Dr. Öğr. Üyesi Gülden Sözer

Akademik Kadro

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Gülden Sözer
Sağlık Hizmetleri MYO
Otopsi Yardımcılığı
E-Posta:

Lisans-doktora:

Tıp doktoru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1993

Uzmanlık:

1. Patoloji uzmanı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 2000.

 2. Adli Tıp uzmanı, TC Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul 2003

Uzmanlık Tezleri:

1. Pankreatikobilyer sistem tümörlerinde serum p53 protein otoantikorları ve p53 protein overekspresyonu.

2. Obstrüktif asfiksi ölümlerinde pulmoner kemik iliği embolileri ve intravasküler hücre birikimlerinin tanısal önemi

Sayfa içeriği güncellenmektedir.

1. Çengel G et al Kanser tanısında adli otopsilerin rolü Adli Tıp Bülteni 2013:18 (2):47-51 2. Çengel G et al İzmir ilinde 2004 yılında adli otopsi yapılan olguların değerlendirilmesi Adli Tıp Bülteni 2008; 13(1):13-19

3.Çengel G et al Eozinofilik arterite bağlı spontan koroner arter diseksiyonu: Bir olgu sunumu Adli Tıp Bülteni 2015; 20(1):53-55 4.Çengel G et al Adli otopsilerde rastlantısal tiroit patolojileri Adli Tıp Bülteni 2014;19(2)81-86

5.Fırat U. Çengel G Vulva yerleşimli bir soliter fibröz tümör olgusu Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008;2:30-33

6. Diniz G et al ( çengel g) Nörojenik hiperplazi apendiks obliterasyonu nedeni midir? Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001: 2(2)15-18

7.Üstün Özkal M et all çengel g) Supratentorial astrositomlarda mikro(küçük) damar yoğunluğu Türk Patoloji Dergisi1999;15(3-4)61-64 8.Atar M et al(sözer g)A understanding of three dimentional microsurgical anatomical architecture of the temporal lobe with its functions Annals of Medical Research 2021:28(11)1999-2004

9. Atar Metal( sözer g) 3.0 Tesla MRI scanner evaluation supratentorial major white matter tracts and central core anatomical structures of postmortem human brain hemispheres fixed by Klingler method Brj Neurosurg.2021 Apr:35(2): 186-190

10. Kırmazoglu C et al (sözer g) Comparison of dural closure alternatives: an experimental study Br J Neurosurg. 2019 Dec;33(6):655-658 11. Kırmazoğlu C et al( sözer g) Comparison of mechanical properties of dura mater substitudes and cranial human dura mater: an in vitro study JKorean Neurosurg Soc.2019 Nov: 62(6):635-642 12.Boz B et al (çengel g) A Death due to electrical injury through external ear canals Saudi Med J.2005 Dec.:26(12):1992-3

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi