rezeksiyonu ve silikon stent yerleştirilmesi (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 23-24.5.2003)

(Türkiye’de Dr. J F Dumon ‘un katılımıyla düzenlenen teorik ve pratik uygulamalı ilk terapötik bronkoskopi kursu)

 

4-The postgraduate course of interventional pulmonology (17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, 29.8.2003)

 

5-Mekanik ventilasyon kursu (Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23.4.2008)

 

6-Bronkoskopi ve girişimsel toraks ultrasonografisi kursu (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi, 17.10.2009, İzmir)

 

7-Polisomnografi ve diğer tanı yöntemleri kursu (Türk Uyku Tıbbı Derneği 10. Ulusal Kongresi, 9.12.2009, Antalya)

 

8-Kemoterapi uygulama pratiği kursu (Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 5.5.2010, İstanbul)

 

9-Solunum hastalıklarında evde bakım kursu (Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi (13.4.2011, Antalya).

 

10-Diffüz parankimal akciğer hastalıkları kursu (Türk Toraks Derneği Okulu; 21.01.2012, İstanbul)

 

11-Olgularla erişkinlerde kistik fibrozis kursu (Türk Toraks Derneği, 22.02.2015, İstanbul)

 

12-Pulmoner hipertansiyon kursu (Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi, Klinik Sorunlar Çalışma Grubu, 20.02.2016, İstanbul)

 

13-Bronkoskopi ve EBUS simülasyon uygulamalı “BRONCOS PROJESİ” eğitim kursu

(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EğitimAraştırma Hastanesi, 8-11.06.2016, İstanbul)

 

14-Çocukluktan erişkine kistik fibrozis kursu (Türk Toraks Derneği, 26.05.2019, İstanbul)

 

Araştırmacı Gelişim Kursları

 

1-Bilimsel araştırmalarda protokol geliştirme ve bilimsel makale yazımı kursu (Toraks Derneği 3. Bahar Toplantısı, 10-14.4.1999)

 

2-Solunum hastalıklarında deneysel hayvan çalışmaları kursu (Toraks Derneği Ulusal

Akciğer Sağlığı Kongresi, 9-13.4.2000)

 

3-Tıpta araştırma düzenlenmesine genel bir bakış kursu (Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, 24.4.2002)

 

4-Göğüs hastalıklarında araştırma yöntemleri olarak hayvan çalışmaları, solunum hücre biyolojisi ve genetik çalışmalar kursu (Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25.4.2007)

 

5-Klinik araştırmalarda etik yaklaşım kursu (Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 15-17.10.2008, Ankara)

 

6-Respiratory investigators GCP (Good Clinical Practice) certification programme

(Novartis Pharma Development Learning, 26-27.2.2009, İstanbul)

 

7-Klinik araştırmalarda doğru uygulama esasları paylaşım programı (AkademiKA-Sanofi Aventis, 6-8.3.2009, İstanbul)

 

8-I. Kök hücre kursu (Türkiye Bilimler Akademisi, 25-26.6.2010, Ankara)

 

9-III. Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim kursu (Araştırıcılar için, kategori B; T.C. Yeditepe Üniversitesi, 11-21.10.2010, İstanbul)

 

10-Klinik epidemiyoloji kursu (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi, 20.10.2010, Antalya)

 

11-II. Kök hücre kursu (Türkiye Bilimler Akademisi, 24.6.2011, Ankara)

 

12-Editör gözüyle makale değerlendirme kursu (Koç Üniversitesi Hastanesi, Türk Toraks Derneği, KLİMİK; 31.01.2015, İstanbul)  

 

13-Mikroskop teknolojileri eğitimi (Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi, 7.4.2015, İstanbul)

 

14-Akım sitometrisi uygulamalı oturumu (Workshop) (Maltepe Üniversitesi ve Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği, Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi,

18.11.2016, İstanbul)

 

Eğitici Gelişim Kursları

 

1-Eğiticinin eğitimi sertifika programı (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 7-22 Mayıs

2011, İstanbul)

 

2-Eğitici gelişim etkinliği (TTB STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu, 08.06.2013, Ankara)

 

3-Temel eğitim becerileri programı (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi A.D.,

19-20.03.2015, 26-27.03.2015, 16-17.04.2015, İstanbul)

 

4-Stratejik plan hazırlama çalıştayı (3gün) (Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama

Sistemi Eğitim Departmanı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20-22 Haziran 2016, İstanbul)

 

5-Eğiticinin eğitimi kursu (5 gün) (Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi Eğitim Departmanı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2 Mayıs-3 Haziran 2016, İstanbul)

 

Diğer Kurslar

 

1-Sosyal medya okuryazarlığı eğitimi (Habitat Derneği ve Microsoft, 4 Mayıs 2017, İstanbul)

 

2-Girişimciler için Hukuk-Startup Hukuku (Startup Hukuku, 101 Online Kurs, 14 Eylül 2018, Udemy)

 

3-Girişimcilik ve fırsatlar toplantısı (Maltepe Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (MÜGİM), Maltepe Üniversitesi, 21 Aralık 2018, İstanbul)

 

4-Fikri mülkiyet haklarının ceza hukuku açısından korunması semineri (Maltepe

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Mart 2019, İstanbul)

 

5-Sağlık alanında ürün ve teknoloji geliştirme süreci eğitimi, (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 13-15 Eylül 2019, Ankara)

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. G.Gürsel, E.Levent, C.Öztürk, A.Karalezli. Hospital based survey of lung cancer in Turkey, a developing country, where smoking is highly prevalent. Lung Cancer 1998;21:127-132.

 

A2. E.Levent, H.Posacıoğlu. A rare case of Horner’s syndrome: subclavian artery aneurysm. Respiration 2001;68:620.

 

A3. S.Atış, B.Tutluoğlu, E.Levent, C.Öztürk, A.Tunacı, K.Şahin, A.Saral, İ.Oktay,  A.Kanık, B.Nemery. The respiratory effects of occupational polypropylene flock exposure. European Respiratory Journal 2005;25:110-117.

 

A4. G.Karaağaç, E.Levent, N.Sarıman, S.Şimşek, Ş.Güney, Y.Karakoca. Repetitive endoscopic laser treatments for palliation of lung malignancies. Journal Of Bronchology (& Interventional Pulmonology) 2005;12(1):20-22.

 

A5. N.Sarıman, E.Levent, F.B.Aksungar, A.C.Soylu, O.Bektaş.Homocysteine levels and echocardiographic findings in obstructive sleep apnea syndrome. Respiration 2010;79(1):38-45. 

 

A6. N.Sarıman, E.Levent, R.Cubuk, Ş.Yurtlu, F.B.Aksungar. Bronchial hyperreactivity and airway wall thickening in obstructive sleep apnea patients. Sleep and Breathing 2011;15(3):341-350.

 

A7. E.Levent, N.Sarıman. Analysis of obstructive sleep apnea patients with "sawtooth sign" on the flow-volume curve. Sleep and Breathing 2011;15(3):357-365.

 

A8 N.Yaylı, G.Dabak, E.Levent, A.Saygı, F.Aksoy. Akciğer malignitesi tanısında bronkoskopik dar bantlı görüntüleme tekniği. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2012;20(4):812-819.

 

A9. A.C.Soylu, E.Levent, N.Sarıman, Ş.Yurtlu, S.Alparslan, A.Saygı. Obstructive sleep apnea syndrome and antropometric obesity indexes. Sleep and Breathing 2012;16(4):1151-1158.

          

A10. N.Sarıman, Ö.Koca, Z.Boyacı, E.Levent, A.C.Soylu, S.Alparslan, A. Saygı. Microscopic bilateral posterior cordotomy in severe obstructive sleep apnea syndrome with bilateral vocal cord paralysis. Sleep and Breathing 2012;16(1):17-22. 

 

A11. E.Levent, N.Sarıman. Geriatrik hastalarda obstrüktif uyku apne sendromu. Türk Geriatri Dergisi2012;15(2):179-187.

 

A12. Y.Düzgün, A.Saygı, E.Levent, H.Ö.Yılmaz, H.Köksal, A.C.Soylu, C.A.Kutlu. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin altıncı ve yedinci TNM evreleme sistemlerine göre karşılaştırılması. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2012;20(3):536-543.

 

A13. N.Sarıman, E.Levent, N.A.Yener, A.Örki, A.Saygı. Lung cancer and pregnancy. Lung Cancer 2013;79(3):321-323.

 

A14. M.M.Atasoy, N.Sariman, E.Levent,R.Çubuk, Ö.Çelik, A.Saygi, I.Atasoy,S.Şahin. Nonsevere acute pulmonary embolism: prognostic CT pulmonary angiography findings.J Comput Assist Tomogr. 2015 Mar-Apr;39(2):166-70. 

 

A15. A.U.Demir, S.Ardıç, H.Fırat, D.Karadeniz, Murat Aksu, Z.Z.Uçar, S.Sevim, F.Özgen, H.Yılmaz, O.İtil, Y.Peker, F.Aygül, S.Kıran, S.Celbal, Z.Cepni, M.Aközer, TAPES İnvestigation Committee (E.Levent, ...). Prevalence of sleep disorders in the Turkish adult population epidemiology of sleep study. Sleep and Biological Rhythms 2015;13:298-308.

 

A16. B.Öngen İpek, E. Akduman Alaşehir, M.E. Sitar, E. Levent, A. Orki

Idiopathic chylothorax in geriatrics: the oldest case report so far. Turk J Biochem 2018; 43(5): 564–567.

 

A17. Gemicioglu B, Bayram H, Cimrin A, Abadoglu O, Cilli A, Uzaslan E, Gunen H, Akyildiz L, Suerdem M, Ozlu T, Misirligil Z., (The ASKO Study Group consisted of the following centers (listed according to the number of patients enrolled): Gulden Bilgin, Ankara; Ahmet Cemal Pazarli, Kahramanmaraş; Fatma Toksoy, Trabzon; Mahmut

Recper, Rize; Selma Altun, Trabzon; Semih Aganoglu, Rize; Hayrullah Golen, Sivas; Pelin

Duru Cetinkaya, Adana; Neslihan Ozcelik, Trabzon; Ece Kaya, Manisa; Pinar Mutlu,

Artvin; Aysegul Baysak, Izmir; Kahraman Sahin, Tekirdağ; Yavuz Havlucu, Manisa;

Ayhan Gulsoy, Trabzon; Nilgun Yilmaz Demirci, Ankara; Ebru Celik, Ordu; Levent Cem

Mutlu, Tekirdağ; Munevver Mertsoylu Aydin, Kayseri; Ahmet Akin, Sakarya; Ege Gulec

Balbay, Duzce; Gokhan Asal, Antalya; Gulhan Bogatekin, Diyarbakir; Sevilay Cicek,

Istanbul; Serife Torun, Konya; Yavuz Alp Yalcin, Izmir; Yildiz Ucar, Diyarbakır; Adem

Yilmaz, Adana; Begum Kocar, Istanbul; Behiye Akkalyoncu, Ankara; Bilun Gemicioglu,

Istanbul; Dilek Saka, Ankara; Emrah Batmaz, Igdir; Funda Senel, Istanbul; Hasan Ergen,

Giresun; Ibrahim Kilic, Ankara; Mecit Suerdem, Konya; Mustafa Dundar Temelli,

Çanakkale; Mustafa Faysal Baysal, Adana; Nazire Ucar, Ankara; Nurdan Kokturk, Ankara;

Ozlem Olgunus, Adana; Serdar Polat, Diyarbakır; Utku Tapan, Karaman; Umit Ozbek,

Muğla; Zeynep Bozkurt, Alanya; Aysel Talan, Nevsehir; Ayse Cosar, Sivas; Fatih Turan,

Kocaeli; Kezban Yorukoglu, Balıkesir; Mehmet Altunisik, Malatya; Omur Aydin, Ankara;

Seval Acar, Usak; Canan Bol, Kayseri; Ozcan Avci, Bursa; Sevtap Gulgosteren, Ankara;

Aysegul Calli, Konya; Fatma Ciftci, Ankara; Hur Isguder, Tokat; Yeliz Karakan,

Gaziantep; Zeki Yildirim, Bursa; Mine Onal, Ankara; Orhan Akkaya, Tarsus; Zafer Hasan Ali Sak, Sanliurfa; Banu Altoparlak, Istanbul; Erkan Yildirim, Tekirdağ; Goksel Saygin,

Adana; Gul Seyda Keskin, Istanbul; Kamil Ozdemir, Bilecik; Mehmet Hakan Bilgin, Van;

Suleyman Kalan, Isparta; Toros Ziya Selcuk, Ankara; Ayse Dalli, Diyarbakir; Murat Avsar,

Kahramanmaraş; Didem Katar, Ankara; Ozgur Ince, Samsun; Ayla Kocatepe, Istanbul;

Nesrin Yontem Gok, Konya; Tuba Kiratli Karakaya, Kütahya; Yalcin Dutkun, Aksaray; Esin

Polat Yenturk, Istanbul; Hakan Koca, Izmir; Ismail Hanta, Adana; Nesrin Sariman,

Istanbul; Oznur Abadoglu, Sivas; Ayse Bahadir, Istanbul; Tulay Yarkin, Istanbul; Engin

Kirmizigul, Tunceli; Gulper Ozturk, Izmir; Hayrettin Gocmen, Bursa; Ilke Evciler, Izmir; Aysenaz Taskin Ozcan, Ankara; Ender Levent, Istanbul; Esat Hayat, Gumushane;

Murat Sezer, Istanbul; Sabri Serhan Olcay, Kütahya; Sule Tas Gulen, Mardin; Yurdanur

Sahin, Alanya; Fusun Fakili, Adiyaman; Metin Tek, Antalya; Nigar Halis, Istanbul; Ayse

Gul Oney Kurnaz, Sanliurfa; Esma Ozturk, Denizli; Firdevs Kervan, Ankara; Huseyin

Beyazit, Elazığ; Zeynep Atam Tasdemir, Istanbul; Evsen Coskun, Muğla; Ahmet Oguz

Aktas, Istanbul; Aysenur Eroglu, Istanbul; Bahri Temuray, Osmaniye; Cenk Babayigit,

Hatay; Suna Akbulut, Afyon; Aylin Celikhisar, Izmir; Aysun Sengul, Kocaeli; Goksel

Bahadir, Istanbul; Hakan Celikhisar, Izmir; Kemal Can Tertemiz, Izmir; Zehra Dilek Kanmaz, Istanbul; Hakan Altinbas, Antalya; Hulya Koksal, Kirikkale; and Sule Kaya, Bayburt.).

 

Asthma control and adherence in newly diagnosed young and elderly adult patients with asthma in Turkey. J Asthma. 2019;56(5):553-561. 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. N.N.Ekim, E.Levent, O.Köktürk, C.Küsmez. A retrospective analysis in cases with primary pulmonary tuberculosis. Tubercle and Lung Disease 1995;76(Suppl.2):52. (Bildiri No:066-PA10).

Conferance on Global Lung Healt and the 1995 Annual Meeting of the IUATLD / UICTMR (9-12 Eylül 1995, Paris).

 

B2. C.Öztürk, E.Levent, G.Gürsel, E.Ilgıt. Treatment of malignant obstruction of the superior vena cava with the self-expanding metal stent. European Respiratory Journal

1996;9(Suppl.23):316, (Bildiri No: P1981)

European Respiratory Society Annual Congress (7-11 Eylül 1996, Stockholm).

 

B3. C.Öztürk, E.Levent, G.Gürsel, Ö.Ataoğlu, H.Fırat. Malignant fibrous histiocytoma of mediastinum-Report of a case with invasion to sternum and ribs. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:235, Bildiri No: P1462).

          European Respiratory Society Annual Congress (7-11 Eylül 1996, Stockholm).

 

B4. C.Öztürk, H.Fırat, G.Gürsel, E.Levent. Alfentanyl versus midazolam during bronchoscopy. European Respiratory Journal Abstracts, (Sayfa:385, Bildiri No: P2435)  European Respiratory Society Annual Congress (20-24 Eylül 1997, Berlin).

 

B5. G.Gürsel, E.Levent, C.Öztürk, A.Karalezli. Smoking prevalence and it’s relationships with pathology in male and female patients with lung cancer. European Respiratory Journal Abstracts, (Sayfa:330, Bildiri No: P2138).

