Prof. Dr. Elif Sarıtaş Yüksel

Akademik Takvim

Prof. Dr. Elif Sarıtaş Yüksel
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları

Derece

 

Bölüm/Program

 

Üniversite

Yıl

1994

Lisans

Tıp Fakültesi

İzmir     Ege Fakültesi

Üniversitesi     Tıp

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

 

İzmir      Ege

Fakültesi

Üniversitesi

 

1994

 

 

Doktora/5.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi

 

 

2002

İç Hastalıkları Gastroenteroloji

Onkoloji doktorası(halen sürmekte)

(1994-2000)

İzmir      Ege      Üniversitesi       Tıp Fakültesi (2000-2002)

 

Dokuz   Eylül   Üniversitesi Temel Onkoloji Bölümü(2014- )

Doç.

 

Prof

Gastroenteroloji

İzmir   Atatürk Hastanesi

Eğitim   Araştırma

2013

 

2020

Endoskopik işlemler: Endoskopi, kolonoskopi, poli

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman{lar)ı : Tip 2 Diabetes Mellitusta Açlık ve Tokluk Kan Şeker Seviyesi ve Mikroalbuminüri Takibi ile Komplikasyonların Öngörülmesi­ Danışman: Dr. Baki Gürgen

Doktora  Tezi/S.Yeterlik  Çalışması/Tıpta   Uzmanlık  Tezi   Başlığı   ve Danışman{lar)ı : Hepatit B ye Bağlı Kronik Aktif Hepatit Tedavisinde Lamivudin ve Lamivudin İnterferon Kombinasyon Tedavilerinin Karşılaştırılması-Danışman:Prof. Dr. Ulus Salih Akarca

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uz.Dr.(Gastroenteroloii)

İzmir Eqitim Araştırma Hastanesi

2002-2008

Uz.Dr.( Gastroenteroloii)

İzmir Esrefoasa Belediye Hastanesi

2008-2010

Uz.Dr.(Gastroenteroloji)

Araştırma Görevlisi

İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi

Vanderbilt Medical Center-Nashville-TN-USA

2010-2011

2011-2012

Doç.Dr. (Gastroenteroloji)

Prof Dr (Gastroenteroloji)

  İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi

İzmir Katip Çelebi Üniv

2013-2020

2020-

Yönetilen Yüksek Lisans/ Doktora Tezleri

İç Hastalıkları Uzmanlık tezi-Dr. Mete Pekdiker-Otoimmun pankreatit i olmayan inflamatuar barsak hastalarında IgG4 pozitif plazma hücre infiltratlarının prevalansı

Projelerde Yaptığı Görevler :

-'Türkiye Reflü Uzlaşı Grubu ile Gastroözofageal Reflü Hastalığı Epidemiyolojisinin araştırılması ' adlı projede araştırmacı

-'İnflamatuar Barsak Hastalarının Transabdominal Ultrasonografi ile Takibinin Sağlanması' adlı projede araştırmacı

-'Çok Merkezli-Ülseratif Kolitte Adalimumab Kullanımı' adlı projede araştırmacı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Gastroenteroloji Derneği

İzmir Gastroenteroloji Derneği

Türkiye Karaciğer Araştırmaları Derneği

Türkiye örogastroenteroloji Derneği

Türkiye İnflamatuar Barsak  Hastalıkları  Derneği  (2014  yılından  itibaren  yönetim kurulunda çalışmaktayım)

ECCO (Avrupa Crohn ve Kolit Derneğinde denetleyici olarak 2015 ylından itibaren çalışmaktayım) (Uluslararası çalışma  gruplarında  bulundum  ve bu çalışmalar  Journal of Crohns and Colitis de yayınlandı ve ECCO kongrelerinde sunuldu)

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

2021-2022

 

Güz

Gast rointest inal       sistem motilite hastalıkları

1

-

50

Gastroözofageal        reflü

hastalığı

1

-

50

 

İlkbahar

Peptik Ülser ve Gastrit

1

-

100

Konstipasvon

1

-

100

Diareli hastava vaklasım

1

-

100

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1._The value of conventional manometry in the identification of normal esophageal manometry.

