Prof. Dr. Ali Ulvi Hakverdi

Akademik Takvim

Prof. Dr. Ali Ulvi Hakverdi
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tıpta Uzmanlık

1988

19/Şubat/1992

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Tez adı: tubal ligasyonun over fonksiyonları üzerine etkisi (1992) Tez Danışmanı:(ali ceylan erden)

Tıpta Uzmanlık

1988

19/Şubat/1992

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

(1992) Tez Danışmanı:(cüneyt eftal taner,ali ceylan erden)

Lisans

1981

21/Ağustos/1987

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

(1987)

PROFESÖR

22.03.2005-16.07.2023

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/TAYFUR ATA SÖKMEN TIP

FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI)

DOÇENT

26.10.1996-03.08.1997

DİCLE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI)

YARDIMCI DOÇENT

03.11.1992-26.10.1996

DİCLE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI)

Yönetilen Tezler

Tıpta Uzmanlık

2023

 1. POLAT OZAN CAN, (2023). ENDOMETRİUM KANSERLİ OLGULARDA ADENOMYOZİS BİRLİKTELİĞİ VE SAĞKALIMA ETKİSİ, Mustafa Kemal Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor) 2022
 2. SEZGİN SEMİH, (2022). Stres üriner inkontinansı olan kadınların tedavisinde lokal otolog trombositten zengin plazma (PRP) enjeksiyonunun etkinliği, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2020

 1. ÖZTOPRAK YAĞMUR, (2020). Sezaryen sırasında tüp ligasyonu ve bilateral salpenjektominin over fonksiyonları üzerine etkisinin karşılaştırılması, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2018

 1. HÜRRİYETOĞLU ŞERİF, (2018). Polikistik over sendromlu hastalarda insülin direnci ve oksidatif stres arasındaki ilişki, Mustafa Kemal Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı (Tamamlandı) 2015
 2. BEYAZIT AHMET, (2015). Gebeliğin üriner inkontinansa etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi->Tıp Fakültesi>Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2011

 1. GÜNEY MEHMET ÇAĞATAY, (2011). Adneksiyal kitle saptanan hastalarda malignite riskinin preoperatif araştırılması, Mustafa Kemal Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı (Tamamlandı) 2010
 2. YETİM ÇAĞCIL, (2010). ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN KADINLARDA TRANS OBTURATOR TAPE (TOT) İLE BURCH OPERASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Mustafa Kemal Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

1995

 1. ÖZLER HALİS ATİLLA, (1995). Erken doğum eylemi tedavisinde ritodrin hidroklorid ve nifedipin, Dicle Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)
 2. DEMİROĞLU SEMİH, (1995). Perimenopozal endometrium patolojilerinin tanısında transvaginal ultrasonografinin önemi, Dicle Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Diğer (Tamamlandı)

Projelerde Yaptığı Görevler:

ADNEKSİYAL KİTLE SAPTANAN HASTALARDA MALİGNİTE RİSKİNİN PREOPERATİF ARAŞTIRILMASI,

 1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici:ALİ ULVİ HAKVERDİ,

Araştırmacı:MEHMET ÇAĞATAY GÜNEY, , 01/01/2015 - 31/12/2015 (ULUSAL)

Sezaryen sırasında tüp ligasyonu ve bilateral salpenjektominin over fonksiyonları üzerine etkisinin

 1. karşılaştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici:ALİ ULVİ HAKVERDİ, Danışman:SERDAR DOĞAN,

Araştırmacı:YAĞMUR ÖZTOPRAK BARUTÇU, , 01/05/2017 - 31/12/2019 (ULUSAL)

GEBELİĞİN ÜRİNER İNKONTİNANSA ETKİSİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel

 1. araştırma projesi, Yönetici:ALİ ULVİ HAKVERDİ, Araştırmacı:AHMET BEYAZIT, , 01/01/2015 31/12/2015 (ULUSAL)

Stres üriner inkontinansı olan kadınların tedavisinde lokal otolog trombositten zengin plazma (PRP)

 1. enjeksiyonunun etkinliği, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici:ALİ ULVİ HAKVERDİ, Araştırmacı:SEMİH SEZGİN, Danışman:SERDAR DOĞAN, , 01/01/2020 - 01/02/2022 (ULUSAL)

Polikistik over sendromlu hastalarda insülin direnci ve oksidatif stres arasındaki ilişki, ARAŞTIRMA

 1. PROJESİ, Yürütücü:ALİ           ULVİ        HAKVERDİ,              Danışman:ABDULLAH            ARPACI,   Araştırmacı:ŞERİF HÜRRİYETOĞLU,           ,               01/09/2016            -               31/12/2017            (ULUSAL)

Vajinal akıntılarda HPV, HSV-Tip II ve Trichomonas direkt inceleme,kültür ve PCR ile

 1. değerlendirilmesi. , Özel Kuruluşlar, Yönetici:ALİ ULVİ HAKVERDİ, Danışman:GÜLNAZ ÇULHA,

Danışman:NİZAMİ DURAN, , 01/10/2005 - 01/06/2006 (ULUSAL)

 

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

30.12.2004-16.07.2023

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

01.01.2004-01.01.2007

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Başhekim

18.01.2004-26.10.2006

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. SOYLU KARAPINAR OYA,GÖZÜKARA İLAY,HAKVERDİ ALİ ULVİ,GÜNGÖREN ARİF (2017). A new marker for the prediction of mean platelet volume, placenta previa and placental invasion anomalies.  Perinatal journal, 1(25), 32-37., Doi: 10.2399/prn17.0251007 (Yayın No: 3469787)
 2. SOYLU KARAPINAR            OYA,GÜNGÖREN   ARİF,DOLAPÇIOĞLU               KENAN    SERDAR,BENK         ŞİLFELER

DİLEK,KESKİN KURT RAZİYE,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2016).  Does the presence of anhydramnios affect the duration of medical abortion.  Ginekologia Polska, 87(9), 635-638., Doi: 10.5603/GP.2016.0058 (Yayın No: 3328686)

 1. KESKİN KURT RAZİYE,GÜLER OKYAY AYŞE,HAKVERDİ ALİ ULVİ,GÜNGÖREN ARİF,DOLAPÇIOĞLU

KENAN SERDAR,karateke atilla,Dogan Mustafa Ozcil (2015).  The effect of obesity on inflammatory markers in patients with PCOS  a BMI matched case control study.  Archives of Gynecology and Obstetrics (Yayın No: 2437437)

 1. GÖZÜKARA İLAY,SOYLU KARAPINAR OYA,HAKVERDİ ALİ ULVİ,DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR,BENK ŞİLFELER DİLEK,ÖZÇİL MUSTAFA DOĞAN,KESKİN KURT RAZİYE,GÜLER OKYAY AYŞE,GÜNGÖREN ARİF (2015). Evaluation of conservative and radical surgical outcomes in placenta previa and accreta cases.  Perinatal Journal, 23(3), 148-152., Doi: 10.2399/prn.15.0233002 (Yayın No: 3384692)
 2. ÇULHA GÜLNAZ, GÜNGÖREN ARİF, DEMİR CEMİL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, DURAN NİZAMİ (2015). Detection of Trichomonas Vaginalis in Vaginal Speciemens

from Women by Wet Mount, Culture and PCR.  Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(5), 537540., Doi: 10.4328/JCAM.2158 (Yayın No: 8392219)

 1. KARATEKE ATİLLA,BENK ŞİLFELER DİLEK,GÜNGÖREN ARİF,KESKİN KURT RAZİYE,GÜLER OKYAY

AYŞE,DOKUYUCU RECEP,ULUTAS TURKER,UN BURAK,PAKSOY HACER,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2015).

Can the ductus venosus doppler predict the hemoglobinopathies?.  Int J Clin Exp Med. (Yayın No: 3411066)

 1. KESKİN KURT RAZİYE, PINAR NESLİHAN, KARATEKE ATİLLA, GÜLER OKYAY AYŞE, BENK ŞİLFELER DİLEK, ALBAYRAK AYNUR, ÖZDEMİR SEMRA, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2015). Protective Effects of Colchicine in an Experimental Rat Endometriosis Model  Histopathological Evaluation and

                           Assessment         of       TNF                     Levels.                Reproductive           Sciences,         22(2),         258-263.,         Doi:

                              10.1177/1933719114542029             (Yayın        No:        2451342)

 1. KESKİN KURT RAZİYE,GÜLER OKYAY AYŞE,BENK ŞİLFELER DİLEK,karateke atilla,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2015). Relation of inflammatory markers with both presence and severity of hyperemesis gravidarum.  Ginekol Pol. 2014 Aug;85(8):589-93., 85(8), 589-593. (Yayın No: 2436981)
 2. KESKİN KURT RAZİYE, KAYA ÖZLEM AYCAN, KARATEKE ATİLLA, BENK ŞİLFELER DİLEK, SOYLU KARAPINAR OYA, AKKOCA AYŞE NESLİN, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014). Increased Density of demodex folliculorum Mites in Pregnancies with Gestational Diabetes.  Medical Principles and Practice, 23(4), 369-372., Doi: 10.1159/000363244 (Yayın No: 2437256)
 3. BENK ŞİLFELER DİLEK, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, KESKİN KURT RAZİYE,

KARATEKE ATİLLA, HAKVERDİ ALİ ULVİ, Gunher Arica Secil, BALOĞLU ALİ (2014).  Mean Platelet Volume Levels in Pregnant Women having Thalassemia Minors.  International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS), 3(2), 44-49. (Yayın No: 8392939)

 1. HAKVERDİ SİBEL, DEMİRHAN OSMAN, tunç erdal, İNANDIKOĞLU NİHAL, USLU İNAYET NUR, GÜNGÖREN ARİF, ERDEM DUYGU, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2013). Chromosome imbalances and alterations in the p53 gene in uterine myomas from the same family members  familial leiomyomatosis in Turkey.  Asian Pac J Cancer Prev. (Yayın No: 2451413)
 2. HAKVERDİ SİBEL,GÜZELMANSUR İSMAİL,GÜNGÖREN ARİF,TOPRAK SERHAT,YALDIZ MEHMET,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2012). Evaluation of fetal autopsy findings in the hatay region  274 cases.  Turkish Journal of Pathology, 28(2), 154, Doi: 10.5146/tjpath.2012.01115 (Yayın No:
 3. HAKVERDİ SİBEL,GÜNGÖREN ARİF,YALDIZ MEHMET,HAKVERDİ ALİ ULVİ,TOPRAK SERHAT (2011).

Immunohistochemical analysis of p16 expression in uterine smooth muscle tumors.  Eur J Gynaecol Oncol. 2011;32(5):513-5. (Yayın No: 2451505)

 1. GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, HAKVERDİ ALİ ULVİ, YETİM ÇAĞCIL (2011). Uterin Kaviteyi Değerlendirmede,

TV-USG, SİS ve Histeroskopi

Ne Kadar Etkili?.  Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 21(1), 13-17. (Yayın No: 8392914)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, HAKVERDİ ALİ ULVİ, YETİM ÇAĞCIL (2011). Uterin Kaviteyi Değerlendirmede,

TV-USG, SİS ve Histeroskopi

Ne Kadar Etkili?.  Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 21(1), 13-17. (Yayın No: 8392914)

 1. GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, HAKVERDİ ALİ ULVİ, YETİM ÇAĞCIL (2011).

Effectiveness of Periurethral Injection on Stress Urinary Incontinence.  Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 31(4), 919-922., Doi: 10.5336/medsci.2010-18067 (Yayın No: 3384815)

 1. HAKVERDİ SİBEL, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, YALDIZ MEHMET, BAYRAMOĞLU TEPE NESLİHAN (2011). Malignant Sarcomatous Mural Nodule Associated with Ovarian Serous Cystadenoma: Case Report and Review of Literature.  Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 21(1), 66-70. (Yayın No: 8392252)
 2. HAKVERDİ SİBEL,DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR,GÜNGÖREN ARİF,YALDIZ MEHMET,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2009). Multiple uterine angioleiomyomas mimicking an ovarian neoplasm  a case report. Eur J Gynaecol Oncol. 2009;30(5):592-4. (Yayın No: 2451524)
 3. AYHAN ALİ,DURSUN POLAT,KUŞÇU ÜLKÜ ESRA,MÜLAYİM BARIŞ,HABERAL REYHAN ASUMAN NİHAN,ÖZEN ÖZLEM,KÖSE M FARUK,TURAN AHMET TANER,ÖZGÜL NEJAT,DEMİR Ö FARUK,ÇAVUŞOĞLU H DENİZ,YÜCE KUNTER,KUZEY MOCAN GAMZE,SALMAN MEHMET COŞKUN,VELİPAŞAOĞLU MELİH,YENEN MÜFİT CEMAL,DEDE MURAT,ONAN MEHMET ANIL,GÜNER HALDUN,TAŞKIRAN ÇAĞATAY,ERDEM ÖZLEM,SARAÇOĞLU FERİT,SERİN İBRAHİM SERDAR,ÖZÇELİK BÜLENT,SOYER IŞIN,GÜZİN KADİR,DOĞANYILMAZ SONER,KARA OSMAN FADIL,KIRAN GÜRKAN,METİNDİR JALE,OZAN HAKAN,ÖZALP SİNAN,VARDAR MEHMET ALİ,ZEREN EMİNE

HANDAN,DİLEK SAFFET,BOZKAYA HASAN,GÜVEN SÜLEYMAN,ERSÖZ ŞAFAK,AÇIKALIN ARBİL,MEYDANLI MEHMET MUTLU,ÇETİNARSLAN İLKNUR,GÖKASLAN HÜSNÜ,EREN ŞİRİN FUNDA,ÇELİK ÇETİN,YILMAZ OSMAN,ÇELİK HÜSNÜ,AKSAZ ZELİHA,KOÇAK CENGİZ,BAĞCI HAFİZE,DAVUTOĞLU BİLGE,HAKVERDİ ALİ ULVİ,SOYSAL MEHMET EMİN,KAYA GÜLCAN,YANIK ALİ,ARICI DİLEK SEMA,ÇETİN HALİT,MUTLU AHMET EMİN,KOLUSARI ALİ,KÖSEM MUSTAFA,ŞAHİN HANIM GÜLER,DEMİRTÜRK FAZLI,GÜLTEKİN MURAT,KARACA MEHMET,HARMA MEHMET İBRAHİM,HARMA MÜGE,BATUR ŞEBNEM,DEMİRBAĞ NİLGÜN,BAYKAL CEM MURAT,DOĞAN EKİCİ

ASİYE IŞIN,DEMİR ŞAM ASLI (2009).  Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey.

International Journal of Gynecology  Obstetrics, 106(3), 206-209., Doi: 10.1016/j.ijgo.2009.04.003

 1. ÇETİN MERYEM,OCAK SABAHATTİN,GÜNGÖREN ARİF,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2007). Distribution of Candida species in women with vulvovaginal symptoms and their association with different ages and contraceptive methods.  Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 39(6-7), 584-588., Doi: 10.1080/00365540601148491 (Yayın No: 2451616)
 2. OCAK SABAHATTİN,ÇETİN MERYEM,HAKVERDİ SİBEL,DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR,GÜNGÖREN

ARİF,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2007).  Effects of intrauterine device and oral contraceptive on vaginal flora and epithelium.  Saudi Med J. (Yayın No: 2451643)

 1. YALDIZ MEHMET,HAKVERDİ ALİ ULVİ,BAYHAN GÖKHAN,AKKUŞ Z (2005). Expression of E cadherin in squamous cell carcinomas of the cervix with correlations to clinicopathological features.  Eur J Gynaecol Oncol. 2005;26(1):95-8. (Yayın No: 2451727)
 2. HAKVERDİ ALİ           ULVİ,GÜL                TALİP,TANER           CÜNEYİT EFTAL,VURAL         ATİYE,ERDEN          ALİ

CEYLAN,YILMAZTÜRK A (1997).  Treatment of chronic cervicitis  the loop electrosurgical excision procedure.  Zentralblatt Gynakologi (Yayın No: 2451852)

 1. AYHAN A,TUNCER ZAFER SELÇUK,HAKVERDİ ALİ ULVİ,YÜCE KUNTER (1996). Sertoli Leydig cell tumor of the ovary  a clinicopathologic study of 10 cases.  Eur J Gynaecol Oncol. 1996;17(1):75-8. (Yayın No: 2452018)
 2. TANER CÜNEYİT EFTAL,HAKVERDİ    ALİ           ULVİ,ABAN              ÜMMÜHAN            MERAL,ERDEN        ALİ

CEYLAN,ÖZELBAYKAL U (1996).  Prevalence  management and outcome in eclampsia.  Int J Gynaecol Obstet. 1996 Apr;53(1):11-5. (Yayın No: 2451971)

 1. TANER CÜNEYT EFTAL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ABAN ÜMMÜHAN MERAL (1996). Emergency  cesarean hysterectomy

.  Medikal Network, 2, 96-100. (Yayın No: 8397778)

 1. YAYLA MURAT, HAKVERDİ ALİ ULVİ, BİLİCİ ASLAN, ÖZELBAYKAL UFUK, ERDEN CEYLAN (1996).

Previous poor obstetrical history:is it associated with    abnormal umblical  artery doppler findings in a  subsequent pregnancy?

