Anasayfa / Üniversite / Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

"Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedefleme, iç ve dış paydaşları ile birlikte tüm süreçleri iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır."

İzmir Tınaztepe Üniversitesi olarak günümüz toplam kalite yönetim sistemleri doğrultusunda;

¬ ISO 9001 vb kalite belgelerinin alınması süreçlerinin başlatılması,

¬ Tüm sistem ve alt sistemler için görev tanımları ve iş akış şemalarının oluşturulması

¬ Tüm akademik ve idari yapılanışın eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını geliştirecek nitelikte oluşturulması, 

Eğitim, Öğretim, Akademik ve İdari tüm sistemler için performans kriterlerinin geliştirilmesi ve  denetimi,

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizininovatifanlayışı içerisinde yürütülmesi çalışmalarına başlamış olup bulunmaktayız.

Toplam Kalite Yönetiminde; “Paydaşların gereksinimlerini karşılamak amacıyla, ürün veya hizmet  sonu kalite konularından çok, süreç içerisinde takım çalışmasını dayalı olarak problem çözmeye odaklanan bir değişim felsefesi” olduğuna inanarak tüm  paydaşlarımızın gereksinimlerini tatmin etmek olduğunu kendimize amaç edinmiş bulunmaktayız.

Bunun yanı sıra dış paydaş tatminin sağlanabilmesi için öncelikle, kurum içerisinde bir kalite sisteminin organize edilmesi gerektiğine ve bu çerçevede iç paydaş gereksinimleri doğrultusunda bir kalite sistem modelinin oluşturulması ve buna bağlı kalite sistem dokümantasyonu hazırlamak hedefimiz olacaktır.