• Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans

Hemşirelikte tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayıcı, sorgulayıcı, kanıt temelli bilgiyi kullanan, karar verme ve yönetim becerileri gelişmiş, denetleyici, yenilikçi, geliştirici özelliklere sahip, kaliteli hemşirelik bakımı sunmak için gerekli bilgi ve beceri ile donanımlı, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, problem çözebilme becerileri gelişmiş uzman hemşireler yetiştirmektir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi

Tezsiz yüksek lisans programı en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Program en az 60 AKTS kredisinden oluşur.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans

Uzman Hemşire  Unvanını Alan Mezunlar İçin İş ve Akademik Kariyer İmkânları

Yüksek lisans programdan mezun olan uzman hemşireler özel ve kamu hastanelerinde klinik sorumlusu ve yönetici statüsünde çalışabildikleri gibi uzmanlık alanlarına yönelik üniversitelerde eğitim kadrolarında da çalışabilirler. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında farklı kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olabilirler.

Kazanılan Derece

Hemşirelik Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili alanda Uzman Hemşire ünvanı kazanmaktadır.