Bilgin S, Kayali A, Yamanoğlu A, Acar H, Karakaya z, Topal F, Yüksel ES, Topal

FE.Medicine (Baltimore). 2021

A2. Work Productivity Loss in Inflammatory Bowel Disease Patients in Turkey.Topal F, Camyar H, Saritas Yuksel E, Gunay S, Topal F, Gür EÖ.Gastroenterol Res Pract. 2020

A3.Portal Hypertensive Polyps as Gastroscopic Finding in Liver Cirrhosis.Topal F, Akbulut S, Karahanlı C, Günay S, Sarıtaş Yüksel E, Topal FE.Gastroenterol Res Pract.

A4. European Crohn's and Colitis Organisation Topical Review on environmental factors in IBD.Maaser C, Langholz E, Gordon H, Bur isch J, Ellul P, Hernandez Ramirez V, Karakan T, Katsanos KH, Krustins E, Levine A, Mantzaris GJ, O'Morain C, Saritas Yuksel E, Strid H, Annese V.J Crohns Colitis.

AS. Esoplıageal Mucosal Impedance Pattern is Distinct in Patients With Extraesophageal Reflux Symptoms and Pathologic Acid Reflux. Kavitt RT, Lal P, Yuksel ES, Ates F, Slaughter JC, Garrett CG, Higginbotham T, Vaez i MF.J Voice. 2016 Aug 2. pii: 50892- 1997(16)30160-6

A6. European Crohn's and Colitis Organisation Topical Review on Prediction, Diagnosis and Management of Fibrostenosing Crohn's Disease.

Rieder F, Latella G, Magro F, Yuksel ES, Higgins PD, Di Sabatino A, de Bruyn JR, Rimola J, Brito J, Bettenworth D, van Assche G, Bemelman  W, d'Hoore A, Pellino G, Dignass AU. J Crohns Colitis. 2016 Aug; 10(8) :873-85

A7. Serum Syndecan-1 Levels and Its Relationship to Disease Activity in Patients with Crohn's Disease.Çekiç C, Kırcı A, Vatansever S, Aslan F, Yılmaz HE, Alper E, Arabul M, Sarıtaş Yüksel E, Ünsal B.Gastroenterol Res Pract. 2015;2015:850351. doi: 10.1155/2015/850351.

AS. Latent tuberculosis screening tests and active tuberculosis infection rates in Turkish inflammatory bowel disease patients under ant i-t umor necrosis factor therapy.Çekiç C, Aslan F, Vatansever S, Topal F, Yüksel ES, Alper E, Dallı A, Ünsal B.Ann Gastroenterol. 2015 Apr-Jun;28(2):241-24

A9. Effects of mucosal TNF-alpha levels on treatment response in Crohn's disease patients receiving anti-TNF treatment. Vatansever A, Çekiç C, Ekinci l'J, Yüksel ES, Avcı A, Aslan F, Arabul M, Ünsal B, Çakalağaoğlu F. Hepatogastroenterology. 2014 Nov­ Dec;61(136): 2277-82

A10. The effect of intravenous iron treatment on quality of life in inflammatory bowel disease patients with nonanemic iron deficiency. Çekiç C, İpek S, Aslan F, Akpınar Z, Arabul M, Topal F, Sarıtaş Yüksel E, Alper E, Ünsal B. Gastroenterol Res Pract.

2015 ; 2015: 582163. doi: 10.1155/2015/582163

A11. Mucosal impedance discriminates GERD from non-GERD conditions. Ates F, Yuksel ES, Higginbotham T, Slaughter JC, Mabary J, Kavitt RT, Garrett CG, Francis D, Vaezi MF. Vatansever S, Ünsal B. Gastroenterol Res Pract. 2015;2015:810942. doi: 10.1155/2015/810942

A12. Is P2/MS A New Pretreatment Predictor Far eRVR and SVR in the Chronic Hepatitis C Patients Treated With Telaprevir Triple Therapy?: A Retrospective Observational Study. Topal F, Sarıtas Yuksel E, Journal of Gastroenterology and Heparology Research. 2015, vol 4

A13. Evaluation of the relationship between serum ghrelin, C-reactive protein and interleukin-6 levels, and disease activity in inflammatory bowel diseases. Cekic C, Arabul M, Alper E, Pakoz ZB, Saritas E, Yuksel, Ünsal B. Hepatogastroenterology. 2014 Jul­ Aug;61(133): 1196-200

A14. An unusual case of ulcerative colitis with Behçet's disease. Cekiç C, Gümüş ZZ, Aslan F, Alper E, Sarıtaş Yüksel E, Akay S, Unsal B. Turk J Gastroenterol. 2014

Oct ; 25( 5) : 586-7. doi: 10.5152/tjg.2014.5367

A15. Assessment of presence and grade of activity in ileal Crohn's disease. Yüksel ES, ipek S, Topal F, Koç G, Akpınar Z, Slaughter JC, Oyar O, Unsal B. Turk J Gastroenterol. 2014 Jun; 25( 3) : 264-70. doi: 10.5152/tjg.2014.3862.

A16. MR enterography: still complementary to SES-CD far evaluation of ilealCrohn's disease.Author's reply.Yüksel ES, !pek S, Topal F, Koç G, Akpınar Z, Slaughter JC, Oyar O, Unsal B. Turk J Gastroenterol. 2014 Jun;25(3):264-70

Al 7. The prevelance of IgG4-positive piasma cell mediated colitis in the absence of autoimmune pancreatitis. Yü ksel ES, Topa l F, Pekdiker M, Ekinci N, Alper E, Ünsal B, Turk J Gastroenterol. 2014, 25: 558-62, doi :10.5152/ t jg.2014. 5714

A18. Is there autonomic dysfunction in IBD? Topal F, Yüksel ES,Kahya N, Ekinci N, Cekiç C, Akpinar Z, Unsal B. Journal of Gastroenterology and Heaptology Research, 2014, 3(8), 1202-1206. doi:10.6051/j .issn.2224- 3992 .2014.03 .4 51

A19. The Role of Impedance Monitoring in Patients With Extraesophageal Symptoms. Kavitt, Robert T, Yuksel, ElifSaritas; Slaughter, James C.; Garrett, C. Gaelyn; Hagaman, David; Higginbotham, Tina; Vaezi, Michae l F, 2013, Laryngoscope

A19. Functional test ing : pharyngeal pH  monitoring  and  high-resolution  manometry, 2013, 11TH OESO WORLD CONFERENCE: REFLUX DISEASE. Savar ino , Edoardo; Zent ilin,

Patrizia; Savarino, Vincenzo; Tenca, Andrea; Penagini, Roberto; Clarke, John O.; Bravi,

!vana; Zerbib, Frank; Yuksel, ElifSaritas,

A20. An oropharyngeal pH monitoring device to evaluate patients with chronic laryngitis, Yuksel, E. S.; Slaughter, J. C.; Mukhtar, N.; Ochieng, M.; Sun, G.; Goutte, M.; Muddana, S.; Garrett, C. Gaelyn; Vaezi, M. F., 2013, Neurogastroenterology And Motılıty

A21. Therapeutic Strategies far Laryngeal Manifestations of Gastroesophageal Reflux Disease Yuksel, Elif S.; Vaezi, Michael F., , 2013, Journal Of Clınıcal Gastroenterology

A22. Esophageal Mucosal Impedance Measurement: Time to Move Beyond pH Monitoring for GERD Diagnosis Yuksel, ElifSaritas;  Slaughter, James C.;  Higginbotham,  Tina; Mabary, Jerry E.; Vaezi, Michael F, 2013, Gastroenterology

A23.Anti-Mycobacterial Treatment: An Option far Refractory Inflammatory Bowel Disease?. ES Yuksel, F Topal, C Çekiç, Journal Of Gastroenterology and Hepa t ology Research, 2014 vol 3

A24. Symptom Reports Are Not Reliable During Ambulatory Reflux Monitoring Kavitt, Robert T.; Higginbotham, Tina; Slaughter , James C.; Patel, Dilan; Yuksel, ElifSaritas; Lominadze, Zurabi; Ab ou-l smai l, Anas; Pasricha, Trisha; Garrett, C. Gaelyn; Hagaman, David; Vaezi, Michael F., , 2012, Amerıcan Journal Of Gastroenterology

A25. Use of Direct, Endoscopic-Guided Measurements  of Mucosal  Impedance  in Diagnosis of Gastroesophageal Reflux Disease Yuksel, ElifSaritas; Higginbotham, Tina; Slaughter, James C.; Mabary, Jerry; Kavitt, Robert T.; Garrett, C. Gaelyn; Vaezi, Michael

F. , , 2012, Clınıcal Gastroenterology And Hepatology

A26. Do Patients Report Symptoms When They Occur? Fundamental Consequences far Interpretation of Ambulatory Reflux Monitoring, Vaezi, Michael F.; Higginbotham, Tina; Kavitt, Robert T.; Patel, Dilan; Lominadze, Zurabi; Abou-Ismail, Anas; Pasricha, Trisha; Yuksel, ElifSaritas; Slaught er, James C., 2012, Gastroenterology

A27. A Novel Device Measuring Esophageal Mucosal Consequences of Chronic GERD Vaezi , Michael F. ; Maba ry, Jerry; Higginbotham, Tina; Yuksel, ElifSaritas; Slaughter, James C, 2012, Gastroenterology

A28. Demographic and Physiologic Distinction  Among  Extraesophageal Reflux Syndromes: They are Not AII the Same!, Yuksel, ElifSaritas; Slaughter, James C.; Ka vitt , Robert T.; Garrett, C. Gaelyn; Higginbotham, Tina; Vaezi, Michael F., 2012, Gastroenterology

A29. Clini cal Implications of Impedance Monitoring in Suspected Extraesophageal Reflux : Can the Traditio nal Physiologic Parameters Pred ict Impedance Results?Kavitt, Robert T.; Yuksel, Eli fSaritas ; Slaughter, James C.; Garret t, C. Gaelyn; Higginbotham, Tina; Vaezi, Michael F., , 2012, Gastroenterology

A29. Rapid salivary pepsin test : Blinded assessment of test performance in gastroesophageal reflux disease,Yuksel, ElifSar it as; Hong, Shih-Kuang S.; Strugala, Vicki ; Slaughter, James C.; Goutte, Marion; Garrett, C. Gaelyn; Dettmar, Peter W.; Vaez i, Michael F., 2012, Laryngoscope

 

A30. Testing for refractory gastroesophageal reflux  disease,  Z Akpınar, E S Yüksel, 2012 M VaeziAmerican Socıety For Gastro ıntestına l Endoscopy (Asge) Leadıng Edge,

 

A31. GSTPl Gene Met hylation Profiles in Helicobacter pylori (+) and (-) Antral Intestinal Metaplasia and Distal Gastric Tumour Patients in Turkish Population Asik-Sen, Gulcan; Kasap, Elmas; Orenay-Boyacioglu, Seda; Korkmaz, Mehmet; Kahraman, Erkan; Unsal, Belk is; Yu ksel-Saritas , Elif; Yuceyar, Hakan, , 2012, Hepato-Gastroenterology

 

A32. Aurora kinase A (AURKA) and never in mitosis gene A-related kinase 6 (NEK6) genes are upregulated in erosive esophagitis and esophageal adenocarcinoma Kasap, Elmas; Boyacioglu, SedaOrenay; Korkmaz, Mehmet; Yuksel, ElifSaritas; Unsal, Belkis; Kahraman, Erkan; Ozutemiz, Omer; Yuceyar, Hakan, , 2012, Experimental And Therapeutic Medicine

 

A33.Extraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease: cough, ast hma, laryngitis , chest pain. Yuksel, ElifSaritas; Vaezi, Michael F., , 2012, Swıss Medıcal Weekly A34. New Developments in extraesophageal reflux disease. ES Yüksel , M Vaezi.

Gastroenterolgy and Heaptology 9.2012

 

A35. I nt erf eron- lamivud ine combination is no better than lamivudine alone in anti-HBe ­ positive chronic hepatit is B. Akarca, US; Ersoz, G; Gunsar,  F; Karasu,  Z;  Saritas, E; Yuce , G; Bat ur , Y, , 2004, ANTIVIRAL THERAPY

 

A36. Hemophagocytic syndrome after living-related liver transplantation  Karasu,  Z;  Kilic , M; Cagir gan, S; Lebe(SaritasYuksel), E; Yilmaz, F; Demirbas, T; Tokat, Y, , 2003, Transplantatıon Proceedings

 

A37. Liver transplantation in a patient with Budd-Chiari syndrome secondary to factor V Leiden mutation Karasu, Z; Nart, D; Lebe(Sar itasYu ksel), E; Demirbas, T; Memis, A; Kilic, M; Ak yildiz, M; Tokat, Y, , 2003, Transplantatıon Proceedings

B.Uluslararası       bilimsel      toplantılarda       sunulan      ve     bildiri      kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

B1._Which ulcerative colitis patients are at risk of having proximally extending disease? Faik Sempozyumu Portekiz 2018

 

B2. Is Transabdominal ultrasound as effective as CDAI and MR enterography? Faik Sempozyumu Protekiz 2018

 

B3. Postoperative course of rescue colectomy in severe acute colitis is not affected by preoperat ive biologic treatment. Faik Sempozyumu Portekiz 2018

 

B4. Research gaps in diet and nutrition in I nflamm atory Bowel Disease. A topical review by ECCO. ECCO 2017 (Avrupa Crohn ve Kolit Kongresi)

 

B5. European Crohn's and Colitis Organisation Topical Review on environmental factors  in I BD. ECCO 2017 (Avrupa Crohn ve Kolit Ko ngresi)

 

B6 .   Mucosal I mpedance     in   Barrett's   Esophagus:     Can  it   Assess  Compliance    With Medication? 2016 DDW (Dünya Gastroenteroloji Kongresi)

 

B7. Reducing Mucosal Impedance Variability by Ensuring Direct Contact with Esophageal Mucosa. 2016 DDW

 

B8. Evaluating  the frequency  of MEFV gene mutation and its  impact on the clinical course in patient with inflammatory bowel disease. ECCO 2015 (Avrupa Crohn ve Kolit Kongresi)

 

B9. Per-Oral Endoscopic Myotomy in treatment of Achalasia  in  a  Tertiary  Reference Center in Turkey.Avrupa Nörogastroenterooji Kongesi 2015

 

B10. Should we abandan conventional manometric system in motility laboratories? Avrupa Nörogastroenterooji Kongesi 2015

 

B11. Intraluminal Impedance Versus Mucosal Impedance Testing for the  Diagnosis  of GERD: Do They Measure the Same Thing? DDW 2015

 

B12. Esophageal Mucosal Impedance Pattern Is Distinct in Patients With Extraesophageal Reflux Symptoms. DDW2015

 

B13. Awareness of their disease in IBD patients. Faik sempozyumu 2015

 

B14. Are NSAIDS Used For Arthropathy Safe In Inflammatory Bowel Disease? Faik sempozyumu 2015

 

B15. Inflammatory Bowel Disease And Fatigue. Faik sempozyumu 2015

 

B16. Doct or -patient communication in inflammatory bowel disease. Faik  sempozyumu 2015

 

B17. Ileocecal Disease: Possible Diagnosis Other Than Inflammatory Bowel Disease. Faik sempozyumu 2015

 

B18. Screening and follow up of colorectal carcinoma in ulcerative colitis patients. Faik sempozyumu 2015

 

B19. Evaluation of Osteoporosis with Bone Densitometry Findings in Celiac Patients.Falk sempozyumu 2014

 

820. Do Turkish Celiac Disease Patients Stick to Gluten Free  Diet? Faik  sempozyumu  2014

 

B21. Assessing Health-Related Quality of Life, Presence of Depression and Anxiety Celiac Disease Patients. Faik sempozyumu 2014

 

822. Is anemia and hypocalcaemia related to duration of disease and body mass index in celiac disease patients? Faik sempozyumu 2014

 

823. Presenting Symptoms of Adult Celiac Disease Patients in Turkish Population. Faik sempozyumu 2014

 

B24. Evaluation Of The Correlation Between Serum Levels Of Hepcidin And  Disease  Activity in Inflammatory Bowel Disease. ECCO 2014

 

825. The effect of iv iron treatment on quality of life in inflammatory bowel diseasepatientswith non-anemic iron deficiency. ECCO 2014

 

B26. Biological Agents in Crohn's Disease:When? ECCO 2014

 

B27. The incidence of IgG4-positive piasma cell mediated colitis in the absence of autoimmune pancreatitis. ECCO 2013

 

828. Comparison of magnetic resonance enterography scoring and simplified endoscopic scoring in assesment of presence and grading the activity in ileal Crohn's disease. European Society Gastrointestınal And Abdomınal Radiology 2013

 

B29. Esophageal Mucosal Impedance Measurement: Time to Move Beyond pH Monitoring far GERD Diagnosis. DDW 2013

**B30. Comparison of demographics and endoscopic features with pH metric findings in patients with GERD Faik semp 2013

 

B31.Do Patients Report Symptoms When They Occur? Fundamental Consequences for Interpretation of Ambulatory Reflux Monitoring, DDW 2012

 

B32. Demographic and Physiologic Distinction Among Extraesophageal Reflux Syndromes: They are Not AII the Same! DDW 2012

 

B33. Clinical Implications of Impedance Monitoring in Suspected Extraesophageal Reflux: Can the Traditional Physiologic Parameters Predict Impedance. DDW 2012

B34. A novel device measuring esophageal mucosal concequences of chronic GERD DDW

2012

B35. Aurora kinase A (AURKA) and never in mit osis gene A-related kinase 6 (NEK6) genes are upregulated in erosive esophagitis and esophageal adenocarcinoma. ESHG 2012

B36. GSTPl Gene Methylation Profiles in Helicobacter pylori (+) and (-) Antral Intestinal Metaplasia and Distal Gastric Tumour Patients in Turkish Population. ESHG 2012

 

B3 7.Compariso n of urease test and urea breath test in bleeding peptic ulcers. UEGW 2002

 

C.Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

 

cı. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

cı.ı. Medical and Surgical Treatment of Esophageal Dysphagia, "Treaty of Laryngology, Voice and Deglut:ition", Elif Sarıtaş Yüksel, Michael Vaezi, 2013

 

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Larengofrengeal reflüde yeni yaklaşımlar ve tedavi. ES Yüksel, F Topal. Güncel Gastroenteroloji, 2017

D2. Gastrointestinal motilite eğitimi. ES Yüksel, F Topal. Güncel Gastroenteroloji, 2017

D3. İntestinal pseudo-obstruksiyonda diet. ES Yüksel, F Topal. Güncel Gastroent eroloj i, 2014

D4.     İ nflamatuvar barsak hastalığı olan otoantikorlarının       değerlendirilmesi,      S Gast roent eroloji, 2012 hastalarda tiroid hormonları ve İpek,           ES       Yüksel,            Akademik

