Anasayfa / Akademik İlan

Akademik İlan

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi : 03.03.2022

Son Başvuru Tarihi : 17.03.2022

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

SAYI

ARANILAN NİTELİKLER

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Prof.

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,

Ortodonti alanında doktora derecesine sahip olmak,

Ortodontide şeffaf plaklarla tedavi konusunda çalışma yapmış olmak, Ortodontide lingual teknikle tedavi konusunda çalışma yapmış  olmak, ortodontik tedavide ağrı, iskeletsel ankraj, mine remineralizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Beyin ve sinir cerrahisi alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak,

Deney hayvanı kullanım sertifikasına sahip olmak,

Kimyasal nörotoksite ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak

Dil ve Konuşma Terapisi

Prof./Doç./Dr.Öğr.Üyesi

1

Klinik Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak

 

 

    Odyoloji

 

 

Prof./Doç./Dr.Öğr.Üyesi

2

 

Klinik Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak          

Doç./Dr.Öğr.Üyesi

1

 

Kulak Burun Boğaz alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak,

Kıkırdak timpanoplastisi ve derin boyun enfeksiyonlarının medikal ve cerrahi tedavisi konusunda deneyime sahip olmak

 

 

 Fizyoterapi

ve Rehabilitasyon


 

 

 

 

 

Fizyoterapi

ve Rehabilitasyon

 

 

Prof./Doç./Dr.Öğr.Üyesi
 

 

2

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak

 

 

 

Dr.Öğrt.Üyesi

1

Beyin ve sinir cerrahisi alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak,

Üst klival bölgeye transnasal yaklaşım ile ilgili anatomik çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Anatomi

Doç./Dr.Öğr.Üyesi

1

Tercihen Tıp Fakültesi mezunu olmak,

Tercihen YÖKDİL ya da KPDS sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak

Tıbbi Farmakoloji

Prof./Doç./Dr.Öğr.Üyesi

1

Tıbbi Farmakoloji alanında tıpta uzmanlık ya da doktora yapmış olmak

Fizyoloji

Prof/Doç/Dr.Öğr.Üyesi

1

Fizyoloji alanında tıpta uzmanlık ya da doktora yapmış olmak

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof/Doç/Dr.Öğr.Üyesi

1

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık ya da doktora yapmış olmak

Psikiyatri

Doç.

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak, bu alanda Doçentlik belgesine sahip olmak,

Bipolar bozukluk ve mevsimsellik,depresif bozukluk ve kognitif işlevler ile ilgili konularda çalışmalar yapmak

Üroloji

Doç.

1

Ürolojik onkoloji alanında,

radikal sistektomi ve ileal neobladder operasyonlarında deneyimli olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

İlk ve Acil Yardım

Prof/Doç/Dr.Öğr.Üyesi

2

Acil Tıp alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak

Otopsi Yardımcılığı

Dr.Öğr.Üyesi

1

Tıbbi patoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak,

Adli patoloji alanında deneyimli olmak

Ortopedik Protez ve Ortez

Öğr.Gör.

1

 

Ortopedik Protez Ortez veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında Yüksek Lisans yapmış olmak,

Tercihen Ortopedik Protez Ortez alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

 

 

"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

 Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgah e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak,

4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği Fakülte/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora),(e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak,

4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan Fakülte/ Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazacakları dilekçelerine, aşağıda istenen belgeleri ekleyerek İnsan Kaynakları Birimine   iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;

- Özgeçmiş(YÖK Formatında),

- ALES sonuç belgesi (ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak),

- Yabancı dil sınav sonuç belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak),

 - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir)

- Onaylı lisans Transkripti,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 - 3 Adet vesikalık fotoğraf,

- Adli sicil belgesi,

- Nüfus kayıt örneği,

- İkametgâh,

- Askerlik terhis belgesi,

- e-Devletten hizmet belgesi,

Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Başvuru Yapılacak Adres: İzmir Tınaztepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi Aydoğdu Mah.1267/1 Sok.No.4 35400 Buca/İZMİR

 İrtibat numarası: 0850 822 49 88

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Müracaatlar elden veya posta/kargo yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Görevlisi Başvuru Takvimi

İlan Başvuru Tarihi

03 Mart 2022

Son Başvuru Tarihi

17 Mart 2022

Ön Değerlendirme

22 Mart 2022

Sınav Tarihi

24 Mart 2022

Nihai Değerlendirme

28 Mart 2022

Ön değerlendirme    Sonuçları    ve    nihai    değerlendirme    sonuçları    Üniversitemizin www.tinaztepe.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği tablosu kullanılacaktır.