Doç. Dr. Emrah Akçay

Akademik Takvim

Doç. Dr. Emrah Akçay
Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
E-Posta:

Derece  Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lise Anadolu Lisesi, Almanca İzmir Bornova Anadolu Lisesi 1998
Lisans Tıp Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004
Tıpta Uzmanlık Nöroşirürji S.B İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2010
Başasistanlık Nöroşirürji S.B İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Laminektomi Defekti Oluşturulmuş Sıçan Modeli Üzerinde Povidon-İodine’in Nörotoksik Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yusuf ERŞAHİN

 

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Asistan Doktor İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ İZMİR 2004-2010
Uzman Doktor İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ İZMİR 2010-2011
Uzman Doktor Anamur Devlet Hastanesi Anamur/MERSİN 2011-2012
Uzman Doktor Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bakırköy/İSTANBUL 2012-2013
Başasistan İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ İZMİR 2013-2021
Uzman Doktor İzmir Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi 2021-Halen

 

Tez Danışmanlığı:

Uzmanlık Tezi: Deneysel Subaraknoid Kanama Oluşturulmuş Ratlarda Propolis Etkeni Caffeic Acid Phenethyl  Esterin Serebral Vasospasm ve Erken Beyin Hasarı Üzerine Etkisi. Dr.Mahmut Necdet Palaz, İzmir, 2016

Uzmanlık Tezi: Servikal Disk Hernisi Olgularında Anterior Servikal Diskektomi + Füzyon Cerrahisi (ASDF) ve Servikal Disk Protezi (SDP) Ameliyatlarının Postoperatif Dönem Takiplerinde Servikal ROM (Range of motion), Heterotopik Ossifikasyon (HO= Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi. Dr. Alper Tabanlı, İzmir, 2021

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Akçay E, Erşahin Y, Özer F, Duransoy YK, Çamlar M, Atçı İB, Yağcı A, Özer Ö. “Neurotoxic effect of povidone-iodine on the rat spine using a laminectomy-durotomy model” Childs Nerv Sys. 2012 Dec;28(12):2071-5 doi:10.1007/s00381-012-1885-7
A2.  Duransoy YK, Mete M, Akçay E, Selçuki M “Differences in İndividual Susceptibity Affect The Development Of Trigeminal Neuralgia” Neural Regen Research. 2013 8;1337-42 doi:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.14.010
A3. Atçı B, Özer FD, Çamlar M, Kocaman Ü, Akçay E, Küpelioğlu A, Erşahin Y, Özer Ö, Karadağ A. “Comparison of Histopathological Outcomes of Three Different Allografts Used for Repairing of The Dural Defect”  Journal of Neurological Sciences-Turkish. 2013 30(2);36; 347-55
A4. Özer Ö, Özer FD, Akçay E, Kocaman Ü, Atçı B, Özinel MA, Vardar E, Özdemir N. “A Study on Prophylactic Efficacies of Daptomycin and Vancomycin in a Rat Model of MRSA Infection Secondary to Spinal Implantation” Journal of Neurological Sciences-Turkish. 2013 30(4); 767-75
A5. Aydın M, Akçay E, Yurt A “Is T1-2 Disc Heniation Rare? A Case Report” İnternal Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2014 5; 444-46
A6. Aydın M, Gökkara T, Özer FD, Yağcı A, Akçay E, Çamlar M, Aydın T, Erel N “Demineralized Calf Vertebra Model: Can Be Used in Osteoporosis Research?” Journal of Neurological Sciences-Turkish. 2014 31(4);42; 680-86
A7. Engin O, Yildirim M, Kulan A, Dalgic A, Yagci, A., Toptay H & Akcay E. “The free neural grafting for recurrent nerve laceration Experimental study in rabbit.” Annali italiani di chirurgia. 2014 86, 563-569. PMID: 26899952
A8. Yurt A, Seçer M, Aydın M, Akçay E, Ertürk AR, Akkol İ, Yılmaz H, Palaz MN “Surgical management of Juxtafacet cysts in the lumbar spine” İnt J Surg 2016 May;29:9-11 doi: 10.1016/j.ijsu.2016.03.003
A9.Yurt A, Ülgen T, Aydın M, Akçay E, Durmaz O, Benek B, Yılma H, Ertürk AR, Akkol İ, Tabanlı A “Colloid Cysts of the Third Ventricle: 24 Cases Review” Clin Surg. 2018; 3: 2178.
A10. Palaz N, Akçay E “The Impact of Propolis Factor Caffeic Acid Phenethyl-Ester on the Cerebral Vasospasm and Early Brain Damage in the Experimentally Induced Subarachnoid Hemorrhage on Rats” World Neurosurg. 2020 138:e736-e742 doi:10.1016/j.wneu.2020.03.058
A11. Benek HB, Akçay E, Yılmaz H, Yis R, Yurt A “Nocardia cyriacigeorgica brain abscess with Pemphigus vulgaris: first report” 2020 Br J Neurosurg Jan 30:1-2 doi:10.1080/02688697.2020.1716943
A12. Yılmaz H, Akçay E, Benk HB, Yurt A “Guillain-Barre Syndrome After Craniocerebral Gunshot Injury: First Report” 2020, 143:23-25 doi:10.1016/j.wneu.2020.07.103
A13. Akçay E, Yılmaz H, Benek HB, Tabanlı A, Yurt A “Craniopharyngiomas: Analysis of 68 Surgical Cases” Neurological Sciences and Neurophysiology 2020, 37:215-20. doi: 10.4103/NSN.NSN_56_20
A14.Çamlar M, Türk Ç, Arslan FD, Ören MM, Akçay E, Diniz G, Özer F “Does Metformin Protect Against Brain Injury After Subarachnoid Hemorrhage? An Experimental Study” Turkiye Klinikleri J Med Sci.2020;40(4):393-8. doı: 10.5336/medsci.2020-76488
A15. Benek B, Akçay E “Concomitant chronic subdural hematomas and arachnoid cysts in young adults” F1000Research  2021;10.421: 421. doi:10.12688/f1000research.53210.1 
A16. Benek B, Akcay E, Yilmaz H, Aydin M, Yurt A  “A Comparison of the Surgical                                             Outcomes of Laminoplasty and Laminectomy with Fusion in the Treatment of Multilevel     Cervical Spondylotic Myelopathy: A Retrospective Cohort Study” Turkish Neurosurgery  2021; 31(4): 530-537  DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.31386-20.2 
A17. Yilmaz H, Akcay E, Benek HB “Medulloblastoma in adults: surgical outcomes and survival-a single center analysis of 16 patients.” Turkish neurosurgery,2021; 31(6): 980-985 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.32143-20.2 
A18.  Benek HB, Akcay E, Yilmaz H, Yurt A “Efficiency of distraction and ligamentotaxis in posterior spinal instrumentation of thoracolumbar retropulsed fractures.” Turkish Neurosurgery 2021;31(6):973-979 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.34860-21.3
A19.  Benek B, Yilmaz H, Akçay E, Yurt A “Bilateral Vertebral Artery Occlusion After Traumatic Complete Disruption of the Cervical Spine Associated with Ankylosing Spondylitis.” Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 2021; 27(6):697-701     DOI: 10.11744/tjtes.2020.63679
 
B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
B1. Akçay E, Aydın M, Yurt A, Bezircioğlu H, Ak C. “Menengiomu Taklit Eden Soliter Plazmositom Olgusu” İzmir Eğitim Hastanesi Dergisi, Cilt 19,Sayı 4,Ekim-Kasım-Aralık 2015.
B2. Benek HB, Yılmaz H, Akçay E, Yurt A “Atipik Meningiomlar” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2020, 24 (3): 213-218.
B3. Akçay E, Yılmaz H, Benek HB, Yurt A “Beyin Lezyonlarında Nöronavigasyon Cihazı Olarak İntraoperatif Ultrason Kullanımı” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2019, 23 (4): 283-286.
B4. Yılmaz H, Akçay E, Aydın M, Tabanlı A, Kebat T, Ertürl AR, Yurt A “Kistik Menenjiomlar Olgu Serisi” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2019, 23 (4): 343-346.
B5. Yılmaz H, Akçay E Benek HB, Aydın M “Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomaları” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2020, 24 (3): 227-231.
B6. Akçay E, Yılmaz H, Benek HB, Tabanlı A, Yurt A “ Surgıcal Resectıon Of Tumors Located In The Insular Regıon” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2020, 24 (2): 161-167.
B7. Benek HB, Akçay E, Yılmaz H, Ülgen T, Tabanlı A, Yurt A “ Serebellopontin Köşe Yerleşimli Tümörlerde Cerrahi Sonuçlarımız” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2021, 25 (1): 57-61.
B8. Benek HB, Akçay E “Spinal Epandimomların Klinik ve Cerrahi Değerlendirilmesi”  İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2021, 25 (3): 185-189.
 
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Uçar K, Sayın M, Temiz P, Özer FD, Temiz C, Mete M, Akçay E. “Capae Ekstresi-Allantoin ve Heparinin Lokal Uygulanımı ile Epidural Fibrozisi Önlemedeki Etkinliğinin Araştırılması” Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 130 (2007).
C2. Çamlar M, Özer FD, Duransoy YK, Gökkara T, Yurt A, Akçay E. “Kanamamış İntrakranial Anevrizmaların Cerrahisi” Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 99 (2007).
C3. Erel N, Özer FD, Aydın M, Çamlar M, Akçay E. “Torakal Skolyoz Cerrahisinde Peripediküler Bant Fiksasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 48 (2009).
C4. Yurt A, Ertürk AR, Atçı B, Akçay E, Aydın Ö, Çoban G. “3. Ventrikül Kolloid Kistleri” Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 84 (2009).
C5. Özer FD, Aydın M, Akçay E, Yağcı A. “Cauda Equina Paragangliomu” Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 137 (2009).
C6. Yurt A, Selçuki M, Ertürk AR, Yağcı A, Atçı B, Akçay E. “Ekstraventriküler Atipik Kistik Nörositom” Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 178 (2009).
C7. Yurt A, Selçuki M, Ertürk AR, Aydın M, Gökkara T, Akçay E, Kocaman Ü “Hipofiz Tümör İçi Kanamasını Takiben Ortaya Çıkan Akut Serebral Enfarkt” Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 178 (2009).
C8. Yurt A, Akçay E, Aydın M, Aydın Ö, Çoban G “İntraserebral Anevrizma İle Birlikte Olan Anterior Koroidal Arter Anomalileri” Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 187 (2009).
C9. Akçay E, Erşahin Y, Özer FD, Çamlar M, Atçı İB, Yağcı A, Özer Ö “Laminektomi Defekti Oluşturulmuş Sıçan Modeli Üzerinde Povidon-İodine’in Nörotoksik Etkisinin Araştırılması Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, (2011).
C10. Özer Ö, Özer FD, Akçay E, Kocaman Ü, Atçı B, Özinel MA, Vardar E, Özdemir N. “A Study on Prophylactic Efficacies of Daptomycin and Vancomycin in a Rat Model of MRSA Infection Secondary to Spinal Implantation” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 93-4,(2014).
C11. Aydın M, Akkol İ, Akçay E, Bezircioğlu H “C2-C3 Fraktür Dislokasyon Olgusunda Transservikal Paraferengeal Yaklaşımla Anterior Stabilizasyon: Olgu sunumu ve Operasyon Tekniği” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 209-10(2014).
C12. Akçay E, Aydın M, Yurt A, Bezircioğlu H, Ak C “Menengiomu Taklit Eden Soliter Plasmositom Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 272 (2014).
C13. Aydın M, Akçay E, Yurt A “T1-2 Disk Hernisi Olgu Sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 224-5 (2014).
C14. Çoban G, Aydın M, Ak C, Bezircioğlu H, Akçay E “ Tek Seviye Servikal Diskektomi ve Peek Kafes Uygulanan Hastaların Radyolojik ve Klinik Sonuçlarla Değerlendirilmesi” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 210,(2014).
C15. Ak C, Akkol İ, Akçay E, Aydın M, Bezircioğlu H “ T10-11 Kalsifiye Disk” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 218,(2014).
C16. Akçay E, Ak C, Palaz MN, Ertürk AR, Akkol İ, Aydın M, Ülgen T, Bülbül Ö, Güler E, Yurt A “Anterior serebral arterin proximal (A1) segmentinin nadir bir varyasyonu. Olgu sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 215-6,(2015).
C17. Akçay E, Aydın M, Palaz MN, Ak C, Güler E, Ülgen T, Yurt A “Supratentorial Anaplastik Astroblastom: Olgu Sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 256,(2015).
C18. Aydın M, Akçay E, Çoban G, Ülgen T, Kebat T, Güler E, Yurt A “Lateral Ventrikül Hemanjioperisitomu: Olgu Sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 143,(2015).
C19. Aydın M, Akçay E, Akkol İ, Yurt A “Lomber Vertebra Metastazları: Retrospektif Değerlendirme Ve Literatüre Uyum” Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 94,(2016).
C20. Aydın M, Durmaz MO, Akçay E, Yurt A “104 Kifoplasti Prosedürünün Erken Post Op Değerlendirilmesi” Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 95,(2016).
C21. Aydın M, Durmaz MO, Akçay E, Akkol İ, Yurt A “Magerl Tip A Kırıklarda Kifoplasti Uygulaması” Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 114,(2016).
C22. Aydın M, Durmaz MO, Akçay E, Palaz MN, Yurt A “Olgu Sunumu: Kliniğimizde 2016 Senesinde Opere Edilen Distal Anterior Serebral Arter Anevrizmalı 78 Y K Hasta” Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 241,(2016).
C23. Aydın M, Durmaz O, Akçay E, Akkol İ, Yurt A “Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Opere Edilen Üst Servikal Travmalı Hastaların Retrospektif Analizi” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 58,(2017).
C24. Durmaz MO, Aydın M, Akçay E, Ertürk AR, Mutlu ŞŞ “Spinal İntradural Tümörler: Retrospektif Değerlendirme Ve Literatüre Uyum” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 141,(2017).
C25. Aydın M, Tabanlı A, Durmaz O, Akçay E, Yurt A “Tek Merkezli 671 Lomber Disk Herniasyonu Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 143,(2017).
C26. Durmaz MO, Yurt A, Akkol İ, Akçay E, Ak C “Vertebral Arter-Posterior İnferior Serebellar Arter Bileşkesinde Tromboze Dev Anevrizma” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 161-162, (2017).
C27. Durmaz MO, Yurt A, Aydın M, Akçay E, Ak C “Nöropsikolojik Semptomlara Sebep Olan Frontal Konveksite Yerleşimli Araknoid Kist Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 187, (2017).
C28. Durmaz MO, Yurt A, Akçay E, Benek HB, Palaz MN “Post-op Dönemde Aseptik Menekjit Gelişen Epidermoid Kist Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 191, (2017).
C29.Durmaz MO, Yurt A, Aydın M, Akçay E, Ülgen T “Sağ Hemiparezi ve Disfazi İle Başvuran Dev Atipik Menenjiom Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 194-195, (2017).
C30. Aydın M, Durmaz MO, Akçay E, Akkol İ, Benek HB, Ülgen T, Tabanlı A, Yurt A “Alt Servıkal Travma Nedenıyle Opere Edılen 25 Hastanın Değerlendırılmesı: En Az İki Yıl Takıp” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 116,(2018).
C31. Aydın M, Benek HB, Akçay E, Durmaz MO, Akkol İ, Yurt A “Servıkal Pedıkül Vıdası Deneyımlerımız” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 119,(2018).
C32. Aydın M, Durmaz MO, Akçay E, Göçmen Mas NN, Yurt A “Ika Lacerum Segmentı, For. Spınosum ve For. Ovale Arasındakı Anatomık Ilışkı: Anatomık Çalışma” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 141, (2018).
C33. Benek HB, Akçay E, Aydın M, Ülgen T, Tabanlı A, Yurt A “Denovo Torakal Schwannom: Total Rezeksiyondan 4 Yıl Sonra Farklı Spinal Seviyede Yeni Gelişmiş Schwannom Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 206, (2018).
C34. Akçay E, Benek HB, Aydın M, Tabanlı A, Yurt A “İntrakranial Meningiomlar: 98 Olgunun Who 2016 Evreleme Sistemi İle Retrospektif Analizi” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 209, (2018).
C35. Akçay E, Benek HB, Aydın M, Durmaz MO, Akkol İ, Yurt A, Tabanlı A “Sakral Kordoma Öntanılı, İntraosseöz Dev İnvaziv Schwannom Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 316, (2018).
C36 Akçay E, Yılmaz H, Benek HB “Spinal Tümörlerde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız” Türk Nöroşirürfi Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Öğretim Grubu Yaşlanan Omurga Sempozyumu Türk Nöroşir Derg 29(Ek sayı 1),s:58, 2019
C37. Yılmaz H, Akçay E, Benek HB “Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması: Olgu Sunumu” 7. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu Özet Kitabı, 30, 2019
C38 Benek B, Yılmaz H, Akçay E “Glioblastoma Multiforme Tanılı 87 Hastanın Retrospektif Analizi” NOVA 2019 Sempozyumu | Sözlü Sunumlar SB-1, Türk Nöroşir Derg 30(Ek sayı 1), s: 24, 2020  
C39. Benek B, Yılmaz H, Akçay E “Tıp 2 Odontoıd Kırıkları Tedavısınde Uygulanan Anterıor Odontoıd Vıdalama Sonuçlarımız” Spinal Travmalar Sanal Sempozyumu Bildiri Özet Kitapçığı SB-5 (5795),s:32, 2020
C40. Benek HB, Akçay E, Yılmaz H “Uzak Lateral Yerleşimli Lomber Disk Hernileri Cerrahi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi “ Spinal Kökenli Bel ve Bacak Ağrısı Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı SB-11, s: 50; 2021
C41. Tabanlı A, Akçay E, Benek HB, Yılmaz H, Boloğur O, Kayıkçı E, Yurt A “2000-2020 Yılları Arasında Yapılan Mikrocerrai Anevrizma Teadvilerinin Değerlendirilmesi” Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Sözlü Sunumlar SS-150, Türk Nöroşir Derg 31(Ek Sayı-1); s:129, 2021
 
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1. Benek B, Akçay E, Aydın M, Durmaz O, Yurt A “Spontaneous Complete Resolution of Two Sequestrated Lumbar Disc Herniations at Different Levels and Time Periods in the Same Patient”  WFNS-2017 XVI. World Congress of Neurosurgery, Abstract book OP-SP.24-08, pp280, 2017
D2. Yurt A, Akçay E, Aydın M, Ülgen T, Durmaz O, Benek HB, Akkol İ, Ertürk AR, Tabanlı A, Ak C, Mutlu Ş “Surgical Results of 500 Cases of Intracranial Aneurysms WFNS-2017 XVI. World Congress of Neurosurgery, Abstract book EP-0094, pp322, 2017
D3. Benek B, Aydın M, Akçay E, Ülgen T, Akkol İ, Yurt A “Aggresive Vertebral Hemangioma of the Thoracic Spine” WFNS-2017 XVI. World Congress of Neurosurgery, Abstract book EP-0377, pp408-409, 2017
D4. Durmaz MO, Aydın M, Ertürk AR, Akçay E, Ülgen T, Tabanlı A “Cerebellar Hemangiopericytoma: A Rare Case Report and Review of the Literature” WFNS-2017 XVI. World Congress of Neurosurgery, Abstract book EP-0677, pp499, 2017
D2. Akçay E, Benek HB “Unilateral Percutaneous Kyphoplasty in Thoracolumbar Compression Fractures” 5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi Bildiri Özet Kitabı SS247, s: 899, 2020

F.Katılınan kurs,sempozyum ve kongreler:

F1. TND XXI. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2007, Antalya
F2. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Spinal Cerrahi Yaz Okulu 1. Kurs” 26-29 Haziran 2008, Denizli
F3. TND XXIII. Bilimsel Kongresi 17-21 Nisan 2009, Girne,KKTC
F4. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” Kursu Kasım 2009, İzmir
F5. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü “Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi” kurs programı Nisan 2010, İzmir
F6. TND XXIV. Bilimsel Kongresi 14-18 Mayıs 2010, Antalya
F7. TND XXV. Bilimsel Kongresi 14-18 Mayıs 2011, Antalya
F8. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri” Sempozyumu 26-29 Eylül 2013, Çeşme
F9. TND XXVIII. Bilimsel Kongresi 3-7 Nisan 2014, Antalya
F10. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu” 5-7 Aralık 2014, İzmir
F11. TND XXIX. Bilimsel Kongresi 17-21 Nisan 2015, Antalya
F12. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Spinal Deformiteler” Sempozyumu 29 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya
F13. İzmir Organ Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi “Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımı Eğitimi” 14 Aralık 2015, İzmir
F14. TND XXX. Bilimsel Kongresi 8-12 Nisan 2016, Antalya
F15. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu” 20-23 Ekim 2016, Antalya
F16. T.C. S.B. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği “Organ Nakli Sempozyumu” 1 Kasım 2016, İzmir
F17. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Servikal ve Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyumu” 21-24 Eylül 2017, Bodrum
F18. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Gamma Knife Radyocerrahisi Güncel Gelişmeler” Eğitim Semineri, 5 Aralık 2017, İzmir
F19. TND XXXI. Bilimsel Kongresi 29 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
F20. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı “Nörotravmatoloji Toplantısı” 17 Şubat 2018, İstanbul
F21. TND XXXII. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2018, Antalya
F22. TND XXXIII. Bilimsel Kongresi 11-14 Nisan 2019, Antalya
F23. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Yaşlanan Omurga Sempozyumu” 31 Ekim- 3 Kasım 2019, Antalya
F24. 2021World Spina Column Society “Virtual World Spine 2020” 29-30 Ağustos 2020
F25. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Spinal Travmalar Sanal Sempozyumu” 20 Ekim 2020
F26. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği “ Vasküler Nöroşirürji e-Sempozyumu” 6 Şubat 2021
F27. TND XXXIV. Bilimsel Kongresi 30Eylül-3 Ekim 2021, çevrimiçi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  1. Türk Tabipler Birliği, Üye, 2009
  2. Türk Nöroşirurji Derneği, Üye, 2012
  3. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, Üye, 2015

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi