Dövüş Sanatları Topluluğu

Dövüş Sanatları Topluluğu

Topluluğumuzun Amacı: Kulüp, İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğrencileri adına sportif bir aktivite amacıyla kurulmuştur.

Vizyonumuz : Uygun tesis, ekipman, sistem ve personele sahip olarak;

Faaliyet gösterilen tüm branşlarda sporcularımızın olimpik hedef doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda maksimum başarıyı ortaya koyabilecekleri,

Dövüş Sanatlarını yaşam biçimi haline getirmiş bireylerin sportif yaşam hedeflerine ulaşabilecekleri,

Ve tüm paydaşların aidiyet duygusu hissederek bir parçasını oluşturabilecekleri ortamları yaratmak ve sürdürülebilir bir yapı sağlamak.

Misyonumuz :

Spor, eğitim ve kültür sanat ile iç içe bir ortamda, bilimsel yöntemlerle eğitilmiş, çağdaş, üreten, sorgulayan ve potansiyelini ortaya çıkartan bireyler yetiştirmektir.