Prof. Dr. Hale Turan Özden

Akademik Kadro

Akademik Takvim

Prof. Dr. Hale Turan Özden
Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları

İlk Öğretim Ankara Emniyetçiler İlkokulu 1980-1985
Orta Öğretim Ankara Gaziçiftliği Lisesi 1985-1991
Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991-1997
Lisans Üstü SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Asistanlığı
1997-2002

 

İş Deneyimi Yılı
Başkent Üniversitesi Konya Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2003-2020

 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar.Gör.Dr. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1997-2002
Uzm.Dr. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002-2003
Uzm.Dr. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003-2004
Öğr.Gör.Dr. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2006
Yrd.Doç.Dr.  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006-2013
Doç. Dr. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2018
Prof. Dr.  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018- 2020

İdari Görevler

 1. Hastane Enfeksiyon Kontrol Komite Başkanı 2003-2020
 2. Kan Transfüzyon Merkezi Müdürü 2003-2020
 3. Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu 2003-2020

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2006-2013

Güz

Ateş Patogenezi ve Nedeni Bilinmeyen Ateş

  1

 

  20

İlkbahar

Ateş Patogenezi ve Nedeni Bilinmeyen Ateş

  1

 

  20

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2019

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

İNFEKSİYON HASTALIKLARI

2

 

40

 

Bilimsel Çalışmalar

2006-2013 yılları arasında Tıp Fakültesi Dönem 4 derslerine girdim. 2009, 2016 yıllarında ve halen Başkent Üniversitesi Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ‘İnfeksiyon Hastalıkları’ aktif ders sorumlusu olarak görev aldım.

Bilimsel Yayınlar

Yurt içi ve yurt dışı toplam 57 adet çalışmam mevcuttur. SCI ve SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış deneysel ve klinik araştırma ve olgu bildirisi şeklinde toplam 27 yayınım vardır. Bunların dışında diğer indeksler, indeksler dışında kalan ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 30 adet araştırma yazısı, derleme ve olgu sunumum bulunmaktadır. Bu yazıların 24’ünde birinci isim, 14’ünde ikinci isim, 6’sında üçüncü isim ve kalan 13 çalışmada ise dördüncü ve sonraki isim olarak yer almaktayım.

Atıflar

SCI ve SCI-E kapsamındaki 26 makaleme toplam 300 kez, SCI ve SCI-E kapsamı dışındaki dergilerde 6 makaleme toplam 30 atıf yapılmıştır.

Bildiriler

Uluslararası ve ulusal kongrelerde bildiri olarak sunulmuş toplam 80 adet çalışmam mevcuttur. Bu bildirilerin 63’i ulusal, 17’si uluslararası kongrelerde sunulmuştur. Bu çalışmaların biri uluslararası kongrede sözlü sunu, 16 tanesi poster olarak sunulmuştur. Ulusal kongrelerde ise bir adet sözlü sunum, 62 adet poster sunumu yapılmıştır.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 1. Serefhanoglu K, Turan H, Dogan R, Gullu H, Arslan H. A case of Aerococcus urinae septicemia: an unusual presentation and severe disease course. Chin Med J 2005; 118: 1318-20. (Science Citation Index Expanded)
 2. Serefhanoglu K, Turan H, Saba T, Ozer I, Tosun E, Arslan H. Transfusion-associated graft-versus-host disease in an immunocompetent individual following cardiac surgery. J Natl Med Assoc 2005; 97: 418-20. (Science Citation Index Expanded)
 3. Turan H, Balcı U, Erdinc FS, Tulek N, Germiyanoglu C. Bacteriuria, pyuria and bacteraemia frequency following out-patient cystoscopy. Int J Urology 2006; 13:    25-8. (Science Citation Index Expanded)
 4. Turan H, Arslan H, Azap OK, Serefhanoglu K, Uncu H.  In vitro antibacterial activity of tigecycline in comparison with doxycycline, ciprofloxacin and rifampicin against Brucella spp. Int J Antimicrob Agents 2007; 30: 186-7. (Science Citation Index)
 5. Turan H, Serefhanoglu K, Torun AN, Kulaksizoglu S, Kulaksizoglu M, Pamuk B, Arslan H. Frequency, risk factors, and responsible pathogenic microorganisms of asymptomatic bacteriuria in patients with type 2 diabetes mellitus. Jpn J Infect Dis 2008; 61:236-8. (Science Citation Index Expanded)
 6. Karagulle E, Turan H, Turk E, Kıyıcı H, Moray G. Abdominal actinomycosis mimicking acute appendicitis. Can J Surg 2008; 51: 109-10. (Science Citation Index Expanded)
 7. Turan H, Serefhanoglu K, Karadeli E, Timurkaynak F, Arslan H. A case of brucellosis with abscess of the iliacus muscle, olecranon bursitis, and sacroiliitis. Int J Infect Dis 2009; 13: 485-7. (Science Citation Index Expanded)
 8. Erbek S, Serefhanoglu K, Erbek S, Demirbilek M, Can F, Tarhan E, Turan H, Cakmak O. Clinical subgroups and antifungal susceptibilities in fungal culture-positive patients with chronic rhinosinusitis. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008; 265: 775-80. (Science Citation Index Expanded)
 9. Gonen M, Turan H, Ozturk B, Ozkardes H. Factors affecting fever following percutaneous neprolithotomy: a prospective clinical study. J Endourol 2008; 22: 2135-8. (Science Citation Index)
 10. Serefhanoglu K, Taskin A, Turan H, Timurkaynak FE, Arslan H, Erel O. Evaluation of oxidative status in patients with brucellosis. Braz J Infect Dis 2009; 13: 249-51. (Science Citation Index Expanded)
 11. Serefhanoglu K, Turan H, Timurkaynak FE, Arslan H. Bloodstream infections caused by ESBL-producing E.coli and K. pneumoniae risk factors for multidrug resistance. Braz J Infect Dis 2009; 13: 403-7. (Science Citation Index Expanded)
 12. Turan H, Horasanli B, Ugur M, Arslan H. Procalcitonin levels in migraine patients. Can J Neurol Sci 2011; 38: 124-8. (Science Citation Index)
 13. Turan H, Serefhanoglu K, Karadeli E, Togan T, Arslan H. Osteoarticular involvement among 202 brucellosis cases identified in Central Region of Turkey. Intern Med 2011; 50: 421-8. (Science Citation Index Expanded)
 14. Narci H, Ugur M, Kisinma A, Turan H. Age distribution and seasonal pattern of Rotavirus infection in children under years.  Jundishapur J of Microbiology 2013; 19: 16-9. (Science Citation Index Expanded)                               
 15. Erdem H, Dizbay M, Karabey S, Kaya S, Demirdal T, Koksal I, Inan A, Erayman I, Ak O, Ulu-Kilic A, Karasahin O, Akbulut A, Elaldi N, Yilmaz G, Candevir A, Gul HC, Gonen I, Oncul O, Aslan T, Azak E, Tekin R, Kocak Tufan Z, Yenilmez E, Arda B, Gungor G, Cetin B, Kose S, Turan H, Akalin H, Karabay O, Dogan-Celik A, Albayrak A, Guven T, Celebi G, Ozgunes N, Ersoy Y, Sirmatel F, Oztoprak N, Balkan II, Bayazit FN, Ucmak H, Oncu S, Ozdemir D, Ozturk-Engin D, Bitirgen M, Tabak F, Akata F, Willke A, Gorenek L, Ahmed SS, Tasova Y, Ulcay A, Dayan S, Esen S, Leblebicioglu H, Altun B, Unal S. Withdrawal of Staphylococcus aureus from intensive care units in Turkey. Am J Infect Control 2013 Nov;41(11):1053-8. (Science Citation Index Expanded)
 16. Saba T, Gunday M, Çiftçi Ö, Özülkü M, Erinanç H, Turan H, Çoban G. An unusual case of Candida infection producing a fungus ball in the left atrial cavity. Heart Surg Forum 2013; 16: 276-8. (Science Citation Index Expanded)
 17. Turk E, Karagulle E, Serefhanoglu K, Turan H, Moray G. Effect of Cefazolin Prophylaxis on Postoperative Infectious Complications in Elective Laparoscopic Cholecystectomy: A Prospective Randomized Study. Iranian Red Crescent Medical Journal 2013;15:581-6. (Science Citation Index Expanded)
 18. Ulu-Kilic A, Karakas A, Erdem H, Turker T, Inal AS, Ak O, Turan H, Kazak E, Inan A, Duygu F, Demiraslan H, Kader C, Sener A, Dayan S, Deveci O, Tekin R, Saltoglu N, Aydın M, Horasan ES, Gul HC, Ceylan B, Kadanalı A, Karabay O, Karagoz G, Kayabas U, Turhan V, Engin D, Gulsun S, Elaldı N, Alabay S. Update on treatment options for spinal brucellosis. Clin Microbiol Infect. 2014 Feb;20(2):O75-82. doi: 10.1111/1469-0691.12351. (Science Citation Index Expanded)
 19. Tepeoglu M, Erinanc H, Ozdemir H, Turan H, Moray G, Haberal M. Pulmonary Coccidioidomycosis After a Renal Transplant in a Nonendemic Region. Exp Clin Transplant 2014; 12 71-3. (Science Citation Index Expanded)
 20. Turk E, Karagulle E, Turan H, Oguz H, Abali ES, Ozcay N, Moray G, Haberal M. Successful skin homografting from an identical twin in a severely burned patient.        J Burn Care Res 2014; 35: 177-9. (Science Citation Index Expanded)
 21. Erdem H, Ozturk-Engin D, Yesilyurt M, Karabay O, Elaldi N, Celebi G, Korkmaz N, Guven T, Sumer S, Tulek N, Ural O, Yilmaz G, Erdinc S, Nayman-Alpat S, Sehmen E, Kader C, Sari N, Engin A, Cicek-Senturk G, Ertem-Tuncer G, Gulen G, Duygu F, Ogutlu A, Ayaslioglu E, Karadenizli A, Meric M, Ulug M, Ataman-Hatipoglu C, Sirmatel F, Cesur S, Comoglu S, Kadanali A, Karakas A, Asan A, Gonen I, Kurtoglu-Gul Y, Altin N, Ozkanli S, Yilmaz-Karadag F, Cabalak M, Gencer S, Umut Pekok A, Yildirim D, Seyman D, Teker B, Yilmaz H, Yasar K, Inanc Balkan I, Turan H, Uguz M, Kilic S, Akkoyunlu Y, Kaya S, Erdem A, Inan A, Cag Y, Bolukcu S, Ulu-Kilic A, Ozgunes N, Gorenek L, Batirel A, Agalar C. Evaluation of tularaemia courses: a multicentre study from Turkey. Clin Microbiol Infect 2014 Jun 30. doi: 10.1111/1469-0691.12741.  (Science Citation Index Expanded)
 22. Erdem H, Elaldi N, Ak O, Gulsun S, Tekin R, Ulug M, Duygu F, Sunnetcioglu M, Tulek N, Guler S, Cag Y, Kaya S, Turker N, Parlak E, Demirdal T, Ataman Hatipoglu C, Avci A, Bulut C, Avci M, Pekok A, Savasci U, Kaya S, Sozen H, Tasbakan M, Guven T, Bolukcu S, Cesur S, Sahin-Horasan E, Kazak E, Denk A, Gonen I, Karagoz G, Haykir Solay A, Alici O, Kader C, Senturk G, Tosun S, Turan H, Baran AI, Ozturk-Engin D, Bozkurt F, Deveci O, Inan A, Kadanali A, Sayar MS, Cetin B, Yemisen M, Naz H, Gorenek L, Agalar C. Genitourinary brucellosis: results of a multicentric study. Clin Microbiol Infect 2014 May 16. doi: 10.1111/1469-0691.12680. (Science Citation Index Expanded)
 23. Ozturk-Engin D, Erdem H, Gencer S, Kaya S, Baran AI, Batirel A, Tekin R, Celen MK, Denk A, Guler S, Ulug M, Turan H, Pekok AU, Mermut G, Kaya S, Tasbakan M, Tulek N, Cag Y, Inan A, Yalci A, Ataman-Hatipoglu C, Gonen I, Dogan-Celik A, Bozkurt F, Gulsun S, Sunnetcioglu M, Guven T, Duygu F, Parlak E, Sozen H, Tosun S, Demirdal T, Guclu E, Karabay O, Uzun N, Gunal O, Diktas H, Haykir-Solay A, Erbay A, Kader C, Aydin O, Erdem A, Elaldi N, Kadanali A, Yulugkural Z, Gorenek L, Altındis M, Bolukcu S, Agalar C, Ormeci N.Liver involvement in patients with brucellosis: results of the Marmara study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014 Jul;33(7):1253-62. (Science Citation Index)
 24. Togan T, Ciftci O, Turan H, Narci H. Could there be an association between chronic brucellosis and endothelial damage? The Journal of Infection in Developing Countries 2015; 9:48-54. (Science Citation Index Expanded)
 25. Togan T, Narci H, Turan H, Ciftci O. The impact of acute brucellosis on mean platelet volume and red blood cell distribution. Jundishopur J of Microbiol 2015 Feb 20;8(2):e20039. doi: 10.5812/jjm.20039. (Science Citation Index Expanded)
 26. Özden HT. Hepatitis A seroprevalence in patients with chronic viral hepatitis in Konya, Turkey. European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2016;28: 333-7. (Science Citation Index Expanded)  (BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ)
 27. Erdem H, Çağ Y, Serhat G et al. Treatment of ventilator-associated pneumonia (VAP) caused by Acinetobacter: results of prospective and multicenter ID-IRI study. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 2019; 1-8. (Science Citation Index Expanded)

ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Turan H, Özdemir Ö, Azap ÖK, H. Arslan. A Case of Spondylodiscitis and Paraspinal Abscess Due to Gemella haemolysans. Klimik Journal 2010; 23: 138-40. (EMBASE)
 2. Turan H, Şerefhanoğlu K, Ünler GK, Arslan H. Seroprevalance of HBsAg and Anti-HCV and Their Correlation to Age and Gender in Blood Donors in the Province of Konya. Klimik Journal 2011; 24: 36-9. (EMBASE)
 3. Turan H, Togan T. The Evaluation of Injuries Related to Blood and Body Fluids among Healthcare Workers. Klimik Journal 2013; 26: 98-101. (EMBASE)
 4. Togan T, Turan H, Tosun S, Arslan H. Knowledge, Attitute and Behavior of Barber, Hairdressing and Beauty Saloon Employees about Hepatitis in Manisa. ANKEM Dergisi 2014; 28:50-7. (Türkiye atıf dizini)
 5. Togan T, Tosun S, Turan H, Arslan H. Knowledge and behavior of coiffeur employees about hepatitis in Aksaray city center. Ege Journal of Medicine 2014; 53: 189-94. (Index Copernicus)
 6. Togan T, Turan H, Narci H, Ciftci O. Predictive Value Of Mean Platelet Volume and Red Blood Cell Distribution In Chronic Brucellosis. FLORA the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology 2014; 19: 25-31. (Index Copernicus)
 7. Turan H, Serefhanoglu K, Apiliogulları B, Aribas OK, Ekici Z, Timurkaynak F, Arslan H. Kikuchi-Fujimoto disease in a patient with mediastinal lymphadenopathy. Turkish Thoracic Journal 2014;15: 65-7. (SCOPUS)
 8. Turan H. Current Recommendations on Surgical Antimicrobial Prophylaxis. Klimik Journal 2015; 28: 2-10. (EMBASE)
 9. Togan T, Işık B, Turan H, Çiftçi Ö. Aksaray il merkezinde sağlık meslek lisesi öğrencilerinin el hijyeni ve iş kazaları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Health Care Academician Journal (Sağlık Akademisyenleri Dergisi) 2015; 2: 8-15. (ScopeMed)
 10. Özden HT, Togan T.  Osteoarticular Involvement among Brucellosis Cases in Konya City. Çukurova Medical Journal 2015; 40 (3): 364-7. (Index Copernicus)
 11. Togan T, Çiftçi Ö, Koşan TM, Turan H. Non-ionic Contrast Induced Epididymitis. Sci-Afric Journal of Scientific Issues, Research and Essays 2015; 3:740-1. (EMBASE)
 12. Turan H, Togan T. An Unexpected Pseudomonas Luteola Bacteremia: Case Report. Çukurova Medical Journal 2015; 40: 364-7. (Index Copernicus)
 13. Turan H, Dursun R, Togan T. A Cutaneous Infection Due to Mycobacterium Fortuitum. Çukurova Medical Journal 2015; 40: 555-8. (Index Copernicus)
 14. Togan T, Turan H, Cifci E, Ciftci C. Ovarian and renal vein thrombosis: A rare cause of fever outer the postpartum period. Case Reports in Obstetrics and Gynecology 2015;2015:817862. doi: 10.1155/2015/817862.(Pubmed).
 15. Turan H, Togan T, Oğuz H, Arslan A Splenic Infarct Developing After Plasmodium falciparum Infection. Turkish Journal of Parasitology 2015; 39:60-2. (Pubmed).
 16. Özden HT, Togan T, Özülkü M, Çiftçi Ö. A Case of Relapsed Brucellosis Progressing with Cardiac Tamponade. FLORA the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology 2015; 20: 99-102. (Index Copernicus)
 17. Özden HT, Çoban G, Duman E, Togan T. A case with multifocal pyomiyositis due to Staphylococcus aureus. Gaziantep Medical Journal 2016; 22:39-42. (CrossRef)
 18. Özden HT, Togan T. A Case of Acute Disseminated Encephalomyelitis Caused by Mycobacterium Tuberculosis. Journal of Microbiology and Infectious Diseases 2016; 6:28-31. (EBSCO)
 19. Karabulut KU, Özden HT, Uçar Y. The significance of mean platelet volume in acute pancreatitis. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2016; 1:19-22. (Index Copernicus)
 20. Togan T, Özden HT, Azap Ö. In Vitro Susceptibility of Tigecycline and Colistin Against Stenotrophomonas maltophilia. FLORA the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology 2018; 23: 25-30. (Index Copernicus).
 21. Özden HT. The Ways to How Patients with Chronic Hepatitis C Find Out Their Disease and Risk Factors. FLORA the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology 2019; 24: 170-174 (Index Copernicus).

ULUSAL YAYINLAR

 1. Çevik MA, Erdinç FŞ, Bakır A, Turan H. Kızamık ensefaliti. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi (Flora) 1998; 3: 279-80.
 2. Bulut C, Turan H, Kınıklı S, Oral B, Tülek N. Erişkinlerde kızamık: 40 olgunun klinik ve laboratuvar olarak değerlendirilmesi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001; 34: 163-7.
 3. Şerefhanoğlu K, Turan H, Timurkaynak FE, Arslan H. Diyabetik ayak.infeksiyonlarının aerobik bakteriyolojik analizi. ANKEM Dergisi 2006; 20:     85-8.
 4. Şerefhanoğlu K, Turan H, Timurkaynak FE, Arslan H. Genel yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni etkenleri. Yoğun Bakım Dergisi 2006; 6: 169-74.
 5. Turan H, Şerefhanoğlu K. Hemodiyaliz hastalarında sorun olan bakteriyel infeksiyonlar. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 2006; 17: 75-83.
 6. Turan H, Horasanlı B, Şerefhanoğlu K, Ünler GK, Timurkaynak F, Arslan H Metronidazol tedavisine bağlı periferik nöropati. ANKEM Dergisi 2007; 21: 98-100.
 7. Şerefhanoğlu K, Turan H, Timurkaynak FE, Arslan H. Genel yoğun bakım ünitesinde görülen semptomatik üriner sistem infeksiyonlarının etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Klimik Dergisi 2007; 20: 88-91.
 8. Turan H, Özçimen EE, Arslan H. Vajinitli kadınlarda Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum sıklığı ve antimikrobiyal duyarlılığı. ANKEM Dergisi 2011; 25: 17-21.
 9. Turan H, Dursun R, Timurkaynak FE, Arslan H. Konya ilinden dört farklı kutanöz Leishmaniasis olgusu. S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Tıp Dergisi 2011: 44: 66-70.

ULUSLARARASI  KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER

 1. Turan H, Balci U, Erdinc FS, Tulek N, Germiyanoglu C. Post-intervention frequency of bacteriuria, pyuria and bacteremia in outpatients who have undergone cysto-urethroscopy. 13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases May 10-13, 2003, Glasgow United Kingdom.
 2. Turan H, Serefhanoglu K, Torun AN, Kulaksizoglu S, Kulaksizoglu M, Pamuk B, Arslan H. The frequency of and risk factors for asymptomatic bacteriuria in type 2 diabetes mellitus. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases April 1-4, 2006, Nice, France.
 3. Turan H, Arslan H, Uncu H, Azap O, Serefhanoglu K. In vitro antibacterial activity of tigecycline in comparison with doxycycline, ciprofloxacin and rifampin against Brucella species. 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 31 March-3 April, 2007, Munich, Germany.
 4. Turan H, Serefhanoglu K, Karadeli E, Togan T, Arslan H. Osteoarthricular involvement in brucellosis: study of 155 cases. 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases May 16-19, 2009, Helsinki, Finland.
 5. Turan H, Ozcimen E, Arslan H. Antimicrobial susceptibility of genital Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum. 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases May 16-19, 2009, Helsinki, Finland.
 6. Erdogan H, Turan H, Hasimoglu R, Azap OK, Arslan H. Colonization of Legionella species in Hospital water systems in Turkey. Proc 7th International Conference October 13-17, 2009, Paris, France.
 7. Turk E, Karagulle E, Turan H, Abali E, Aydogan C, Soy EA, Haberal M. The prevalence of the infection in burn care unit patients and the cost effectiveness of the usage antibiotics of the burn unit of Baskent University Konya Research and Treatment Hospital. 15 th Meeting of the International Society for Burn Injuries. June 21-25, 2010, İstanbul.(Sözlü bildiri)
 8. Turan H, Horasanli B, Ugur M, Arslan H. Procalcitonin levels in migraine patients. 20th Meetings of the European Neurological Society June 19-23, 2010, Berlin, Germany.
 9. Erdogan H, Can F, Demirbilek M, Colakoglu S, Turan H, Azap OK, Arslan H. In vitro activity of antimicrobial agents against Streptococcus pyogenes obtained in four different regions of Turkey. 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases May 7-10, 2011, Milan, Italy.
 10. Turk E, Karagulle E, Serefhanoglu K, Turan H, Moray G. The effect of cefazolin prophylaxis on postoperative infectious complication in elective laparoscopic cholecystectomy. 16th Annual Meeting oft he European Society of Surgery November 22-24, 2012, Istanbul.
 11. Togan T, Ciftci O, Turan H, Narci H, Gullu H, Arslan H. Could there be an association between chronic brucellosis and endothelial damage? 24th European Congress of Clinical Microbriology and Infectious Diseases May 10-13, 2014, Barselona, İspanya.
 12. Korkmaz P, Kurtaran B, Armağan ŞÖ, Özden HT et al. Yaşlı Hastalarda Gelişen Toplum Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Yetersiz Ampirik Antibiyoterapiye ve Klinik Gidişe Etki Eden Faktörler. 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018, Antalya.
 13. Özden HT, Soylu E, Özdoğan FN. Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Elektrolize Su Uygulaması. 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018, Antalya.
 14. Özden HT, Karabulut KU. Eritema Kronikum Migrans: Avrupa Kökenli Bir Olgu. 20. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 13/03/2019 - 16/03/2019., Antalya.
 15. Özden HT, Karabulut KU. Nedeni Bilinmeyen Ateş Tanısıyla Takip Ettiğimiz Bir Lyme Olgusu. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 13/03/2019 - 16/03/2019, Antalya.
 16. Özden HT, Karagülle E, Türk E, Cenker A. Akut Piyelonefrit Sonrası Gelişen Dalak Apsesi: Olgu Sunumu. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 13/03/2019 - 16/03/2019, Antalya.
 17. Özden HT, Karabulut KU. Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Menenjit Olgusu. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 13/03/2019 - 16/03/2019, Antalya.

ULUSAL KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER

 1. Çevik MA, Erdinç FŞ, Bakır A, Turan H. Kızamık ensefaliti. 28. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 4-9 Ekim 1998, Antalya.
 2. Turan H, Erdinç FŞ, Ezen FO, Tülek N. Tüberküloz menenjit mi? Nörobruselloz mu? 10. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2001, Adana.
 3. Turan H, Bulut C. Ankara ili hastanelerindeki infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji asistanlarının eğitimleri hakkındaki düşüncelerinin irdelenmesi. 10. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2001, Adana.
 4. Bulut C, Turan H, Erdinç FŞ, Kınıklı S, Oral B, Tülek N. Erişkinlerde kızamık: 41 olgunun klinik ve laboratuvar olarak değerlendirilmesi. 10. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2001, Adana.
 5. Turan H, Balcı U, Erdinç FŞ, Tülek N, Germiyanoğlu C. Ayaktan sistoüretroskopi yapılan hastalarda antimikrobiyal profilaksi verilmeden girişim sonrası bakteriüri, piyüri ve bakteremi araştırılması. 11. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul.
 6. Turan H, Şerefhanoğlu K, Timurkaynak F, Arslan H, Soylu E. Hastanemizde nozokomiyal bakteriyemi etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. 12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 16-20 Kasım 2005, Belek-Antalya.
 7. Şerefhanoğlu K, Turan H, Doğan R, Bakırcı T, Ergin F, Arslan H. Genel yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni etkenleri.  12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 16-20 Kasım 2005, Belek-Antalya.
 8. Şerefhanoğlu K, Turan H, Ergin F, Arslan H. Diyabetik ayak infeksiyonlarının bakteriyolojik analizi. 12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 16-20 Kasım 2005, Belek-Antalya.
 9. Turan H, Şerefhanoğlu K, Azap ÖK, Çağır Ü, Timurkaynak F, Arslan H. Toplum kökenli MRSA suşlarında antibiyotik duyarlılığı ve risk faktörleri. 12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 16-20 Kasım 2005, Belek-Antalya.
 10. Şerefhanoğlu K, Turan H, Ergin F, Arslan H. Hastane infeksiyonu olarak izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. 12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 16-20 Kasım 2005, Belek-Antalya.
 11. Şerefhanoğlu K, Turan H, Timurkaynak FE, Arslan H, Soylu E. Genel yoğun bakım ünitesinde üriner sistem infeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 6-9 Nisan 2006, Ankara.
 12. Turan H, Şerefhanoğlu K, Timurkaynak FE, Arslan H. Nozokomiyal metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 6-9 Nisan 2006, Ankara.
 13. Turan H, Şerefhanoğlu K, Timurkaynak FE, Arslan H. Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinde saptanan hastane infeksiyonlarının dağılımı. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 6-9 Nisan 2006, Ankara.
 14. Şerefhanoğlu K, Turan H, Timurkaynak F, Arslan H, Soylu E. Hastane infeksiyonu etkeni olarak çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 6-9 Nisan 2006, Ankara.   
 15. Şerefhanoğlu K, Turan H, Timurkaynak FE, Arslan H, Soylu E. Brusellozlu hastalarda Rose-Bengal testinin duyarlılık ve özgüllüğü. 32. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 12-16 Eylül 2006, Belek-Antalya.
 16. Şerefhanoğlu K, Turan H, Timurkaynak FE, Arslan H, Soylu E. Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görülen cerrahi alan infeksiyonu etkenlerimiz ve antibiyotik duyarlılıkları. 32. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 12-16 Eylül 2006, Belek-Antalya.
 17. Turan H, Şerefhanoğlu K, Torun AN, Kulaksızoglu S, Kulaksızoglu M, Pamuk B, Arslan H. Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda asemptomatik bakteriüri etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. 32. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 12-16 Eylül 2006, Belek-Antalya.
 18. Turan H, Şerefhanoğlu K, Apilioğulları B, Arıbaş OK, Ekici Z, Timurkaynak F, Arslan H. Olgu sunumu: Kikuchi Fujimoto hastalığı. 32. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 12-16 Eylül 2006, Belek-Antalya.
 19. Turan H, Şerefhanoğlu K, Karadeli E, Timurkaynak F, Arslan H. İliakus kas apsesi, olekranon bursiti ve sakroiliit ile seyreden bir bruselloz olgusu. 13. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 14-18 Mart 2007, Belek-Antalya.
 20. Turan H, Dursun R, Şerefhanoğlu K, Timurkaynak F, Arslan H. Bir eritema induratum bazin olgusu. 13. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 14-18 Mart 2007, Belek-Antalya.
 21. Turan H, Uncu H, Azap Ö, Arslan H, Şerefhanoglu K. Tigesiklinin Brucella suşlarına invitro etkinliğinin doksisiklin, siprofloksasin ve rifampisinin etkinliği ile karşılaştırılması. 13. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 14-18 Mart 2007, Belek-Antalya.
 22. Arslan H, Azap ÖK, Turan H, Çolakoğlu Ş, Erdoğan H, Karaman S. Toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Esherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üretme sıklığı. 13. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 14-18 Mart 2007, Belek-Antalya.
 23. Turan H, Horasanlı B, Şerefhanoğlu K, Ünler GK, Timurkaynak F, Arslan H. Bir olguda metronidazol yan etkisi: periferik nöropati. 13. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 14-18 Mart 2007, Belek-Antalya.
 24. Karagülle E, Turan H, Türk E, Kıyıcı H, Yıldırım E, Moray G. Akut apandisit bulguları veren periapendiküler yerleşimli Aktinomikoz: Olgu sunumu. 13. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 14-18 Mart 2007, Belek-Antalya.
 25. Özdemir Ö, Turan H, Çalışaneller T. Bruselloza bağlı beş spinal epidural apse olgusu. EKMUD Kongresi 24-28 Ekim 2007, Ankara.
 26. Turan H, Şerefhanoğlu K, Karadeli E, Togan T, Arslan H. Brusellozlu 155 olguda osteoartiküler tutulumun değerlendirilmesi. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 25-29 Mart 2009, Antalya.
 27. Turan H, Ozcimen E, Arslan H. Genital Mycoplasma hominis ve Ureplasma urealyticum suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 25-29 Mart 2009, Antalya.
 28. Turan H, Horasanlı B, Timurkaynak F, Arslan H. Bruselloz nedeniyle streptomisin tedavisi alan bir olguda gelişen bir vestibüler nörinit tablosu. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 25-29 Mart 2009, Antalya.
 29. Turan H, Dursun R, Timurkaynak F, Arslan H. Kesin tanı kültürle konan bir deri tüberkülozu olgusu. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 25-29 Mart 2009, Antalya.
 30. Turan H, Avcı E, Kıyıcı H, Timurkaynak F, Arslan H. Kikuchi Fujimoto hastalığı: bir olgu bildirisi. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 25-29 Mart 2009, Antalya.
 31. Turan H, Dursun R, Timurkaynak F, Arslan H. Farklı deri bulgularıyla karşımıza çıkan bir kutanöz layişmaniyoz olgusu. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 25-29 Mart 2009, Antalya.
 32. Turan H, Şerefhanoğlu K, Ünler GK, Arslan H. Konya ilinde gönüllü kan donörlerinde HBsAg seroprevalansı ve yaş ve cinsiyetle ilişkisi. 10. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 1-4 Nisan 2010, Antalya.
 33. Turan H, Şerefhanoğlu K, Ünler GK, Arslan H. Konya ilinde gönüllü kan donörlerinde Anti-HCV seroprevalansı ve yaş ve cinsiyetle ilişkisi. 10. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 1-4 Nisan 2010, Antalya.
 34. Turk E, Karagülle E, Turan H, Oguz H, Karakayalı H. Yanık yoğun bakım deneyimimiz. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 35. Turan H, Özdemir Ö, Azap Ö, Arslan H.  Gemella Haemolysans’ın etken olduğu bir spondilodiskit ve paraspinal apse olgusu. 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 7-11 Kasım 2010, Girne- K.K.T.C.
 36. Erdoğan H, Can F, Demirbilek M, Çolakoğlu Ş, Turan H, Azap ÖK, Arslan H. Dört farklı bölgeden izole edilen Streptococcus pyogenes suşlarının in vitro antimikrobiyal duyarlılığın agar dilüsyon yöntemi ile değerlendirilmesi 3. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu 1-5 Mart 2011, İstanbul.
 37. Turan H, Soylu E, Timurkaynak F, Arslan H. Hastanemizde yedi yıl içerisinde görülen kesici delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 23-27 Mart 2011, Antalya.
 38. Turan H, Togan T, Özülkü M, Çalışkan M, Günday M, Arslan H. Medikal tedaviyle iyileşen bir Pseudomonas aeruginosa endokarditi. 4. Türkiye Ekmud Kongresi 9-12 Mayıs 2012, İstanbul.
 39. Togan T, Tosun S, Turan H, Arslan H. Aksaray il merkezinde bayan kuaförü çalışanlarının hepatit konusundaki bilgi düzeyi, tutum ve davranışları. 4. Türkiye Ekmud Kongresi 9-12 Mayıs 2012, İstanbul.
 40. Togan T, Tosun S, Turan H, Arslan H. Manisa il merkezinde berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının hepatit konusundaki bilgi düzeyi, tutum ve davranışları. 4. Türkiye Ekmud Kongresi 9-12 Mayıs 2012, İstanbul.
 41. Togan T, Çöven İ, Turan H, Çoban G, İlik MK, Arslan H. Piriformis sendromu ile prezente olan Brusella sakroiliiti olgu sunumu. 4. Türkiye Ekmud Kongresi 9-12 Mayıs 2012, İstanbul.
 42. Togan T, Çiftçi Ö, Turan H, Narcı H, Arslan H. Nozokomiyal infeksiyon etkeni olan Acinetobacter spp. suşlarının antibiyotik duyarlılık oranları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 11-15 Nisan 2014, Antalya.
 43. Togan T, Turan H, Çiftçi Ö, Türk E, Karagülle E, Arslan H, Haberal M. Yanık hastalarında etken olarak izole edilen Acinetobacter spp. suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 11-15 Nisan 2014, Antalya.
 44. Togan T, Turan H, Narcı H, Çiftçi Ö, Kurşun E, Arslan H. Relaps bruselloz ve osteoartikuler tutulumu olan bruselloz hastalarında ortalama trombosit hacmi ve kırmızı kan hücre dağılımının yeri. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya.
 45. Togan T, Çiftçi Ö, Turan H, Narcı H, Güllü H, Arslan H. Kronik Brusella enfeksiyonu endotel hasarına yol açabilir mi? 5. Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya.
 46. Turan H, Togan T. Hastanemiz Personelinde Görülen Kan ve Vücut Sıvılarıyla İlişkili Yaralanmaların Değerlendirilmesi. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya.
 47. Turan H, Togan T, Özülkü M, Çiftçi Ö. Kardiyak tamponad gelisen bir relaps bruselloz olgusu. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya.
 48. Turan H, Togan T. Beklenmedik bir Pseudomonas luteola bakteremisi: Olgu Sunumu. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya.
 49. Togan T, Narcı H, Turan H, Çiftçi Ö, Arslan H. Akut bruselloz hastalarında ortalama trombosit hacmi ve kırmızı kan hücre dağılımının yeri. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya.
 50. Özden HT, Togan T. Konya ilinde osteoartiküler tutulumlu bruselloz olgularının değerlendirilmesi. 17. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 25-29 Mart 2015, Antalya.
 51. Özden HT, Çoban G, Togan T, Duman E. Staphylococcus aureus'un etken olduğu bir multifokal piyomiyozit olgusu. 17. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 25-29 Mart 2015, Antalya.
 52. Togan T, Turan H, Çifçi E, Çiftçi FC. Postpartum ateş yüksekliği ile seyreden olgu. 5. EKMUD Bilimsel Platformu 1-4 Nisan 2015, İzmir.
 53. Togan T, Çiftçi Ö, Turan H, Işık B. Bruselloz hastalarında D vitamininin rolü. 5. EKMUD Bilimsel Platformu 1-4 Nisan 2015, İzmir.
 54. Togan T, Turan H, Azap ÖK. Stenotrophomonas maltophilia suşlarının in vitro duyarlılığı. 5. EKMUD Bilimsel Platformu 1-4 Nisan 2015, İzmir.
 55. Togan T, Işık B, Turan H, Çiftçi Ö. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin el hijyeni konusunda bilgi düzeyi 5. EKMUD Bilimsel Platformu 1-4 Nisan 2015, İzmir.
 56. Togan T, Çiftçi Ö, Koşan TM, Turan H. Non iyonik kontrast madde sonrası epididimit olgusu. 5. EKMUD Bilimsel Platformu 1-4 Nisan 2015, İzmir.
 57. Soylu E, Özden HT, Togan T, Üstün BL. Beş endikasyon kuralına gore el hijyeni uyum oranının değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 30 Mart-3 Nisan 2016, Antalya.
 58. Soylu E, Özden HT, Togan T, Üstün BL. 2014 yılı kesici-delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 30 Mart-3 Nisan 2016, Antalya.
 59. Soylu E, Özden HT, Togan T. Nozokomiyal KİÜSİ infeksiyonunda etken olarak saptanan Gram negatif bakterilerin direnç oranları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 30 Mart-3 Nisan 2016, Antalya.
 60. Karabulut KU, Özden HT. Çocuk acil ünitesine başvuran febril konvülziyonlu hastaların demografik özellikleri (Retrospektif çalışma) 12. Ulusal Acil Tıp Kongresi 19-22 Mayıs 2016, Antalya.
 61. Özden HT.Kronik Hepatit B'li Hastaların Hastalıklarını Farketme Yolları ve Risk Faktörleri. 18, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon hastalıkları Kongresi: Antalya; 22/03/2017 - 26/03/2017.
 62. Özden HT.Kronik Hepatit C'li Hastaların Hastalıklarını Farketme Yolları ve Risk Faktörleri. 18, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon hastalıkları Kongresi: Antalya; 22/03/2017 - 26/03/2017.
 63. Özden HT. Nedeni Bilinmeyen Ateş ve Artrit Tanısıyla Takip Ettiğimiz Bir Lyme Olgusu. 18, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon hastalıkları Kongresi: Antalya; 22/03/2017 - 26/03/2017.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Türkiye Organ Nakli derneği
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi