Akademik

Akademik

Birim Koordinatörü Prof. Dr. Esra Özer (Doğal üye)
Birim Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt
Akademik Birim Temsilcisi (Tıp Fakültesi) Dr. Öğr. Üyesi Gurur Garip
Akademik Birim Temsilcisi (SBF) Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özden
Akademik Birim Temsilcisi (SBE) Doç. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt
Akademik Birim Temsilcisi (SHMYO) Öğr. Gör. Orhan Çakır
Mali İşler Birim Sorumlusu Volkan Ersarıoğlu
Yapı ve Teknik İşleri Birim Sorumlusu Şenel İhya Tutmaz
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Banu Ülkü
Kütüphane ve Dokümantasyon Birim Sorumlusu Abdullah Murat Mete
İdari İşler Birim Sorumlusu Reha Biçici