• Hemşirelik Esasları Tezsiz Yüksek Lisans

Hemşirelik Esasları Tezsiz Yüksek Lisans

Hemşirelik Esasları Tezsiz Yüksek Lisans

Hemşirelikte tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayıcı, sorgulayıcı, kanıt temelli bilgiyi kullanan, karar verme ve yönetim becerileri gelişmiş, denetleyici, yenilikçi, geliştirici özelliklere sahip, kaliteli hemşirelik bakımı sunmak için gerekli bilgi ve beceri ile donanımlı, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, problem çözebilme becerileri gelişmiş uzman hemşireler yetiştirmektir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi

Tezsiz yüksek lisans programı en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Program en az 60 AKTS kredisinden oluşur.

Hemşirelik Esasları Tezsiz Yüksek Lisans

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.