Hakkımızda

Hakkımızda

Antik dönemden bu yana önemli bir tıp merkezi olan İzmir’de, Ege bölgesinin sağlık temalı ilk üniversitesi olarak kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesi-İZTÜ’nün yaşam bilimleri ve sağlık alanında yoğunlaşacak olan ilk araştırma merkezi, İZTÜ Galen Araştırma Merkezi 9 Eylül 2021 tarihinde resmen faaliyete geçecektir. Yaşam bilimleri ve sağlık alanında translasyonelaraştırmalarda mükemmeliyet ve yenilikçi tıp teknolojilerinin geliştirilmesinde yetkinlik,İZTÜ’nünstratejik öncelikleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda tıbbın ve eczacılığın öncülerinden İzmir-Bergama doğumlu Galen' in adını verdiğimiz Galen Araştırma Merkezi Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK ve Prof. Dr. Neşe ATABEY’in öncülüğünde kuruluş çalışmalarını tamamladı ve 9 Eylül 2021 tarihinde resmen faaliyete başlıyor.

Eski Roma İmparatorluğu döneminde Bergama’da yetişip daha sonra Roma’da görevine devam etmiş olan Bergamalı Galen (d. 129-ö. 216), İzmir’in yetiştirdiği bilim insanları arasında en önde yer alır. Farklı dillerde Claude Galen, Galenos,Galenus, Calinus olarak bilinen bir tıp doktoru, bilim insanı ve filozoftur. Deneysel fizyolojinin kurucusu ve Roma dünyasının ilk spor hekimidir. Farmakoloji alanında da yeni teoriler geliştirmiş, ilkeleri “Galenik” dersi olarak çağdaş Eczacılık Fakültelerinde okutulagelmiştir.

İZTÜ olarak, temel bilimlerin kaynağı olan ‘’yaratıcılık’’ kadar uygulamalı bilimlerin “tecrübe” gücüne de inanan Galen’in adınıilk araştırma merkezimize vermemizin gerekçesi açıktır.

İZTÜ Galen Araştırma Merkezi, kişiselleştirilmiş tıp öncelikli olarak insan sağlığı alanında korunma, tanı ve tedavi konularında araştırmalar yapmak, yenilikçi biyoteknoloji ürünleri geliştirmek ve laboratuvar hizmetleri vermekle yükümlüdür.

Merkezde çalışmalar, proje esaslı olarak gerçekleştirilecektir. Bunu sağlamak üzere, Merkezin hedefleri doğrultusunda kurumun Tıp Fakültesi ve diğer fakültelerdeki öğretim üyeleri, ayrıca ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlar ile bilimsel ve teknolojik iş birliklerine dayalı projeler hayata geçirilecektir. Merkez kişiselleştirilmiş tıp alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu akademisyen, doktora sonrası araştırmacı, doktora ve yüksek lisans öğrencisi yetiştirecek,İZTÜ lisans öğrencilerinin araştırma yapmalarına destek olacak ve sağlık bilimleri alanında tekniker yetiştirmeye katkı sağlayacaktır.

Tıp, Eczacılık ve Yaşam Bilimleri alanlarında çalışan bilim insanlarımızı İZTÜ GALEN Araştırma Merkeziyle bilimsel işbirlikleri kurmanın yanında, genç, güçlü ve dinamik bir kadro oluşturmayı hedefleyen Merkezimizde çalışmaya davet ediyoruz.