DS. Gluten enteropatisinde ayırıcı tanı. ES Yüksel, F Topal, 2015, Türkiye Klinikleri dergisi

D6 . R-CHOP ile remisyon elde edilen ileri evre primer kolon lenfom ası . C Çekiç, ES Yüksel Endoskopi 2016

D7. İnflamatuvar barsak hastalığında fekal kalprotektinin akut faz  reaktanları  ve endoskop ik aktivite indeksi ile korelasyonu ve hastalık şiddetine göre fekal kalprotektin düzeylerinin karşılaştırılması , S İ pek, C Çekiç, ES Yüksel, 2016 15(1), Akademik Gastroenteroloji 2012

D8. Nadir görülen bir kolestaz nedeni: Ampuller somatostatinoma. S İ pek, E Alper, C Çekiç, ES Yüksel. 2013 ( 12) . Akademik Gastroenteroloji

D9. DM komplikasyonların ın izlenmesinde açlık kan  glukozu  ve mikroalbüminüri arasındaki ilişki, E Lebe, E Kasap, B Gürgen, D Ödemiş . İ zmir Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 5 -4, 1999

D10. Mide Leiomyoblastomu, H Sever, ö Okçu , G Ünal, Y Abalı, E Lebe, H Postacı. İzmir

Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 8-1, 2002

 

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

El . Primer bilier kolanjitte tiroid otoimmunitesi. UGH 2017

 

E2. Crohn hastalığında transabdominal ultrasonografi. UGH 2016

 

E3. İnflamatuar Barsak Hastalığında Kolorektal Karsinom Taraması. İBH okulu 2015

 

E4. İ nflamat uv ar Barsak Hastaliklarinda Hepatit B Aşi Yanit ini Et kileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Hepatogastroenteroloji kongresi 2015

 

ES. İnflamatuar Barsak Hastalığında Halsizlik. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2015

 

E6.      İnflamatuvar       barsak      hastalığında      azatiopürin      kesilme      nedenleri.      Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2015

 

E7. İnflamatuvar Barsak Hastalığı İçin Predispozan Faktörler. Ulusal Gastroenteroloji Haftas ı 2015

 

ES. Crohn hastalığında tanı problemleri. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2015 (UGH)

 

E9. Ülseratif Kol itt e Artrit UGH 2015

 

E10. Karaciğer Biyopsisinde Nash Hastalarında Fibrozis Sıklığı. Hepatoloji okulu 2014

 

E11. Telepravir alan kronik HCV hastalarnda yan etkiler. Hepatoloji okulu 2014

 

E12 . Anorektal Motilite Testi Yapılan Hastalarımızın Değerlendirilmesi. UGH 2014

 

E13. İleoçekal Tutulumda İnflamatuvar Barsak Hastalığı Dışındaki  Olası  Tanılar.  UGH  2014

 

E14. Anti Tnf Kullanan Hastalarımızdaki Tbc Aktivasyonu. UGH 2014

 

E15. Crohn Hastalığında Anti Tnf Tedavisi Ne Zaman Başlanmalı? UGH 2014 E16. İBH da artropati nedeniyle  NSAİD  kullnımı  güvenli  mi?  UGH  2014 E17. Merkezimizdeki Barrett Özofagus prevelansı. UGH 2014

E18. 24 Saatlik Ph Monitorizayonu Yapılan Hastalarda Demografik, Endoskopik Ve Ph Metre Sonuçlarının Değerlendirilmesi. UGH 2014

 

E19. Ref lü konseyi deneyimimiz . UGH 2014

 

E20. P2/MS Üçlü tedavi alan kronik HCV hastalarında tedavi öncesinde eRVR  ve SVR için bir prediktör müdür? UGH 2014

 

E21.     Çölyak    hastalarında    kemik     dansitometre     ile    osteoporoz    görülme     sıklığının değerlendirilmesi. UGH 2014

 

E22. EM    uygulamalarımız. Tek merkez deneyimi. UGH 2014

 

E23.   Kliniğimizde      HCC   nedeniyle  izlenen  hastaların     etiolojik     özellikleri.     Hepatoloji Kongresi. 2013

 

E24. İBS polikliniği gerekli midir? UGH 2013

 

E25. Kolonun primer lenfomasının olgu sunumu UGH 2013

 

E26. Ülseratif Kolit Hastalarında Akut Faz Reaktanı Olarak Serum Ferritin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. İbh okulu 2013

 

E27. Pratiğimiz teoriye uyuyor mu? Ayırıcı tanıda laktoz intoleransı  aklımızda  mı? UGH 2013

 

E28. Kronik İntestinal Psödoobstruksiyonlu Olgu . UGH 2013

 

E29. Kusma atakları ile komplike olan paraözofageal hemi ve eşlik eden organoaksiyel malrotasyon. UGH 2013

 

E30. Kolon Poliplerinin Artmış BMİ ve İnsülin Resistansı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. UGH 2013

 

E31. Motilite laboratuvarında konvansiyonel manometrik sistem terk edilmeli mi? UGH 2013

 

E32. Anti-pankreatik antikor, anti-nötrofil sitoplazmik antikor ve anti-Saccharomyces cerevisiase antikorlarının inflamatuvar bağırsak hastalıklarındaki tanısal değeri ve hastalık aktivitesi ile ilişkilerinin değerlendirilmesi. UGH 2013

 

E33. Konstipasyon Baskın İrritabl Barsak Sendromu Hastalarında Semptom  Şiddeti Cinsiyete Göre Farklı mı? UGH 2013

 

E34. Konstipasyon Baskın  İrritabl  Barsak  Sendromu  Hastalarında  Anksiyete  ve Depresyon Sıklığı. UGH 2013

 

E35. Yeni Tanı Almış Ülseratif Kolit Hastasında Gelişen Atipik Yerleşimli Pyoderma Gangrenosum: Olgu Sunumu. İbh okulu 2013

 

E36. Bir inci Basamakta Konstipasyon için Yapılacak Ne Var?;  Erişkinin  Tuvalet  Eğitimi! Aile Hekimlığı Kongresi 2013

 

E37. Seroloji Negatif Çölyak Hastalığı. Aile Hekimlığı Kongresi 2013

 

E38. Çölyak Hastalığında Hepatobiliyer Patolojilerin Sıklığı Toplumdan  Farklı  mı? Ulusal Aile Hekimlığı Kongresi 2013

 

E39. Medeni durum, eğitim, çalışma  ve  gelir  durumu  konstipasyon  baskın  İBS hastalarının yaşam kalitesini etkiliyor mu ? Aile Hekimlığı Kongresi 2013

 

E40. Çölyak Hastalarımızın  Demografik  Özellikleri  ve  Başvuru  Semptomları.  Aile Hekimlığı Kongresi 2013

 

E41. Konstipasyon baskın İBS hastalarında semptom şiddetini etkileyen faktörler. Aile Hekimlığı Kongresi 2013

 

E42. Gözden Kaçan Problem; Laktoz İntoleransı. Ulusal Aıle Hekımlığı Kongresı 2013

 

E43. Çöliak hastaları diete uyuyor mu? Ulusal Aıle Hekımlığı Kongresı 2013

 

E44.  Kronik  Hepatit  C  enfeksiyonu  olan  hastalarda,  Trigliserid  İndeksi  ve  HOMA  Yö ntem leriyle İnsulin Direncinin Değerlendirilmesi. Hepatogastroenteroloji kongresi 2013

 

E45. Hiler kolanjiokarsinomlarda fırça sitolojisinin etkinliği. UGH 2012

 

E46. Benign Özofagial Darlıkta Uygulanan Metal Stent Çıkarılmasında Yaşanan Güçlükler, Bir Olgu Sunumu UGH 2012

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi