Birim Üyelerimiz

Birim Üyelerimiz

Birim Koordinatörü Prof. Dr. Esra ÖZER (Doğal üye)
Birim Koordinatör Yrd Doç. Dr. Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT
Akademik Birim Temsilcisi (Tıp Fakültesi) Öğr. Gör. Dr. İlke BAYZIT KOÇER
Akademik Birim Temsilcisi (SBF) Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZDEN
Akademik Birim Temsilcisi (SBE) Doç. Dr. Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT
Akademik Birim Temsilcisi (SHMYO) Öğr. Gör. Orhan ÇAKIR
Mali İşler Birim Sorumlusu Volkan ERSARIOĞLU
Yapı ve Teknik İşleri Birim Sorumlusu
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Banu ÜLKÜ
Kütüphane ve Dokümantasyon Birim Sorumlusu Abdullah Murat METE
İdari İşler Birim Sorumlusu İhsan Çağdaş SARAÇ