Dr. Öğr. Üyesi Alper Tabanlı

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Alper Tabanlı
Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2010

Y. Lisans

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Bozyaka EAH

2021

Doktora

 

 

 

Doç. / Prof.

 

 

 

Sayfa içeriği güncellenmektedir.

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.

 1. A.Yurt, Tahsin Ülgen, Murat Aydın, Emrah Akçay, Ozan Durmaz, Berk Benek, Hakan Yilmaz, Ali Rıza Ertürk, İsmail Akkol and Alper Tabanlı. “ Colloid cysts of the third Ventricle : 24 cases review”, Clinics in Surgery, 23 ( Oct), 1-3 (2018).
 2. Emrah Akçay, Hakan Yılmaz , Hüseyin Berk Benek , Alper Tabanlı , Alaattin Yurt “Craniopharyngiomas: Analysis of 68 Surgical Cases” Neurological Sciences and Neurophysiology 2020, 37:215-20. doi: 10.4103/NSN.NSN_56_20

B. Uluslararası     bilimsel      toplantılarda     sunulan      ve     bildiri      kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.

SEKESTRE LOMBER DİSK HERNİLERİNİN SPONTAN REZORPSİYONU Bildiri

No(56831) Hüsenin Berk BENEK, Hakan YILMAZ, Alper TABANLI. XIVth International Turkish Spine Congress

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi, Servikal Omurganın Endoskopik Anatomisi, ss:51- 54 Şeref Doğan, Alper Tabanlı

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. D1. Elektrikli Scooter Kazalarına Nöroşirurjikal Açıdan Bir Bakış. A Neurosururgıcal Vıew On Electrıc Scooter Accıdents Alper Tabanlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (1): 99-103, 2022
 2. Kistik Menenjiomlar Olgu Serisi Case Serıes Of Cystıc Menıngıoma Hakan YILMAZ, Emrah Akçay, Murat Aydın, Alper Tabanlı, Tulu Kebat, Ali Rıza Ertürk, Alaattin Yurt İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 23 (4): 343-346, 2019
 3. Surgıcal Resectıon Of Tumors Located In The Insular Regıon İnsular Bölge Yerleşimli Kitlelerin Cerrahi Rezeksiyonu Emrah Akçay, Hakan Yılmaz, Hüseyin Berk Benek, Alper Tabanlı, Alaettin Yurt İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 24 (2): 161-167, 2020
 4. Serebellopontin Köşe Yerleşimli Epidermoid Tümörlerde Cerrahi Sonuçlarımız Surgıcal Results Of Cerebellopontıne Angle Epıdermoıd Tumors. Hüseyin Berk Benek, Emrah Akçay, Hakan Yılmaz, Tahsin Ülgen, Alper Tabanlı, Alaattin Yurt İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 25 (1): 57-61, 2021
 5. Glioblastoma Multiforme’de Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Alper Tabanlı, Hüseyin Berk Benek, Tahsin Ülgen İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26(4): 113-116, (2022)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.

 1. Murat Aydın, Alper Tabanlı, Ozan Durmaz, Emrah Akçay, Alaattin Yurt, Tek Merkezli 671 Lomber Disk Herniasyonu Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi , 29 Mart-2 Nisan 2017, Antalya.
 2. Murat Aydin, Mehmet Ozan Durmaz, Emrah Akçay, İsmail Akkol, Hüseyin Berk Benek, Tahsin Ülgen, Alper Tabanlı, Alaattin Yurt . Alt Servıkal Travma Nedenıyle Opere Edılen 25 Hastanın Değerlendırılmesı: En Az İki Yıl Takıp . Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi , 20-24 Nisan 2018, Antalya.
 3. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi 11 - 12 Aralık 2021 41 SB5.Transfenoidal Hipofiz Adenomları Cerrahisinde Nöronavigasyon Kullanımı: Dr. Alper Tabanlı
 4. Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Sözlü SunumlaSS-061 [Cerrahi Nöroanatomi] 2011-2021 Yılları Arasında Tip 2 Odontoid Kırıklarında Anterior Odontoid Vidalama Sonuçlarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Alper Tabanlı
 5. Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Sözlü SunumlaSS-150 (Nörovaskuler cerrahi) 2000-2020 Yılları Arasında Yapılan Mıkrocerrahı Anevrızma Tedavılerının Değerlendırılmesi Alper Tabanlı, Emrah Akçay, Hüseyin Berk Benek, Hakan Yılmaz, Onur Boloğur, Engin Kayıkçı, Alaattin Yurt
 6. Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Sözlü SunumlaSS-151 (Nörovaskuler cerrahi) 2015-2019 Yılları Arasında Yapılan Hipofiz Adenomlarının Transfenoidal Ve Transkranial Tedavilerinin Değerlendirilmesi Alper Tabanlı, Tuğrul Şensoy, Onur Boluğur, Engin Kayıkçı, Emrah Akçay, Hüseyin Berk Benek, Hakan Yılmaz, Alaettin Yurt, Tahsin Ülgen

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

G. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

G1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2021-2022

Güz

Nöroanatomi ve cerrahi

3

3

8

Laboratuar Eğitimi

3

3

8

Bahar

Nöroanatomi ve cerrahi

3

3

8

Laboratuar Eğitimi

3

3

8

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi