Öğrenci Toplulukları

Öğrenci Toplulukları

Öğrenci Toplulukları, İzmir Tınaztepe Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve onların sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturacakları eğitim, sağlık, spor, sosyal, sanatsal, bilimsel ve kültürel amaçlı etkinliklerini gerçekleştirmek için öğrencilerimizin girişimleri ile kurulmuştur. Öğrenci topluluklarının her bir faaliyeti ilgili topluluk üyesi öğrenciler tarafından yürütülürken, akademik danışmanlar eşliğinde çalışmalar desteklenmektedir.

Öğrencilerimiz, toplulukları bünyesinde organize ettikleri her faaliyette iletişim, ekip çalışması, koordinasyon becerilerini geliştirir, sosyalleşir ve proje yönetimini deneyimleyerek tecrübeler edinme fırsatı yakalar.

Öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre özgürce topluluklara üye olabildikleri gibi yeni ilgi alanlarına yönelik topluluk oluşturabilirler. Topluluklara üye olma topluluk yönetimine yapılırken yeni topluluk oluşturma girişimleri ilgili prosedür tamamlanarak İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne iletilmektedir.

Yeni topluluk kurulması sürecinde izlenecek prosedürler kapsamında istenen formlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Öğrenci Toplulukların Kuruluş ve İşleyiş Süreçleri Hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.