Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

Akademik Kadro

Akademik Takvim

Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik

Derece  Alan  Üniversite  Yıl 
Lisans  Hemşirelik Ege Üniversitesi Hemşirelik YO 1990-1994
Y. Lisans  Hemşirelik Esasları AD Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2004-2007
Doktora  Hemşirelik Esasları AD Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2004-2007

Yabancı Dil:

ÜDS Mart 2007 İngilizce Dil Puanı: 71,25

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 2009 Yeterlilik Sertifikası İngilizce Dil Puanı: 79

Hemşire:

 1. Aralık 1994-Mart 2013 Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Doktor Öğretim Üyesi:

 1. 26/03/2013-31/08/2014 (Gediz Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü)
 2. 18/10/2017-18/06/2019 (İstanbul Kent Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü)

İdari Görevler:

 1. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği Genel Sekreterliği 1998-1999.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 • Sözübir S, Çelik A, Emir N, Avanoğlu A, Ulman İ (2005). Concistency of Urodynamic Parameters in Children with Detrusor İnstability: How Many Times Should the Bladder be Filled? Urol Int 75: 129-132.
 • N Altug, A Avanoglu, B Bolisik, N Emir, I Ulman (2004). Pelvic floor stimulation in the treatment of detrusor instability in children.  BJU International - Supplement. 93:69.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • Özgürbüz N, Eşer E (2018). The Effects of Voiding in Standing and Sitting Positions on Uroflowmetric Parameters and Postvoid Residual Urine in Boys. Urologic Nursing. Vol:38 Number:2

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • Emir N, Çelik A, Ulman İ, Avanoğlu A, Gökdemir A. Concistency of Urodynamic Parameters in Children with Detrusor İnstability: How Many Times Should the Bladder be Filled? ESPU – ICCS 26 April-29 April 2001. Aarhus-Denmark.
 • Emir N, Cevher H, Avanoğlu A, Ulman İ. Pschological characteristics of families of children with dysfunctional voiding. ESPU – ICCS 26 April – 29 April 2001. Aarhus-Denmark.
 • Emir N, Ulman İ, Avanoğlu A. Alla-Turca or Alla-Franca? ESPU 15-16 June 2005. Uppsala-Sweden.
 • Emir N. A brief on urotherapy in turkish children: Ege experience. 9th Biennial Meeting of the International Children’s Continence Society (ICCS) and ESPU course on “Surgery for the Incontinent Child and Bowel Problems” 14-17 September 2006: 27-28. Antalya-Turkey.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • Özgürbüz N, Khorshid L, Eşer İ, Ulman İ, Avanoğlu A (2008). Pediatrik ürodinamide üretral kateterin idrar akım değerlerine etkisi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 22 (3): 133-137.
 • Parlar Y, Özgürbüz N, Tiryaki S, Ulman İ, Avanoğlu A (2010). Hemşirelikte gelişen bir uygulama alanı: Üroterapi. Çocuk Cerrahi Dergisi 24 (Suppl): 342.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Emir N, Ulusoy B, Taşlı A, Ergün O, Erikçi V, Ulman İ, Avanoğlu A, Gökdemir A. Temiz aralıklı kateterizasyon uygulanan myelodisplazi olgularında kontinansın değerlendirilmesi. II. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 17 Ekim 1998: HS10. Belek-Antalya.
 • Emir N, Çelik A, Ulman İ, Avanoğlu A, Gökdemir A. Ürodinamik parametrelerin tutarlılığı: Mesane kaç kez doldurulmalı? XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000: 31. Kemer-Antalya
 • Çördük N, Ulman İ, Emir N, Avanoğlu A, Gökdemir A. Disfonksiyonel işemeli çocuklarda klinik özellikler ve tedavi sonuçları. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000: 32. Kemer-Antalya
 • Emir N, Cıvaş C, Avanoğlu A, Ulman İ. Disfonksiyonel işemeli çocuklarda aile özelliklerinin saptanması. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 1-4 Ekim 2000: 170. Kemer-Antalya
 • Emir N, Çelik A, Ulman İ, Avanoğlu A, Gökdemir A. Ürodinamik parametrelerin tutarlılığı: Mesane kaç kez doldurulmalı? EÜTF I. Bilimsel Araştırma Şenliği, 11-12 Ocak 2001. İzmir.
 • Emir N, Cerit Y, Ulman İ, Avanoğlu A. İşeme bozukluklarında biofeedback tedavisi sonuçları. 6. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 15-19 Ekim 2002. Mersin.
 • Altuğ N, Bolışık B, Ulman İ, Emir N, Avanoğlu A. Çocukluk çağı detrusor instabilitelerinde pelvik taban stimülasyonunun inkontinansa etkisinin incelenmesi. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003: 45. Şanlıurfa.
 •  Altuğ N, Bolışık B, Ulman İ, Emir N, Avanoğlu A. Çocukluk çağı detrusor instabilitelerinde pelvik taban stimülasyonunun inkontinansa etkisinin incelenmesi. VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 8-10 Ekim 2003: 287. Şanlıurfa.
 • Emir N, Ulman İ, Avanoğlu A. Alaturka mı, alafranga mı?. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül 2004: 216. Bursa.
 • Emir N, Ulman İ, Avanoğlu A. Alaturka mı, alafranga mı?. VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül 2004: 296. Bursa.
 • Emir N, Eşer İ, Ulman İ, Avanoğlu A. Çocuklarda biofeedback cihazı kullanılarak ve kullanılmadan uygulanan üroterapinin disfonksiyonel işemeye etkisinin incelenmesi. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-27 Ekim 2007: 55. Çeşme-İzmir.
 • Emir N, Eşer İ, Ulman İ, Avanoğlu A. Çocuklarda biofeedback cihazı kullanılarak ve kullanılmadan uygulanan üroterapinin disfonksiyonel işemeye etkisinin incelenmesi. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-27 Ekim 2007: 236. Çeşme-İzmir.
 • Özgürbüz N, Khorshid L, Eşer İ, Ulman İ, Avanoğlu A. Pediatrik ürodinamide üretral kateterin idrar akım değerlerine etkisi. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-18 Haziran 2008: 48. İstanbul.
 • Özgürbüz N, Khorshid L, Eşer İ, Ulman İ, Avanoğlu A. Pediatrik ürodinamide üretral kateterin idrar akım değerlerine etkisi. XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 16-18 Haziran 2008: 216. İstanbul.
 • Tiryaki S, Parlar Y, Özgürbüz N, Ulman İ, Avanoğlu A. Yoğun Üroterapi Programının Disfonksiyonel İşeme Üzerine Uzun Dönem Etkileri. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 8-10 Nisan 2010:165. İzmir.

Diğer yayınlar:

Çeviri (Kitap Bölümü)

 • Uysal N, Çakırcalı E. (Çeviri Editörleri). (2015). ). Sağlık, İyilik ve Tamamlayıcı Tıp, Deri Bütünlüğü ve Yara İyileşmesi, İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları (Çev. Özgürbüz, N.). İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları. Ankara: Palme Yayıncılık.

Türkçe Kitap Bölümü Yazarlığı:

 • Özgürbüz N. Çocuklarda Üroterapi. Çocukta Ürodinami Kurs Kitapçığı. Kültür Matbaası, Diyarbakır: pp. 51-53, 2011.

ATIFLAR

Atıf Yapılan Yayın:

1. Sözübir S, Çelik A, Emir N, Avanoğlu A, Ulman İ (2005). Concistency of Urodynamic Parameters in Children with Detrusor İnstability: How Many Times Should the Bladder be Filled? Urol Int 75: 129-132.

  Atıf Yapanlar:

 • H. Ravi Ramamurthy, Madhuri Kanitkar (2010). Non Invasive Urodynamic Assessment in Children—Are They Reliable? Validation of Non-Invasive Urodynamics in Children with Functional Voiding Disorders. The Indian Journal of Pediatrics 77 (12): 1400–1404.
 • A. G. Dudley, A. S. Taylor, S. T. Tanaka (2017). Reliability and Reproducibility of Pediatric Urodynamic Studies. Current Bladder Dysfunction Reports 12 (3): 233–240.
 • ŞK Özel (2016). Nöropatik mesane disfonksiyonu tanı ve tedavisinde ürodinaminin yeri. Çocuk Cerrahisi Dergisi 30 (Ek sayı 6): 593-598.
 • Blake R. Marshall, Angela M. Arlen, Andrew J. Kirsch (2016). Urodynamic catheter moisture sensor: A novel device to improve leak point pressure detection. Neurourology Urodynamics 35 (5): 647–648.
 • Anne G. Dudley, Mark C. Adams, John W. Brock, Douglass B. Clayton, et all (2017). Interrater Reliability in Interpretation of Neuropathic Pediatric Urodynamic Tracings: An Expanded Multi-Center Study. The Journal of Urology.

2.N Altug, A Avanoglu, B Bolisik, N Emir, I Ulman (2004). Pelvic floor stimulation in the treatment of detrusor instability in children.  BJU International - Supplement. 93:82.

 

Atıf Yapanlar:

 • C. Persson de Geeter (2004). Die überaktive Blase im Kindesalter. Der Urologe, Ausgabe A. 43 (7): 807–812.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Hemşireler Derneği
 • Spina Bifida Derneği
 • Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği

Ödüller:

 • ESPU (European Society for Pediatric Urology) Burs (Göteborg/İSVEÇ) (2000)

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi