• Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans

Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans

Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans

Etik değerler ile hareket eden, ebelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayan, sorgulayan, evrensel literatür bilgisi olan, kanıt temelli bilgiyi kullanan, karar verme ve yönetim becerileri gelişmiş, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özellikler ile kaliteli ebelik bakımı sunmak için gerekli bilgi ve liderlik becerilerine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, problem çözebilme becerileri gelişmiş, bilimsel araştırma planlayıp yürütebilecek ve meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayabilen ebeler yetiştirmektir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi

Tezsiz yüksek lisans programı en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Program en az 60 AKTS kredisinden oluşur.

Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans

Uzman Ebe Unvanını Alan Mezunlar İçin İş ve Akademik Kariyer İmkânları

Yüksek lisans programdan mezun olan uzman ebeler özel ve kamu hastanelerinde klinik sorumlusu ve yönetici statüsünde çalışabildikleri gibi uzmanlık alanlarına yönelik üniversitelerde eğitim kadrolarında da çalışabilirler. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında farklı kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olabilirler.

Kazanılan Derece

Ebelik Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Uzman Ebe ünvanını alır.