Dr. Öğr. Üyesi Kübra Selçok

Akademik Kadro

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Selçok
Tıp Fakültesi
Acil Tıp

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y.Lisans

Tıp Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2008
Doktora Acil Tıp  S.B.Ü. Kocaeli Derince EAH  2020
Görev Unvanı  Görev Yeri Yıl
Acil Tıp Uzmanı 

Manisa Soma Devlet Hastanesi  

2022-Halen
Acil Tıp Uzmanı T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2020-2022

Asistan Hekim

S.B.Ü. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015-2020
Pratisyen Hekim T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi 2014-2015

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

A1 Can C-reactive Protein Increase the Efficiency of the Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis Scoring System?

Yigit Y, Selcok K.

Cureus. 2019 Mar 7;11(3):e4205. doi: 10.7759/cureus.4205.,

 

A2 Investigation of the efficacy of carotid artery doppler USG in evaluating patients admitted to the emergency department with syncope.

Selcok K, Halhallı H, Yilmaz S, Kalaycioglu B, Celik E.

Annals of Clinical and Analytical Medicine, DOI: 10.4328/ACAM.21349 Received: 2022-10-10 Accepted: 2022-11-11 Published Online: 2022-11-15

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

B1 ……………………………………………………………………………………………………………

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. Pratik Acil Tıp/ Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan

 

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Pratik Acil Tıp/ Bölüm 23 Koma ve Senkop

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

D1. Management with Pulmonary Embolism Response Team in The Emergency Department

Sener K, Kilickesmez Ö, Arslan B, Selcok K, Guven R, Kapci M. CSMEDJ-2021-10-1/R1

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1. A Rare Cause Of Acute Renal Faılure: Inguınal Hernıa

6. Eurasıan Congress On Emergency Medıcıne

14. Turkısh Emergency Medıcıne Congress November 8-11, 2018

Poster Sunumu

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:ss

 

F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

G. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

G1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi