Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren etik kurulların temel amacı, bilimsel araştırmalarda, araştırma sorusunun düşünülmesi ve belirlenmesinden, çalışmanın tamamlanması ve yayınlanmasına kadar olan tüm aşamalarda bilim ve ahlâk ilkelerinin ve diğer etik kuralların dürüstlük ve açıklıkla uygulanması olarak tanımlanan “araştırma etiği” ilkeleri çerçevesinde araştırmaya katılanların haklarını korumaktır.

Etik kurullarımız, tüm araştırmacılara taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası standartlar ile iyi klinik uygulamaları çerçevesinde zamanında ve kaliteli bir hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Devamını Oku