VİZYONUMUZ

Bilgiyi üreten, uygulamaya aktaran ve yaygınlaştıran, etik değerlere bağlı bir sağlık ihtisas üniversitesi olmaktır.