Dr.Öğr.Üyesi Armağan Yürük

Akademik Kadro

Akademik Takvim

Dr.Öğr.Üyesi Armağan Yürük
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik

Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 2014-2020
Yüksek Lisans Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 2012-2014
Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 2007-2011

Doktora Tez Künyesi:Yürük, AA. Diyetle Alınan Bazı Heterosiklik Aromatik Amin Türlerinin Farelerde Ateroskleroz, Kan Lipid Profili ve EndotelDisfonksiyon Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı, Doktora Tezi. Ankara, 2020. Danışman: Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal

Yüksek Lisans Tez Künyesi:Yürük, AA. Sıçanlarda maternal diyetle fruktoz alımının fetüse etkilerinin bazı lipit parametreleri ve lipogenez açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2014. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal

Unvan Bölüm Üniversite Başlangıç Tarihi Ayrılış Tarihi

Araştırma Görevlisi

(ÖYP kapsamında 35. madde ile görevlendirme)

Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 27/02/2012 24/02/2020

Araştırma Görevlisi

(ÖYP)

Beslenme ve Diyetetik Düzce Üniversitesi 15/09/2011 27/02/2012

İdari Görevler

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi- Teknik editör (2014-halen)

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Planlama Komisyonu Üyeliği (2013-2020)

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ÖYP Temsilcisi (2012-2020)

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Nergiz-Unal R, Ulug E, Kisioglu B, Tamer F, Bodur M, Yalcimin H, Yuruk AA.Basic Hepaticcholesterolsynthesisandlipoproteinlevelsimpairedbydietaryfructoseandsaturatedfattyacids in mice: Insight on PCSK9andCD36.Nutrition. 2020 Jul 24;79-80:110954. doi: 10.1016/j.nut.2020.110954
  2. Armağan Aytuğ Yürük, Reyhan Nergiz-Unal. Diyetle alınan fruktozun kronik hastalıkların gelişmesinde ve prognozunda etkisi var mıdır? FNJNFlorenceNightingale hemşirelik Dergisi. 2019; 27(1): 63-78. DOI: 10.26650/FNJN346677
  3. Tuba Yalcin*, ArmaganAytugYuruk*, İnci Turkoglu, Fatma İlgaz, Aylin Acikgoz, Ayşegul Aksan, HulyaGokmenOzel, Emine Akal Yildiz, Gulhan Samur. Nutritionalstatusandfoodintakearerelatedtomalnutrition risk andlength of stay in hospitalizedpatients.Progress in Nutrition. (2018) 20,3: DOI: 10.23751/pn.v20i3.6675 * equallycontributed
  4. ArmaganAytugYuruk, Reyhan Nergiz-Unal. Maternaldietaryfreeorboundfructosediverselyinfluencedevelopmentalprogramming of lipogenesis. Lipids in HeathandDisease. (2017) 16:226. DOI: 10.1186/s12944-017-0618-z
  5. Özet,Gozde Ede, InciTurkoğlu, Aylin Acıkgoz, Tuba Yalcin, Fatma İlgaz, Aysegul Aksan, ArmaganAytugYuruk,Kubra Tel Adiguzel, Arzu Kabasakal Cetin, HulyaGokmenOzel, Emine Yildiz, Gulhan Samur. DoesAdherencetoMediterraneanDietAffectAnthropometricMeasurements in UniversityStudents? ClinNutr 2017;36(Suppl1):S124. (39thESPENCongress, World Forum, 2017- TheHague, HOLLANDA, 9-12 September 2017)
  6. Özet,Serap Demir, Armağan Aytuğ Yürük. Training Of Elite Cyclist- 80 Km Event: Effects on HydrationStatus, UrineDensityandPainRatings. ClinNutr 2018;37 (Suppl1):S243(40thESPENCongress, 2018-Madrid, SPAIN, September 1-4, 2018 (Poster Sunum))
  7. Özet,Armağan Aytuğ Yürük,Funda Tamer, Reyhan Nergiz-Unal. TheEffect of CombinedCalciumand Vitamin D Supplementation on PremenstrualSymptomsandDepression. TheFASEBJournal 2017, Vol.31, No.1Supplement 799.3 (TheExperimentalBiologyCongress 2017 - Chicago /IL, USA, 22-27 April 2017 (Poster Sunum))

  8. Özet,Armağan Aytuğ Yürük, Funda Tamer, Mahmut Bodur, Aslıhan Duran, Merve İnel, Saime Kale, Cennet Karaarslan, Huma Karabulut, Kübra Nur Karagöz, Rabia Karamızrak, Reyhan Nergiz-Unal. Preliminary looktosomenutrientsinvolved in neurotransmittersynthesisandpremenstrualsymptoms. TheFEBSJournal 283 (Suppl. 1) (2016) 129–417 DOI: 10.1111/febs.13808 (TheFEBSCongress 2016 - Ephesus /Kuşadası, Turkey,3-8 September 2016 (Poster Sunum))

  9. Özet, İnci Türkoğlu, Fatma Ilgaz, Ayşegül Aksan, Aylin Çerçi, Tuba Yalçın, Armağan AytuğYürük, Hülya Gökmen-Özel, Emine Akal-Yıldız, Gülhan Samur. Comparision of fournutritionalscreeningtoolstoassessmalnutrition risk in hospitalizedadultpatients. ClinNutrVol.34Supplement 1 September 2015 S185-186 (37thESPENCongressLisbon, Portugal, 5-8 September 2015(Poster Sunum))

 2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler
  1. Armağan Aytuğ YürükDamla Gümüş, Aytekin Akyol, Mevlüde Kızıl, Reyhan Nergiz-Unal. Heterocyclic amine intake along with high fat diet may trigger predisposition to atherosclerosis. 88th EAS Congress, Geneva, SWITZERLAND, May 31- June 03, 2020.  (Poster Presentation)(Atherosclerosis, (Suppl....)..…. inprogress).
  2. Serap Demir, Armağan Aytuğ Yürük. Training Of Elite Cyclist- 80 Km Event: Effects on HydrationStatus, UrineDensityandPainRatings. 40thESPENCongress, 2018-Madrid, SPAIN, September 1-4, 2018 (Poster Sunum)(ClinNutr 2018;37 (Suppl1):S243)
  3. Gozde Ede, InciTurkoğlu, Aylin Acıkgoz, Tuba Yalcin, Fatma İlgaz, Aysegul Aksan, ArmaganAytugYuruk,Kubra Tel Adiguzel, Arzu Kabasakal Cetin, HulyaGokmenOzel, Emine Yildiz, Gulhan Samur.DoesAdherencetoMediterraneanDietAffectAnthropometricMeasurements in UniversityStudents? 39thESPENCongress, World Forum, 2017- TheHague, HOLLAND, September 9-12, 2017 (Poster Presentation)  (ClinNutr 2017;36(Suppl1):S124.)
  4. Armağan Aytuğ Yürük, Funda Tamer, Reyhan Nergiz-Unal. TheEffect of CombinedCalciumand Vitamin D Supplementation on PremenstrualSymptomsandDepression. TheExperimentalBiologyCongress 2017 - Chicago /IL, USA, April 22-27, 2017 (Poster Presentation) (TheFASEBJournal 2017, vol.31, no.1Supplement 799.3)
  5. Armağan Aytuğ Yürük, Funda Tamer, Mahmut Bodur Aslıhan Duran, Merve İnel, Saime Kale, Cennet Karaarslan, Huma Karabulut, Kübra Nur Karagöz, Rabia Karamızrak, Reyhan Nergiz-Unal. Preliminary looktosomenutrientsinvolved in neurotransmittersynthesisandpremenstrualsymptoms. TheFEBSCongress 2016 - Ephesus /Kuşadası, TURKEY, September 3-8, 2016 (Poster Presentation)(TheFEBSJournal 283 (Suppl. 1) (2016) 129–417 DOI: 10.1111/febs.13808)
  6. İnciTürkoğlu, FatmaIlgaz, AyşegülAksan, Aylin Çerçi, Tuba Yalçın, ArmağanAytuğYürük,HülyaGökmen-Özel, Emine Akal-Yıldız, GülhanSamur. Comparision of four nutritional screening tools to assess malnutrition risk in hospitalized adult patients. 37th ESPEN Congress Lisbon, PORTUGAL, September 5-8, 2015 (Poster Presentation) (ClinNutr 2015;34 (Suppl1): S185-186.)
  7. ArmaganAytugYuruk, Reyhan NergizUnal. High fructoseintakewithmaternaldietassociatedwithobesity - preliminarylooktofetalprogramming. VIX. International NutritionandDiagnostics Conference. Prague, CZECHREPUBLIC, September 2-5, 2014 (Oral Presentation)
  8. Elif Inan, ArmaganAytugYuruk. ChanginganddevelopingTurkishfoodlawwithintheframework of europeanunionmembershipprocessandthenewturkishfoodlaw. VIX. International NutritionandDiagnostics Conference. Prague, CZECHREPUBLIC, September 2-5, 2014 (Poster Presentation)
  9. Armağan Aytuğ Yürük, Reyhan Nergiz Ünal. Maternal diyetle yüksek fruktoz alımı anne ve yavru ratların plazma ve karaciğer trigliserit düzeylerini arttırmaktadır. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Turkey, Nisan 2014 (Sözel Bildiri)
  10. Armağan Aytuğ Yürük, Tuba Yalçın, Nuray Çanga, Esra Kocamış Baş, M. Seyit Mercanlıgil.  Öğrenci Seçme Sınav kaygısının adölesanların beslenme alışkanlıklarına etkisi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye, Nisan 2014 (Poster Sunum)
  11. Nuray Çanga, Armağan Aytuğ Yürük, Tuba Yalçın, Esra Baş, Seyit Mehmet Mercanlıgil. Sınav Dönemlerinin Adölesanların Besin Tercihleri ve Ağırlık Değişimlerine Etkileri. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye, Nisan 2014 (Poster Sunum)
  12. Tuba Yalçın, Armağan Aytuğ Yürük, Nuray Çanga, Esra Baş, Seyit Mehmet Mercanlıgil. Geç Adölesan Dönemdeki Bireylerin Beslenme Durumlarının Değerlendirmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye, Nisan 2014 (Poster Sunum)
  13. İnci Türkoğlu, Tuba Yalçın, Armağan Aytuğ Yürük, Başak Demirhan Kefeli, Seyit Mehmet Mercanlıgil. 0-2 yaş arası çocukların beslenme durumu ve annelerin eğitim düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye, Nisan 2014 (Poster Sunum)
  14. Zehra Büyüktuncer-Demirel, Halil Daşgın, Armağan Aytuğ Yürük, Feray Başoğlu, Merve Demir, Nurgül Acar, Ebru Melekoğlu, Hacer Çelik Madenci, Cansu Deligöz, H. Tanju Besler. Ambalajlı Ürünlerin Besin Etiketlerinde Yer Alan Ürünün Tuz ve Sodyum İçeriğine Yönelik Bilgiler Diyet ile Sodyum Alımının Azaltılmasında Kullanılabilir mi?.VIII.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Türkiye, Nisan 2012 (Poster Sunum)
  15. Zehra Büyüktuncer-Demirel, Armağan Aytuğ Yürük, Halil Daşgın, Feray Başoğlu, Merve Demir, Nurgül Acar, Ebru Melekoğlu, Hacer Çelik Madenci, Cansu Deligöz, H. Tanju Besler. Türkiye Marketlerinde Satılan Ambalajlı Ürünlerin Besin Etiketlerinde Yer Alan Bilgilerin Değerlendirilmesi: Beslenme Eğitimi Aracı Olarak Kullanılabilirler mi?, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Türkiye, Nisan 2012 (Poster Sunum)
 3. Yazılan Ulusal/ Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
  1. ​Armağan Aytuğ Yürük, Vakalarla Öğreniyorum: Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-2. Besin İntoleransı, Besin Alerjileri ve Çölyak Hastalığının Tıbbi Beslenme Tedavisi (s.310-330). Kitap Bölümü. 2019, Hedef CS Basın Yayın. 1. Baskı. ISBN: 978-625-7965-01-9.
  2. Halit Tanju Besler, Neslişah Rakıcıoğlu, Aylin Ayaz, Zehra Büyüktuncer Demirel, Hülya Gökmen Özel, Fatma Gülhan Samur, Emine Yıldız, Pelin Bilgiç, Derya Dikmen, Zeynep Göktaş, Mevlüde Kızıl, Aslı Akyol Mutlu, Reyhan Nergiz Ünal, Mehmet Fisunoğlu, Atila Güleç, Seda Çiftçi, Gözde Ede, Rüveyda Esra Erçim, Arzu Kabasakal, Damla Yılmaz, Armağan Aytuğ Yürük. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi, 2015,  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 1. Baskı. Sayfa Sayısı 96, ISBN:978-975-491-408-5, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2496554)
 4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Serap Demir, Armağan Aytuğ Yürük. TheRelationshipBetweenMaximalOxygenIntake, Body Fatand Bone Marker Measurements in Different Sports Branches.  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Aralık,2017;4(3), 58-71.
  2. Armağan Aytuğ Yürük, Neslihan Ülger Öztürk. Bir Hobi Kursuna Devam Eden Kadınların Besin Tüketimi, Vücut Ağırlığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Pilot Çalışma. Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Nisan, 2016;3 (1): 14-27
  3. İnci Türkoğlu, Fatma Ilgaz, Tuba Yalçın, Armağan Aytuğ Yürük, Ayşegül Aksan, Aylin Çerçi, Hülya Gökmen-Özel, Emine Akal-Yıldız, Gülhan Samur. Hastanede Yatan Yetişkin Hastalarda MalnütrisyonPrevalansı: Dört Farklı Beslenme Tarama Aracının Karşılaştırılması. Beslenme ve Diyetetik Dergisi, Ağustos, 2015; 43 (1):135-142.
  4. Armağan Aytuğ Yürük, İnci Türkoğlu, Aylin Çerçi, Emine Akal Yıldız. Hastanede yatan hastaların malnutrisyon durumlarının değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Haziran, 2015; 1(suppl 1): 1-11. (I. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, 20-21 Kasım 2014)
  5. Armağan Aytuğ Yürük, Reyhan Nergiz Ünal. Maternal diyetle fruktoz alımının anne ve yavru sıçanlarda trigliserit ve serbest yağ asidi düzeyleri üzerine etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, Nisan, 2015; 43 (1): 3-11. 78-86.
  6. Armağan Aytuğ Yürük, Aylin Ayaz. Alfa lipoik asidin sağlık üzerine etkileri. Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. Aralık 2014; 1(1):11-29.
 5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
  1. Neslihan Ülger Öztürk, Armağan Aytuğ Yürük. Ankara’da hobi kursuna devam eden kadınların vücut ağırlığı ile süt ve ürünleri tüketim durumu ve beslenme alışkanlıkları ilişkisi: Keçiören örneği. I.Beslenme ve Sağlık İç İçe Sempozyumu, 18 Mayıs 2016, İzmir (Poster Sunum)
  2. Betül Kişioğlu, Yağmur Kaya,Armağan Aytuğ YürükReyhan Nergiz Ünal. Gelişimsel programlamada diyetle fazla miktarda ilave şeker alımının insülin direnci üzerine etkisi. 4. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi. 3-5 Mart 2016, Ankara  (Poster Sunum)
  3. Armağan Aytuğ Yürükİnci Türkoğlu, Tuba Yalçın, Aylin Çerçi, Emine Akal Yıldız. Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde Yatan Hastaların Malnütrisyon Durumlarının Değerlendirilmesi. I. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, 20-21 Kasım 2014 (Poster Sunum) (Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Haziran, 2015; 1(suppl 1): 1-11.)
  4. Aylin Açıkgöz, Nuray Çanga, Dilşat Baş, Armağan Aytuğ Yürük, Cansu Deligöz, Feray Başoğlu, Merve Demir. Hastanede Tedavi Gören Hastaların Hastane Menüsünü Tüketim Durumları ve Besin Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Ankara, Türkiye, Haziran 2011 (Poster Sunum)
 1. Projeler
  1. Kardiyovasküler hastalıklara yeni bir bakış: Diyetle alınan karsinojenikheterosiklikaminlerinkardiyovasküler programlama üzerine etkileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 3501 Kariyer Geliştirme Programı (Proje Numarası: 115S623, Bütçe: 369.000 TL), Yardımcı araştırmacı. Yürütücü: Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal. 2015-2018 (Tamamlandı).
  2. Sıçanlarda Maternal Diyetle Fruktoz Alımının Fetüse Etkilerinin Bazı Lipit Parametreleri ve Lipogenez Açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Hızlı Destek projesi (Proje numarası: 013D03401001, Bütçe: 11.380 TL), Yardımcı araştırmacı. Yürütücü: Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal. 2013-2014 (Tamamlandı).
 2. Ödüller
  1. Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye, Nisan 2014. Maternal diyetle yüksek fruktoz alımı anne ve yavru ratların plazma ve karaciğer trigliserit düzeylerini arttırmaktadı
 3. Diğer Tecrübe ve Özellikler
  1. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı “Laboratuvar Hayvanı Kullanım Sertifikası” sahibidir. Laboratuvar hayvanları ile yapılan çeşitli projelerde görev almıştır.
  2. 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde ERASMUS+ Programı Ana Eylem Planı-1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği/Staj Hareketliliği kapsamında İtalya’daki MagnaGrecia Üniversitesi, Klinik ve Deneysel Tıp Departmanı’nda Klinik Beslenme Ünitesi ve Nutrigenomik Laboratuvarları’nda 4 ay süren staj faaliyetine katılmıştır.
  3. Kongre Organizasyon Komitesi Üyeliği: I. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, 20-21 Kasım 2014, Ankara,TÜRKİYE
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi