Dr.Öğr.Üyesi Pınar Mavigözlü

Akademik Takvim

Dr.Öğr.Üyesi Pınar Mavigözlü
Diş Hekimliği Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi
E-Posta:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans      
Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2008
Doktora Protetik Diş Tedavisi Ege Üniversitesi 2014
Doç. / Prof.      

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Diş Renginin Yaş ve Ten Rengi İle İlişkisi 

Doktora TeziKimyasal Yöntemle Yaşlandırılmış Tüm Seramik Örneklerin Fizikokimyasal Analizler İle incelenmesi

Projelerde Yaptığı Görevler:

  • Aksoy G., Mavigözlü P., (2014). Tüm Seramiklerde Kimyasal Yorgunluğun Mekanik Dayanıklılığa Etkisi, Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi
  • Aksoy G., Mavigözlü P., (2014). Kimyasal Yöntemle  Yaşlandırılmış Tüm Seramik

Örneklerin Fizikokimyasal Analizler İle İncelenmesi, Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi ABD 2008-2014
Uzman Diş Hekimi Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2016-2020
Uzman Diş Hekimi Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2020- 2021

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  1. . Kumbuloglu O, Saracoğlu A, Bingol P, Hatipoglu A, Ozcan M. Clinical study on the comparasion of masticatory effeciency and jaw movement before and after temporomandibular disorder treatment. Cranio. 2013 Jul;31(3): 190-201.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan poster bildirileri:

  1. Kumbuloglu O, Aksoy G, Bingol P, User A, Laser Sintered and Metal Milling Restorations: Case Reports, 34th Annual Conference of European Prosthodontics Association EPA, September 23-25, Pristhina, Kosova, 2010. 
  2. Comlekoglu M.E., Artunc C., Bingol P., Sonugelen M. Evaluation of Fluoride Penetration From Adhesive Luting Cements to Tooth. 88th General Session & Exhibition of the IADR, July 14-17, Barcelona, Spain, 2010

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan sözlü bildiriler:

  1. C1. Mavigozlu P., Aksoy M.G., Cal E., Effect Of Chemical Aging On Mechanical Strenght Of Bilayered Zirconia Ceramics. 44th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA)., September 30 – October 2, 2021, Athens, Greece, 2021

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildirileri:

  1. . Yılmaz G., Aladağ A., Bingöl P., Diş Rengi ile Ten Rengi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 13. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 30 Nisan – 2 Mayıs, Antalya, Türkiye, 2010
  2. Aksoy G., Bingöl P. Mobil Kretli Vakalarda Alternatif Ölçü Yöntemi: Olgu Sunumu.,  12. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 24-26 Nisan,  Antalya, Türkiye, 2009

Ödüller:

  • 2010, Travel Stipend, Evaluation of Fluoride Penetration From Adhesive Luting Cements, IADR, Barselona 
  • 2010, Poster sunum ikincilik ödülü, 13.EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi