Dr. Öğr. Üyesi Emine Özçınar

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Emine Özçınar
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Histoloji ve Embriyoloji

Derece Alan Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp (İngilizce) Marmara Üniversitesi 1994
Tıpta Uzmanlık Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Marmara Üniversitesi 2002
Araş.Görevlisi Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Marmara Üniversitesi 2004
Yrd.Doç.Dr. Histoloji ve Embriyoloji İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2016
Yrd.Doç.Dr (Dr Öğr Üyesi) Histoloji ve Embriyoloji Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fak 2017- halen

(Pratisyen Hekim (acil servis) International Hospital, Yeşilyurt, 1994-2000)

(Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı (Sağ.Bak. Tüp Bebek Lab.Sorumlusu) 2004-2012)

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 14.03.2012 - 23.07.2016

Doktor Öğretim Üyesi : 2017 ve halen     

Yönetilen Yüksek Lisans / Doktora/ Uzmanlık Tezleri

Uzmanlık Tezi: Sıçanlarda Vazektomi Sonrası Testiste Meydana Gelen Erken ve Geç Dönem Morfolojik Değişiklikler ( Kasım 2002)

T.C.Sağlık Bak. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri İstanbul İli Alt Bilim Komisyonu Üyeliği (2005-2006)

T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Hastanesi ÜYTE Merkezi Androloji ve  Embriyoloji Lab. Sorumlusu (2004-2006)

T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Hastanesi ÜYTE Eğitim Merkezi, Sertifikasyon Sözlü Sınav Jüri Üyeliği (Yazılı Sınav Düzenleyicisi) (2004-2006)

T.C.Sağlık Bakanlığı İzmir Ege Doğumevi Eğitim ve Araş. Hast. Tüp Bebek Merkezi. Kurucu Embriyolog (2006-2009)

T.C.Sağlık Bakanlığı İzmir Ege Doğumevi Eğitim ve Araş. Hast. Tüp Bebek Merkezi, Androloji ve Embriyoloji Lab. Sorumlusu (2009-2012)

Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Emb. Sertifika Prog. Sınav Jüri Üyeliği ( 2010-..)

Medicalpark, İzmir, Tüp Bebek Merkezi, Kurucu Embriyolog. (20122014)

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurucu Öğretim Üyesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı. (2012-2016)

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi DönemI Koordinatörlüğü (2012-2013), (2013-2014)

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II, Kurul I Sorumlusu (20142015), (2015-2016)

İzmir Üniversitesi Senato Üyeliği (2013-2016)

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2017- ….)

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1.Sınıf Koordinatörlüğü (2017- ….)

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Kurul1, Kurul2, Kurul7 Sorumluluğu (2017-2019)

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.Sınıf Koordinatörlüğü (2019- …)

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.Sınıf Kurul1 Sorumluluğu (2019)

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Koordinatörler Kurulu Üyeliği (2017- …)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SCIE & Arts and Humanities)

1-Günal Ö, Oktar B, Özçınar E, Tansuker D, Arbak S, Yeğen B. Healing-promoting effect of bombesin on chronic gastric ulcer in rats. Regulatory Peptides 2002; 106: 81-88.

2-Günal Ö, Oktar B, Özçınar E, Sungur M, Arbak S, Yeğen B. Estradiol Treatment Ameliorates Acetic Acid-Induced Gastric and Colonic Injuries in rats. Inflammation 2003; Vol:27, No:6, 351-359.

3-Oztekin D, Özçınar E, Kose C, Gulhan I, Ozeren M, Tinar S. The Use of Ultrasound during Intrauterine Insemination in Unexplained Infertility May Improve Pregnancy Outcomes. Med Princ Pract. 2013; Vol. 22, No. 3.

4- E Türk, İ Karaca, E Ozcinar, A Celebiler, H Aybek, R.Ortaç, A.Güven. The effect of hypothermia on adnexal torsion/detorsion injury in a rat ovary model. J of Pediatric Surgery 2015; Vol:50, Issue 8, Pages 1378–1381

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1 -Ozcinar E, Uslu U, Cetinel S, Okar I. Morphological changes during spermatogenesis and spermiogenesis in seminiferous tubules in vasectomized rats. 16.International Symposium on Morphological Sciences.Abs. Book p.12, Sun City, South Africa, July 22-26, 2001. (Sözlü Bildiri)

2-Günal Ö, Özçınar E, , Arbak S, Oktar B, Yeğen B. Comparison of healing effects of estrogen and bombesin in gastric and colonic inflammation. Scanning 2001. Abs.Book p.65, New York, USA, May 5-7, 2001. (Sözlü Bildiri)

3-Okar I, Trablus S, Ozcinar E, Dalmak S. Histological investigation of pathological bone fractures in a hemodialysis patient. 16.International Symposium on Morphological Sciences.  Abs. Book p.193, Sun City, South Africa, July 22-26, 2001.  (Poster Bildirisi)

4-Okar I, Ozcinar E, Ogus T, Us M, Yıldırım T. The effect of cyanoacrylate on bone tissue: a histological study. 16.International Symposium on Morphological Sciences.  Abs. Book p.194, Sun City, South Africa, July 22-26, 2001.  (Poster Bildirisi)

5-Suoglu Y, Okar I, Hurdag C, Ozcinar E, Erdamar B. Frontal sinus mucocele: ultrastructural study of the mucosa. 16.International Symposium on Morphological Sciences.  Abs. Book p.231, Sun City, South Africa, July 22-26, 2001.  (Poster Bildirisi)

6-Ozcinar E, Uslu U, Cetinel S, Okar I. The early changes of  seminiferous tubular boundary zone and elastic fibers in vasectomized young rats; light and electron microscopic study. 7.International Congress of Andrology. Abs.book p.167, Montreal, Canada, June 15-19, 2001. (Poster Bildirisi)

7-Cetinel S, Ozcinar E, Sirvancı S, Okar I. Timm’s method for demonstrating the localization of zinc in prostate of bilateral vasectomized rats; light and electron microscopic study. 7.International Congress of Andrology. Abs.book p.149, Montreal, Canada, June 15-19, 2001. (Poster Bildirisi)

8-Ozcinar E, Sirvancı S, Cetinel S, Okar I. Timm’s method for demonstrating the localization of zinc in seminiferous tubules of bilateral vasectomized rats. 17.International Symposium on Morphological Sciences.  Abs. Book p.240, Timişoara, Romania, Sept. 11-15, 2002. (Poster Bildirisi)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Gücü A, Ener S, Çavuşoğlu İ, Kaya F, Özçınar E, Atasoy S, Perçin B, Kan İ, Okar İ. Koroner Anastomoz Alanına Hava Üflenmesi ve Endotel Hasarı. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002; 10: 86-90.

2-Sofuoğlu K, Delikara N, Özdemir A, Özçınar E, Yakut Y, Macit S. Testiküler Sperm ve İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu/99 Olgu Sunumu. Türk Fertilite Dergisi 2005; Cilt:13, Sayı:2, 131-134.

3-Özçınar E. Semen Analizi: 2010 Dünya Sağlık Örgütü Kriterlerine Göre Spermiogram. İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi, 2014

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1-Günal Ö, Özçınar E, Oktar B, Yeğen B, Arbak S. Mide ülserinde östrojen ve bombesinin iyileştirici etkilerinin ışık ve taramalı elektron mikroskopik düzeyde incelenmesi. 15. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. Bild.kit.Sayfa:48, Kuşadası, Eylül 18-21, 2001. (Sözlü Bildiri)

2-Günal Ö, B Oktar, E Özçınar, S Arbak, B Ç Yeğen. Sıçanlarda asetik asit ile oluşturulan mid eve kolonun modelinde östrojen tedavisinin rolü. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 27. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Bildiri özetleri, s:129, İstanbul, 8-12 Ekim 2001 (Poster Bildiri)

3-K Sofuoğlu, N Delikara, E Özçınar, S macit, E devseren, Ö Büyükateş. TESE/OAT ile ICSI Sonuçları. XI. TİVAK ve Türk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, 01-03 Ekim 2004, Ankara (Poster Bildiri).

4-Özçınar E, Deney Hayvanlarından Tüp bebeğe IVF Modellemeleri. 12. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. Ankara, 27-30 Mayıs 2014. (Sözlü Bildiri)

5-Gülperi Öktem , Levent Karagenç, Ümmü Güven , Kerem Esmen, Fahriye Düzağaç, Eda Açıkgöz,  Emine Özçınar, Hüseyin Aktuğ, Altuğ Yavaşoğlu, Ayşegül Uysal.  CD 133⁺/CD44⁺ DU145 İnsan Prostat Kanser Kök Hücresinin Blastosist Ve “Hatched” Blastosist İç Hücre Kitlesine Enjeksiyonu. TSRM 2014, Antalya (Poster Bildiri)

6-Pelin Toros, Fatih Oltulu, Aydan Çelebiler, İbrahim Tuğlu, Ayşegül Uysal, Emine Özçınar, Hüseyin Aktuğ. Deneysel Olarak Oluşturulmuş Diabetik Sıçan Modelinde Transforming Growth Factor (Tgfβ), Nuclear Factor KAPPA B (NF-Kb),  HEAT-SCHOCK  90β (HSP90β) Ve E-CADHERİN  Proteinlerinin, Testis Dokusunda Dağılımının Histolojik Olarak İncelenmesi. THED Ulusal Kongresi, Mayıs 2016, İzmir (Poster Bildiri)

7-Emine Özçınar, Hüseyin Aktuğ, Fatih Oltulu, Valeri Zakhartchenko, Tuna Güngör, Altuğ Yavaşoğlu, Eda Açıkgöz, Gürkan Yiğittürk, Ayşegül Uysal. Deneysel IVF Modelinde Kültür Ortamına Tiroid Hormon Desteğinin Bovine Embriyosu Klivajı Ve  Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. THED Ulusal Kongresi, Mayıs 2016, İzmir (Poster Bildiri)

Diğer yayınlar

1-Kitap Çevirisi

Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. Moore L.K, Persaud T.V.  6.İngilizce Baskıdan Çeviri. Sayfa. 531-541 ( Klinikle ilgili problemlerin tartışılması). Çeviri Editörleri: Prof.Dr. M. Yıldırım, Prof.Dr. İ.Okar, Prof.Dr. H.Dalçık. Nobel Tıp Kitabevleri 2002 (1.Basım)

Kurslar

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü “ Üremeye Yardımcı Teknikler Kursu” ( İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tüp Bebek Merkezi, Eylül 2001- Mart 2002) (Tüp Bebek Lab. Sor. Embriyolog Sertifika Programı)

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, Transgen ve Deney Hayvanları Lab. “ Fare Embriyolarında Uygulamalı Mikroenjeksiyon ve Transgenik Manipulasyonlar Kursu”  (18-22 Eylül 2000)

-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi “ Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim  Kursu” (18-22 Mart 2002).

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi “ Uygulamalı Biyoistatistik Kursu” (1-2 Nisan 2002)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma ve Hayvan Lab. “Deney Hayvanı Kullanımı ve Etik Yaklaşım Kursu” (19 Şubat 2003)

TSRM “ PGD Kursu” (22 Eylül 2004)

Embriyo Vitrifikasyonu (Irvine) Kursu (Kasım 2005)

Ardışık Medyum Kullanımı ( Workshop)  (Ağustos 2005- Denver, Colorado)

Uygulamalı Blastokist Workshop’u (15-16 Ağustos 2008- Dublin, İrlanda )

TSRM ”Embriyoloji Laboratuvarı-2008 Kursu” (15 Ekim 2008)

Course on Laboratory Animal Science based on FELASA Category C (9-20 Aralık 2013- İzmir, Türkiye)

In vitro culture and nuclear transfer techniques in cattie, pigs and rabbits. Institute of Molecular Animal Breeding and Biotechnology, University Munich, Germany. (02-24 Temmuz 2014)

THED “Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği” (15-17 Ağustos 2014, İzmir)

Ege Üniversitesi “Gamet Eldesi ve Mikromanipülasyon Teknikleri Kursu” (12-13 Mart 2015, İzmir), Kurs Düzenleyicisi.

Projeler

Embriyonik Dönemde Yeniden Programlama Sürecinde miRNA Etkisi ile Kanser Kök Hücresi Farklılaşmasının İncelenmesi- TÜBİTAK 1001, Eylül 2015, Araştırmacı (Temmuz 2016’da Üniv. kapatılması sebebi ile görev sonlandı)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

THED

Türk Klinik Embriyoloji Derneği (Kurucu Üye)

ASRM

Ödüller

İzmir valiliği tarafından “üremeye yardımcı tedavi hizmetleri” konusundaki çalışmaları nedeniyle 15.02.2010 tarihinde takdirname verilmiştir.

İzmir Ege Doğumevi Başhekimliği tarafından “üremeye yardımcı tedavi merkezi” kuruluş aşamasında yaptığı hizmetler için 2009 yılı içerisinde teşekkür belgesi verilmiştir.

 

 

 

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi