Ergenleri̇n Kan Basinci Değerleri̇ Ve Yalnizlik Düzeyleri̇ni̇n İnternette Harcadiklari Zaman İle İli̇şki̇si̇

Öğr. Gör. Orhan Çakır

Ergenlerde internet bağımlılığına karşı duyarlılık yetişkinlere göre daha fazladır. İnternette fazla zaman geçiren çocuk ve ergenlerin giderek yalnızlaştıkları, iletişim kurmada güçlük yaşadıkları ve bir takım sağlık sorunlarıyla karşılaştıkları gözlemlenmektedir. Araştırmanın amacı ergenlerin kan basıncı değerleri ve yalnızlık düzeylerinin internette harcadıkları zaman ile ilişkisinin inçelenmesidir.

Klicken Sie hier für weitere Inhalte