.  Gynecology, Obstetrics& Reproductive Medicine, 2(1), 181-185. (Yayın No: 8393148)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ,TANER CÜNEYİT EFTAL,ABAN ÜMMÜHAN MERAL,VURAL ATİYE,GÜNGÖREN ARİF,YILMAZ NAFİ (1996). Incomplete androgen insensitivity  testicular feminization  syndrome two case reports.  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 75(6), 588-592., Doi: 10.3109/00016349609054677 (Yayın No: 2451904)
 2. TANER CÜNEYİT EFTAL,HAKVERDİ ALİ ULVİ,ERDEN ALİ CEYLAN,SATICI OMER (1995). Menstrual disorders and pelvic pain after sterilization.  Adv Contracept. 1995 Dec;11(4):309-15. (Yayın No: 2452083)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ,TANER CÜNEYİT EFTAL,ERDEN ALİ CEYLAN,SATICI ÖMER (1994). Changes in ovarian function after tubal sterilization.  Adv Contracept. 1994 Mar;10(1):51-6. (Yayın No: 2452120)
 2. TANER CÜNEYİT EFTAL,HAKVERDİ ALİ ULVİ (1993). Hygroscopic cervical dilators in eclampsia.  Int J Gynaecol Obstet. 1993 Jun;41(3):283-4. (Yayın No: 2452142)
 3. TANER CÜNEYT EFTAL, YILMAZTÜRK ahmet, HAKVERDİ ALİ ULVİ (1993). Inversio uteri puerperalis:

Eine gefährliche komplikation der nachgeburtsperiode.

.  TW Gynäkologie, 6, 62-67. (Yayın No: 8397023)

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
  1. HAKVERDİ SİBEL, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ, çiftçi şinasi, KAYA ZOZAN (2007).

Dilatation And Curettage Fails To Detect İntrauterine Lesions İn Women..  The International Congress Of The  Turkısh - German Gynecological Association, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8413318)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2010). Management of Postpartum Hemorrahage.  EAST MEDİTERRANEAN FORUM OF MATERNAL FETAL MEDICINE (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8396611)
 2. SOYLU KARAPINAR OYA,UYAR OĞUZ,HAKVERDİ ALİ ULVİ,GÜNGÖREN ARİF (2017). Perimortem Sezeryan: 2 Olgu Sunumu..  25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th

Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4098200)

 1. SOYLU KARAPINAR OYA,HAKVERDİ ALİ ULVİ,GÜNGÖREN ARİF (2017). Adolesan Acil Peripartum Histerektomi: Nadir Görülebilecek bir Olgu.  25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4098050)
 2. SOYLU KARAPINAR OYA,GÖZÜKARA İLAY,HAKVERDİ ALİ ULVİ,GÜNGÖREN ARİF (2017). Mean Platelet Volum, Plasenta Previa ve Plasental İnvazyon Anomalilerini Öngörmede Yeni bir Marker.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4092276)

 1. KESKİN KURT RAZİYE, SOYLU KARAPINAR OYA, KARATEKE ATİLLA, GÜLER OKYAY AYŞE, BENK ŞİLFELER DİLEK, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014). Experimental Endometriosis Regression In Rats Treated By Colchicine: Histopathological Evaluation and Assessment of TNF-? Levels. O-28, Ref. ID: 0680..  Turkısh German Gynecology Congress, Antalya – Turkey (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413292)
 2. KESKİN KURT RAZİYE, GÜLER OKYAY AYŞE, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, KARATEKE ATİLLA, ÖZÇİL MUSTAFA DOĞAN (2014). The Effect of Obesıty on Inflammatory Markers in Patıents wıth PCOS: A BMI Matched Case-Control Study..  Turkısh

German Gynecology Congress, , Antalya - Turkey (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413282)

 1. KESKİN KURT RAZİYE, GÜLER OKYAY AYŞE, BENK ŞİLFELER DİLEK, ÖZÇİL MUSTAFA DOĞAN,

KARATEKE ATİLLA, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014).  Relation Of Inflammatory Markers With Both

Presence and Severity Of Hyperemesis Gravidarum..  X. Turkısh German Gynecology Congress,

2014, Antalya – Turkey (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413287)

 1. KARATEKE ATİLLA, BENK ŞİLFELER DİLEK, GÜNGÖREN ARİF, KESKİN KURT RAZİYE, GÜLER OKYAY AYŞE, ÜN BURAK, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014). Ductus Venosus Doppler Measurements in Fetuses Of Pregnants with Hemoglobinopathy who have Pregnacy at the Gestation of 11 – 13 +6 (WeekDay). P-392, Ref. ID: 0641..  Turkısh German Gynecology Congress, Antalya – Turkey (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413295)
 2. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2010). The role of Evidence-Based obstetric care in Preventing Pelvic Floor Dysfunctions.  INTERNATIONAL CONGRESS OF UROGYNECOLOGY (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8396591)
 3. GÜZELMANSUR İSMAİL, HAKVERDİ SİBEL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF, BALCI ALİ (2008). Autosomal recessive alobarholoprosencephaly: prenatalultrasonographic diagnosis.. XXI European congresson perinatal medicine. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413465)
 4. GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, BALCI ALİ, GÜZELMANSUR İSMAİL, HAKVERDİ ALİ

ULVİ (2008).  (2008) Fetal Goıter In The Absence Of Maternal Thyroid Disease: A Case Report. XXI European Congresson Perinatal Medicine..  XXI European Congresson Perinatal Medicine. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413462)

 1. GÜZELMANSUR İSMAİL, HAKVERDİ SİBEL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, YETİM ÇAĞCIL (2008). Atipic Conjoıned Twin: Thoracho-Omphalopagus With Anencephaly. XXI European Congresson Perinatal Medicine..  XXI European Congresson Perinatal Medicine. 10-13 September, 2008. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413464)
 2. DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ, YETİM ÇAĞCIL (2008). The

Role Of Progesterone And Magnesium At Preventation Of Prematurity İn Twin Pregnancies: Is There A Synergism?.  XXI European Congresson Perinatal Medicine. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413527)

 1. ÇULHA GÜLNAZ, DURAN NİZAMİ, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF (2008). The İnvestigation Of The Association Between The Frequency Of Trichomonasvaginalis And Intrauterine Contraceptive Device..  İnternational Congres Of Bacteriology and Applied Microbiology. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413323)
 2. GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ SİBEL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, KARAZİNCİR SİNEM, SOYLU KARAPINAR OYA (2007). Mucinous cystadenoma together with endometrioma: case report. 7th International Congress Of The  Turkısh - German Gynecological Association, Antalya Turkey 2007. Act Gynecol Obstet.  7th International Congress Of The  Turkısh - German Gynecological Association, Antalya Turkey 2007. Act Gynecol Obstet (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413319)
 3. ZETEROĞLU ŞAHİN, OCAK SABAHATTİN, DEVECİ ALİ, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2005). Seropositivity of rubella, cytomegalovirus and toxoplasma in pregnant women.

.  International Turkish German Gynecologic Congress (TAJEV) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8414578)

 1. OCAK SABAHATTİN, ZETEROĞLU ŞAHİN, DEVECİ ALİ, GÜNGÖREN ARİF, BORAZAN ERKAN,

HAKVERDİ ALİ ULVİ (2005).  Seroprevalance of Hepatitis and HIV Infections Among Pregnant Women..  International Turkish German Gynecologic Congress (TAJEV) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8414585)

 1. TANER CÜNEYT EFTAL, ERDEN CEYLAN, GÖKÇE SELÇUK, HAKVERDİ ALİ ULVİ, DOĞAN KEMAL

(1991).  Management and outcome in eclampsia..  nternational İstanbul Symposium Obstetrics and Gynecology.3-6 June, İstanbul-TURKEY (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413276)

 1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

TEMEL ÜROJİNEKOLOJİ, Bölüm adı:(MİKS ÜRİNER İNKONTİNANS) (2009)., HAKVERDİ ALİ ULVİ,

 1. NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Editör:Prof. Dr. Önay YALÇIN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 275, ISBN:978-975-420-676-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8393363) D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  1. DÖNER GÜNER PINAR, BÖLÜKBAŞI HANDE, TEZCAN ELİF, GÖZÜKARA İLAY, HAKVERDİ ALİ ULVİ,

ÖZER CAHİT (2021).  Factors Associated with Pregnancy and Maternity Adjustment of Pregnant Women in the Prenatal Period.  kafkas j med, 1(11), 45-51., Doi: 10.5505/kjms.2021.76768 (Kontrol No: 8392193)

 1. SOYLU KARAPINAR OYA,GÖZÜKARA İLAY,HAKVERDİ ALİ ULVİ,BENK ŞİLFELER DİLEK,ŞAHİN HANİFİ,DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR (2017). Histeroskopik Septum Rezeksiyonu Sonrası Gebelik

Sonuçları: Retrospektif BirÇalışma.  Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 14(4), 172-175. (Kontrol No: 3961552)

 1. SOYLU KARAPINAR OYA, GÖZÜKARA İLAY, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF (2017). Mean Platelet Volum, Plasenta Previa ve Plasental İnvazyon Anomalilerini Öngörmede Yeni bir Marker. . Perinatoloji Dergisi, 25(1), 31-37. (Kontrol No: 8416113)
 2. GÖZÜKARA İLAY,SOYLU KARAPINAR OYA,HAKVERDİ ALİ ULVİ,KESKİN KURT RAZİYE,DEMİRKIRAN GÖKHAN (2016). Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum  Sağlık Çalışanlarında Bir Anket Çalışması.

inekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (Kontrol No: 3327286)

 1. GÖZÜKARA İLAY,SOYLU KARAPINAR OYA,HAKVERDİ ALİ ULVİ,DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR (2016).

Tubaovaryen Abse Olgularının Cerrahi Tedavisinin Değerlendirilmesi.  Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 7(27), Doi: 10.17944/mkutfd.13834 (Kontrol No: 3326566)

 1. GÖZÜKARA İLAY, SOYLU KARAPINAR OYA, HAKVERDİ ALİ ULVİ, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, BENK ŞİLFELER DİLEK, ÖZÇİL MUSTAFA DOĞAN, KESKİN KURT RAZİYE, GÜLER OKYAY AYŞE,

GÜNGÖREN ARİF (2015).  Plasenta Previa ve Akreata Olgularında Konservatif ve Radikal Cerrahi

Sonuçlarının Değerlendirmesi. Perinatoloji dergisi.  Perinatoloji dergisi, 23(3), 148-152. (Kontrol No: 8416168)

 1. GÜNGÖREN ARİF,DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR,HAKVERDİ ALİ ULVİ,BALCI ALİ (2014). MATERNAL TİROİD HASTALIĞI YOKLUĞUNDA FETAL GUATR  BİR OLGU SUNUMU.  PERİNATOLOJİ DERGİSİ (Kontrol No: 3385048)
 2. BENK ŞİLFELER DİLEK,akkoca AN,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014). Human Papilloma Virus and HPV vaccine knowledge among Mustafa Kemal University Medical Students.  Acta Medica Anatolia (Kontrol No: 4151225)
 3. ÖZÇİL MUSTAFA DOĞAN, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÖKÇE HASAN, NURAL ORHAN

(2014).  Heterotopik gebelik. .  Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 5(17), 32-35. (Kontrol No: 8416176)

 1. KESKİN KURT RAZİYE, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, BENK ŞİLFELER DİLEK, SOYLU KARAPINAR OYA (2014). Perinataland Maternal Consequences of Pregnancies Complicated with Sickle Cell Anemia.  The Journal of Gynecology - Obstetrics and

Neonatoloogy, 11(2), 33-36. (Kontrol No: 8392234)

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  1. KESKİN KURT RAZİYE, KARATEKE ATİLLA, ERDEM MEHMET, BENK ŞİLFELER DİLEK, akkoca ayşe nesrin, SOYLU KARAPINAR OYA, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014). Human papilloma virus and HPV vaccine knowledge among Mustafa Kemal University medical students.  Acta Medica Anatolia, 2(2), 37-41. (Kontrol No: 8393090)
  2. KESKİN KURT RAZİYE, HAKVERDİ ALİ ULVİ, SOYLU KARAPINAR OYA, KARATEKE ATİLLA, ÖZÇİL MUSTAFA DOĞAN (2014). Gestasyonel trofoblastik hastalık: üçüncü basamak deneyimi.  Tıp araştırmaları dergisi, 12(2), 59-62. (Kontrol No: 8393209)
  3. KESKİN KURT RAZİYE, GÜLER OKYAY AYŞE, HAKVERDİ ALİ ULVİ, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÜNGÖREN ARİF (2014). General View of Women in Reproductive Age about Contraception in

Hatay: A Questionnaire Study. .  Acta Medica Anatolia, 2(1), 9-13. (Kontrol No: 8396891)

 1. BENK ŞİLFELER DİLEK,GÜNGÖREN ARİF,DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2011).

Primary abdominal pregnancy  A case report.  The Journal of Kartal Training and Research Hospital,

22(1), 35-37., Doi: 10.5505/jkartaltr.2011.63497 (Kontrol No: 3326132)

 1. BENK ŞİLFELER DİLEK, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, TURHAN EBRU, HAKVERDİ SİBEL, ERDEM DUYGU, HAKVERDİ ALİ ULVİ, BALOĞLU ALİ (2011). Overlerde Neoplastik ve Nonneoplastik Kistik Lezyonların Değerlendirilmesi.  ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 42(4), 151-156., Doi: 10.16948/zktipb.818758 (Kontrol No: 8392889)
 2. GÜNGÖREN ARİF,DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR,HAKVERDİ ALİ ULVİ,BALCI ALİ,güzelmansur ismail

(2010).  Fetal goiter in the absence of maternal thyroid disease: A case report.  Perinatal Journal, 3(18) (Kontrol No: 4151176)

 1. FANSA İYAD,GÜNGÖREN ARİF,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2009). DEEP VEİN THROMBOSİS İN PREGNANT

WOMEN WİTH HETEROZYGOUS FACTOR V LEİDEN MUTATİON  A CASE REPORT.  TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ (Kontrol No: 3385107)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF, ERDEM DUYGU (2009). Laboratory Tests in Urogynecology. türkiye klinikleri journal of gynecelogy obstetrics, 2(2), 29-35. (Kontrol No: 8393230)
 2. DURAN NİZAMİ, ÇULHA GÜLNAZ, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF (2009). The Investigation of the Association Between the Frequency of Trichomonas Vaginalis and Using Intrauterine Contraceptive Device (Rahim İçi Araç Kullanımı ve Trichomonas Vaginalis Sıklığı Arasındaki İlişkinin

Araştırılması). .  Balkan Medical Journal (Trakya Univ Tip Fak Derg), 3(26), 197-202. (Kontrol No: 8415233)

 1. HAKVERDİ SİBEL,GÜNGÖREN ARİF,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2008). Anormal uterin kanamalı kadınlarda uterus içi lezyonların tespitinde dilatasyon ve küretajın tanısal değeri.  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5(3), 202-206. (Kontrol No: 4151099)
 2. HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR (2007). Stres Üriner

İnkontinans Tedavisinde Periüretral Enjeksiyonlar. .  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 21(4), 205-209. (Kontrol No: 8416063)

 1. ÇULHA GÜLNAZ,HAKVERDİ ALİ ULVİ,ZETEROĞLU ŞAHİN,DURAN NİZAMİ (2006). Investigation of the prevalence of Trichomonas vaginalis in women with complaints of vaginal discharge and itching  .  Turkiye Parazitol Derg. (Kontrol No: 2451683)
 2. DURAN NİZAMİ, ÇULHA GÜLNAZ, ÇETİN MERYEM, ZETEROĞLU ŞAHİN, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2005). Genital enfeksiyon şüphesi olan adölesan ve yetişkin kadınlarda enfeksiyon etkenleri. .  Tıp Araştırmaları Dergisi, 3(2), 13-19. (Kontrol No: 8417195)
 3. YALINKAYA AHMET, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ÖLMEZ KAVAK GÖNÜL, YALINKAYA ÖMER, YAYLA MURAT (2004). Acil Peripartum Histerektomi..  Perinatoloji Dergisi(12), 123-127. (Kontrol No: 8416175)
 4. TOK DEVRİM, TOK CELALETTİN EKREM, HAKVERDİ ALİ ULVİ, DİLEK SAFFET (2004). Postmenapozal hastalarda Raloksifen ve Risedronatın  Kemik Mineral Yoğunluğu ve Lipit Profili  Üzerindeki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi.

.  Artemis, 5(3), 224-228. (Kontrol No: 8396947)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ, TANER CÜNEYT EFTAL, YAYLA MURAT (1997). Elektif Jinekolojik Operasyonlarda Otolog Kan Transfüzyonları.  MN Klinik Bilimler, 3(1), 121-126. (Kontrol No: 8393158)
 2. TANER CÜNEYT EFTAL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ABAN ÜMMÜHAN MERAL, ERDEN CEYLAN (1996).

Emergency cesarean hysterectomy.  .  Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine, 2(2), 96100. (Kontrol No: 8416053)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ, aksünger ahmet, ünlü kaan, HAKVERDİ SİBEL, ERDEN CEYLAN (1996). Ratlarda intraokuler endometriozis modeli. Türk Fertilite Dergisi, 4(1), 16-20. (Kontrol No: 8393187)
 2. HAKVERDİ ALİ ULVİ, YAYLA MURAT, GÜNGÖREN ARİF, SEZER FAHRİYE (1996). Gebelik ve Orak Hücreli Anemi. .  Perinataloji Dergisi, 4(3), 175-177. (Kontrol No: 8393167)
 3. HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÖÇMEN AHMET, ABAN ÜMMÜHAN MERAL, GÜL TALİP, SEZER FAHRİYE, SEZER

FAHRİYE (1996).  Histerektomilerin endikasyon ve komplikasyonları.  Yeni Tıp Dergisi, 13(2), 103106. (Kontrol No: 8396986)

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  1. YAYLA MURAT, ARSLAN GÜL, İNALÖZ SERAP, DENLİ MAHMUT ORHAN, HAKVERDİ ALİ ULVİ,

GÜNGÖREN ARİF, KETANİ MUZAFFER AYDIN, SEZER FAHRİYE (1996).  Gebe ratlarda tek taraflı

Arteria Uterina  bağlanmasının fetus gelişimi üzerindeki etkileri. .  Perinatoloji Dergisi(4), 205-298. (Kontrol No: 8416174)

 1. AVŞAR YASİN, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ABAN ÜMMÜHAN MERAL, TANER CÜNEYT EFTAL, KETANİ MUZAFFER AYDIN, ERDEN CEYLAN (1996). Ovarian hiperstimulasyon sendromu tedavisinde prostaglandin inhibitörleri ve hormonal etkileri. .  Türk Fertilite Dergisi, 1, 31-37. (Kontrol No: 8397792)
 2. HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÖÇMEN AHMET, SEZER FAHRİYE, GÜNGÖREN ARİF, ERDEN CEYLAN (1996).

Hiperemezis Gravidarumda Serum BHCG, Östradiol ve Progesteronun Etkileri.

.  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 11(2), 84-87. (Kontrol No: 8397001)

 1. AKSÜNGER AHMET, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ÜNLÜ MURAT KAAN, HAKVERDİ SİBEL, SEZER FAHRİYE, ABAN ÜMMÜHAN MERAL, SARI İBRAHİM, ERDEN CEYLAN (1996). Ratlarda oluşturulan İntraokuler Endometriozis Tedavi Sonuçları. .  Türk Fertilite Dergisi, 2, 118-123. (Kontrol No: 8416106)
 2. HAKVERDİ ALİ ULVİ, VURAL ATİYE, GÜL TALİP, ERDEN CEYLAN (1995). Subklinik  human papillomavirus infeksiyonunun (SPI) servikal intraepitelyal neoplaziler (CIN) ve serviks kanseri  ile ilişkisi.                  .  THE TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY, 11(2), 87-90. (Kontrol No: 8416083)
 3. HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜL TALİP, YILMAZ NAFİ (1995). Preeklamptik ve eklamptik  olgularda serum magnezyum değerleri..  Perinataloji Dergisi, 3(3), 7-9. (Kontrol No: 8416096)
 4. TANER CÜNEYT EFTAL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ABAN ÜMMÜHAN MERAL, ERDEN CEYLAN, GÜNGÖREN ARİF (1995). Hirsutizm tedavisinde Cyproterone acetate ve Spironolactone.

.  Türk Fertilite Dergisi, 2, 119-125. (Kontrol No: 8397825)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÖÇMEN AHMET, ERDEN CEYLAN, VURAL ATİYE, ERDEN CEYLAN (1995). Adenomyozisin klinik tanısı. . Yeni Tıp Dergisi, 12(1), 27-30. (Kontrol No: 8416093)
 2. GÖÇMEN AHMET, HAKVERDİ ALİ ULVİ, YAYLA MURAT, ERDEN CEYLAN (1995). Preeklamptik ve eklamptik gebelerde plazma fibronektin değerleri..  Klin.Jinekol. Obst., 5, 157-160. (Kontrol No: 8397816)
 3. HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜL TALİP, YILMAZ NAFİ, DEMİROĞLU SEMİH (1995). 235 Over Tümörünün Analizi. .  Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 4(4), 154-159. (Kontrol No: 8416088)
 4. HAKVERDİ ALİ ULVİ, YAYLA MURAT, ERDEN CEYLAN, DEMİROĞLU SEMİH (1995). İkiz  gebeliklerde bebek cinsiyetinin büyüme farklılığına etkisi. .  Dicle Tıp Dergisi, 22(1), 29-34. (Kontrol No: 8416171)
 5. HAKVERDİ ALİ ULVİ, YAYLA MURAT, GÖÇMEN AHMET, GÜL TALİP, ERDEN ALİ CEYLAN (1995). The clinical significance of preoperative serum CA-125 levels and thrombocytosis in patients with pelvic mases.  Jinekoloji ve Obstetrik (Kontrol No: 4151144)
 6. YAYLA MURAT, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ÖZLER ATİLLA, GÜL TALİP, ERDEN CEYLAN (1995). İkizlerden birinin doğum öncesi ölümü. .  Perinataloji Dergisi, 3(1), 73-77. (Kontrol No: 8397812)
 7. HAKVERDİ ALİ ULVİ, YAYLA MURAT, ERDEN CEYLAN, DEMİROĞLU SEMİH, DEMİROĞLU SEMİH

(1995).  Perimenapozal endometrium kalınlığı ve histopatoloji. .  MN Klinik Bilimler, 1(12), 1-4. (Kontrol No: 8397822)

 1. AKSU OSMAN, HAKVERDİ ALİ ULVİ, TANER CÜNEYT EFTAL, ERDEN CEYLAN, KAYA HALİL, SATICI ÖMER (1994). İnfertil  kadınlarda serum ve periton sıvısında hormonlar.

.  Türk Fertilite Dergisi, 2(4), 249-254. (Kontrol No: 8397833)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜL TALİP, ERDEN CEYLAN, TOY ERHAN (1994). Jinekolojik operasyonlarda sefuroksim ile proflaksi.  .  ANKEM Dergisi, 8(4), 401-403. (Kontrol No: 8416069)
 2. DOĞAN KEMAL, TANER CÜNEYT EFTAL, ERDEN CEYLAN, HAKVERDİ ALİ ULVİ, SATICI ÖMER (1993).

Normal Gabalarda Ve Gebeliğe Bağlı Hipertansiyonda Böbrek Fonksiyon Değişiklikleri..  Journal of Gynecology and Obstetrics, 7(3), 164-167. (Kontrol No: 8416169)

 1. GÖKÇE SELÇUK, ERDEN CEYLAN, GÜL TALİP, ASLAN ADEM, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ATAĞ ALİ MURAT (1992). Uterus leiomyomlarında mitotik aktivite. .  Journal of Gynecology and Obstetrics, 6, 167170. (Kontrol No: 8416172)
 2. TANER CÜNEYT EFTAL, HAKVERDİ ALİ ULVİ (1992). Cervikal dilatation before elective  . Acta Reprod  Turc, 15(1), 28-32. (Kontrol No: 8397800)
 3. TANER CÜNEYT EFTAL, ERDEN CEYLAN, HAKVERDİ ALİ ULVİ, AKSU OSMAN NURİ (1991). Vaginal kandidiaziste  oral  ve vaginal tek doz uygulamalarının karşılaştırılması..  T Klin Jinekol Obst. (Kontrol No: 8416030)
 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
  1. TANER CÜNEYT EFTAL, ERDEN CEYLAN, DOĞAN KEMAL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, BOLAT ÖZER (1992).

Normal ve PIH’ lı gebelerde maternal serum   ve amniotik sıvı protein düzeyleri. .  3. Ulusal Perinatoloji Kongresi. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413272)

 1. GÜL TALİP, ERDEN CEYLAN, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÖKÇE SELÇUK (1992). Gestasyonel Trofoblastik

Hastalıkların retrospektif incelenmesi. .  3. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413266)

 1. GÜL TALİP, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ERDEN CEYLAN, NERGİZ TURGAY (1994). Serviks kanseri nedeniyle radikal histerektomi ve pelvik lenf nodu  diseksiyonu yapılan 18 olgunun değerlendirilmesi.

.  4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413259)

 1. YAYLA MURAT, ARSLAN GÜL, İNALÖZ SERAP, DENLİ MAHMUT ORHAN, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF, KETANİ MUZAFFER AYDIN, SEZER FAHRİYE (1995). Gebe ratlarda tek taraflı Arteria Uterina bağlanmasının fetus gelişimi üzerindeki etkileri.

.  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 21. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413251)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ (1999). MENOPOZ VE HORMON TEDAVİSİ.  ÇUKUROVA GÜNLERİ (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8393373)
 2. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2006). ENDOMETRİYAL HİPERPLAZİLERDE GÜNCEL DURUM VE YAKLAŞIM.  TÜRK JİNEKOLOJİ ve ONKOLOJİ DERNEĞİ  BÖLGESEL JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ TOPLANTISI (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8393405)
 3. DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÜNGÖREN ARİF, ZETEROĞLU ŞAHİN, KALELİOĞLU İBRAHİM, HAKVERDİ

ALİ ULVİ (2006).  Normal + mole gebelik içeren dizigotik ikiz gebelik vakasında canlı doğum..  V. Ulusal Maternal fetal Tıp Ve Perinatoloji Kongresi. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413520)

 1. DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÜNGÖREN ARİF, ZETEROĞLU ŞAHİN, ANDI ALİ, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2006). 10 yıllık dönemde mole gebeliği vakalarımız. .  Ulusal Maternal fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413205)
 2. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2007). ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE PERİÜRETRAL İNJENSİYONLAR.  TÜRK JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK DERNEĞİ ULUSAL EĞİTİM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8393389)
 3. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2008). STRES ÜRİNER İNKONTİNANS OPERASYONLARINDA KOMPLİKASYONLAR VE YÖNETİM.  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2. ÜROJİNEKOLOJİ GÜNLERİ (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8393412)
 4. HAKVERDİ SİBEL, GÜZELMANSUR İSMAİL, GÜNGÖREN ARİF, AKANSU BÜLENT, ALTINTAŞ SÜLEYMAN, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2009). Hatay Yöresinde Fetal Anomalilerde Otopsi Bulguları (186 OLGU). .  Ulusal Patoloji Kongresi. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413545)
 5. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2009). ENDOMETRİYOZİS VE İNFERTİLİTE.  TÜRK JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK

DERNEĞİ BÖLGESEL TOPLANTISI Perinatoloji ve İnfertilite (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8393419)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2009). ENDOMETRİYOMALARDA LAPAROSKOPİK CERRAHİ.  ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE ENDOSKOPİ KONGRESİ (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8393429)
 2. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2010). KANITA DAYALI TIP PERSPEKTİFİNDE ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİ. ÜROJİNEKOLOJİDE TARTIŞMALI KONULAR SEMPOZYUMU (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8393395)
 3. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2010). Pelvik taban onarımında meş kit uygulamaları (Seçeneklerimiz neler? Aralarında fark var mı?).  BÖLGESEL ÜROJİNEKOLOJİ TOPLANTISI (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8396597)
 4. GÜLER OKYAY AYŞE, ATÇI NESRİN, GÜNGÖREN ARİF, KESKİN KURT RAZİYE, KARATEKE ATİLLA, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014). Plasenta AKreta Yönetiminde Konservatif Tedavi Deneyimlerimiz: 3 Olgu sunumu..  Palandöken Kadın Doğum Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412844)
 5. KESKİN KURT RAZİYE, ATCI NESRİN, SOYLU KARAPINAR OYA, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜLER OKYAY AYŞE (2014). Uterus Didelfis, Obstrükte Hemivajina ve İpsilateral Renal Agenezis: Herlyn-Werner-Wunderlich ya da OHVIRA Sendromu. .  Palandöken Kadın Doğum Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412893)
 6. HAKVERDİ ALİ ULVİ, HAKVERDİ SİBEL, KESKİN KURT RAZİYE, TOPRAK SERHAT, ŞAHİN HANİFİ, BEYAZIT AHMET (2014). Dev Parazitik Migzoid Leiomyom.  Ulusal Jinokoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412827)
 7. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014). JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE TARAMA STRATEJİLERİNİN GETİRİSİ GÖTÜRÜSÜ. JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ GÜNLERİ HATAY (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8396658)
 8. SOYLU KARAPINAR OYA, GÖZÜKARA İLAY, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF (2017). Mean Platelet Volum, Plasenta Previa ve Plasental İnvazyon Anomalilerini Öngörmede Yeni bir Marker.  .  25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412720)
 9. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2022). Stres üriner inkontinansı olan kadınların tedavisinde PUE ve  trombositten zengin plazma (PRP) enjeksiyonunun etkinliği.  ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8396602)
 10. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2022). Stres Üriner İnkontinans Olgularında Üretral Dolgu Malzemeleri. .  Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8413964)
 11. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2018). Üriner İnkontinans Tedavisinde Periüretral Enjeksiyonlar. .  Ulusal TJOD kongresi. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8413938)
 12. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2017). ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM.  ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4156029)
 13. SEÇİNTİ İLKE EVRİM,HAKVERDİ SİBEL,GÜRSOY DİDAR,ÖZGÜR TÜMAY,DOĞAN ESİN,HAKVERDİ ALİ ULVİ (2017). Uterusun nadir görülen benign tümörü:Lipoleiomyom.  Ulusal Patoloji Kongresi(055) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4049939)
 14. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2017). SUİ TEDAVİSİNDE PERİÜRETRAL İNJEKSİYON TEDAVİSİNİN YERİ.  ULUSAL ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4156050)
 15. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2017). APİKAL PROLAPSUSLARIN YÖNETİMİ.  TJOD 9.ASİSTAN OKULU DİYARBAKIR (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4156073)
 16. SEÇİNTİ ÖZGE İLKE EVRİM, GÜRSOY KUZULUK DİDAR, HAKVERDİ SİBEL, ÖZGÜR TÜMAY, DOĞAN ESİN,

HAKVERDİ ALİ ULVİ (2017).  Uterusun nadir görülen benign tümörü:Lipoleiomyom.  .  27. Ulusal Patoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412736)

 1. SOYLU KARAPINAR OYA, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF (2017). Adolesan Acil Peripartum Histerektomi: Nadir Görülebilecek bir Olgu.  .  25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412723)
 2. BENK ŞİLFELER DİLEK, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜLER OKYAY AYŞE, BASTACI FATMA SEVRA, TURHAN FATMA EBRU (2017). Sezaryen Histerektomi Olgularının Retrospektif Analizi. 15. Ulusal TJOD Kongresi. .  Ulusal TJOD Kongresi. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413189)
 3. SOYLU KARAPINAR OYA, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF (2017). Perimortem Sezeryan: 2 Olgu

Sunumu..  25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412715)

 1. GÜLER OKYAY AYŞE, KARATEKE ATİLLA, BENK ŞİLFELER DİLEK, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2017). Postpartum Subkapsüler Hematom: Olgu Sunumu .  Ulusal TJOD Kongresi. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413197)
 2. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2016). Aşırı Aktif Mesane (AAM)..  Hatay TJOD Günleri, Bölgesel Toplantı (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8413932)
 3. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2015). Abdominal Sakro-Kolpopeksi/Histeropeksi Tekniğinde Güncel Durum..  Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8413930)
 4. SOYLU KARAPINAR OYA, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, KESKİN KURT RAZİYE, BENK ŞİLFELER DİLEK, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014). Anhidramnios ve/veya Geçirilmiş Sezaryenin Medikal Abortus Süresine Etkisi. .  Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412745)
 5. GÖZÜKARA İLAY, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÖKÇE HASAN, KESKİN KURT

RAZİYE, SOYLU KARAPINAR OYA, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014).   Akut Korionitis ile Birlite Plasentomegali:

Olgu Sunumu. 9. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi; PB- 006, Antalya.  9. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412811)

 1. GÖZÜKARA İLAY, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, KESKİN KURT RAZİYE, BENK

ŞİLFELER DİLEK, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014).  Hatay İlinde Akrani Sıklığı. .  9. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412799)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ, KESKİN KURT RAZİYE, GÜNGÖREN ARİF, BENK ŞİLFELER DİLEK (2014). İn - Vitro Fertilizasyon Sonucu Gelişen Monoamniotik Üçüz Gebelik Olgusu .  Ulusal Jinokoloji ve Obstetrik Kongresi; (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412835)
 2. BENK ŞİLFELER DİLEK, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, KESKİN KURT RAZİYE, SOYLU KARAPINAR OYA (2014). Gebelik Haftasında Olan ve Orak Hücre Anemili Ağrılı Krizle Başvuran Hastanın Yönetimi. .  12. Ulusal Jinokoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412816)
 3. KESKİN KURT RAZİYE, BENK ŞİLFELER DİLEK, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ÖZGÜR TÜMAY (2014). Abortus Sonrası Üçüncü Haftada Gelişen Abondan Kanama: Plasenta İncreata Olgusu. .  Ulusal Jinokoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413102)
 4. KESKİN KURT RAZİYE, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, BENK ŞİLFELER DİLEK, KARATEKE ATİLLA (2014). Orak Hücre Anemisi Olan Gebelerin Perinatal Ve Maternal Sonuçları. 12. Ulusal Jinokoloji ve Obstetrik Kongresi; Pb – 180, Antalya.  Ulusal Jinokoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413111)
 5. KESKİN KURT RAZİYE, BENK ŞİLFELER DİLEK, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR,

HAKVERDİ ALİ ULVİ, KARATEKE ATİLLA (2014).   Merkezimize Primer Amenore Şikayeti İle Başvuran Hastaların Etiyolojik Sonuçları. 12. Ulusal Jinokoloji ve Obstetrik Kongresi; Pb – 90, Antalya.  12. Ulusal Jinokoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413125)

 1. KESKİN KURT RAZİYE, GÜLER OKYAY AYŞE, HAKVERDİ ALİ ULVİ, OĞUZHAN AKKOCA AYŞE NESLİN,

DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÜNGÖREN ARİF, KARATEKE ATİLLA (2014).  Hatay’da Reprodüktif Çağdaki Kadınların Kontrasepsiyon Yöntemlerine Genel Bakış Açısı: Anket Çalışması. .  Palandöken Kadın Doğum Kongresi; PS-075, Erzurum (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412853)

 1. KESKİN KURT RAZİYE, HAKVERDİ ALİ ULVİ, SOYLU KARAPINAR OYA, KARATEKE ATİLLA, ÖZÇİL MUSTAFA DOĞAN, GÜLER OKYAY AYŞE (2014). Gestasyonel Trofoblastik Hastalık: Üçüncü Basamak Deneyimi. .

