Dr. Öğr. Üyesi Duygu Engin

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Engin
Tıp Fakültesi
Radyoloji

Lise  :    1993 -1997: Kırıkkale Süleyman Demirel Lisesi 

Üniversite  :   1997 -2003 : Ege  Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji Uzmanlik Egitimi : 2003-2009 : Tepecik Egitim Arastirma Hastanesi

Mecburi Hizmet : 2009-2011 : Batman Bölge Devlet Hastanesi

Uzman olarak calistigim yerler :

 1. İZMİR EGE DOĞUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2011-2012
 2. BUCA TIP MERKEZI 2012-2014
 3. ÖZEL TINAZTEPE HASTANESI 2014-2019
 4. ÖZEL TINAZTEPE GALEN HASTANESI 2019- ...

YAYINLAR & BİLDİRİLER :

 • Engin D , Elmas N , Erdoğan N , Özütemiz O, Harman M ,Sever A ,Özen E. Tepecik Eğit Hast Derg 2010; 20 Kolorektal patolojilerde konvansiyonel kolonoskopi ile CT kolonoskopinin tanısal yeterliliğinin karşılaştırılması (UZMANLIK TEZİ)
 • Çukurova I , Kırşen H, Mercan GC, Gümüşsoy M, Karaman Y, Bayol U, İmamoğlu T, Uzel D. Pediatrik septoplasti için masum bir yöntem aramak: tavşanlarda Cottle metodu, radyofrekans ve lazerin in vivo karşılaştırılması.  .Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg..  2012 Nov-Dec;22(6):324-31. 
 • İmamoğlu T, Uzel D, Akşit S. Mediasten yerleşimli lenfovasküler hamartom. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya.
 • Vardarli E ,  Postaci C , Engin D, Kocaoglu T, Gözlük almak isterken yoğun bakımda kendine gelmek PRESS, Turk Beyin Damar Hastaliklari Dergisi ,2016:Nisan Cilt 22:Ek 1

YAYIN AŞAMASINDA ÇALIŞMA

 • Meme Kanserinde Histolojik Prognostik Faktörlerle  Diffüzyon Ağırlıklı Meme Mr’ında Elde Edilen Adc Değerinin Karşılaştırılması  :  Adc’ Nin Prognoz Değerlendirmede İlave Bir Katkısı Olabilir Mi ?   Engin D,  Pehlivan F , Altınok T , Sanal S

ÜYELİKLER

 • Türk Radyoloji Derneği     

KONGRE KATILIMLARI :

 • 25. Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Radyoloji Derneği) (27-31 Ekim 2004, Antalya)
 • 27.Ulusal Radyolojı Kongresi (Türk Radyoloji Derneği) (11-15 Ekim 2006 )
 • 13. Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Toplantısı..  (22 Mayıs - 24 Mayıs 2008 , Ankara).
 • 15. Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Toplantısı..  (20 Mayıs - 22 Mayıs 2010 , Antalya)
 • 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Radyoloji Derneği) (6-10 Kasım 2013,Antalya)
 • 38.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Radyoloji Derneği) (31Ekim -4 Kasim 2017, Antalya)

SEMPOZYUM KATILIMLARI :

 • Kas İskelet Manyetik Rezonans Sempozyumu (Manyetik Rezonans Derneği) (27-29 Mayıs 2004, İzmir)
 • Temel Radyoloji Fiziği-1 Eğitim Sempozyumu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi) (18-19 Aralık 2004, İzmir)
 • Temel Radyoloji Fiziği-2 Eğitim Sempozyumu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi) (21-22 Mayıs 2005, İzmir)
 • Radyolojide Tuzaklar (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi) (16-17 Aralık 2006)
 • Baş-Boyun Radyolojisi Sempozyumu 2008 (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi) (11-13 Ocak 2008)
 • Hepatiko-Pankreatiko-Biliyer Sistem Radyolojisi Sempozyumu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi)  (17-19 Ekim2008)

KURS KATILIMLARI :

 • Yüzeyel ve Lokomotor Sistem Ultrasonografi Kurs Programı (Tıbbi Ultrason. Derneği) (19-20 Aralık 2003, İzmir)
 • Doppler Ultrasonografi Kursu(Tıbbi Ultrasonografi Derneği) (12-13 Mayıs 2007)
 • PET BT Kursu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi) (29-30 Nisan 2006)
 • Çok kesitli BT kursu (Hacettepe Üniversitesi) (18-19 Mayıs 2007)
 • MR Fizik Kursu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi) 17 Ocak 2009
 • Kas-İskelet Radyolojisi Kursu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi) 25 Nisan 2009
 • Nöroradyoloji Kursu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi) 13 Haziran 2009
 • İntrakranial kitlelerde görüntüleme kursu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi) (25 Şubat 2012 ,İzmir)
 • Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu (20-21 Mart 2003)
 • 9.Pediatrik Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantısı (20-21 Mart 2003)

RADYOLOJİDE ÖZEL İLGİ ALANI : Abdomen ve Meme görüntüleme

 1. Koroner BT angio
 2. Multiparametrik prostat MR
 3. BT kolonoskopi
 4. Meme görüntülemede ;
  *3D mamografi(tomosentez)/dijital mamografi
  *MR eşliğinde meme vakum biyopsi veya tel ile işaretleme
  *Mamografi eşliğinde tel ile işaretleme veya core needle biyopsi
  *US eşliğinde tel ile işaretleme veya trucut biyopsi konularında eğitim aldım.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi