Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Başvurularınız araştırmanın/çalışmanın niteliğine, türüne ve tipine göre ilgili etik kurul sekretaryasına yapmanız gerekmektedir.

Etik kurullar ana sayfasında yer alan “Başvuru Algoritması”nı ve Etik kurullara ait yönergelerin “Kapsam” bölümünü inceleyerek karar verebilirsiniz.

Başvurunun yapıldığı ilgili etik kurul toplantı takvimine göre etik kurul sekretaryasına teslim edilen dosyalar ilk gündeme alınır. Etik kurullara ait Yönergede konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz akademik personeli tarafından yürütülen akademik amaçlı çalışmalar/araştırmalar için bir ücret alınmaz. Ancak, bunun dışındakiler için “Başvuru Ücreti” bölümünü detaylı olarak incelemeniz gerekmektedir.

Başvuru dosyaları arşivlemede kolaylık olması ve T.C. Sağlık bakanlığınca talep edilen ile aynı olması amacıyla aşağıdaki gibidir.
Faz I: Kırmızı, Faz II: Sarı, Faz III: Mavi, Faz IV: Siyah, Gözlemsel ve Müdahalesiz Çalışmalar: Beyaz, Tıbbi Cihaz: Gri

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan destek programları kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerde, gerekli olması halinde sözleşme aşamasında Kurullarımıza sunulması talep edilen etik kurul onay belgesi ve yasal/özel izin belgesi bilgi notlarına aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilmesi mümkündür.
Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu için:tubitak.gov.tr
Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu için: tubitak.gov.tr