Palandöken Kadın Doğum Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412858)

 1. KESKİN KURT RAZİYE, KARATEKE ATİLLA, ERDEM MEHMET, BENK ŞİLFELER DİLEK, OĞUZHAN AKKOCA AYŞE NESLİN, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014). Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Human Papilloma Virüs (HPV) ve HPV aşısı Bilgi Düzeyi. .  Palandöken Kadın Doğum Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8412874)
 2. KESKİN KURT RAZİYE, HAKVERDİ ALİ ULVİ, NURAL ORHAN, BEYAZIT AHMET, BASTACI FATMA SEVRA (2013). Transobturator Tape Operasyonu (TOT) uygulanan 374 olgunun retrospektif analizi: Merkezimizin 8 yıllık deneyimi. .  Ulusal Urojinekoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413181)
 3. HAKVERDİ ALİ ULVİ, KESKİN KURT RAZİYE, ŞAHİN ATİLLA, BEYAZIT AHMET (2013). Merkezimizde apikal pelvik taban prolapsusu bulunan 28 hastanın yönetimi. 6. Ulusal Urojinekoloji Kongresi, PP-O25, , İstanbul.  Ulusal Urojinekoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413157)
 4. KESKİN KURT RAZİYE, HAKVERDİ ALİ ULVİ, BEYAZIT AHMET, BASTACI FATMA SEVRA, NURAL ORHAN (2013). Stres Üriner İnkontinans Nedeniyle Periüretral Enjeksiyon Yapılan 35 Olgunun Retrospektif Analizi. .  Ulusal Urojinekoloji Kongresi; (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413174)
 5. GÜLER OKYAY AYŞE, KESKİN KURT RAZİYE, KARATEKE ATİLLA, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, BENK ŞİLFELER DİLEK, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2013). Plasenta invazyon anomalilerinde yönetim:

Merkezimizin 3 yıllık deneyimi.  .  4. Ulusal Perinataloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413139)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2012). Pelvik Organ Prolapsus Tedavisinde Antiinkontinans Cerrahisi Gerekli mi? . Ulusal Diyarbakır Kadın Doğum Günleri. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8413937)
 2. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2011). Sıkışma İnkontinansı (Urgency İncontinence-DOA Incontinence). .  TJOD Bölgesel Toplantı HATAY. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8413941)
 3. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2010). Üriner İnkontinans Tedavisinde  Periüretral Enjeksiyonlar Ve Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Mini Slingler. .  Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8413926)
 4. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2009). Endometriozis ve İnfertilite. .  TJOD Bölgesel Toplantı (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8413959)
 5. YETİM ÇAĞCIL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR (2009). Üriner İnkontinanslı Hastalarda Burch Kolposüspansiyonu ve TOT Operasyonlarının Karşılaştırmalı Analizi. .  Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413539)
 6. HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR (2009). Stres Üriner

İnkontinansta TOT (Trans Opturator Tape) Uygulamalarımız..  IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8417213)

 1. GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, HAKVERDİ ALİ ULVİ, YETİM ÇAĞCIL (2009). Stres Üriner İnkontinansta PÜE (PERİÜRETRAL Enjeksiyon) Uygulanan Olgularımız. .  Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413535)
 2. HAKVERDİ SİBEL, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÜNEY MEHMET ÇAĞATAY (2009). Over Tümörlerinde Yaş,Histopatoloji, Boyut, CEA 125 Ve Trombositoz Arasındaki İlişki. .  Ulusal Patoloji Kongresi 7-11 Ekim Girne Kıbrıs. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413553)
 3. HAKVERDİ SİBEL, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, YETİM ÇAĞCIL, AKANSU BÜLENT,

YALDIZ MEHMET, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2009).  Leep Uygulanan Olguların Servikal PAP Smear Ve Biopsi

Bulgularının Karşılaştırması. .  IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi. 26-29 Mart Hacettepe Kongre Merkezi, Ankara (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413560)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2008). Miks Üriner İnkontinans Tanı Ve Tedavi Yöntemleri. .  Hatay MKÜ Ürojinekoloji Günleri -II  29-30 Kasım 2008 (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8413793)
 2. HAKVERDİ SİBEL, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, HAKVERDİ ALİ ULVİ, SOYLU KARAPINAR OYA (2008). Üçlü Eş Zamanlı Uterin Leiomyosarkom, Parotiste Berrak Hücreli Kanser Ve Dermoid Tümör: Olgu Sunumu. 18. Ulusal Patoloji Kongresi..  Ulusal Patoloji Kongresi. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413473)
 3. GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, HAKVERDİ ALİ ULVİ, YETİM ÇAĞCIL, SOYLU

KARAPINAR OYA (2008).  Birinde kistik higromanın eşlik ettiği non-immün hidrops fetalisli iki olgunun prenatal tanısı. .  TJOD Uzmanlık sonrası eğitim ve güncel gelişmeler Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413468)

 1. DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ, SOYLU KARAPINAR OYA (2008).

İlk trimestirde saptanan anensefali: olgu sunumu. .  TJOD Uzmanlık sonrası eğitim ve güncel gelişmeler Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413470)

 1. GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, HAKVERDİ ALİ ULVİ, çiftçi şinasi, YETİM ÇAĞCIL (2008). Kliniğimizin 4 yııllık histeroskopi deneyimi. TJOD 14-19 Mayıs ANTALYA PS.057.  Uzmanlık sonrası eğitim ve güncel gelişmeler Kongresi (TJOD) (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:8413466)
 2. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2007). Periüretral enjeksiyonlar. Hatay MKÜ Ürojinekoloji Günleri -I  .  Hatay MKÜ Ürojinekoloji Günleri -I (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8413586)
 3. OKUYUCU EMİNE ESRA, GÜNGÖREN ARİF, MELEK İSMET, HAKVERDİ ALİ ULVİ, DUMAN TAŞKIN (2006). Geç başlangıçlı bir korea gravidarum olgusu. V. Ulusal Maternal fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, İstanbul. 11 14 . Ulusal Maternal fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413210)
 4. DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÜNGÖREN ARİF, ZETEROĞLU ŞAHİN, KALELİOĞLU İBRAHİM, HAKVERDİ

ALİ ULVİ (2006).  Normal + mole gebelik içeren dizigotik ikiz gebelik vakasında canlı doğum. .  V. Ulusal

Maternal fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, İstanbul. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413212)

 1. OCAK SABAHATTİN, ÇETİN MERYEM, HAKVERDİ SİBEL, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2006). Rahim içi araç ve Oral kontraseptif kullanımının vaginal flora ve epitel üzerine etkileri. .  Uzmanlık sonrası eğitim ve güncel gelişmeler (TJOD) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413918)
 2. HAKVERDİ SİBEL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, YETİM ÇAĞCIL (2006). Asemptomatik Struma Ovarii. Uzmanlık sonrası eğitim ve güncel gelişmeler Kongre özel sayısı cilt:3  tjod 6-11 Mayıs .  TJOD Uzmanlık sonrası eğitim ve güncel gelişmeler Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413313)
 3. ÇULHA GÜLNAZ, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ZETEROĞLU ŞAHİN, DURAN NİZAMİ (2004). Vaginal akıntı ve kaşıntı şikayeti olan kadınlarda Trichomonas Vaginalis yaygınlığının araştırılması. .  Türk Mikrobiyoloji Kongresi. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413234)
 4. HAKVERDİ ALİ ULVİ (2004). ÇOĞUL GEBELİKLER.  Çukurova Perinatoloji Günleri (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8414520)
 5. HAKVERDİ ALİ ULVİ, HAKVERDİ SİBEL, KILINÇ NİHAL, SEZER FAHRİYE, YALDIZ MEHMET (1996).

Postmenapozal vaginal kanamalarda histopatolojik  bulgular. 5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, .  5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413240)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ, YAYLA MURAT, GÜNGÖREN ARİF, SEZER FAHRİYE, ERDEN CEYLAN (1996). Gebelik ve Orak Hücreli Anemi: Olgu Sunumu.

.  Zeynep  Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji- Obstetrik- Pediatri Klinikleri, Zeynep Kamil  Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413907)

 1. HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÖÇMEN AHMET, GÜNGÖREN ARİF, SEZER FAHRİYE, ERDEN CEYLAN (1996).

Hiperemezis Gravidarumda Serum BHCG, Östradiol ve Progesteronun Etkileri. .  Zeynep Kamil  Tıp Bülteni Jinekoloji- Obstetrik- Pediatri Klinikleri Toplantısı (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413901)

 1. TANER CÜNEYT EFTAL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ABAN ÜMMÜHAN MERAL, GÜNGÖREN ARİF, ERDEN CEYLAN (1995). Jinekolojik pratikte laparoskopi. I. Ulusal Diyarbakır  Kadın Doğum Günleri, .  Ulusal Diyarbakır  Kadın Doğum Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413255)
 2. GÜL TALİP, HAKVERDİ ALİ ULVİ, YILMAZTÜRK ahmet, GÖÇMEN AHMET (1994). Preoperatif serum Ca125,  CEA ve AFP  düzeylerinin adneksiyel kitlelerin ayırıcı tanısındaki önemi. .  Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8413264)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 1. Vaka Takdimi, HAKVERDİ SİBEL,GÜZELMANSUR İSMAİL,SAYAR HAMİDE,GÜNGÖREN ARİF,HAKVERDİ

ALİ ULVİ,TOPRAK SERHAT (2017).  Meckel-Gruber Syndrome: A report of three cases.  PERİNATAL JOURNAL (Yayın No: 4151071)

 1. Vaka Takdimi, ÖZÇİL MUSTAFA DOĞAN, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÖKÇE HASAN

(2014).  Heterotopik gebelik..  Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 5(17), 32-35. (Yayın No: 8397058)

 1. Vaka Takdimi, KESKİN KURT RAZİYE, BENK ŞİLFELER DİLEK, GÜNGÖREN ARİF, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, HAKVERDİ ALİ ULVİ (2014). Masif Postabortal Kanama: Plasenta İnkreata Olgusu.

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 1(11), 32-33. (Yayın No: 8396925)

 1. Vaka Takdimi, BENK ŞİLFELER DİLEK, KARATEKE ATİLLA, TERTEMİZ SELİN, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÜNGÖREN ARİF, BALOĞLU ALİ (2014). Hipergonadotropik Hipogonadizmin Nadir Bir Nedeni

Olarak Ullrich Turner Sendromu: Olgu Sunumu

.  J Kartal TR, 25(3), 239-241., Doi: 10.5505/jkartaltr.2014.08769 (Yayın No: 8392864)

 1. Vaka Takdimi, KESKİN KURT RAZİYE, ATCI NESRİN, HAKVERDİ ALİ ULVİ, SOYLU KARAPINAR OYA, GÜLER OKYAY AYŞE (2013). Uterus Didelfis, Obstrükte Hemivajen ve İpsilateral Renal Agenezi: OHRIVA Sendromu Uterus Didelphys, obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis:

OHRIVA Syndrome..  Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 4(16), 48-50. (Yayın No: 8396883)

 1. Vaka Takdimi, DOLAPÇIOĞLU KENAN SERDAR, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ SİBEL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, EĞİLMEZ ERTUĞRUL (2009). Twin pregnancy with a complete hydatidiform mole and co existent live fetus  two case reports and review of the literature..  Archives of Gynecology and Obstetrics, 3(279), 431-436., Doi: 10.1007/s00404-008-0737-x (Yayın No: 8416037)
 2. Vaka Takdimi, GÜNGÖREN ARİF, HAKVERDİ SİBEL, HAKVERDİ ALİ ULVİ, KARAZİNCİR SİNEM, SOYLU KARAPINAR OYA (2008). ENDOMETROMA BİRLİKTELİĞİNDE MUSİNÖZ KSTADENOM: OLGU SUNUMU. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dernei Dergisi, (TJOD Derg), 5(1), 29-31. (Yayın No: 8392956)
 3. Vaka Takdimi, YILMAZTÜRK AHMET, SCHOLZ U, HAKVERDİ ALİ ULVİ, GÜL TALİP, VURAL ATİYE,

ERDEN CEYLAN (1995).  Krukenberg-Tumor..  TW Gynakologie(8), 193-194. (Yayın No: 8415982)

 1. Editöre Mektup, HAKVERDİ ALİ ULVİ (1993). Hygroscopic cervical dilators in eclampsia..

Hygroscopic cervical dilators in eclampsia, 41, 283-289. (Yayın No: 8415954)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 1. Vaka Takdimi, GÜL TALİP, TAYYAR M, YILMAZTÜRK AHMET, KNITTLMAYER S, HAKVERDİ ALİ ULVİ, YAYLA MURAT (1993). Malignes Melanom der Scheide.  TW GYNAKOLOGIE, 6(2), 132-136. (Yayın No: 8415989)
 2. Vaka Takdimi, TANER CÜNEYT EFTAL, ŞENDUR NESLİHAN, HAKVERDİ ALİ ULVİ, ASLAN ADEM, ERDEN CEYLAN (1991). Gebelik ve pemphigus..  Kadın Doğum Dergisi., 7(3), 214-215. (Yayın No: 8416027)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 1. TÜRK ONKOLOJİ DERNEĞİ, Üye  , 2010
 2. TÜRK ÜROJİNEKOLOJİ VE PELVİK REKONSTRÜKTİF CERRAHİ DERNEĞİ, Üye  , 2006
 3. TJOD, Üye  , 1993

Ödüller

 1. EN İYİ POSTER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ; Leep Uygulanan Olguların Servikal PAP Smear Ve Biopsi Bulgularının Karşılaştırması., IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi., 2009
 2. EN İYİ POSTER ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ; Hatay Yöresinde Fetal Anomalilerde Otopsi Bulguları., 19. Ulusal Patoloji Kongresi GİRNE KIBRIS, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 2009
 3. EN İYİ MAKALE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ; Ratlarda İntraoküler Endometriozis Modeli, Türk Fertilite Dergisi, 1996
 4. Menstrual disorders and pelvic pain after sterilization. Advances in  Contraception, DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 1995
 5. Changes in ovarian  function after tubal sterilization. Advances in Contraseption, DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 1994
 6. Hygroscopic cervical dilators in  eclampsia, DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 1993

Dersler

2022-2023

Lisans

Öğrenim Dili

Ders Saati

POSTPARTUM KANAMA

Türkçe

1

EPİTELYAL OVER TÜMÖRLERİ

Türkçe

1

VULVANIN  BENİGN HASTALIKLARI VE VULVAR KANSER

Türkçe

1

PREİNVAZİV SERVİKAL NEOPLAZİ

Türkçe

1

ÜRİNER İNKONTİNANS, TİPLERİ SINIFLAMASI VE TEDAVİSİ

Türkçe

1

DİABETES MELLİTUS VE GEBELİK

Türkçe

1

GEBELİĞİN KARDİOVASKÜLER VE HİPERTANSİF HASTALIKLARI

Türkçe

1

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

Türkçe

1

PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK

Türkçe

1

ANORMAL UTERİN KANAMALAR

Türkçe

1

MENOPOZ- PERİMENOPOZ VE POSTMENOPOZAL HORMON TEDAVİSİ

Türkçe

1

OVERLERİN BENİGN HASTALIKLARI

Türkçe

1

GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIKLAR

Türkçe

1

RH İZOİMMUNİZASYONU

Türkçe

1

PEDİATRİK VE ADOLESAN JİNEKOLOJİ

Türkçe

1

UTERUS  KANSERİ

Türkçe

1

PELVİK ORGAN PROLAPSUSU

Türkçe

1

OVULASYON İNDÜKSİYONU

Türkçe

1

SERVİKS KANSERİ

Türkçe

1

STROMAL&METASTATİK OVER VE TUBA TÜMÖRLERİ

Türkçe

1

ÜÇÜNCÜ TRİMESTER KANAMASI

Türkçe

1

ERKEK İNFERTİLİTESİ

Türkçe

1

KONTRASEPSİYON

Türkçe

1

ÜROJİNEKOLOJİK HASTAYA YAKLAŞIM

Türkçe

1

EKTOPİK GEBELİK

Türkçe

1

ENDOMETRİOSİS

Türkçe

1

ÇOĞUL GEBELİKLER

Türkçe

1

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi