Akademik Personel Alımı ile İlgili Duyurular

İlan Tarihi                 : 23.03.2020

Son Başvuru Tarihi     : 06.04.2020

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurmaları ve ilanda belirtilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
  2. Özgeçmiş
  3. Yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir)
  4. 2 adet vesikalık fotoğraf
  5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  6. Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/ Uzmanlık ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
  7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD

 

Fakülte /

Yüksekokul

Bölüm /

Program

Unvan

Adet

Nitelik

 

 

 

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik

Profesör

1

İç Hastalığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olup hemşirelik doçenti olmak, doktora sonrası en az bir yıl yurt dışı deneyimi olması ve kardiyak rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olup hemşirelik doçenti olmak, doktora sonrası yurt dışı klinik deneyimi olması ve Onkoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Doçent

 

1

Hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olup ve hemşirelik esasları ve yönetimi doçenti olmak, hemşirelik tanılar, fiziksel tespit ve İnme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Hemşirelik mezunu olup hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olmak.

 

 

 

Ebelik

Dr. Öğretim Üyesi

2

Hemşirelik veya Ebelik mezunu olup Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Ebelik alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

 

 

1

Tıp fakültesi mezunu olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzman olmak. Stres üriner inkontinans hastalarında mini sling cerrahisi sonrası uzun dönem sonuçlar ve yaşam kalitesi testleri üzerine çalışma yapmış olmak.

 

 

 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

 

 

1

Tıp fakültesi mezunu olup, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak. Travma konusunda deneyimli olması ve bu konuda çeşitli yayın ya da bildirilerinin bulunması, Kalkaneus kırıkları hakkında biyomekanik çalışma yapmış olmak, Pediyatrik suprakondiler kırıklar üzerine birden fazla çalışması olması.

Dr. Öğretim Üyesi

2

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu olup Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını yapmış olmak.

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

1

Tıp Fakültesi mezunu olup İç Hastalıkları uzmanı olmak, Endokrinoloji ve Metabolizma yan dal uzmanı olmak, Adrenal-gonadal hastalıklar ile ilgili çalışma yapmış olmak. İleri seviye tiroid ultrasonografisi için sertifika sahibi olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

2

Beslenme ve Diyetetik mezunu olup Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

Odyoloji

 

 

Profesör

 

 

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak, larinks ve trakea ile ilgili hayvan modellerinde çalışmalar yapmış olmak ve Yurtdışında baş boyun kanserlerinde moleküler çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

2

Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.

 

 

Dil ve Konuşma Terapisi

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. Otolojik cerrahi, nörootoloji, kafa kaidesi cerrahisi, koklear

implantasyon cerrahisinde deneyim

sahibi olmak. Odyoloji yüksek lisansına sahip olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

2

Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

 

 

 

İlk ve Acil Yardım

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Acil Tıp alanında uzman olmak. Travma ve geriatrik acil tıp konusunda eğitmen deneyimine sahip olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Hemşirelik Mezunu olup İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Acil Tıp ve İlk Yardım Bölümü mezunu olup alanında 2 yıl deneyimli veya Yüksek Lisans Mezunu olmak.

 

 

 

 

 

 

Fizyoterapi

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

 

 

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzman olmak. Hemiplejik hastalarda Robotik Rehabilitayson üzerine çalışma yapmış olmak, Elektroterapinin boyun ağrısı üzerine etkinliğini değerlendiren çalışma yapmış olmak. GETAT- Akupunktur üzerine çalışma yürütüyor olmak.

Dr. Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

1

Tıp fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzman olmak.

 

Öğretim Görevlisi

 

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans veya ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

 

 

 

 

 

Ameliyathane Hizmetleri

 

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi Uzmanı olmak, Palyatif bakım ile ilgili ulusal projelere katılmış olmak, travma açısından hastanelerin derecelendirmesi ile ilgili bölgesel bir proje yürütmüş olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi uzmanı olmak. Cerrahi Endoskopi Eğitimi almış olmak. Uzmanlık eğitimi sonrası, üniversite kolorektal cerrahi kliniğinde üç aylık eğitim almış olmak ve belgelendirebilmek.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Hemşirelik mezunu olup Cerrahi Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

 

 

 

 

Optisyenlik

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Göz Hastalıkları alanında uzman olmak. Katarakt cerrahisi, okuloplastik cerrahi ve refraktif cerrahisi alanında deneyimli olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Göz Hastalıkları alanında uzman olmak. Ön segment cerrahisi ve okuloplasti konusunda kurslara katılım sağlamış, cerrahi tecrübeye sahip olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Göz Hastalıkları alanında uzman olmak. Oküler İmmünoloji ve İnflamasyon alanında çalışma yapmış olmak.

 

 

 

 

Odyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında uzman olmak. Foniatrik reedüksiyon (ses terapisi) ve vokal kord hastalıklarında deneysel ve cerrahi alanda deneyimli olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında uzman olmak. Koklear implantasyon ameliyatlarında deneyim sahibi olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Odyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans veya ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

 

 

 

 

 

Anestezi

 

 

 

 

Anestezi

 

 

Doçent

 

 

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzman olmak. Sezaryen ve jinekolojik ameliyatlarda epidural anestezi uygulaması ve normal doğumda epidural analjezi uygulaması konusunda ileri düzeyde deneyim sahibi olmak ve bu konuda çalışma yapmış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi Mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzman olmak. Yoğun bakım hastalarında serum CRP düzeylerinin sepsis değerlendirmesindeki yeri konusunda çalışma yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans veya ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

 

 

 

 

Radyoterapi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji alanında uzman olmak. Kolorektal patolojilerin saptanmasında BT kolonoskopinin konvansiyonel kolonoskopi ile karşılaştırılması alanında tez çalışması yürütmüş olmak.

Dr. Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

1

Tıp Fakültesi Mezunu olup, Radyoloji alanında uzman olmak. Derin ven trombozu endovasküler tedavisi konusunda ve Nörovasküler hastalıkların endovasküler tedavisi konusunda çalışmaları olması. Bu alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

 

 

 

 

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Dr. Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

 

 

 

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji alanında uzman olmak. Girişimsel nöroradyoloji alanında yurtdışında üst uzmanlık (fellowship) eğitimi almış olmak. Yurtdışında öğretim üyesi olarak çalışmış olmak. Beyin anevrizma ve beyin arteriyovenöz malformasyonlarının endovasküler tedavisi konusunda yayınlara sahip olmak.

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

 

 

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji alanında uzman olmak. Statik ve dinamik Lumbosakral Vertebra grafilerinde ölçülen Lomber Lordoz açıları ile kronik bel ağrısı arasındaki ilişki, Romatoid Artrit'te akciğer değişiklerinin yüksek Rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi alanında çalışma yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

 

 

 

 

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

 

 

Doçent

 

 

1

Tıp Fakültesi Mezunu olup Nükleer Tıp alanında uzman olmak.

Avrupa Nükleer Tıp Board Sınavı sertifikasına sahip olması, PET-BT konusunda uzun süreli çalışma deneyimi olması, Takayasu arteriti ve PET-BT konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji veya Nükleer Tıp alanında uzman olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

  1. Adayların özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyalarını rektörlüğe ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.
  1. Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunması gereklidir.
  1. Farklı unvanlar için başvuru olması halinde, adaylar arasında atama kararı; puan yüksekliği, yayın çeşitliliği ve çalışma alanlarının ihtiyaç duyulan derslere uygunluğunun gözetilmesi ile ilgili mevzuata uygun olarak belirlenecektir.