• Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans

Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans

Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans

Etik değerler ile hareket eden, ebelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayan, sorgulayan, evrensel literatür bilgisi olan, kanıt temelli bilgiyi kullanan, karar verme ve yönetim becerileri gelişmiş, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özellikler ile kaliteli ebelik bakımı sunmak için gerekli bilgi ve liderlik becerilerine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, problem çözebilme becerileri gelişmiş, bilimsel araştırma planlayıp yürütebilecek ve meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayabilen ebeler yetiştirmektir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi

Tezsiz yüksek lisans programı en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Program en az 60 AKTS kredisinden oluşur.

Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.