          European Respiratory Society Annual Congress (20-24 Eylül 1997, Berlin).

 

B6. M.Şener, E.Levent, T.Tatlıcıoğlu. Measurement of quality of life in COPD patients by “St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ)”. European Respiratory Journal Abstracts, (Sayfa:345, Bildiri No: P2248).

          European Respiratory Society Annual Congress (19-23 Eylül 1998, Cenevre).

 

B7. E.Levent, AC Soylu, N. Sarıman, Ş. Yurtlu, S. Alparslan , A. Saygı. Evaluation of the relations between the obstructive sleep apnea syndrome and obesity by Standard antropometric obesity indexes. (Tematik poster; Bildiri No: P56)

European Respiratory Society Annual Congress (24-28 Eylül 2011, Amsterdam).

 

B8. L.Ç.Onar, B.Erden, U.Filizcan, E.Levent, N.Sarıman, S.Alparslan, A.Saygı, H.Arbatlı.

Obstructive sleep apnea as a risc factor for aortic aneurysm and dissection. (OP-294).

8. International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (01-

04.03.2012, Antalya).

 

B9. A.K. Kaplan, E.Levent. A rare case of pneumomediastinum due to prolonged use of N95 facemasks during the COVID-19 Pandemic. (OP). 

VII. International Conference on Covid-19 Studies (05-06.09.2022, Ankara).

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. Yok.

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: 

C2.1. C.Öztürk, E.Levent. Bölüm adı: Akciğer kanserlerinde kemoprevensiyon: Sorunlar ve gelişmeler. Kitap adı: Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde tanı ve tedavi sorunları. C.Öztürk (ed). Mart Matbaacılık, İstanbul 1996, S:125-138.

 

C2.2.  C.Öztürk, E.Levent, I.Olcay, F.Kocabeyoğlu.  Bölüm adı: Kemoterapi ve yaşam kalitesi. 

Kitap adı: Akciğer kanseri, multidisipliner yaklaşım. A.Akkoçlu, C.Öztürk (ed). Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 1999, S:126-129.

 

C2.3. Kitap Adı: Covid-19 and Nutraceuticals: A Guidebook (Bohr Publishers & New Century Health Publishers)

Bölüm adı: Chapter 2: SARS-CoV-2 (COVID-19) AND OTHER RESPIRATORY VIRUSES

Yazar/Yazarların Adı ISBN: Ender Levent (ISBN:819528521X)

Baskı Tarihi: 1 Kasım 2021

Yer: USA

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. E.Ilgıt, C.Öztürk, E.Levent, G.Gürsel. Maligniteye bağlı vena kava superior obstrüksiyonunun metalik stent (Wallstent) ile tedavisi. Solunum Hastalıkları 1996;8(1):7-14.

 

D2. C.Öztürk, H.Fırat, G.Gürsel, E.Levent. Fiberoptik bronkoskopide alfentanil ile midazolamın karşılaştırılması. İlaç ve Tedavi Dergisi 1997;10(1):44-48.

          

D3. N.N.Ekim, E.Levent, O.Köktürk, C.Küsmez. Primer tüberküloz tanısında üç kriter. Solunum Hastalıkları 1998;9(1):55-64.

 

D4. H.Türktaş, E.Levent, İ.K.Oğuzülgen, D.Erbaş. Effects of inhaled budesonide and nedocromil sodium on exhaled nitric oxide levels in mild asthmatic patients. Gazi Medical Journal 1998;9:167-171.

 

D5. G.T.Sucak, T.Fen, Ö.Ataoğlu, S.Kurşaklıoğlu, E.Levent, C.Öztürk, K.Yamaç, R.Haznedar. Malignant fibrous histiocytoma of the anterior mediastinum. Turkish Journal of Cancer 1998;28(3):139-143.

 

D6. E.Levent, N.N.Ekim, F.Nadirler. Genç erişkinlerde akciğer tüberkülozuna karşı BCG aşısının koruyucu etkinliği. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999;47(2):189-199.

          

D7. N.N.Ekim, O.Köktürk, E.Levent, A.Çilli. Toplum kökenli pnömoni olgularında ardışık tedavi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999;47(2):172-178.

          

D8. İ.K.Oğuzülgen, H.Türktaş, E.Levent, D.Erbaş. Akut astma atağındaki hastalarda ekshale nitrik oksid ölçümü. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999;47(3):259-264.

 

D9. N.N.Ekim, E.Levent, M.B.Şener. Anti-tüberkülo tedaviye başlamada gecikme. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000;48(1):12-19.

 

D10. Z.Arıkan, A.Ç.Kuruoğlu, N.Beler, N.Oral, N.Ekim, O.Köktürk, E.Levent. Tüberküloz olgularında hastalığın algılanması ve kişilik özellikleri. Kriz Dergisi 2000;8(2):39-45.

 

D11. C.Öztürk, N.Köktürk, M.B.Şener, E.Levent, H.Fırat, G.Gürsel. İnoperabl küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde cisplatin/vinorelbine kemoterapisinin etkinliği. Solunum Hastalıkları 2002;13:101-105.

 

D12. G.Karaağaç, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Ş.Güney, Y.Karakoca. Vena kava süperior sendromu ve malign trakeobronşiyal stenozlu iki olguda çift stent (trakeobronşiyal Dumon ve endovasküler wallstent) tedavisi. Solunum Hastalıkları 2004;15:99-104.

 

D13. E.Levent, N.Sarıman. Pnömotoraks olmaksızın pnömomediastinum ve derialtı amfizemi gelişen bronş astması olgusu. Solunum 2008;10:131-135.

 

D14. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu, A.E.Tezcan. Globus histerikus tanılı hastaların polisomnografi ile değerlendirilmesi. Maltepe Tıp Dergisi 2009;1(1):11-20.

 

D15. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu. Submucosal hematoma of oropharynx due to positive airway pressure therapy during anticoagulant use. Maltepe Tıp Dergisi 2009;1(1):60-62.

 

D16. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu. Intracardiac air-fluid level as superposition: a hiatal hernia. Maltepe Tıp Dergisi 2009;1(1):63-64.

 

D17. N.Sarıman, E.Levent, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu. Orta ve ağır obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olgularında PAP (positive airway pressure) titrasyonuna objektif ve subjektif yanıtın değerlendirilmesi. Maltepe Tıp Dergisi 2009;1(2):13-22.

 

D18. G.Gökçen, E.Levent, R.Dalay R,N.Sarıman, Ş.Yurtlu, E.K.Günal, Y.Tülbek.

Obstrüktif uyku apne sendromunda gastroduodenal erozyon ve peptik ülser insidansı. Maltepe Tıp Dergisi 2009;1(2):28-35.

 

D19. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu. Akciğer kanserini taklit eden endobronşiyal tüberküloz. Maltepe Tıp Dergisi 2009;1(2):43-48.

 

D20. E.Levent, B.Kalkavan, M.A.Çelik, M.Hüseyin, E.Polat, T.Ekentok, N.Sarıman.  Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlıkları. Maltepe Tıp Dergisi 2010;2:11-17.

 

D21. E.Levent, N.Sarıman, Soylu A.C. Malign plevral mezotelyomanın milier akciğer metastazı.  Solunum 2010;13(1):41-45.  

 

D22. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu. The evolution of radiological lesions due to septic pulmonary embolism.Türk Toraks Dergisi 2011;12:39-43.  

 

D23. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu. Eş zamanlı böbrek ve akciğer kanseri. Türk Toraks Dergisi 2012;13:34-37.  

 

D24. G.Sezgin, O.U.Bayramiçli, A.Midi, R.Çubuk, E.Levent. Akut batın tablosuyla gelen splenik infarkt ve literatüre bakış. Maltepe Tıp Dergisi 2012;2:35-38.

 

D25. Ş.Yurtlu, N.Sarıman, E.Levent, A.C.Soylu, S.Alparslan, A.Saygı. Short-term positive airway pressure therapy response in obstructive sleep apnea patients: Impact of treatment on quality of life. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2012:60(4):327-335.

 

D26. M.Yüceege, N.Şencan, Ç.Bayındır, M.Yumrukız, H.Fırat, E.Levent. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda St. George solunum anketi–KOAH spesifik formu (St. george respiratory questionnaire-COPD; SGRQ-C) ile BODE indeksi arasındaki ilişki. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2014:28(3): 141-146.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. G.Gürsel, E.Levent, C.Öztürk. Akciğer kanserli hastalarda sigara içme alışkanlığı ile yaş ve patolojik tanı ilişkisi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:7, Bildiri No:9).  Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi (6-11 Mayıs 1996, Nevşehir).

 

E2. S.Özdoğan, A.Kars, E.Levent, M.Şener. Correlation of serum cholesterol with disease activity in lung cancer. Marmara Medical Journal 1996;9 (Suppl.3): S49. 5th Marmara Medical Days (16-19 Eylül 1996, İstanbul).

 

E3. C.Öztürk, E.Levent, G.Gürsel, E.Ilgıt. Maligniteye bağlı vena kava superior obstrüksiyonunun metalik stent (Wallstent) ile tedavisi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:7, Bildiri No:10).

          Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi (6-11 Mayıs 1996, Nevşehir).

 

E4. C.Öztürk, E.Levent, G.Gürsel, Ö.Ataoğlu, H.Fırat. Sternuma ve göğüs ön duvarına invazyon gösteren mediastinal malign fibröz histiyositoma olgusu. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:22, Bildiri No:72).

          Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi (6-11 Mayıs 1996, Nevşehir).

 

E5. C.Öztürk, A.Üner, N.Günel, Z.Akçalı, E.Levent, H.Fırat, S.Aydemir, E.Kan. Akciğer kanserli olgularımızda kemoterapi sonuçlarımız. (Bildiri Özet Kitabı; Bildiri No:106). XII. Ulusal Kanser Kongresi (23-26 Nisan 1997, Antalya).

 

E6. C.Öztürk, N.Köktürk, M.Şener, E.Levent, H.Fırat, G.Gürsel. İnoperabl küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde (KHDAK) cisplatin / vinorelbine kemoterapisi ile alınan sonuçlar:faz II çalışma. (Bildiri Özet Kitabı; Bildiri No: S64).

          Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIV. Ulusal Kongresi (8-11 Haziran 1997, İstanbul).

 

E7. Z.Arıkan, A.Ç.Kuruoğlu, E.Levent, O.Gürsel, N.Beler, N.Oral, N.Ekim. Tüberküloz olgularında hastalığın algılanması ve kişilik özellikleri. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:191, Bildiri No:191).

33. Ulusal Psikiyatri Kongresi (1-4 Ekim 1997, Antalya).

 

E8. İ.K.Oğuzülgen, H.Türktaş, E.Levent, D.Erbaş. Akut astma atağındaki hastalarda ekshale nitrik oksid ölçümü. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:82, Bildiri No: SS-320).  Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya).

 

E9. E.Levent, H.Türktaş, İ.K.Oğuzülgen, D.Erbaş. Hafif astımlılarda inhaler budesonid ve nedokromil sodyum tedavi etkinliğinin exhale nitrik oxid ile karşılaştırılması. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:82, Bildiri No: SS-321).

          Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya).

 

E10. E.Levent, N.N.Ekim, F.Nadirler. Genç erişkinlerde akciğer tüberkülozuna karşı BCG aşısının koruyucu etkinliği. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:106, Bildiri No: SS-333).  Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya).

 

E11. N.Ekim, O.Köktürk, E.Levent, A.Çilli. Toplum kökenli pnömoni olgularında “ardışık tedavi”. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:75, Bildiri No: SS-169).

          Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya).

 

E12. M.Şener, E.Levent, T.Tatlıcıoğlu. KOAH’lı hastalarda yaşam kalitesinin “St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ)” ile değerlendirilmesi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:83, Bildiri No:TP-338).

          Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya).

 

E13. S.Atış, B.Tutluoğlu, E.Levent, İ.Oktay, C.Öztürk, A.Kanık, K.Şahin. Naylon iplik parçacıklarına maruz kalmanın solunum semptomları, solunum fonksiyonları ve serum IL8 ve TNF-alfa seviyeleri üzerine etkileri. Toraks Dergisi 2001;2(Ek1):91 (Bildiri No: SS339).

Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi (30 Mayıs–2 Haziran 2001, İzmir).

 

E14. E.Levent, N.Sarıman, G.Karaağaç, S.Şimşek, Ş.Güney, Y.Karakoca. Vena cava superior sendromu (VCSS) ile komplike malign trakeobronşiyal stenozlu olgularda Nd-YAP laser ve çift stent implantasyonu ile tedavi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:155, Bildiri No:PS571).

Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya).

 

E15. Y.Karakoca, G.Karaağaç, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Ş.Güney. Trakeobronşiyal hastalıkların terapötik bronkoskopi ile tedavisi: Türkiye’den ilk deneyimler- 169 olgunun sonuçları. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:16, Bildiri No:MS-052). Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya).

 

E16. N.Sarıman, E.Levent, G.Karaağaç, S.Şimşek, Ş.Güney, Y.Karakoca. Trakeoösefageal ve trakeobronşiyal fistül ile komplike trakeobronşiyal tümörlerde çift stent ile tedavi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:120, Bildiri No:PS-436).

Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya).

 

E17. G.Karaağaç, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Y.Karakoca. Entübasyon ve trakeostomi sonrası gelişen benign trakeal stenozların girişimsel bronkoskopi ile tedavisiTürkiye’den ilk deneyimler. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:17, Bildiri No:MS-055).         Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya).

 

E18. G.Karaağaç, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Ş.Güney, Y.Karakoca. Masif hemoptizide farklı bir tedavi: Endobronşiyal surgicell uygulanması. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:156, Bildiri No:PS-573).

Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya).

 

E19. S.Atış, B.Tutluoğlu, E.Levent, C.Öztürk, A.Tunacı, İ.Oktay, K.Şahin, B.Nemery. Mesleki “polypropylene flock” maruziyetinin solunumsal etkileri. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:194, Bildiri No:TP-702).

Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan–1 Mayıs 2004, Antalya).

 

E20. Y.Karakoca, G.Karaağaç, A.A.Şafak, E.Levent, N.Sarıman, S.Şimşek, Z.Gündoğan. Sekonder karinaya Y-stent implantasyonu. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:72, Bildiri No:

P102).

I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (24-28 Kasım 2004, İstanbul).

 

E21. Y.Karakoca, G.Karaağaç, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Z.Gündoğan. Küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) lazer rezeksiyonu ve silikon stent implantasyonu.

(Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:49, Bildiri No:PO40).

          I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (24-28 Kasım 2004, İstanbul).

 

E22. Y.Karakoca, G.Karaağaç, A.A.Şafak, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Z.Gündoğan. Dynamic Y-stent yerleştirilmesinde yeni bir metod. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:48, Bildiri No:PO39).

I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (24-28 Kasım 2004, İstanbul).

 

E23. Y.Karakoca, G.Karaağaç, A.A.Şafak, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Z.Gündoğan. Malign trakeobronşiyal obstrüksiyonların tedavisinde terapötik bronkoskopi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:27, Bildiri No:SB24).

          I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (24-28 Kasım 2004, İstanbul).

 

E24. E.Levent, N.Sarıman. Pnömotoraks olmaksızın pnömomediastinum ve derialtı amfizemi gelişen bronş astması olgusu. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:179, Bildiri No:PS216).

Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi (19-23 Nisan 2006, Antalya).

 

E25. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu. Malign plevral mezotelyomanın milier akciğer metastazı. (Bildiri Özet Kitabı; Bildiri No:PS-196).

          Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi (23-27 Nisan 2008, Antalya).

 

E26. N.Sarıman, Ö.Koca, Z.Boyacı, E.Levent, A.C.Soylu, S.Alparslan, A.Saygı. Bilateral vokal kord paralizisi olan ağır obstrüktif uyku apne sendromunda mikroskopik bilateral posterior kordotomi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:24, Bildiri No: EP-153).

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi (20-24 Ekim 2010, Antalya)

 

E27. E.Levent, A.C.Soylu, N.Sarıman, Ş.Yurtlu, S.Alparslan, A.Saygı. Obstrüktif sleep apne sendromu ve obezite arasındaki ilişkinin standart antropometrik obezite indeksleri ile incelenmesi. (Bildiri No: P185).

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi (13-17 Nisan 2011, Antalya).

 

E28. Ş.Yurtlu, N.Sarıman, E.Levent, A.C.Soylu, S.Alparslan, A.Saygı. CPAP/BPAP Tedavisi başlanan OSAS olgularında tedavi uyumu ve yaşam kalitesi. (Bildiri No: EP-088; Sunulmak üzere kabul edildi).

TUSAD 33. Ulusal Kongresi Kongresi (15-19 Ekim 2011, İzmir).

 

 

E29. N.Sarıman, A.Yılmaz, G.Sezgin, N.Yener, E.Levent, A.Örki, A.Saygı. Gebelik ve akciğer kanseri; olgu sunumu. (Bildiri No: P092).

Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi (Akciğer Kanserleri Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 10-13 Mayıs 2012, Antalya).

 

F.   Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F1. Yok.

 

G.  Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

 

Tercüme kitap bölümü:

G1. E.Levent. Uyku tetkikleri yapılanmasında teknisyenin kılavuzu: Hasta çizelgesinin gözden geçirilmesi. Uyku Teknolojisinin Temelleri. D.Karadeniz, İ.Öztura (çev.ed.). Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, Westchester, IL. Türk Uyku Tıbbı Derneği, 2012, S:1316. 

G2. E.Levent. İlaç ve madde kullanımına bağlı insomni. Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflandırması, Tanısal Kodlama El Kitabı. D.Karadeniz, H.Fırat (çev.ed.). Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, Westchester, IL. Türk Uyku Tıbbı Derneği, 2013, S:25-28. 

G3. E.Levent. Tıbbi durumlara bağlı insomni. Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflandırması, Tanısal Kodlama El Kitabı. D.Karadeniz, H.Fırat (çev.ed.). Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, Westchester, IL, (Türk Uyku Tıbbı Derneği 2013, S:29-31.). 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

-Türk Toraks Derneği (1-Temel ve translasyonel araştırmalar çalışma grubu, 2-Uyku bozuklukları çalışma grubu.)

-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (1-Girişimsel pulmonoloji çalışma grubu, 2-Uyku bozuklukları çalışma grubu)

-Türk Akciğer Kanseri Derneği (1-Moleküler onkoloji çalışma grubu, 2-Mezotelyoma çalışma grubu)

-Türk Uyku Tıbbı Derneği

-European Respiratory Society 

 (1-Interventional pulmonology, 2-Sleep medicine)

-CHEST- American College of Chest Physicians

Ödüller:

1- “Yılın makalesi birincilik ödülü”

 Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi (19-23 Nisan 2006, Antalya).

(Ödül alan makale: Atış S, Tutluoğlu B, Levent E, Öztürk C, Tunacı A, Şahin K, Saral A, Oktay İ, Kanık A, Nemery B. The respiratory effects of occupational polypropylene flock exposure. European Respiratory Journal 2005; 25:110-117.)

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik

Yıl  

Dönem  

Dersin Adı  

Haftalık Saati  Teorik  Uygulama  

Öğrenci Sayısı  

2020-2021 

Güz  

 Solunum     sisteminin     fizik muayenesi (Dönem 3)

2

2

  

Simüle      Hasta     Görüşmesi–

Bilgilendirme (Dönem 3)

1

1

  

Physical       examination   of respiratory system   (Phase 5)

-

3

 

Assessment of Chest X ray (Phase 5)

-

2

 

Lung function tests (Phase 5)  

-

1

 

Arterial Blood Gases (Phase 5)

-

1

 

Assess         polysomnographic records (Phase 5)

-

1

 

Practice hours in outpatient clinic and how to write a

prescription (Phase 5)

-

6

 

Bahar 

 Solunum     sisteminin     fizik muayenesi (Dönem 5)

1

2

  

 Konvansiyonel akciğer grafisi okuma pratiği  (Dönem 5)

-

2

  

Toraks BT değerlendirme pratiği (Dönem 5)

-

1

 

Bronkoskopi pratiği (Dönem 5)

-

1

 

Noninvaziv   mekanik ventilatör kullanma pratiği (Dönem 5)

-

1

 

Solunum fonksiyon testlerini değerlendirme pratiği (Dönem 5)

-

1

 

Arter kan     gazlarını değerlendirme pratiği (Dönem 5)

-

1

 

 Polisomnografi yorumlama pratiği (Dönem 5)

-

1

  

 Poliklinik  hasta muayenesi ve reçete yazma pratiği (Dönem 5)

-

6

  

2021-2022 

Güz  

 Solunum     sisteminin     fizik muayenesi (Dönem 3)

2

2

  

Simüle      Hasta     Görüşmesi–

Bilgilendirme (Dönem 3)

1

1

  

Physical       examination   of respiratory system   (Phase 5)

-

3

 

Assessment of Chest X ray (Phase 5)

-

2

 

 

 

 

 

Lung function tests (Phase 5)  

-

 

1

 

Arterial Blood Gases (Phase 5)

-

 

1

 

Assess         polysomnographic records (Phase 5)

-

 

1

 

Practice hours in outpatient clinic and how to write a

prescription (Phase 5)

-

 

6

  

Bahar 

 

 

 

 Solunum     sisteminin     fizik muayenesi (Dönem 5)

1

2

 

  

 Konvansiyonel akciğer grafisi okuma pratiği  (Dönem 5)

-

2

 

 

Toraks BT değerlendirme pratiği (Dönem 5)

-

1

 

 

Bronkoskopi pratiği (Dönem 5)

-

1

 

 

Noninvaziv   mekanik ventilatör kullanma pratiği (Dönem 5)

-

1

 

 

Solunum fonksiyon testlerini değerlendirme pratiği (Dönem 5)

-

1

 

 

Arter kan     gazlarını değerlendirme pratiği (Dönem 5)

-

1

 

 

 Polisomnografi yorumlama pratiği (Dönem 5)

-

1

 

 

 Poliklinik  hasta muayenesi ve reçete yazma pratiği (Dönem 5)

-

6

 

 

Physical       examination   of respiratory system   (Phase 5)

-

3

 

 

Assessment of Chest X ray (Phase 5)

-

2

 

 

Lung function tests (Phase 5)  

-

1

 

 

Arterial Blood Gases (Phase 5)

-

1

 

 

Assess         polysomnographic records (Phase 5)

-

1

 

 

Practice hours in outpatient clinic and how to write a

prescription (Phase 5)

-

6

 

 

T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anlatılan Lisans Dersleri

-2020-2021 Öğretim Yılı

Dolaşım ve Solunum Sistemi Ders Kurulu’nda Dönem III Türkçe Grubu

Öğrencilerine Anlatılan Dersler:

-Solunum sisteminin fizik muayenesi, teorik (2 saat) -Solunum sisteminin fizik muayenesi, pratik (2 saat)

-Simüle Hasta Görüşmesi–Bilgilendirme (1 saat)

-Simüle Hasta Görüşmesi–Geribildirimlerin alınması (1 saat)

Toplam: 2 saat teorik,  4 saat pratik

Dönem V Türkçe A Grubu ve B Grubu Göğüs Hastalıkları Klinik Staj Programı’nda Anlatılan Dersler:

- Solunum sisteminin fizik muayenesi (1 saat teorik , 2 saat pratik)

-Konvansiyonel akciğer grafisi okuma pratiği  (2 saat)

-Toraks BT değerlendirme pratiği (1 saat)

-Bronkoskopi pratiği (1 saat)

-Noninvaziv mekanik ventilatör kullanma pratiği (1 saat)  

-Solunum fonksiyon testlerini değerlendirme pratiği (1 saat)

-Arter kan gazlarını değerlendirme pratiği (1 saat)

-Polisomnografi yorumlama pratiği (1 saat)

-Poliklinik  hasta muayenesi ve reçete yazma pratiği (6 saat)

-Hasta başı pratik: 9 saat  

Toplam: 1 saat teorik, 25 saat pratik 

Dönem V İngilizce Grubu Göğüs Hastalıkları Klinik Staj Programı’nda Anlatılan Dersler:

-Physical examination of respiratory system   (3 Practical hours)

-Assessment of Chest X ray (2 Practical hours)

-Lung function tests  (1 Practical hours)

-Arterial Blood Gases (1 Practical hours)

-Assess polysomnographic records (1 Practical hours)

-Practice hours in outpatient clinic and how to write a prescription (6 Practical hours) -Visit: 9 hours

Toplam: 23 saat pratik 

Not: İnternler 5 gün süreyle ikişer kişi olarak gelerek göğüs hastalıkları stajı yapmıştır.

-2021-2022 Öğretim Yılı

Dolaşım ve Solunum Sistemi Ders Kurulu’nda Dönem III Türkçe Grubu

Öğrencilerine Anlatılan Dersler:

-Solunum sisteminin fizik muayenesi, teorik (2 saat) -Solunum sisteminin fizik muayenesi, pratik (2 saat)

-Simüle Hasta Görüşmesi–Bilgilendirme (1 saat)

-Simüle Hasta Görüşmesi–Geribildirimlerin alınması (1 saat)

Toplam: 2 saat teorik,  4 saat pratik

Dönem V Türkçe A Grubu ve B Grubu Göğüs Hastalıkları Klinik Staj Programı’nda Anlatılan Dersler:

-Solunum sisteminin fizik muayenesi (1 saat teorik , 2 saat pratik)

-Konvansiyonel akciğer grafisi okuma pratiği  (2 saat)

-Toraks BT değerlendirme pratiği (1 saat)

-Bronkoskopi pratiği (1 saat)

-Nininvaziv mekanik ventilatör kullanma pratiği (1 saat)  

-Solunum fonksiyon testlerini değerlendirme pratiği (1 saat)

-Arter kan gazlarını değerlendirme pratiği (1 saat)

-Polisomnografi yorumlama pratiği (1 saat)

-Poliklinik  hasta muayenesi ve reçete yazma pratiği (6 saat)

-Hasta başı pratik: 9 saat  

Toplam: 1 saat teorik, 25 saat pratik 

Dönem V İngilizce A Grubu ve B Grubu Göğüs Hastalıkları Klinik Staj Programı’nda Anlatılan Dersler:

-Physical examination of respiratory system   (3 Practical hours)

-Assessment of Chest X ray (2 Practical hours)

-Lung function tests  (1 Practical hours)

-Arterial Blood Gases (1 Practical hours)

-Assess polysomnographic records (1 Practical hours)

-Practice hours in outpatient clinic and how to write a prescription (6 Practical hours) -Visit: 9 hours

Toplam: 23 saat pratik 

Not: İnternler 5 gün süreyle ikişer kişi olarak gelerek göğüs hastalıkları stajı yapmıştır.

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi